Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 30 din 5 februarie 2013 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 alin. (3^1) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 30 din 5 februarie 2013  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 alin. (3^1) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 30 din 5 februarie 2013 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 alin. (3^1) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 21 martie 2013

    Augustin Zegrean - preşedinte
    Aspazia Cojocaru - judecător
    Acsinte Gaspar - judecător
    Petre Lăzăroiu - judecător
    Mircea Ştefan Minea - judecător
    Iulia Antoanella Motoc - judecător
    Ion Predescu - judecător
    Puskas Valentin Zoltan - judecător
    Tudorel Toader - judecător
    Valentina Bărbăţeanu - magistrat-asistent

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

    Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (3^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, excepţie ridicată de Societatea Comercială Bank of Cyprus Company Limited din Nicosia - Cipru, prin Bank of Cyprus Company Limited - Sucursala România din Bucureşti, în Dosarul nr. 2.252/229/2012 al Judecătoriei Feteşti şi care constituie obiectul Dosarului nr. 1.092D/2012 al Curţii Constituţionale.
    La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.
    Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, ca devenită inadmisibilă. În acest sens precizează că, ulterior sesizării Curţii Constituţionale, prevederile art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 au fost abrogate, iar în speţă nu sunt incidente cele statuate de Curtea Constituţională prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, întrucât hotărârea judecătorească pronunţată în cauză a rămas irevocabilă prin nerecurare.

                                    CURTEA,
având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
    Prin Încheierea din 24 mai 2012, pronunţată în Dosarul nr. 2.252/229/2012, Judecătoria Feteşti a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (3^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, excepţie ridicată de Societatea Comercială Bank of Cyprus Company Limited din Nicosia - Cipru, prin Bank of Cyprus Company Limited - Sucursala România din Bucureşti, într-o cauză civilă având ca obiect soluţionarea plângerii formulate împotriva unui proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei prevăzute de art. 8 alin. (1) din ordonanţa menţionată.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia arată că legiuitorul a conferit puteri discreţionare de stabilire a cuantumului despăgubirii cuvenite Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România, chiar propriului agent al acesteia, fără ca instanţa să poată aprecia asupra cuantumului acesteia.
    Judecătoria Feteşti apreciază că, faţă de natura juridică a tarifului de despăgubire, nu se pune problema încălcării art. 126 din Constituţie. Astfel, arată, în acest sens, că acesta reprezintă o sancţiune complementară ce însoţeşte sancţiunea principală, iar nu o despăgubire pentru săvârşirea unui prejudiciu. Trebuie făcută o distincţie între sancţiunea complementară şi cauzarea unei pagube, ceea ce reglementează Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 prin aplicarea tarifului de despăgubire având natura unei sancţiuni complementare. Or, actul normativ de stabilire a contravenţiei poate să reglementeze şi cuantumul sancţiunilor complementare aplicate pentru săvârşirea unei contravenţii.
    Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

                                    CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
    Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 8 alin. (3^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 1 iulie 2002, astfel cum au fost modificate şi completate prin Ordonanţa Guvernului nr. 8/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 30 ianuarie 2010. Textul de lege criticat avea, la data ridicării excepţiei, următorul cuprins:
    - Art. 8 alin. (3^1): "(3^1) Agentul constatator va face menţiune în procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi despre contravaloarea despăgubirii şi modul de achitare a acesteia. Despăgubirea se va achita în lei, la cursul de schimb stabilit potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) şi (2), în contul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi va reveni acesteia ca venit extrabugetar."
    În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, textul de lege criticat contravine dispoziţiilor art. 126 alin. (1) şi (5) din Constituţie, potrivit cărora justiţia se realizează prin Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi prin celelalte instanţe judecătoreşti stabilite de lege şi care interzic înfiinţarea de instanţe extraordinare.
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că, ulterior sesizării sale cu soluţionarea acesteia, art. 8 alin. (3^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 a fost abrogat expres prin art. I pct. 2 din Legea nr. 144/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 24 iulie 2012.
    Totodată, prin acelaşi text de lege a fost abrogat şi art. 8 alin. (3) care impunea contravenientului obligaţia de a achita, pe lângă amenda contravenţională, cu titlu de tarif de despăgubire, în funcţie de tipul vehiculului folosit fără a deţine rovinieta valabilă, anumite sume, stabilite potrivit anexei nr. 4 la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002, anexă abrogată, de asemenea, prin art. I pct. 5 din Legea nr. 144/2012.
    Mai mult, s-a stabilit, prin dispoziţiile art. II din Legea nr. 144/2012, că tarifele de despăgubire prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002, aplicate şi contestate în instanţă până la data intrării în vigoare a acestei legi, se anulează.
    Potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, aceasta decide asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă în vigoare, care are legătură cu soluţionarea cauzei în orice fază a litigiului şi oricare ar fi obiectul acestuia.
    Prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, Curtea a statuat că sintagma "în vigoare" din cuprinsul textului de lege mai sus citat este constituţională în măsura în care se interpretează în sensul că sunt supuse controlului de constituţionalitate şi legile sau ordonanţele ori dispoziţiile din legi sau din ordonanţe ale căror efecte juridice continuă să se producă şi după ieşirea lor din vigoare.
    Din Sentinţa civilă nr. 2.063 din 24 mai 2012, rezultă că Judecătoria Feteşti a respins ca neîntemeiată plângerea contravenţională, iar din evidenţele electronice ale instanţei se reţine că petenta nu a declarat recurs, sentinţa fiind, aşadar, definitivă şi irevocabilă la data la care prevederea de lege contestată a fost abrogată.
    În aceste condiţii, faţă de data invocării excepţiei - care este aceeaşi cu data la care Judecătoria Feteşti s-a pronunţat asupra fondului cauzei -, excepţia urmează să fie respinsă ca devenită inadmisibilă, nefiind incident în cauză dispozitivul Deciziei nr. 766 din 15 iunie 2011, întrucât prevederea ce formează obiectul acesteia nu a continuat să producă efecte juridice şi după ieşirea sa din vigoare.

    Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                             CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                                În numele legii
                                    DECIDE:
    Respinge, ca devenită inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (3^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, excepţie ridicată de Societatea Comercială Bank of Cyprus Company Limited din Nicosia - Cipru, prin Bank of Cyprus Company Limited - Sucursala România din Bucureşti, în Dosarul nr. 2.252/229/2012 al Judecătoriei Feteşti.
    Definitivă şi general obligatorie.
    Pronunţată în şedinţa publică din data de 5 februarie 2013.

                      PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                                AUGUSTIN ZEGREAN

                              Magistrat-asistent,
                              Valentina Bărbăţeanu

                                    -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016