Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 245 din 15 martie 2012  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedura penala    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECIZIE nr. 245 din 15 martie 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedura penala

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 21 mai 2012

    Augustin Zegrean - preşedinte
    Aspazia Cojocaru - judecãtor
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Petre Lãzãroiu - judecãtor
    Mircea Ştefan Minea - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Tudorel Toader - judecãtor
    Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincã.

    Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedurã penalã, excepţie ridicatã de Lidia Kali şi Aron Kali în Dosarul nr. 14.044/320/2010 (nr. în format vechi 9.651/2010) al Tribunalului Mureş - Secţia penalã şi care formeazã obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 460D/2011.
    La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
    Curtea dispune a se face apelul şi în Dosarul nr. 756D/2011, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedurã penalã, astfel cum au fost modificate prin art. XVIII pct. 39 din Legea nr. 202/2010 privind unele mãsuri pentru accelerarea soluţionãrii proceselor, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã Interlink Overseas Corp Limited Galaţi în Dosarul nr. 61.062/3/2010 (nr. în format vechi 1.156/2011) al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia I penalã.
    La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
    Curtea, din oficiu, pune în discuţie conexarea dosarelor.
    Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere dispoziţiile art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, nu se opune conexãrii dosarelor.
    Curtea, având în vedere identitatea de obiect al cauzelor, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea Dosarului nr. 756D/2011 la Dosarul nr. 460D/2011, care a fost primul înregistrat.
    Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele acordã cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiatã, sens în care face trimitere la jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

                                    CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarelor, constatã urmãtoarele:
    Prin încheierile din 28 ianuarie 2011 şi 12 mai 2011, pronunţate în dosarele nr. 14.044/320/2010 (nr. în format vechi 9.651/2010) şi nr. 61.062/3/2010 (nr. în format vechi 1.156/2011), Tribunalul Mureş - Secţia penalã şi Curtea de Apel Bucureşti - Secţia I penalã au sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. XVIII pct. 39 din Legea nr. 202/2010 privind unele mãsuri pentru accelerarea soluţionãrii proceselor, precum şi a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 2 din Codul de procedurã penalã şi, respectiv, art. XVIII pct. 39 din Legea nr. 202/2010 privind unele mãsuri pentru accelerarea soluţionãrii proceselor.
    Excepţia a fost ridicatã în dosarele de mai sus de Lidia Kali şi Aron Kali, respectiv Societatea Comercialã Interlink Overseas Limited Galaţi. Dosarele au ca obiect soluţionarea unui recurs formulat împotriva unei sentinţe penale prin care s-a respins ca inadmisibilã plângerea formulatã într-un dosar aflat în cercetare la procuror şi pentru care nu s-a pronunţat încã vreo soluţie şi, respectiv, soluţionarea unui recurs formulat împotriva unei sentinţe penale prin care s-a respins ca nefondatã plângerea împotriva soluţiei de netrimitere în judecatã dispuse de procuror.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin cã prevederile legale criticate sunt neconstituţionale, deoarece, prin înlãturarea cãii de atac a recursului împotriva hotãrârii judecãtoreşti prin care s-a menţinut soluţia de netrimitere în judecatã, legea nouã retroactiveazã, fiind aplicabilã unei situaţii juridice nãscute înainte de momentul intrãrii sale în vigoare. O asemenea împrejurare este de naturã a afecta echilibrul constituţional şi legal pe care se sprijinã o bunã administrare a justiţiei.
    De asemenea, dublul grad de jurisdicţie este o componentã esenţialã a dreptului la un proces echitabil, iar eliminarea lui priveazã pãrţile de un acces efectiv şi eficient la justiţie.
    Tribunalul Mureş - Secţia penalã şi Curtea de Apel Bucureşti - Secţia I penalã opineazã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã.
    Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru aşi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    Avocatul Poporului a transmis Curţii Constituţionale punctul sãu de vedere în Dosarul nr. 460D/2011 şi apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

                                    CURTEA,
examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie, potrivit dispozitivului încheierii de sesizare din Dosarul nr. 460D/2011, dispoziţiile art. XVIII pct. 39 din Legea nr. 202/2010 privind unele mãsuri pentru accelerarea soluţionãrii proceselor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 26 octombrie 2010, precum şi dispoziţiile art. 278^1 alin. 2 din Codul de procedurã penalã. În realitate, ţinând seama de notele autorului, precum şi de practicaua şi considerentele încheierii de sesizare, rezultã cã din eroare s-a strecurat trimiterea la alin. 2 al art. 278^1 din Codul de procedurã penalã, întrucât ceea ce s-a avut în vedere este actuala formã a alin. 10 al art. 278^1 din Codul de procedurã penalã. Prin urmare, obiectul excepţiei îl constituie dispoziţiile art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedurã penalã, aşa cum au fost modificate prin art. XVIII pct. 39 din Legea nr. 202/2010.
    De asemenea, Curtea constatã cã şi în Dosarul nr. 756D/2011 a fost sesizatã, potrivit dispozitivului încheierii, cu dispoziţiile art. XVIII pct. 39 din Legea nr. 202/2010, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 26 octombrie 2010. Întrucât din notele autorului, precum şi din practicaua şi considerentele încheierii de sesizare reiese cã nemulţumirea acestuia vizeazã conferirea caracterului definitiv hotãrârilor pronunţate potrivit alin. 8 al art. 278^1 din Codul de procedurã penalã, rezultã cã şi în aceastã cauzã obiectul excepţiei îl constituie dispoziţiile art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedurã penalã, aşa cum au fost modificate prin art. XVIII pct. 39 din Legea nr. 202/2010, care au urmãtorul conţinut: "Hotãrârea judecãtorului pronunţatã potrivit alin. 8 este definitivã."
    Autorii excepţiei de neconstituţionalitate susţin cã prevederile legale menţionate încalcã dispoziţiile constituţionale ale art. 15 alin. (2) - Universalitatea, art. 16 - Egalitatea în drepturi, art. 20 - Tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 21 - Accesul liber la justiţie, art. 24 - Dreptul la apãrare, precum şi dispoziţiile art. 6 paragraful 2 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale referitoare la Dreptul la un proces echitabil.
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã dispoziţiile legale criticate au mai fost supuse controlului sãu din perspectiva unor critici similare. Astfel, cu prilejul pronunţãrii Deciziei nr. 1.456 din 3 noiembrie 2011, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 12 decembrie 2011, Curtea Constituţionalã a respins ca neîntemeiatã excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedurã penalã, aşa cum au fost modificate prin art. XVIII pct. 39 din Legea nr. 202/2010, reţinând cã, potrivit art. 129 din Constituţie, "împotriva hotãrârilor judecãtoreşti, pãrţile interesate şi Ministerul Public pot exercita cãile de atac, în condiţiile legii". Prin urmare, constituie atributul exclusiv al legiuitorului reglementarea cãilor de atac împotriva hotãrârii prin care judecãtorul soluţioneazã plângerea împotriva rezoluţiilor sau a ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecatã. Eliminarea cãilor de atac în aceastã materie este justificatã de caracterul special al procedurii instituite de prevederile art. 278^1 din Codul de procedurã penalã, legiuitorul urmãrind sã asigure celeritatea acesteia şi obţinerea în mod rapid a unei hotãrâri definitive prin care sã fie exercitat controlul judiciar cu privire la soluţia procurorului. În acelaşi sens sunt şi Decizia nr. 125 din 1 februarie 2011, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 13 aprilie 2011, respectiv Decizia nr. 1.131 din 13 septembrie 2011, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 27 octombrie 2011.
    Deoarece pânã în prezent nu au intervenit elemente noi de naturã sã determine schimbarea acestei jurisprudenţe, considerentele şi soluţia deciziilor menţionate mai sus îşi pãstreazã valabilitatea şi în cauza de faţã.

    Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                             CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                                În numele legii
                                    DECIDE:

    Respinge, ca neîntemeiatã, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedurã penalã, excepţie ridicatã de Lidia Kali şi Aron Kali în Dosarul nr. 14.044/320/2010 (nr. în format vechi 9.651/2010) al Tribunalului Mureş - Secţia penalã şi de Societatea Comercialã Interlink Overseas Corp Limited Galaţi în Dosarul nr. 61.062/3/2010 (nr. în format vechi 1.156/2011) al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia I penalã.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 15 martie 2012.


                      PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                                AUGUSTIN ZEGREAN

                              Magistrat-asistent,
                            Afrodita Laura Tutunaru

                                     -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016