Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 299 din 16 iulie 2004  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor   art. 26 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase in Romania, republicata    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECIZIE nr. 299 din 16 iulie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase in Romania, republicata

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 29 septembrie 2004
Ioan Vida - preşedinte
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Kozsokar Gabor - judecãtor
Petre Ninosu - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Şerban Viorel Stãnoiu - judecãtor
Florentina Baltã - procuror
Cristina Cãtãlina Turcu - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 34 din Legea nr. 261/2002 pentru aprobarea <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase în România, excepţie ridicatã de Hrisanti Petrescu în Dosarul nr. 956/2003 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilã.
La apelul nominal rãspunde, pentru autorul excepţiei, avocat Constantin Iordan, lipsind celelalte pãrţi, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Preşedintele constatã cauza în stare de judecatã şi acordã cuvântul pe fond.
Reprezentantul autorului solicitã admiterea excepţiei, susţinând oral motivele de neconstituţionalitate a textelor de lege criticate, expuse în notele scrise depuse la dosar, şi criticând totodatã punctele de vedere transmise de Guvern şi de Avocatul Poporului, pe care le considerã neîntemeiate. Referitor la punctul de vedere transmis de Guvern, aratã cã excepţia nu poate fi consideratã inadmisibilã, deoarece introducerea în textul criticat a unui termen de decãdere nu echivaleazã cu abrogarea acestuia.
Reprezentantul Ministerului Public aratã cã <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 190/2000 a fost republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77 din 29 ianuarie 2004, dispoziţiile acesteia au fost renumerotate, iar textul care formeazã obiectul excepţiei a fost cuprins în art. 26 alin. (1), pãstrându-se în substanţa sa. Solicitã respingerea excepţiei ca neîntemeiatã, invocând în acest sens jurisprudenţa Curţii Constituţionale, respectiv <>Decizia nr. 157 din 30 martie 2004 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 10 mai 2004.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, reţine urmãtoarele:
Prin Încheierea din 3 iunie 2003, pronunţatã în Dosarul nr. 956/2003, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilã a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 34 din Legea nr. 261/2002 pentru aprobarea <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase în România. Excepţia a fost ridicatã de Hrisanti Petrescu în dosarul cu numãrul de mai sus, având ca obiect soluţionarea recursului împotriva unei decizii civile a Tribunalului Bucureşti - Secţia a III-a civilã, prin care s-a respins acţiunea având ca obiect restituirea unor obiecte din metale preţioase, a cãror confiscare este consideratã de autor ca fiind abuzivã.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul susţine cã prevederile legale menţionate încalcã dispoziţiile art. 15 alin. (1) şi (2), art. 20, art. 21, art. 41 alin. (1), (2) şi (3), art. 42, art. 51 şi art. 150 din Constituţie, precum şi principiile înscrise în Declaraţia Universalã a Drepturilor Omului, deoarece dau eficienţã reglementãrilor abuzive din perioada cuprinsã între anul 1946 şi anul 1990.
Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilã opineazã în sensul cã excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiatã, deoarece dispoziţiile legale criticate nu contravin prevederilor constituţionale invocate de autorul excepţiei.
Potrivit dispoziţiilor <>art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , republicatã, încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernului, pentru a-şi formula punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate. De asemenea, în conformitate cu dispoziţiile <>art. 18^1 din Legea nr. 35/1997 , cu modificãrile ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al instituţiei Avocatul Poporului.
Guvernul considerã cã excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilã, arãtând cã dispoziţiile legale a cãror neconstituţionalitate este invocatã sunt cuprinse în <>art. 34^1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 190/2000 , fiind introduse prin <>Legea nr. 261/2002 de aprobare a acestei ordonanţe. <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 190/2000 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 261/2002 , a fost modificatã şi completatã prin <>Ordonanţa Guvernului nr. 24/2003 , iar, prin <>Legea nr. 362/2003 de aprobare a acesteia, dispoziţiilor <>art. 34^1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 190/2000 li s-a dat urmãtorul conţinut:
"Persoanele fizice şi juridice ale cãror obiecte din metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase de natura celor prevãzute la art. 3 au fost preluate abuziv, cu încãlcarea reglementãrilor în vigoare, dupã anul 1946 şi pânã în anul 1990, pot solicita restituirea acestora instanţelor de judecatã de la domiciliul reclamantului, pânã la data de 31 decembrie 2003."
Dupã cum se poate observa dispoziţiile cuprinse în alin. (1) al art. 34^1 au avut o aplicare limitatã în timp, dupã data de 31 decembrie 2003 ele devenind inaplicabile. De altfel, <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 261/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, a fost republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77 din 29 ianuarie 2004, iar dispoziţiile criticate nu mai apar în textul acesteia, ele ieşind din vigoare.
Având în vedere cã, potrivit dispoziţiilor <>art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicatã, "Curtea Constituţionalã decide asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecãtoreşti privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau ordonanţã în vigoare, de care depinde soluţionarea cauzei", excepţia de neconstituţionalitate ce formeazã obiectul Dosarului nr. 156 D/2004 al Curţii Constituţionale este inadmisibilã.
Avocatul Poporului apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã, motivând cã nu poate fi reţinutã critica de neconstituţionalitate a <>art. 34^1 alin. (1) din Legea nr. 261/2002 , faţã de art. 44 din Constituţie, republicatã.
Susţinerea autorului excepţiei cã, potrivit <>art. 31^1 alin. (1) din Legea nr. 261/2002 , restabilirea dreptului sãu de proprietate asupra obiectelor din metale preţioase confiscate este condiţionatã de efectele unei legi abuzive, nu este întemeiatã, deoarece o lege poate fi apreciatã numai în funcţie de regimul constituţional sub imperiul cãruia a fost adoptatã, fiind supusã regulii "tempus regit actum". În acest sens, Curtea Constituţionalã s-a pronunţat prin <>Decizia nr. 73/1995 şi <>Decizia nr. 136/1998 . Pe cale de consecinţã, chiar dacã modul în care, sub imperiul unor legi anterioare, a luat naştere dreptul de proprietate al statului nu este corespunzãtor prevederilor actualei Constituţii, dreptul subiectiv de proprietate al statului, constituit potrivit reglementãrilor legale anterioare, nu este stins ca efect al intrãrii în vigoare a actualei Legi fundamentale, independent de modificãrile aduse regimului juridic al proprietãţii (<>Decizia Curţii Constituţionale nr. 73/1995 ).
Ca urmare, persoanele care se considerã îndreptãţite la restituirea obiectelor din metale preţioase nu deţin, în prezent, un drept de proprietate asupra obiectelor intrate în proprietatea statului ca efect al reglementãrilor în vigoare dupã anul 1946 şi pânã în anul 1990, ci doar posibilitatea de a solicita instanţei de judecatã restabilirea dreptului de proprietate asupra obiectelor din metale preţioase, pe care le-au avut în proprietate. În acest sens, Curtea Constituţionalã a statuat cã "garantarea constituţionalã a proprietãţii private este, în mod necesar, subsecventã existenţei unui titlu de proprietate, eliberat cu respectarea dispoziţiilor legale, şi nu opereazã în situaţia unui drept a cãrui recunoaştere are caracter aleatoriu, constituind, din punctul de vedere al viitorului titular, aflat în postura de solicitant, doar o eventualitate" (<>Decizia Curţii Constituţionale nr. 316/2003 ).
Critica de neconstituţionalitate a <>art. 34^1 alin. (1) din Legea nr. 261/2002 , faţã de art. 21 din Constituţie, republicatã, nu poate fi reţinutã. Astfel, prevederile <>art. 34^1 alin. (1) din Legea nr. 261/2002 nu îngrãdesc dreptul pãrţilor interesate de a se adresa justiţiei pentru apãrarea drepturilor, libertãţilor şi intereselor lor legitime, ci reprezintã tocmai o concretizare a principiului fundamental al accesului liber la justiţie. Astfel, conform <>art. 34^1 alin. (1) din Legea nr. 261/2002 , aprecierea respectãrii legii aplicabile, în cazurile în care obiectele din metale preţioase au fost preluate de cãtre stat, cu sau fãrã încãlcarea reglementãrilor în vigoare dupã anul 1946 şi pânã în anul 1990, se face de cãtre instanţa de judecatã.
Nu poate fi reţinutã nici critica de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 34^1 alin. 1 din Legea nr. 261/2002 , faţã de dispoziţiile art. 46 din Constituţie, republicatã. Astfel, din conţinutul <>art. 34^1 alin. (1) din Legea nr. 261/2002 nu rezultã cã acesta ar încãlca, sub vreun aspect, dreptul la moştenire. În plus, <>Legea nr. 261/2002 recunoaşte nelimitat drepturile moştenitorilor, drepturi care sunt identice cu cele ale fostului proprietar al obiectelor din metale preţioase, la a cãrui succesiune sunt chemaţi, şi nu este prevãzutã vreo derogare de la normele de drept comun referitoare la procedura succesoralã.
În concluzie prevederile <>art. 34^1 alin. (1) din Legea nr. 261/2002 pentru aprobarea <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase în România sunt constituţionale.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicatã.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, susţinerile reprezentantului autorului excepţiei, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi dispoziţiile <>Legii nr. 47/1992 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, republicatã, precum şi celor ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 12 şi 23 din Legea nr. 47/1992 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate ridicatã.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie, aşa cum rezultã din textul criticat, citat în notele scrise ale autorului şi Încheierea de sesizare, dispoziţiile <>art. 34^1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase în România, în redactarea datã prin <>Legea nr. 261/2002 pentru aprobarea acestei ordonanţe.
Textul de lege criticat avea urmãtorul conţinut:
"Persoanele fizice şi juridice ale cãror obiecte din metale preţioase de natura celor prevãzute la art. 3 au fost preluate abuziv, cu încãlcarea reglementãrilor în vigoare, de dupã anul 1946 şi pânã în anul 1990, pot solicita restituirea acestora instanţelor de judecatã de la domiciliul reclamantului, în termen de un an de la data intrãrii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţei de urgenţã."
Ulterior sesizãrii Curţii Constituţionale, prin punctul 2 al articolului unic al <>Legii nr. 362 din 19 septembrie 2003 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 26 septembrie 2003, titlul <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 190/2000 a fost modificat, dându-i-se urmãtorul cuprins: "Ordonanţã de urgenţã privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România".
Prin punctul 17 al articolului unic din aceastã lege, <>art. 34^1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 190/2000 a fost modificat, având urmãtorul conţinut:
"Persoanele fizice şi juridice ale cãror obiecte din metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase de natura celor prevãzute la art. 3 au fost preluate abuziv, cu încãlcarea reglementãrilor în vigoare, dupã anul 1946 şi pânã în anul 1990, pot solicita restituirea acestora instanţelor de judecatã de la domiciliul reclamantului, pânã la data de 31 decembrie 2003."
În urma republicãrii <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 190/2000 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77 din 29 ianuarie 2004, dispoziţiile acesteia au fost renumerotate, iar textul care formeazã obiectul excepţiei a fost cuprins în art. 26 alin. (1).
În raport cu aceastã evoluţie legislativã şi având în vedere cã dispoziţiile legale criticate de autorul excepţiei s-au pãstrat în substanţa lor, textul de lege supus controlului va fi cel al <>art. 26 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 190/2000 , în forma în care acest act normativ a fost republicat la data de 29 ianuarie 2004.
Aceste dispoziţii sunt considerate de autorul excepţiei ca fiind neconstituţionale în raport cu prevederile art. 15 alin. (1) şi (2), art. 20, art. 21, art. 41 alin. (1), (2) şi (3), art. 42, art. 51 şi art. 150 din Constituţie, încãlcând totodatã principiile înscrise în Declaraţia Universalã a Drepturilor Omului.
Dupã revizuirea Constituţiei, dispoziţiile art. 41 alin. (1), (2) şi (3), art. 42, art. 51 şi art. 150 din Legea fundamentalã, invocate în susţinerea excepţiei, sunt cuprinse în art. 44 alin. (1), (2) şi (3), art. 46, art. 1 alin. (5) şi art. 154.
Textele constituţionale invocate au urmãtorul conţinut:
- Art. 15: "(1) Cetãţenii beneficiazã de drepturile şi de libertãţile consacrate prin Constituţie şi prin alte legi şi au obligaţiile prevãzute de acestea.
(2) Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile."
- Art. 20: "(1) Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertãţile cetãţenilor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţã cu Declaraţia Universalã a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte.
(2) Dacã existã neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, şi legile interne, au prioritate reglementãrile internaţionale, cu excepţia cazului în care Constituţia sau legile interne conţin dispoziţii mai favorabile."
- Art. 21: "(1) Orice persoanã se poate adresa justiţiei pentru apãrarea drepturilor, a libertãţilor şi a intereselor sale legitime.
(2) Nici o lege nu poate îngrãdi exercitarea acestui drept.
(3) Pãrţile au dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil.
(4) Jurisdicţiile speciale administrative sunt facultative şi gratuite."
- Art. 44: "(1) Dreptul de proprietate, precum şi creanţele asupra statului, sunt garantate. Conţinutul şi limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.
(2) Proprietatea privatã este garantatã şi ocrotitã în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetãţenii strãini şi apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privatã asupra terenurilor numai în condiţiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeanã şi din alte tratate internaţionale la care România este parte, pe bazã de reciprocitate, în condiţiile prevãzute prin lege organicã, precum şi prin moştenire legalã.
(3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauzã de utilitate publicã, stabilitã potrivit legii, cu dreaptã şi prealabilã despãgubire."
- Art. 46: "Dreptul la moştenire este garantat."
- Art. 1 alin. (5): "În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie."
- Art. 154: "(1) Legile şi toate celelalte acte normative rãmân în vigoare, în mãsura în care ele nu contravin prezentei Constituţii.
(2) Consiliul Legislativ, în termen de 12 luni de la data intrãrii în vigoare a legii sale de organizare, va examina conformitatea legislaţiei cu prezenta Constituţie şi va face Parlamentului sau, dupã caz, Guvernului, propuneri corespunzãtoare."
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine cã dispoziţiile <>art. 26 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 190/2000 nu aduc atingere art. 44 alin. (1), (2) şi (3) din Constituţie, republicatã, privind dreptul de proprietate privatã, dimpotrivã, constituie un caz al aplicãrii textului constituţional, prin posibilitatea creatã persoanelor menţionate în dispoziţia legalã atacatã de a obţine restituirea bunurilor lor, preluate abuziv de stat.
Stabilirea în cuprinsul ordonanţei a unui termen de exercitare a acţiunii în restituirea bunurilor preluate abuziv nu constituie o limitare a dreptului de proprietate ci o condiţie de exercitare a acţiunii în restituire, pe care legiuitorul a instituit-o în virtutea prerogativelor sale stabilite prin dispoziţia constituţionalã amintitã şi prin prevederile art. 126 alin. (2) din Legea fundamentalã.
De asemenea, Curtea constatã cã textul criticat nu conţine nici o prevedere prin care sã limiteze sau sã împiedice accesul la justiţie, ci, aşa cum s-a arãtat, instituie posibilitatea şi condiţiile în care persoanele fizice şi juridice ale cãror obiecte de natura celor prevãzute în ordonanţã au fost preluate abuziv, cu încãlcarea reglementãrilor în vigoare, se pot adresa justiţiei.
Nu poate fi primitã nici susţinerea privind retroactivitatea textului de lege atacat, dat fiind cã, în mod evident, <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 190/2000 reglementeazã pentru viitor dreptul foştilor proprietari, persoane fizice sau persoane juridice, de a li se restitui bunurile confiscate abuziv.
În sfârşit, Curtea reţine cã dispoziţiile art. 46 din Constituţie, republicatã, privind dreptul la moştenire nu sunt încãlcate, deoarece, în cuprinsul dispoziţiilor supuse controlului de constituţionalitate, nu este prevãzutã nici o derogare de la normele dreptului comun în materie succesoralã.
Textul de lege atacat a mai fost supus controlului de constituţionalitate. Prin <>Decizia nr. 157 din 30 martie 2004 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 10 mai 2004, Curtea a respins excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 26 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 190/2000 , republicatã.

Faţã de cele de mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, republicatã, precum şi al art. 13 alin. (1) lit. A.d) şi alin. (3), al <>art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

CURTEA
În numele legii
DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 26 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România, republicatã, excepţie ridicatã de Hrisanti Petrescu în Dosarul nr. 956/2003 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilã.
Definitivã şi obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 6 iulie 2004.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Cristina Cãtãlina Turcu

---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016