Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 259 din 22 februarie 2011  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 323 alin. 1 si art. 326 alin. 3 din Codul de procedura civila    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 259 din 22 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 323 alin. 1 si art. 326 alin. 3 din Codul de procedura civila

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 17 mai 2011

    Augustin Zegrean - preşedinte
    Aspazia Cojocaru - judecãtor
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Mircea Ştefan Minea - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Tudorel Toader - judecãtor
    Fabian Niculae - magistrat-asistent

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.
    Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 323 alin. 1 şi art. 326 alin. 3 din Codul de procedurã civilã, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Mura Center" - S.R.L. din Luduş, prin administrator Teodor Sorin Mureşan, în Dosarul nr. 946/102/2009 al Tribunalului Mureş - Secţia civilã.
    La apelul nominal se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
    Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele acordã cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiatã a excepţiei de neconstituţionalitate.

                                    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, reţine urmãtoarele:
    Prin Încheierea din 25 februarie 2010, pronunţatã în Dosarul nr. 946/102/2009, Tribunalul Mureş - Secţia civilã a sesizat Curtea Constituţionalã pentru soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 323 alin. 1 şi art. 326 alin. 3 din Codul de procedurã civilã.
    Excepţia a fost invocatã de Societatea Comercialã "Mura Center" - S.R.L. din Luduş, prin administrator Teodor Sorin Mureşan, într-un dosar având ca obiect soluţionarea unei cereri de revizuire.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine cã dispoziţiile art. 326 alin. 3 din Codul de procedurã civilã sunt neconstituţionale, întrucât revizuirea unei sentinţe doar în limita aspectelor ce ţin de admisibilitatea cererii de revizuire şi a faptelor pe care se întemeiazã, fãrã a raporta actul nou la probele administrate în cauzã în ciclul procesual anterior, împiedicã judecãtorul sã examineze toate aspectele avute în vedere de instanţele ce s-au pronunţat anterior, cu consecinţa pronunţãrii numai asupra acestor aspecte şi, implicit, cu încãlcarea dreptului pãrţii la un proces echitabil.
    Tribunalul Mureş - Secţia civilã apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã, întrucât revizuirea este o cale extraordinarã de atac, fiind admisibilã numai în cazurile limitativ prevãzute la art. 322 din Codul de procedurã civilã. Competenţa instanţei de revizuire de a schimba, în tot sau în parte, hotãrârea atacatã este datã tocmai de scopul urmãrit de legiuitor, şi anume de a se corecta hotãrârea respectivã. Astfel, cererea de revizuire nu declanşeazã un litigiu nou, ci reprezintã o fazã procesualã a aceleiaşi cauze. În timp ce acţiunea iniţialã urmãreşte realizarea unui drept al reclamantului bazat pe motivele de fapt şi de drept, cererea de revizuire urmãreşte reformarea hotãrârii definitive şi irevocabile, tocmai pentru motivele prevãzute la art. 322 din Codul de procedurã civilã. Cazurile de revizuire sunt redactate în mod clar, sunt previzibile, precise şi neechivoce, astfel încât instanţa de judecatã are posibilitatea, în mod obiectiv, de a le interpreta şi aplica.
    Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

                                    CURTEA,
    examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, susţinerile pãrţilor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 323 alin. 1 şi art. 326 alin. 3 din Codul de procedurã civilã, care au urmãtorul cuprins:
    - Art. 323 alin. 1: "Cererea de revizuire se îndreaptã la instanţa care a dat hotãrârea rãmasã definitivã şi a cãrei revizuire se cere.";
    - Art. 326 alin. 3: "Dezbaterile sunt limitate la admisibilitatea revizuirii şi la faptele pe care se întemeiazã."
    În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate dispoziţiile legale criticate sunt neconstituţionale în raport cu prevederile art. 20 referitoare la tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 21 alin. (1)-(3) privind accesul liber la justiţie, art. 51 alin. (1) privind dreptul de petiţionare şi art. 126 alin. (1) şi (3) privind instanţele judecãtoreşti din Constituţie, precum şi cu prevederile art. 6 privind dreptul la un proces echitabil din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi libertãţilor fundamentale.
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine cã s-a pronunţat asupra dispoziţiilor art. 326 alin. 3 din Codul de procedurã civilã şi, rãspunzând unor critici asemãnãtoare, a statuat constant cã prevederile respective sunt în acord cu dispoziţiile constituţionale.
    Astfel, prin Decizia nr. 1.110 din 8 septembrie 2009, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 9 octombrie 2009, Curtea a reţinut cã raţiunea reglementãrii instituţiei revizuirii se întemeiazã tocmai pe recunoaşterea de cãtre legiuitor a situaţiei cã şi o hotãrâre judecãtoreascã poate fi greşitã, nu neapãrat din motive imputabile instanţei de judecatã, ipotezã în care trebuie sã se dea posibilitatea reformãrii acesteia. Competenţa instanţei de revizuire de a schimba, în tot sau în parte, hotãrârea atacatã este datã tocmai de scopul urmãrit de legiuitor, şi anume de a se corecta hotãrârea respectivã. Astfel, aceasta nu declanşeazã un litigiu nou, ci reprezintã o fazã procesualã a aceleiaşi cauze şi, în aceste condiţii, instanţa în cauzã trebuie sã lãmureascã şi aspectele ce au incidenţã asupra fondului cauzei ca urmare a admiterii revizuirii.
    Întrucât nu au intervenit elemente noi, de naturã a determina reconsiderarea jurisprudenţei Curţii, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în aceastã decizie îşi pãstreazã valabilitatea şi în prezenta cauzã.
    În ceea ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 323 alin. 1 din Codul de procedurã civilã, Curtea constatã cã aceasta este nemotivatã, autorii excepţiei menţionând doar în mod formal textele constituţionale pretins încãlcate, fãrã a arãta în ce constã contradicţia relevatã. Se încalcã astfel dispoziţiile imperative ale art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, potrivit cãrora "Sesizãrile trebuie fãcute în formã scrisã şi motivate", astfel încât excepţia de neconstituţionalitate a acestor dispoziţii legale este inadmisibilã.
    Simpla enumerare în susţinerea excepţiei a unor prevederi constituţionale pretins încãlcate nu este de naturã sã satisfacã exigenţele art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992. De altfel, în acest sens, Curtea s-a mai pronunţat prin numeroase decizii, cu titlu exemplificativ, reţinându-se: Decizia nr. 627 din 29 mai 2008, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 23 iulie 2008, Decizia nr. 465 din 17 mai 2007, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 30 mai 2007, Decizia nr. 517 din 8 mai 2008, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 2 iunie 2008, Decizia nr. 245 din 19 februarie 2009, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 17 martie 2009.

    Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                             CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                                În numele legii
                                    DECIDE:

    1. Respinge, ca inadmisibilã, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 323 alin. 1 din Codul de procedurã civilã, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Mura Center" - S.R.L. din Luduş, prin administrator Teodor Sorin Mureşan, în Dosarul nr. 946/102/2009 al Tribunalului Mureş - Secţia civilã.
    2. Respinge, ca neîntemeiatã, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 326 alin. 3 din Codul de procedurã civilã, excepţie ridicatã de acelaşi autor în dosarul aceleiaşi instanţe.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 22 februarie 2011.

                      PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                                AUGUSTIN ZEGREAN

                              Magistrat-asistent,
                                 Fabian Niculae

                                      ----
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice