Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 200 din 13 mai 2003  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 si ale   art. 8 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plata    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECIZIE nr. 200 din 13 mai 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 si ale art. 8 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plata

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 3 iulie 2003

Costica Bulai - preşedinte
Constantin Doldur - judecãtor
Kozsokar Gabor - judecãtor
Petre Ninosu - judecãtor
Şerban Viorel Stanoiu - judecãtor
Lucian Stangu - judecãtor
Ioan Vida - judecãtor
Paula C. Pantea - procuror
Madalina Stefania Diaconu - magistrat-asistent

Pe rol se afla soluţionarea exceptiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 şi ale <>art. 8 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plata, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Moldova Tricotaje" - S.A. din Iaşi în Dosarul nr. 15.328/2002 al Tribunalului Iaşi.
La apelul nominal se constata lipsa autorului exceptiei, precum şi a celeilalte pãrţi, Societatea Comercialã "Faten" S.R.L. din Iaşi, fata de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstituţionalitate ca fiind neîntemeiatã, arãtând, în acest sens, ca textul criticat a mai fost supus controlului de constitutionalitate, iar Curtea Constituţionalã a constatat, în repetate randuri, ca acesta nu contravine Legii fundamentale.

CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constata urmãtoarele:
Prin Încheierea din 10 ianuarie 2003, pronunţatã în Dosarul nr. 15.328/2002, Tribunalul Iaşi a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 şi ale <>art. 8 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 , excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Moldova Tricotaje" - S.A. din Iaşi într-o cauza având ca obiect o cerere în anulare.
În motivarea exceptiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine ca dispoziţiile art. 7 şi ale <>art. 8 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 , care prevãd ca ordonanta instanţei judecãtoreşti de respingere a cererii pentru somaţia de plata este irevocabilã şi ca ordonanta de emitere a somaţiei de plata poate fi atacatã de cãtre debitor cu cerere în anulare, contravin dispoziţiilor art. 16 alin. (1) din Constituţie, au caracter discriminator şi "creeazã un privilegiu de jurisdicţie pentru debitor". În acelaşi timp, considera autorul exceptiei, dispoziţiile legale criticate ingradesc exerciţiul de cãtre creditor al dreptului de acces liber la justiţie şi al dreptului la cãile legale de atac, fiind incalcate astfel prevederile art. 21 şi ale art. 128 din Constituţie.
Tribunalul Iaşi apreciazã ca excepţia ridicatã nu este intemeiata, deoarece, dupã cum a statuat şi Curtea Constituţionalã în jurisprudenta sa constanta, "liberul acces la justiţie nu înseamnã accesul, în toate cazurile, la toate structurile judecãtoreşti şi la toate cãile de atac prevãzute de lege, întrucât competenta de judecata şi procedura sunt stabilite de legiuitor, care poate prevedea reguli deosebite, asigurând partii posibilitatea de a uza numai de anumite cai de atac şi interzicandu-i accesul la altele".
În conformitate cu dispoziţiile <>art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , republicatã, încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor doua Camere ale Parlamentului şi Guvernului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstituţionalitate ridicate.
Guvernul apreciazã ca excepţia de neconstituţionalitate ridicatã este neîntemeiatã. Prin <>Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 s-a reglementat "o procedura simplificata care are în vedere, în primul rând, soluţionarea cauzei prin convenţia pãrţilor ori, în caz contrar, emiterea titlului executoriu". Potrivit prevederilor art. 125 alin. (3) din Constituţie, stabilirea procedurii de judecata intra în competenta exclusiva a legiuitorului, iar procedura somaţiei de plata, "departe de a constitui o încãlcare a principiilor constituţionale invocate, constituie expresia aplicãrii lor". Constituţionalitatea dispoziţiilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001 a fost constatatã prin mai multe decizii ale Curţii Constituţionale, printre care deciziile nr. 317/2002 şi nr. 252/2002.
Preşedinţii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate ridicatã.

CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi dispoziţiile <>Legii nr. 47/1992 , retine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competenta, potrivit dispoziţiilor art. 144 lit. c) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (1), ale <>art. 2, 3, 12 şi 23 din Legea nr. 47/1992 , republicatã, sa soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate ridicatã.
Obiectul exceptiei îl constituie dispoziţiile art. 7 şi ale <>art. 8 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plata, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 295/2002 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 5 iunie 2002. Aceste dispoziţii au urmãtorul conţinut:
- Art. 7: "Ordonanta prin care judecãtorul a respins cererea creditorului este irevocabilã. În acest caz, precum şi în cazul în care prin ordonanta cererea sa a fost admisã în parte, creditorul poate introduce cerere de chemare în judecata potrivit dreptului comun.";
- Art. 8 alin. (1): "Impotriva ordonanţei prevãzute la art. 6 alin. (2) debitorul poate formula cererea în anulare, în termen de 10 zile de la data inmanarii sau comunicãrii acesteia."
Potrivit susţinerilor autorului exceptiei, dispoziţiile legale criticate incalca urmãtoarele prevederi constituţionale:
- Art. 16 alin. (1): "Cetãţenii sunt egali în fata legii şi a autoritãţilor publice, fãrã privilegii şi fãrã discriminãri.";
- Art. 21: "(1) Orice persoana se poate adresa justiţiei pentru apãrarea drepturilor, a libertãţilor şi a intereselor sale legitime.
(2) Nici o lege nu poate îngrãdi exercitarea acestui drept.";
- Art. 128: "Impotriva hotãrârilor judecãtoreşti, pãrţile interesate şi Ministerul Public pot exercita cãile de atac, în condiţiile legii."
Examinând excepţia de neconstituţionalitate şi dispoziţiile legale criticate, cu raportare la prevederile constituţionale invocate, Curtea retine ca a mai fost sesizatã cu numeroase excepţii privind neconstituţionalitatea <>Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001 , dar toate acele critici au fost respinse, constatandu-se ca atât actul normativ criticat, în ansamblul sau, cat şi diferite dispoziţii ale sale sunt în conformitate cu prevederile constituţionale. În acest sens, Curtea a pronunţat, spre exemplu, Decizia nr. 317 din 19 noiembrie 2002, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 930 din 19 decembrie 2002.
<>Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 reglementeazã o procedura specialã, simplificata şi accelerata pentru recuperarea creanţelor al cãror caracter cert, lichid şi exigibil rezulta din înscrisuri, singurele dovezi care se administreazã în cadrul acestei proceduri, în afarã de lãmuririle şi explicaţiile date de cãtre pãrţi. Hotãrârile pronunţate în cadrul acestei proceduri nu au autoritate de lucru judecat asupra fondului litigiului.
Mijloacele procedurale puse la indemana pãrţilor diferã tocmai datoritã caracterului special al procedurii, fãrã ca prin aceasta una dintre pãrţi sa fie privilegiatã, iar cealaltã dezavantajata.
Autorul exceptiei, criticand faptul ca ordonanta prin care judecãtorul respinge cererea este irevocabilã, are în vedere doar teza întâi a <>art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 , iar nu şi teza a doua a aceluiaşi text, care prevede posibilitatea creditorului cãruia i s-a respins ori i s-a admis numai în parte cererea de a introduce cerere de chemare în judecata conform dreptului comun. În cadrul unui nou proces, pornit la primul grad de jurisdicţie, el se poate folosi de toate mijloacele legale de proba pentru a-şi dovedi pretenţiile şi poate exercita toate cãile de atac prevãzute de lege. Astfel, dreptul sau de acces liber la justiţie nu este încãlcat în nici un fel.
<>Art. 8 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 prevede dreptul debitorului de a formula cerere în anulare impotriva ordonanţei prin care judecãtorul admite cererea creditorului. Creditorul, având câştig de cauza, nu are nici un interes sa atace o asemenea soluţie, dar, în cazul admiterii cererii în anulare, el poate opta pentru acţiune intemeiata pe prevederile dreptului comun.
De altfel, toate reglementãrile cuprinse în <>Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 sunt norme de procedura, iar, potrivit dispoziţiilor art. 125 alin. (3) din Constituţie, "Competenta şi procedura de judecata sunt stabilite de lege".
Fata de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) şi al art. 145 alin. (2) din Constituţie, precum şi al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 şi al <>art. 25 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 47/1992 , republicatã,

CURTEA
În numele legii
DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 şi ale <>art. 8 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plata, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Moldova Tricotaje" - S.A. din Iaşi în Dosarul nr. 15.328/2002 al Tribunalului Iaşi.
Definitiva şi obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publica din data de 13 mai 2003.

PREŞEDINTE,
prof. univ. dr. COSTICA BULAI

Magistrat-asistent,
Madalina Stefania Diaconu──────────────────
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016