Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 216 din 15 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) si (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 216 din 15 februarie 2011  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) si (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 216 din 15 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) si (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 13 iulie 2011

    Augustin Zegrean - preşedinte
    Aspazia Cojocaru - judecãtor
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Mircea Ştefan Minea - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Tudorel Toader - judecãtor
    Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cãtãlina Gliga.

    Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, excepţie ridicatã de Viorica Dorel Dumitrescu şi Eliza Elena Dumitrescu în Dosarul nr. 12.861/200/2009 al Tribunalului Buzãu - Secţia civilã.
    La apelul nominal se prezintã, personal, partea Cãlin Constantin Macovei, lipsã fiind autorii excepţiei şi celelalte pãrţi, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
    Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele acordã cuvântul pãrţii prezente, care solicitã respingerea excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiatã.
    Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiatã, sens în care invocã jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, şi anume Decizia nr. 243/2007.

                                    CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
    Prin Încheierea din 23 iunie 2010, pronunţatã în Dosarul nr. 12.861/200/2009, Tribunalul Buzãu - Secţia civilã a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, excepţie ridicatã de Viorica Dorel Dumitrescu şi Eliza Elena Dumitrescu într-o cauzã civilã având ca obiect partaj succesoral.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin cã prevederile art. 4 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 10/2001, referitoare la constatarea dreptului de proprietate pe cote-pãrţi ideale pentru persoanele îndreptãţite, care au solicitat restituirea imobilelor, precum şi cele referitoare la preluarea de cãtre aceşti moştenitori a cotelor cuvenite celorlalţi, care nu au urmat procedura prevãzutã la cap. III din actul normativ menţionat, contravin normelor constituţionale ale art. 44 referitoare la dreptul de proprietate şi celor ale art. 46 privind dreptul la moştenire.
    Tribunalul Buzãu - Secţia civilã considerã cã excepţia de neconstituţionalitate invocatã este neîntemeiatã. În acest sens, aratã cã acordarea mãsurilor reparatorii cãtre persoanele îndreptãţite este condiţionatã de formularea unei cereri de restituire a imobilelor preluate abuziv. Nerespectarea acestei proceduri nu conduce însã la pierderea calitãţii de moştenitor, ci are ca efect pierderea dreptului de a mai beneficia de mãsurile reparatorii instituite de Legea nr. 10/2001, în favoarea celorlalţi moştenitori legali sau testamentari, care s-au conformat prevederilor legii.
    Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    Avocatul Poporului considerã cã prevederile art. 4 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 10/2001 sunt constituţionale. Astfel, aratã cã nu poate fi reţinutã critica de neconstituţionalitate a textului de lege faţã de dispoziţiile art. 44 şi 46 din Constituţie, sens în care invocã jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, şi anume Decizia nr. 243/2007.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

                                     CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, susţinerile pãrţii prezente, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 4 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 798 din 2 septembrie 2005, care prevãd cã:
    - Art. 4: "(1)În cazul în care restituirea este cerutã de mai multe persoane îndreptãţite coproprietare ale bunului imobil solicitat, dreptul de proprietate se constatã sau se stabileşte în cote-pãrţi ideale, potrivit dreptului comun. [...]
    (4) De cotele moştenitorilor legali sau testamentari care nu au urmat procedura prevãzutã la cap. III profitã ceilalţi moştenitori ai persoanei îndreptãţite care au depus în termen cererea de restituire."
    În opinia autorilor excepţiei de neconstituţionalitate, textul de lege criticat contravine dispoziţiilor constituţionale ale art. 44 referitoare la dreptul de proprietate, coroborat cu art. 46 privind dreptul la moştenire.
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã prevederile de lege criticate au mai fãcut obiect al controlului de constituţionalitate, în acest sens fiind Decizia nr. 243/2007, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 7 mai 2007.
    Prin aceastã decizie, Curtea a constatat cã reglementarea criticatã condiţioneazã acordarea mãsurilor reparatorii prevãzute de Legea nr. 10/2001 de formularea unei cereri de restituire a imobilelor preluate în mod abuziv de cãtre moştenitorii care au acceptat sau nu succesiunea. Pentru moştenitorii care nu au acceptat iniţial succesiunea, cererea are valoare de acceptare pentru bunurile a cãror restituire se solicitã, în temeiul art. 4 alin. (3) din aceastã lege, reglementare ce dã expresie caracterului reparatoriu al Legii nr. 10/2001.
    Sub acest aspect, repunerea în termenul de acceptare a moştenirii, pentru bunurile preluate abuziv de statul totalitar, cu încãlcarea dreptului de proprietate al titularilor, are ca finalitate respectarea principiului restitutio in integrum, fiind în deplinã concordanţã cu dispoziţiile art. 44 alin. (1) teza întâi din Constituţie, privind garantarea dreptului de proprietate privatã. Scopul este acela de a pune capãt perpetuãrii stãrii de incertitudine instituitã în derularea raporturilor juridice, iar nu acordarea unui avantaj necuvenit, stabilit arbitrar, ce genereazã o inegalitate între succesibilii care au acceptat moştenirea în termenul instituit prin prevederile Codului civil şi cei care sunt repuşi în termenul de acceptare, prin art. 4 alin. (3) din Legea nr. 10/2001.
    Aşadar, neformularea unei astfel de cereri nu conduce la pierderea calitãţii de moştenitor, ci are ca efect pierderea dreptului de a mai beneficia de mãsurile reparatorii instituite de Legea nr. 10/2001, ce revine celorlalţi moştenitori legali sau testamentari care s-au conformat prevederilor legii, astfel încât susţinerile autorilor excepţiei sunt neîntemeiate.
    Întrucât nu au intervenit elemente noi, de naturã sã determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în decizia menţionatã îşi pãstreazã valabilitatea şi în cauza de faţã.

    Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                              CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                                 În numele legii
                                     DECIDE:
    Respinge, ca neîntemeiatã, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, excepţie ridicatã de Viorica Dorel Dumitrescu şi Eliza Elena Dumitrescu în Dosarul nr. 12.861/200/2009 al Tribunalului Buzãu - Secţia civilã.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 15 februarie 2011.

         PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                 AUGUSTIN ZEGREAN

                Magistrat-asistent,
                Ingrid Alina Tudora

                                   ----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016