Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 19 din 18 ianuarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 lit. a), art. 4 alin. (3) si art. 7-11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 19 din 18 ianuarie 2011  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 lit. a), art. 4 alin. (3) si art. 7-11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 19 din 18 ianuarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 lit. a), art. 4 alin. (3) si art. 7-11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 4 aprilie 2011

    Augustin Zegrean - preşedinte
    Aspazia Cojocaru - judecãtor
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Mircea Ştefan Minea - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cãtãlina Gliga.
    Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a art. 2 lit. a), art. 4 alin. (3) şi <>art. 7-11 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securitãţii, excepţie ridicatã de Octavian Stoenescu în Dosarul nr. 1.489/2/2009 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia contencios administrativ şi fiscal.
    La apelul nominal rãspunde avocatul autorului excepţiei de neconstituţionalitate, Carmen Zãbrãuţanu, cu delegaţie de substituire pentru avocatul Adrian Cristea, cu împuternicire avocaţialã la dosar, şi consilierul juridic Mihaela Jugaru, pentru Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securitãţii, cu delegaţie la dosar.
    Procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
    Cauza este în stare de judecatã. Preşedintele Curţii acordã cuvântul avocatului autorului excepţiei de neconstituţionalitate, care solicitã admiterea acesteia, având în vedere cã dispoziţiile criticate reiau dispoziţii declarate neconstituţionale prin <>Decizia Curţii Constituţionale nr. 51/2008.
    Consilierul juridic al Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securitãţii solicitã respingerea excepţiei de neconstituţionalitate având în vedere jurisprudenţa recentã a Curţii Constituţionale.
    Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca neîntemeiatã, a excepţiei de neconstituţionalitate, invocând în acest sens jurisprudenţa Curţii Constituţionale.

                               CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
    Prin Încheierea din 12 mai 2010, pronunţatã în Dosarul nr. 1.489/2/2009, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 lit. a), art. 4 alin. (3) şi <>art. 7-11 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securitãţii. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicatã de recurentul Octavian Stoenescu într-o cauzã având ca obiect soluţionarea recursului declarat împotriva Sentinţei civile nr. 2.125 din 20 mai 2009, pronunţatã de Curtea de Apel Bucureşti, prin care a fost admisã acţiunea formulatã de Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securitãţii şi s-a constatat calitatea de lucrãtor al Securitãţii.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine cã prevederile de lege criticate sunt neconstituţionale, deoarece, în jurisprudenţa sa, Curtea Europeanã a Drepturilor Omului a criticat şi a condamnat prevederi de lege similare ale altor ţãri est-europene, constatând cã atragerea dispreţului public, alãturi de interdicţia ocupãrii unor funcţii publice, se încadreazã în domeniul încãlcãrii dreptului la viaţã privatã, consfinţit de art. 8 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale şi de art. 14 din Declaraţia Universalã a Drepturilor Omului.
    De asemenea, aratã cã prevederile de lege criticate sunt neconstituţionale, deoarece transformã Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securitãţii într-o instanţã extraordinarã, cu rol privilegiat, fiind unicul depozitar şi gestionar al Arhivei fostei Securitãţi.
    În final, invocã nerespectarea de cãtre prevederile de lege criticate a <>Deciziei Curţii Constituţionale nr. 51/2008.
    Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia contencios administrativ şi fiscal considerã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã, deoarece dispoziţiile de lege criticate nu sunt de naturã a încãlca dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil, ci constituie o garanţie a aplicãrii principiului prevãzut de art. 21 alin. (3) din Constituţie şi de art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale, procedura de judecatã respectând principiile fundamentale privind oralitatea, contradictorialitatea, publicitatea şi dreptul la apãrare, pãrţile având deopotrivã posibilitatea de a uza de garanţiile prevãzute de legea procesualã civilã pentru a-şi susţine poziţia asupra problemelor de fapt şi de drept.
    Potrivit prevederilor <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

                               CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, susţinerile pãrţilor prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 2 lit. a), art. 4 alin. (3) şi <>art. 7-11 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securitãţii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 10 martie 2008, astfel cum acestea au fost modificate prin <>Legea nr. 293/2008 pentru aprobarea <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securitãţii, lege publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 28 noiembrie 2008.
    Textele de lege criticate reglementeazã structurile abilitate din cadrul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securitãţii sã efectueze acţiunile de verificare, atribuţiile Consiliului, cãile de atac împotriva adeverinţelor eliberate în urma notelor de constatare şi condiţiile în care se poate exercita acţiunea în constatarea calitãţii de lucrãtor al Securitãţii sau de colaborator al acesteia.
    Autorul excepţiei de neconstituţionalitate considerã cã prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 1, 4, 11, 15, 16, 20, 21, 24, 26, 37, 41, 53, 58, 124, 126, 131 şi 132, precum şi celor ale art. 6, 8, 9 şi 14 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale. De asemenea, susţine cã se încalcã şi prevederile Rezoluţiei 1.096/1996 a Adunãrii Parlamentare a Consiliului Europei.
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine cã asupra prevederilor de lege criticate s-a pronunţat în numeroase cauze, constatând constituţionalitatea acestora.
    Astfel, prin <>Decizia nr. 1.502 din 10 noiembrie 2009, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 795 din 20 noiembrie 2009, Curtea a reţinut cã ordonanţa de urgenţã criticatã opereazã, pe de o parte, o modificare substanţialã a regimului juridic aplicabil persoanelor constatate ca fiind lucrãtoare sau colaboratoare ale Securitãţii faţã de <>Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea poliţiei politice comuniste, declaratã neconstituţionalã prin <>Decizia Curţii Constituţionale nr. 51 din 31 ianuarie 2008, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 6 februarie 2008, iar, pe de altã parte, o reconfigurare a Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securitãţii, ca autoritate administrativã autonomã, lipsitã de atribuţii jurisdicţionale, ale cãrei acte sunt supuse controlului instanţelor de judecatã.
    Totodatã, prin <>Decizia nr. 1.311 din 14 octombrie 2010, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 760 din 15 noiembrie 2010, Curtea a respins excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor criticate din <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 24/2008 ca neîntemeiatã, reţinând cã, în condiţiile în care acţiunea în constatarea calitãţii de lucrãtor al Securitãţii este introdusã la o instanţã de judecatã, a cãrei hotãrâre poate fi atacatã cu recurs, dispoziţiile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 24/2008 nu sunt de naturã a încãlca dreptul la un proces echitabil şi dreptul la apãrare şi nici celelalte drepturi şi libertãţi fundamentale invocate, pãrţile având, deopotrivã, posibilitatea de a uza de garanţiile prevãzute de legea procesualã civilã pentru a-şi susţine poziţia asupra problemelor de fapt şi de drept.
    Prin <>Decizia nr. 1.512 din 17 noiembrie 2009, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 12 ianuarie 2010, Curtea a constatat cã nu este întemeiatã nici critica referitoare la pretinsa nerespectare a principiului egalitãţii în drepturi, deoarece <>art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 24/2008 nu instituie niciun privilegiu sau nicio discriminare pe criterii arbitrare, fiind aplicabil tuturor persoanelor aflate în ipoteza normei.
    Prin aceeaşi decizie, Curtea a mai reţinut cã prevederile <>art. 2 lit. a) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 24/2008, stabilind elementele care trebuie întrunite pentru ca o persoanã sã fie calificatã lucrãtor al Securitãţii, nu încalcã principiul constituţional al neretroactivitãţii legii civile, de vreme ce efectele atribuirii unei astfel de calitãţi se produc numai pentru viitor, din momentul intrãrii în vigoare a reglementãrii legale. Totodatã, <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 24/2008 urmãreşte deconspirarea prin consemnarea publicã a persoanelor care au participat la activitatea de poliţie politicã comunistã, fãrã sã promoveze rãspunderea juridicã şi politicã a acestora şi fãrã sã creeze premisele unei forme de rãspundere moralã şi juridicã colectivã, pentru simpla participare la activitatea serviciilor de informaţii, în condiţiile lipsei de vinovãţie şi a vreunei încãlcãri a drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale.
    Întrucât criticile de neconstituţionalitate din prezenta cauzã privesc în esenţã aceleaşi aspecte şi având în vedere cã nu au intervenit elemente noi, de naturã sã determine schimbarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, considerentele şi soluţiile deciziilor menţionate îşi pãstreazã valabilitatea şi în cauza de faţã.
    În final, Curtea reţine, pe de o parte, cã dispoziţiile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 24/2008 nu contravin nici celorlalte prevederi invocate din Constituţie şi din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale, iar, pe de altã parte, cã prevederile constituţionale ale art. 41 privind munca şi protecţia socialã a muncii, ale art. 131 referitoare la rolul Ministerului Public şi ale art. 132 privind statutul procurorilor nu au relevanţã în cauza de faţã.

    Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                        CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                            În numele legii
                               DECIDE:

    Respinge, ca neîntemeiatã, excepţia de neconstituţionalitate a art. 2 lit. a), art. 4 alin. (3) şi <>art. 7-11 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securitãţii, excepţie ridicatã de Octavian Stoenescu în Dosarul nr. 1.489/2/2009 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia contencios administrativ şi fiscal.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 18 ianuarie 2011.


              PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                      AUGUSTIN ZEGREAN

                     Magistrat-asistent,
                    Ioana Marilena Chiorean
                        _________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016