Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 256 din 22 februarie 2011  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 199 din Codul de procedura civila    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 256 din 22 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 199 din Codul de procedura civila

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 17 mai 2011

    Augustin Zegrean - preşedinte
    Aspazia Cojocaru - judecãtor
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Mircea Ştefan Minea - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Tudorel Toader - judecãtor
    Fabian Niculae - magistrat-asistent

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.
    Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 199 din Codul de procedurã civilã, excepţie ridicatã de Radu Cãtãlin Grãţianu, Sorin Gerard Grãţianu şi Alina Ileana Sãvulescu în Dosarul nr. 892/335/2009 al Judecãtoriei Videle.
    La apelul nominal se prezintã, pentru autorii excepţiei de neconstituţionalitate, procurator Sorin Graţian, constatându-se lipsa celorlalte pãrţi, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
    Magistratul-asistent referã asupra faptului cã partea Comisia localã de fond funciar din cadrul Primãriei oraşului Videle a depus o cerere scrisã prin care solicitã acordarea unui nou termen de judecatã pentru "necomunicarea unui exemplar al cererii şi motivelor privind invocarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 199 din Codul de procedurã civilã".
    Preşedintele acordã cuvântul procurorului care se opune cererii de amânare. Curtea, ţinând cont de prevederile art. 14 din Legea nr. 47/1992, apreciazã cã în procedura din faţa instanţei de contencios constituţional nu sunt aplicabile, ad similis, prevederile art. 114 alin. 2 din Codul de procedurã civilã, astfel încât respinge cererea formulatã ca inadmisibilã.
    Cauza fiind în stare de judecatã, procuratorul depune note scrise, iar preşedintele acordã cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiatã a excepţiei de neconstituţionalitate.

                                    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, reţine urmãtoarele:
    Prin Încheierea din 15 februarie 2010, pronunţatã în Dosarul nr. 892/335/2009, Judecãtoria Videle a sesizat Curtea Constituţionalã pentru soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 199 din Codul de procedurã civilã.
    Excepţia a fost invocatã de Radu Cãtãlin Grãţianu, Sorin Gerard Grãţianu şi de Alina Ileana Sãvulescu într-un dosar având ca obiect soluţionarea unei cauze în domeniul fondului funciar.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii excepţiei susţin, în esenţã, cã dispoziţiile art. 199 din Codul de procedurã civilã sunt neconstituţionale întrucât contravin art. 16 alin. (1) şi (2) din Constituţie privind egalitatea în faţa legii, precum şi art. 1 şi 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, care interzice discriminãrile sub orice formã.
    În opinia autorilor, dispoziţiile legale criticate creeazã o discriminare între martori şi celelalte pãrţi într-un proces, numai martorii fiind pasibili de pedeapsã pentru ascunderea adevãrului.
    Judecãtoria Videle apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã şi aratã, în esenţã, cã prevederile legale criticate nu aduc atingere drepturilor petenţilor, deoarece aceştia au posibilitatea de a sesiza personal organul de urmãrire penalã, în cazul în care sunt vãtãmaţi prin sãvârşirea de infracţiuni, potrivit art. 221 din Codul de procedurã penalã.
    Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    Avocatul Poporului considerã cã dispoziţiile legale atacate sunt constituţionale.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

                                    CURTEA,
    examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, susţinerile pãrţilor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 199 din Codul de procedurã civilã, prevederi care au urmãtorul cuprins: "Dacã din cercetare reies bãnuieli puternice de mãrturie mincinoasã sau de mituire de martor, instanţa va încheia proces-verbal şi va trimite pe martor în faţa autoritãţilor penale."
    În opinia autorilor excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 16 alin. (1) şi (2) privind egalitatea în faţa legii şi a autoritãţilor publice.
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã prevederile art. 199 din Codul de procedurã civilã statueazã cã, dacã din cercetarea judecãtoreascã reies bãnuieli puternice cu privire la mãrturie mincinoasã sau mituire de martor, instanţa trebuie sã încheie proces-verbal şi sã-l trimitã pe martor în faţa autoritãţilor penale. Fiind astfel redactat, textul criticat nu contravine Constituţiei, ci, dimpotrivã, este de naturã a permite instanţei sã asigure o judecatã dreaptã, care sã dea satisfacţie pãrţilor nevoite sã îşi realizeze drepturile şi interesele în justiţie, ştiut fiind cã hotãrârea judecãtoreascã se bazeazã pe probele administrate în cauzã şi având în vedere faptul cã o mãrturie mincinoasã poate vicia verdictul instanţei. Prin urmare, textul de lege menţionat obligã judecãtorul sã dispunã deferirea oricãrui potenţial martor mincinos organelor competente sã constate dacã s-a sãvârşit o asemenea faptã, asigurându-se, astfel, corectitudinea derulãrii procesului şi un tratament nediferenţiat tuturor persoanelor aflate în aceeaşi situaţie juridicã.
    În ceea ce priveşte critica referitoare la încãlcarea art. 16 din Constituţie, aceasta nu poate fi primitã pentru cã martorii, în cadrul procesului civil, nu se aflã în aceeaşi situaţie juridicã cu celelalte pãrţi din cauzã, ceea ce justificã aplicarea de cãtre legiuitor, în temeiul art. 126 alin. (2) din Constituţie, a unui tratament juridic diferit.
    Mai mult, punerea în aplicare de cãtre judecãtor a dispoziţiilor art. 199 din Codul de procedurã civilã este în deplinã concordanţã cu prevederile art. 126 din Constituţie privind instanţele judecãtoreşti.

    Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                             CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                                În numele legii
                                    DECIDE:

    Respinge, ca neîntemeiatã, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 199 din Codul de procedurã civilã, excepţie ridicatã de Radu Cãtãlin Grãţianu, Sorin Gerard Grãţianu şi Alina Ileana Sãvulescu în Dosarul nr. 892/335/2009 al Judecãtoriei Videle.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 22 februarie 2011.

                      PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                                AUGUSTIN ZEGREAN

                              Magistrat-asistent,
                                 Fabian Niculae

                                      ----
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice