Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 272 din 24 februarie 2011  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. 1 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 272 din 24 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. 1 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 8 iunie 2011
    Augustin Zegrean - preşedinte
    Aspazia Cojocaru - judecãtor
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Mircea Ştefan Minea - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Maria Bratu - magistrat-asistent

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

    Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. 1 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, excepţie ridicatã de Mioara Anca Cãlugãraşu în Dosarul nr. 18.324/212/2007 al Curţii de Apel Constanţa - Secţia civilã, minori şi familie, litigii de muncã şi asigurãri sociale.
    La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
    Cauza se aflã în stare de judecatã.
    Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca inadmisibilã a excepţiei de neconstituţionalitate, întrucât aspectele criticate privesc completarea şi modificarea legii.

                                    CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, reţine urmãtoarele:
    Prin încheierea din 13 ianuarie 2010, pronunţatã în Dosarul nr. 18.324/212/2007, Curtea de Apel Constanţa - Secţia civilã, minori şi familie, litigii de muncã şi asigurãri sociale a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. 1 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, excepţie ridicatã de Mioara Anca Cãlugãraşu.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia considerã cã prevederile de lege criticate sunt contrare dispoziţiilor constituţionale ale art. 11, 16, 20, 21, 47, 52 şi 53, întrucât se creeazã discriminare între persoanele care au dobândit statutul de chiriaşi în imobilele ce nu se restituie în naturã foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora dupã intrarea în vigoare a Legii nr. 112/1995 şi persoanele care aveau acest statut anterior apariţiei ei. Se aratã cã legiuitorul nu a acordat posibilitatea tuturor acestor persoane care au calitate de chiriaşi sã cumpere aceste locuinţe, astfel cã statul nu îşi respectã obligaţia fundamentalã de protecţie socialã şi de asigurare a unui nivel de trai decent pentru toţi cetãţenii sãi.
    Curtea de Apel Constanţa - Secţia civilã, minori şi familie, litigii de muncã şi asigurãri sociale considerã cã textul de lege criticat este constituţional, sens în care invocã jurisprudenţa constantã a Curţii Constituţionale.
    Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

                                    CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile de lege criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate cu care a fost sesizatã.
    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie art. 9 alin. 1 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 29 noiembrie 1995, cu modificãrile ulterioare, text de lege care are urmãtorul conţinut: "Chiriaşii titulari de contract ai apartamentelor ce nu se restituie în naturã foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora pot opta, dupã expirarea termenului prevãzut la art. 14, pentru cumpãrarea acestor apartamente cu plata integralã sau în rate a preţului."
    Textele constituţionale considerate ca fiind încãlcate sunt cele ale art. 11 privind raportul dintre dreptul internaţional şi cel intern, ale art. 16 referitoare la egalitatea în drepturi, art. 20 referitoare la tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 21 referitoare la accesul liber la justiţie, dreptul pãrţilor la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil, art. 47 privind nivelul de trai, art. 52 referitoare la dreptul persoanei vãtãmate de o autoritate publicã şi art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertãţi.
    Examinând criticile de neconstituţionalitate, Curtea reţine cã, de fapt, autorul excepţiei solicitã modificarea sau completarea textului de lege criticat, în sensul extinderii sferei persoanelor care au dreptul sã dobândeascã proprietatea asupra locuinţelor deţinute cu chirie şi asupra acelora care nu aveau calitatea de chiriaşi ai imobilelor la data apariţiei legii.
    Din aceastã perspectivã, soluţia care se impune în speţã este cea de respingere, ca fiind inadmisibilã, a excepţiei de neconstituţionalitate, Curtea Constituţionalã fiind competentã, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, sã se pronunţe numai asupra constituţionalitãţii actelor cu privire la care a fost sesizatã, "fãrã a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului".
    De altfel, Curtea s-a mai pronunţat asupra constituţionalitãţii prevederilor art. 9 alin. 1 din Legea nr. 112/1995, într-o cauzã cu o motivare similarã, prin Decizia nr. 1.012 din 8 noiembrie 2007, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 809 din 27 noiembrie 2007, soluţia fiind aceeaşi, de respingere ca inadmisibilã.

    Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                             CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                                în numele legii
                                    DECIDE:

    Respinge, ca fiind inadmisibilã, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. 1 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, excepţie ridicatã de Mioara Anca Cãlugãraşu în Dosarul nr. 18.324/212/2007 al Curţii de Apel Constanţa - Secţia civilã, minori şi familie, litigii de muncã şi asigurãri sociale.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 24 februarie 2011.

                      PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                                AUGUSTIN ZEGREAN

                              Magistrat-asistent,
                                  Maria Bratu

                                    -------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice