Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 183 din 12 martie 2007 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a pietei interne a gazelor naturale
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 183 din 12 martie 2007  privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a pietei interne a gazelor naturale    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 183 din 12 martie 2007 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a pietei interne a gazelor naturale

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 2 aprilie 2007

Având în vedere prevederile <>art. 8 lit. p) pct. 1 şi 2 şi lit. u) din Legea gazelor nr. 351/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în temeiul prevederilor <>art. 10 alin. (4) şi (5) din Legea gazelor nr. 351/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

preşedintele Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezenta decizie.

ART. 1
Se aprobã Metodologia de monitorizare a pieţei interne a gazelor naturale, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezenta decizie.
ART. 2
La data intrãrii în vigoare a prezentei decizii se abrogã Decizia preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 313/2005 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a pieţei interne reglementate a gazelor naturale şi a consumatorilor eligibili, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 18 aprilie 2005.
ART. 3
Compartimentele de resort din cadrul Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, consumatorii eligibili şi operatorii licenţiaţi din sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.
ART. 4
Prezenta decizie va fi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autoritãţii Naţionale
de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,
Ştefan Cosmeanu

Bucureşti, 12 martie 2007.
Nr. 183.

ANEXĂ

METODOLOGIE
de monitorizare a pieţei interne a gazelor naturale

CAP. I
Dispoziţii generale

Scop
ART. 1
(1) Prezenta metodologie are ca obiective:
a) urmãrirea şi controlul respectãrii de cãtre titularii de licenţã din sectorul gazelor naturale a criteriilor şi a metodelor de calcul al preţurilor şi tarifelor reglementate;
b) asigurarea de cãtre titularii de licenţã din sectorul gazelor naturale a securitãţii, continuitãţii şi echilibrului alimentãrii cu gaze naturale a consumatorilor;
c) aplicarea unui tratament egal şi nediscriminatoriu tuturor consumatorilor de gaze naturale;
d) promovarea şi asigurarea competiţiei pe piaţa internã a gazelor naturale;
e) asigurarea transparenţei preţurilor şi a tarifelor în sectorul gazelor naturale;
f) crearea bazei de date şi furnizarea de informaţii privind piaţa internã şi activitatea de comerţ internaţional cu gaze naturale.
(2) Prin prezenta metodologie se stabileşte sistemul unitar de raportare de cãtre titularii de licenţã din sectorul gazelor naturale cãtre Autoritatea Naţionalã de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, denumitã în continuare ANRGN, a urmãtoarelor informaţii:
a) structura consumatorilor de gaze naturale, cantitãţile de gaze naturale furnizate diferitelor categorii de consumatori şi preţurile practicate în relaţie cu aceştia;
b) serviciile de sistem prestate utilizatorilor sistemelor de transport, de tranzit, de înmagazinare şi/sau de distribuţie a gazelor naturale;
c) îndeplinirea obligaţiilor privind accesul terţilor la reţelele de transport, de distribuţie şi/sau la depozitele de înmagazinare subteranã;
d) situaţia stocurilor de gaze naturale din depozitele de înmagazinare subteranã şi a diferenţelor în cantitãţile de gaze naturale stocate în conducte.
Domeniu de aplicare
ART. 2
(1) Metodologia de monitorizare a pieţei interne a gazelor naturale stabileşte procedura pe care titularii de licenţã o aplicã în furnizarea datelor cãtre ANRGN.
(2) ANRGN înregistreazã în baza de date proprie datele obţinute în condiţiile alin. (1).
ART. 3
(1) Procedura se aplicã în relaţia dintre titularii de licenţã din sectorul gazelor naturale şi ANRGN privind transmiterea datelor referitoare la structura clienţilor, la preţurile practicate şi la cantitãţile contractate în baza contractelor de achiziţie, de furnizare şi/sau de vânzare-cumpã rare, precum şi a datelor referitoare la structura beneficiarilor de servicii de transport, tranzit, înmagazinare şi/sau de distribuţie, a datelor referitoare la serviciile prestate şi la tarifele practicate.
(2) Obligaţia de raportare a datelor prevãzute la alin. (1) revine:
a) titularilor licenţei de furnizare a gazelor naturale;
b) titularilor licenţei de distribuţie a gazelor naturale;
c) titularilor licenţei de înmagazinare a gazelor naturale;
d) titularilor licenţei de transport al gazelor naturale;
e) titularilor licenţei de tranzit al gazelor naturale;
f) consumatorilor eligibili care au calitatea de importatori direcţi;
g) consumatorilor eligibili care înmagazineazã gaze naturale.

CAP. II
Monitorizarea pieţei interne a gazelor naturale

Prevederi generale
ART. 4
(1) Agenţii economici prevãzuţi la art. 3 alin. (2) au obligaţia sã întocmeascã şi sã înainteze Departamentului preţuri, tarife, reglementãri comerciale şi protecţia consumatorilor din cadrul ANRGN, denumit în cele ce urmeazã DPTRPC, un raport privind cantitãţile şi preţurile gazelor naturale tranzacţionate şi/sau serviciile prestate, conform modelelor din anexele la prezenta metodologie.
(2) Raportul prevãzut la alin. (1) se elaboreazã lunar şi se înainteazã ANRGN, respectiv se completeazã şi se transmite prin modulul de colectare on-line, pânã cel târziu în data de 20 a lunii în curs pentru luna precedentã.
ART. 5
(1) DPTRPC are dreptul sã solicite titularilor de licenţe prevãzuţi la art. 3 alin. (2) completarea, clarificarea şi/sau detalierea datelor şi a informaţiilor cuprinse în raportul înaintat, dupã caz.
(2) Termenul în care rãspunsul de clarificare va fi înaintat DPTRPC este de 5 zile lucrãtoare de la data solicitãrii.
ART. 6
(1) ANRGN are dreptul de a face publice orice date şi informaţii privind tranzacţiile comerciale lunare, trimestriale sau anuale pe piaţa internã a gazelor naturale, precum şi pe cele referitoare la îndeplinirea obligaţiilor de asigurare a accesului la sistemele de transport şi/sau de distribuţie şi la depozitele de înmagazinare subteranã, în conformitate cu prevederile <>art. 9 alin. (2) din Legea gazelor nr. 351/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Datele şi informaţiile prevãzute la alin. (1) vor fi fãcute publice numai în forme prelucrate şi agregate, astfel încât sã nu fie posibilã identificarea unor tranzacţii individuale şi sã se asigure confidenţialitatea relaţiilor contractuale.
ART. 7
ANRGN nu va face publice datele şi informaţiile privind tranzacţiile comerciale lunare, trimestriale sau anuale înregistrate în cadrul unei categorii de consumatori, dacã în categoria respectivã nu existã cel puţin 3 consumatori înregistraţi, cu excepţia cazului în care existã acordul titularului/titularilor de licenţã care au furnizat informaţiile respective sau în cazul în care aceste date şi informaţii sunt de notorietate ori de interes public.
Instrucţiuni de completare a rapoartelor
ART. 8
(1) Raportul privind achiziţiile, vânzãrile şi înmagazinarea gazelor naturale, al cãrui model este prevãzut în anexa nr. 1, se completeazã de cãtre deţinãtorul licenţei de furnizare a gazelor naturale, de cãtre consumatorii eligibili importatori direcţi şi de cãtre consumatorii eligibili care înmagazineazã gaze naturale.
(2) Consumatorii eligibili importatori direcţi sunt consumatorii eligibili care deruleazã în mod nemijlocit contracte de import al gazelor naturale cu furnizorii externi, îndeplinind în acest sens toate formalitãţile vamale pentru cantitãţile importate.
ART. 9
Rapoartele privind serviciile de transport, serviciile de tranzit, serviciile de înmagazinare şi serviciile de distribuţie, ale cãror modele sunt prevãzute în anexele nr. 2, 3, 4 şi 5, se completeazã de cãtre titularii licenţelor, dupã caz.
Completarea Raportului privind achiziţiile, vânzãrile şi înmagazinarea gazelor naturale (contracte de achiziţie, contracte de furnizare şi contracte de vânzare-cumpãrare)
ART. 10
(1) Completarea Raportului privind achiziţiile, vânzãrile şi înmagazinarea gazelor naturale (contracte de achiziţie, contracte de furnizare, contracte de vânzare-cumpã rare şi contracte de înmagazinare), al cãrui model este prezentat în anexa nr. 1, se face distinct, pentru consumatorii conectaţi direct la SNT, pentru consumatorii conectaţi în sistemele de distribuţie şi pentru alţi titulari ai licenţei de furnizare.
(2) Completarea raportului se face pentru categoriile de consumatori prevãzute în anexa nr. 1 la Criteriile şi metodele pentru aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, aprobate prin Decizia preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.078/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pe tipurile de consumatori prevãzute în prezenta metodologie.
(3) Consumatorii eligibili importatori direcţi vor completa numai secţiunile A "Achiziţia gazelor naturale" şi D "Consum propriu şi stocuri".
Tipuri de consumatori de referinţã
ART. 11
În cadrul categoriilor de consumatori prevãzute la art. 10 alin. (2), raportarea se realizeazã pe tipuri de consumatori astfel:

A. Pentru consumatorii casnici


┌──────────┬────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│ Tipul de │ Consumul anual │ Utilizari pentru │
│consumator├──────────┬─────────────┬───────┤ │
│ │ GJ (GCV)│ kWh (GCV) │ mc │ │
├──────────┼──────────┼─────────────┼───────┼──────────────────────────────────┤
│ D1 │ 8,37 │ 2.326,0000 │ 250 │ Preparare hrana si apa calda │
├──────────┼──────────┼─────────────┼───────┤ │
│ D2 │ 16,74 │ 4.652,0000 │ 500 │ │
├──────────┼──────────┼─────────────┼───────┼──────────────────────────────────┤
│ D3 │ 83,70 │ 23.260,0000 │2.400 │ Încalzire, preparare hrana si │
├──────────┼──────────┼─────────────┼───────┤ apa calda │
│ D3b │125,60 │ 34.890,0000 │3.750 │ │
├──────────┼──────────┼─────────────┼───────┼──────────────────────────────────┤
│ D4 │1.047,00 │290.750,0000 │≥31.000│ Încalzire condominii cu cel │
│ │ │ putin 10 locuinte │
└──────────┴────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘B. Pentru consumatorii noncasnici

1. Alţi consumatori noncasnici


┌──────────┬─────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│ Tipul de │ Consumul anual │ Utilizari pentru │
│consumator├──────────┬─────────────┬────────────┤ │
│ │ GJ (GCV) │ kWh (GCV) │ mc │ │
├──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼─────────────────────────────┤
│ R1 │ 16,74 │ 4.652,0000 │ 500 │ │
├──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤ │
│ R2 │ 83,70 │ 23.260,0000 │ 2.400 │ Încãlzire, preparare hranã │
├──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤ şi apã caldã │
│ R3 │ 418,60 │ 0,1163 │ 12.400 │ │
├──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤ │
│ R4 │ 4.186,00 │ 1,1630 │ 124.000 │ │
├──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤ │
│ R5 │41.860,00 │ 11,6300 │ 1.240.000 │ │
└──────────┴──────────┴─────────────┴────────────┴─────────────────────────────┘2. Consumatori comerciali şi consumatori industriali


┌──────────┬────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│ Tipul de │ Consumul anual │ Factorul de sarcina*) │
│consumator├────────────┬──────────┬────────────┤ │
│ │ GJ (GCV) │ kWh (GCV)│ mc │ │
├──────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────────────────────────┤
│ I1 │ 418,60 │ 0,1163│ 12.400│ Nu este stabilit dacã sunt │
│ │ │ │ │ necesare 115-200 zile │
├──────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────────────────────────┤
│ I2 │ 4.186,00 │ 1,1630│ 124.000│200 zile │
├──────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────────────────────────┤
│ I3-1 │ 41.860,00 │ 11,6300│ 1.240.000│200 zile, 1.600 ore │
├──────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────────────────────────┤
│ I3-2 │ 41.860,00 │ 11,6300│ 1.240.000│250 zile, 4.000 ore │
├──────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────────────────────────┤
│ I4-1 │ 418.600,00 │ 116,3000│ 12.400.000│250 zile, 4.000 ore │
├──────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────────────────────────┤
│ I4-2 │ 418.600,00 │ 116,3000│ 12.400.000│330 zile, 8.000 ore │
├──────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────────────────────────┤
│ I5-4 │4.186.000,00│1.163,0000│ 124.000.000│330 zile, 8.000 ore │
└──────────┴────────────┴──────────┴────────────┴─────────────────────────────┘


_________
*) - Factorul de sarcinã al consumului orar de gaze naturale reprezintã numãrul de ore necesare pentru preluarea consumului anual la debitul maxim instalat orar şi se determinã cu formula:
nh = Qa/Qh(max),
în care:
Qa = volumul consumat anual, exprimat în mc;
Qh(max) = debitul maxim instalat orar, exprimat în mc/h.
- Factorul de sarcinã al consumului zilnic de gaze naturale reprezintã numãrul de zile necesare pentru preluarea consumului anual la debitul maxim instalat zilnic şi se determinã cu formula:
nd = Qa/Qd(max),
în care:
Qa = volumul consumat anual, exprimat în mc;
Qd(max) = debitul maxim instalat zilnic, exprimat în mc/zi;
Debitul maxim instalat zilnic se determinã cu formula Qd(max) = 24 h x
Qh(max).

ART. 12
(1) În cazul consumatorilor care încheie contracte de furnizare sau de vânzare-cumpãrare a gazelor naturale pentru locuri de consum noi ori ca urmare a modificãrii caracteristicilor tehnice ale instalaţiilor de alimentare existente, încadrarea în categoriile şi tipurile de consumatori menţionate la art. 10 şi 11 se va face pe baza cantitãţilor de gaze naturale estimate la încheierea contractelor.
(2) Încadrarea consumatorilor în categoriile de consum menţionate se menţine pe parcursul unui an calendaristic şi se actualizeazã în funcţie de prevederile reglementãrilor în vigoare.
ART. 13
(1) La secţiunea A "Achiziţia gazelor naturale" a Raportului privind achiziţiile, vânzãrile şi înmagazinarea gazelor naturale se nominalizeazã individual toate contractele de achiziţie şi/sau de vânzare-cumpãrare executate pe parcursul lunii respective, indiferent dacã gazele naturale achiziţionate sunt destinate comercializãrii sau consumului propriu în aceeaşi lunã de raportare ori sunt stocate în depozitele de înmagazinare subteranã în vederea unei revânzãri ulterioare.
(2) Pentru fiecare contract se prezintã urmãtoarele elemente:
a) numãrul şi data contractului;
b) denumirea vânzãtorului;
c) cantitatea achiziţionatã;
d) preţul de achiziţie a gazelor naturale, aşa cum acesta rezultã din contract.
(3) Titularul licenţei de furnizare care este şi titular de acord petrolier, având calitatea de producãtor de gaze naturale, în condiţiile <>Legii petrolului nr. 238/2004 , va înscrie cantitãţile de gaze naturale produse la pct. 1 "Din perimetre de producţie" al secţiunii A "Achiziţia gazelor naturale". Preţurile aferente fiecãrei cantitãţi vor fi înregistrate fãrã tarife de transport, de înmagazinare sau de distribuţie.
(4) Titularul licenţei de furnizare, respectiv consumatorul eligibil importator direct care achiziţioneazã gazele naturale din import, de la un furnizor extern, va înscrie cantitãţile de gaze naturale achiziţionate la pct. 2 "De la furnizori externi (import direct)" al secţiunii A "Achiziţia gazelor naturale". Preţurile aferente fiecãrei cantitãţi vor fi înregistrate fãrã tarife de transport, de înmagazinare sau de distribuţie.
(5) Titularul licenţei de furnizare care achiziţioneazã gaze naturale de la un alt furnizor licenţiat va înscrie cantitãţile de gaze naturale achiziţionate la pct. 3 "De la furnizori interni" al secţiunii A "Achiziţia gazelor naturale", indiferent dacã respectivele cantitãţi achiziţionate sunt gaze naturale din intern, din import sau dacã sunt cantitãţi în orice fel de amestec. Preţurile aferente fiecãrei cantitãţi vor fi înregistrate aşa cum rezultã din derularea contractului; în situaţiile în care, potrivit clauzelor contractuale, transferul proprietãţii asupra cantitãţilor achiziţionate se face la ieşirea din sistemul de transport, respectiv la ieşirea din sistemul de distribuţie, preţul înregistrat va include şi tarifele aferente serviciilor de transport şi/sau de distribuţie, dupã caz.
ART. 14
(1) Cantitãţile achiziţionate vor fi exprimate în mii mc, iar preţurile în RON/1.000 mc, în condiţii standard de temperaturã şi presiune, iar începând cu data de 1 septembrie 2007, în kWh, respectiv RON/kWh. Preţurile vor fi prezentate fãrã TVA.
(2) Preţul pentru gazele naturale achiziţionate de la furnizorii externi va fi exprimat în condiţia INCOTERMSDDU frontiera românã.
(3) În cazul plãţii contravalorii gazelor naturale într-o altã monedã decât cea naţionalã, se va preciza cursul de schimb utilizat la întocmirea declaraţiei vamale de import, conform prevederilor contractuale sau, în situaţia în care declaraţia nu a fost depusã la organul vamal, cursul de la data întocmirii raportului.
ART. 15
(1) La secţiunea B "Vânzãrile de gaze naturale cãtre consumatorii finali" a Raportului privind achiziţiile, vânzãrile şi înmagazinarea gazelor naturale se înregistreazã preţurile finale rezultate din contractele încheiate cu consumatorii captivi şi cu consumatorii eligibili, defalcate pentru categoriile de consumatori şi, respectiv, tipurile de consumatori standard prevãzute la art. 10 şi 11.
(2) Pentru consumatorii captivi, preţurile finale înregistrate şi raportate vor include tarifele pentru prestarea serviciilor de transport, de înmagazinare şi/sau de distribuţie, dupã caz. Preţurile de vânzare a gazelor naturale cãtre consumatorii finali captivi se comunicã în RON/1.000 mc, iar începând cu data de 1 septembrie 2007, în RON/kWh. Preţurile vor fi prezentate fãrã TVA.
(3) Pentru consumatorii eligibili, preţurile finale înregistrate şi raportate nu vor include tarifele pentru prestarea serviciilor de transport şi/sau de distribuţie, dupã caz. În cazul în care tarifele aferente serviciului de înmagazinare sunt facturate de cãtre furnizor distinct de preţul gazului, preţurile finale înregistrate şi raportate vor include tarifele de înmagazinare.
(4) Preţurile înregistrate şi raportate trebuie sã includã şi toate componentele fixe, în cazul în care existã astfel de componente (de exemplu: abonamentul, tariful sau chiria pentru contor etc.). Ele nu vor include eventualele tarife de instalare, de branşare sau de racordare plãtite iniţial de consumator şi nici tarifele de reconectare.
ART. 16
Preţurile înregistrate conform art. 15 se vor baza pe tarifele, contractele, condiţiile şi reglementãrile aflate în vigoare la începutul fiecãrui trimestru, inclusiv eventualele reduceri comerciale.
ART. 17
(1) Dacã existã mai multe preţuri posibile, se ia în considerare preţul cel mai avantajos pentru consumator, dupã eliminarea preţurilor care nu sunt utilizate în practicã sau care se aplicã doar la un numãr nesemnificativ de utilizatori.
(2) Dacã nu existã preţuri parţiale, contracte speciale sau preţuri liber negociate, va fi raportat şi înregistrat preţul cel mai des întâlnit, respectiv preţul cel mai reprezentativ pentru condiţiile de furnizare respective.
(3) Alte elemente care ar putea avea un rol în stabilirea preţurilor, ca de exemplu interuptibilitatea, se determinã pentru fiecare caz în parte, adoptându-se întotdeauna soluţia aplicatã cel mai frecvent în practicã.
(4) În cazul preţurilor negociate, se va utiliza valoarea cea mai frecventã pentru preţul practicat.
ART. 18
(1) La secţiunea C "Vânzãrile de gaze naturale cãtre alţi furnizori/transportatori/distribuitori" a Raportului privind achiziţiile, vânzãrile şi înmagazinarea gazelor naturale se nominalizeazã individual toate contractele de achiziţie şi/sau de vânzare-cumpãrare încheiate cu alţi furnizori, executate pe parcursul lunii respective, indiferent dacã gazele naturale vândute sunt în ori provin din depozitele subterane sau din achiziţii curente.
(2) Pentru fiecare contract se prezintã urmãtoarele elemente:
a) numãrul şi data contractului;
b) denumirea cumpãrãtorului;
c) cantitatea vândutã;
d) preţul gazelor naturale comercializate, aşa cum acesta rezultã din executarea contractului;
e) structura cantitãţilor comercializate (exclusiv intern, import sau gaze în amestec).
ART. 19
(1) Cantitãţile vândute vor fi exprimate în mii mc şi preţurile în RON/1.000 mc, iar începând cu data de 1 septembrie 2007, în kWh, respectiv RON/kWh. Preţurile vor fi prezentate fãrã TVA.
(2) În cazul vânzãrii gazelor naturale la export sau al încasãrii contravalorii gazelor naturale într-o altã monedã decât cea naţionalã, transformarea în lei a preţurilor se va realiza la cursul de schimb al declaraţiei vamale de export sau, în situaţia în care declaraţia nu a fost depusã la organul vamal, la cursul de la data întocmirii raportului.
(3) De asemenea, se va preciza valoarea tarifelor incluse în preţuri conform contractului.
ART. 20
(1) La secţiunea D "Consum propriu şi stocuri" a Raportului privind achiziţiile, vânzãrile şi înmagazinarea gazelor naturale se nominalizeazã cantitãţile de gaze naturale destinate consumului în procese tehnologice (consum tehnologic) şi pentru încãlzire, preparare hranã şi apã caldã (consum energetic), precum şi eventualele diferenţe datorate erorilor de mãsurare.
(2) La rubricile "Diferenţe stocuri în conductele proprii", respectiv "Diferenţe stocuri în conductele terţilor" se nominalizeazã cantitãţile de gaze stocate în/consumate din conductele deţinute şi/sau operate de titular, respectiv cantitãţile de gaze stocate în/consumate din conductele deţinute şi/sau operate de un terţ. Cantitãţile stocate vor fi înregistrate cu valori pozitive, iar cantitãţile consumate din conducte vor fi înregistrate cu valori negative.
(3) Cantitãţile destinate consumului propriu şi stocurile vor fi exprimate în mii mc şi preţurile în RON/1.000 mc, fãrã TVA, iar începând cu data de 1 septembrie 2007, în kWh, respectiv RON/kWh, fãrã TVA. Preţurile vor fi cele înregistrate în evidenţa contabilã a titularului de licenţã.
ART. 21
(1) La secţiunea E "Înmagazinare" a Raportului privind achiziţiile, vânzãrile şi înmagazinarea gazelor naturale vor fi menţionate toate cantitãţile de gaze naturale introduse în, respectiv extrase din depozitele de înmagazinare subteranã operate de titularul licenţei sau de un terţ, precum şi stocul deţinut la începutul şi la sfârşitul lunii de raportare.
(2) Pentru fiecare depozit de înmagazinare subteranã se prezintã urmãtoarele elemente:
a) denumirea depozitului subteran, numãrul şi data contractului de înmagazinare;
b) cantitatea introdusã, respectiv extrasã, în funcţie de structurã (gaze din producţia internã, respectiv din import), din depozitul subteran respectiv şi contractul din care acestea provin;
c) preţul gazelor naturale introduse în şi, respectiv, extrase din depozitul respectiv;
d) stocul deţinut în respectivul depozit la începutul şi la sfârşitul lunii de raportare.
ART. 22
(1) Cantitãţile înmagazinate vor fi exprimate în mii mc şi preţurile în RON/1.000 mc, iar începând cu data de 1 septembrie 2007, în kWh, respectiv RON/kWh. Preţurile vor fi prezentate fãrã TVA.
(2) Preţul gazelor naturale din depozitul subteran nu va include contravaloarea serviciilor de înmagazinare.
Completarea rapoartelor privind prestarea serviciilor de sistem (transport, tranzit, înmagazinare, distribuţie)
ART. 23
Raportul privind serviciile de transport, al cãrui model este prevãzut în anexa nr. 2, se completeazã de cãtre titularii licenţei de transport al gazelor naturale.
ART. 24
(1) În raport se menţioneazã contractele încheiate de transportator cu utilizatorii sistemului de transport şi se vor detalia capacitãţile totale, capacitãţile disponibile şi capacitãţile rezervate în punctele de intrare şi în punctele de ieşire din sistemul de transport, precum şi cantitãţile transportate.
(2) Pentru utilizatorii sistemului de transport, raportarea contractelor încheiate se va realiza individual, cu precizarea utilizatorului şi a numãrului şi datei contractului încheiat.
(3) Capacitãţile rezervate vor fi exprimate în mii mc/h şi cantitãţile transportate vor fi exprimate în mii mc, iar începând cu data de 1 septembrie 2007, în kWh/h, respectiv kWh.
ART. 25
Raportul privind serviciile de tranzit, al cãrui model este prevãzut în anexa nr. 3, se completeazã de cãtre titularii licenţei de tranzit al gazelor naturale.
ART. 26
(1) Pentru activitatea de tranzit internaţional al gazelor naturale pe teritoriul României, prin conducte dedicate, raportarea se va realiza în mod distinct pentru fiecare linie dedicatã în parte.
(2) În raport se menţioneazã contractele încheiate cu utilizatorii şi se vor detalia capacitãţile totale, capacitãţile disponibile şi capacitãţile rezervate pentru fiecare utilizator şi linie de tranzit, tarifele de tranzit aplicate şi cantitãţile transportate.
ART. 27
Raportul privind serviciile de înmagazinare, al cãrui model este prevãzut în anexa nr. 4, se completeazã de cãtre titularii licenţei de înmagazinare a gazelor naturale.
ART. 28
(1) În raport vor fi menţionate contractele încheiate de titularul licenţei de înmagazinare cu utilizatorii depozitului subteran.
(2) Raportul va detalia, pentru fiecare depozit de înmagazinare subteranã operat de titularul licenţei de înmagazinare, capacitãţile totale, capacitãţile disponibile şi capacitãţile rezervate, cantitãţile introduse în şi, respectiv, extrase din depozit şi stocul deţinut la începutul şi la sfârşitul lunii de raportare de cãtre fiecare utilizator.
(3) Capacitãţile rezervate vor fi exprimate în mii mc/ciclu de depozitare şi cantitãţile înmagazinate în mc, iar începând cu data de 1 septembrie 2007, în kWh/ciclu de depozitare, respectiv kWh.
ART. 29
Raportul privind serviciile de distribuţie, al cãrui model este prevãzut în anexa nr. 5, se completeazã de cãtre titularii licenţei de distribuţie a gazelor naturale.
ART. 30
(1) Raportul va detalia contractele încheiate de distribuitor cu utilizatorii sistemului de distribuţie, respectiv consumatori captivi, consumatori eligibili şi/sau terţi furnizori, şi va detalia cantitãţile distribuite.
(2) Raportul se completeazã distinct pentru consumatori captivi proprii, pentru consumatorii eligibili, indiferent dacã operatorul serviciului de distribuţie asigurã sau nu furnizarea gazelor naturale pentru aceştia, precum şi pentru serviciile prestate unui terţ furnizor.
(3) Pentru utilizatorii sistemului de distribuţie, raportarea serviciilor prestate se va realiza pe categoriile şi tipurile de consumatori prevãzute la art. 10, atât în cazul consumatorilor captivi, cât şi al consumatorilor eligibili, indiferent dacã operatorul serviciului de distribuţie asigurã sau nu furnizarea gazelor naturale pentru aceştia.
(4) În cazul în care contractul de distribuţie este încheiat de cãtre un furnizor pentru alimentarea unor consumatori finali conectaţi în terţe sisteme de distribuţie, raportarea contractului se va realiza distinct pentru fiecare furnizor.

CAP. III
Contravenţii

ART. 31
Neîndeplinirea obligaţiilor prevãzute în prezenta metodologie constituie contravenţie, în conformitate cu dispoziţiile <>art. 109 pct. 12 şi 22 din Legea nr. 351/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

CAP. IV
Dispoziţii finale

ART. 32
(1) Titularii licenţei de furnizare a gazelor naturale au obligaţia de a transmite la ANRGN o copie a fiecãrui contract de achiziţie şi/sau de vânzare-cumpãrare a gazelor naturale încheiat cu furnizorii interni pentru o duratã mai mare de 11 luni calendaristice consecutive, precum şi toate actele adiţionale încheiate ulterior şi care aduc modificãri şi/sau completãri contractului iniţial.
(2) Obligaţia de transmitere a contractelor menţionate la alin. (1) revine cumpãrãtorului.
ART. 33
Titularii de licenţã care au încheiate contracte de import şi/sau contracte de tranzit al gazelor naturale au obligaţia de a transmite ANRGN o copie a acestora, în termen de 10 zile calendaristice de la data încheierii.
ART. 34
În termen de 15 zile calendaristice de la data publicãrii prezentei metodologii în Monitorul Oficial al României, Partea I, respectiv de la data acordãrii licenţei de cãtre ANRGN, titularii de licenţã şi consumatorii eligibili prevãzuţi la art. 3 vor notifica ANRGN persoanele autorizate sã întocmeascã rapoartele prevãzute la art. 8 şi 9 şi sã furnizeze datele şi informaţiile solicitate de departamentul de specialitate.
ART. 35
(1) Rapoartele prevãzute la art. 8, cu excepţia celor întocmite de consumatorii eligibili care înmagazineazã gaze naturale, vor fi completate on-line, prin intermediul unei aplicaţii web furnizate de ANRGN, pe baza numelui de utilizator şi a parolei eliberate de ANRGN.
(2) Rapoartele prevãzute la art. 9 şi rapoartele întocmite de consumatorii eligibili care înmagazineazã gaze naturale vor fi transmise ANRGN în format Microsoft Excel, prin e-mail, la adresa anrgn@anrgn.ro, precum şi pe suport hârtie, prin fax.
ART. 36
Anexa nr. 1 "Raport privind achiziţiile, vânzãrile şi înmagazinarea gazelor naturale", anexa nr. 2 "Raport privind serviciile de transport", anexa nr. 3 "Raport privind serviciile de tranzit", anexa nr. 4 "Raport privind serviciile de înmagazinare," anexa nr. 5 "Raport privind serviciile de distribuţie" şi anexa nr. 6 "Raport privind înmagazinarea gazelor naturale de cãtre consumatorii eligibili" fac parte integrantã din prezenta metodologie.


ANEXA 1


───────
la metodologie
───────────────

Denumire titular licenta..........
Nr. licenta .........


Raport privind achizitiile, vanzarile si inmagazinarea
gazelor naturale
Luna ...........

Sectiunea A Achizitia gazelor naturale─────────────────────────────────────────┬───┬───┬────┬───────────────┬──────────┬────────┐
│ │ │ │ Cantitati │ │ │
│ │ │ │ destinate │Structura │ │
│ │Can│ ├─────┬────┬────┤achizitiei│ Curs │
│Fur│ti │Pret│comer│ │ │de gaze │ de │
Specificatie │ni │ta │ │ciali│con │inma│naturale │ schimb │
│zor│te │ │zarii│sumu│gazi│ │ │
│ │ │ │ in │lui │ na │ │ │
│ │ │ │luna │pro-│ rii│ │ │
│ │ │ │curen│priu│ │ │ │
│ │ │ │ ta │ │ │ │ │
│ ├───┼────┼─────┼────┼────┤ ├────────┤
│ │mii│RON/│mii │ mii│ mii│ │RON/USD │
│ │mc │1000│ mc │ mc │ mc │ │ │
│ │kWh│mc │kWh │kWh │kWh │ │ │
│ │in │RON/│ince │ince│ince│ │ │
│ │ce │kWh │pand │pand│pand│ │ │
│ │pa │ince│cu │cu │cu │ │ │
│ │nd │pand│01.09│01. │01. │ │ │
│ │cu │cu │2007 │09. │09 │ │ │
│ │01.│01. │ │2007│2007│ │ │
│ │09.│09. │ │ │ │ │ │
│ │07 │2007│ │ │ │ │ │
─────────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼─────┼────┼────┼──────────┼────────┤
1. Din perimetre de productie │ │ │ │ │ │ │ x │ x │
─────────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼─────┼────┼────┼──────────┼────────┤
- gaze naturale din productia curenta │ x │ │ │ │ │ │ x │ x │
─────────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼─────┼────┼────┼──────────┼────────┤
2. De la furnizori externi(import direct)│ │ │ │ │ │ │ x │ │
─────────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼─────┼────┼────┼──────────┼────────┤
- nr si data contract ....... │ │ │ │ │ │ │ x │ │


- nr si data contract ....... │ │ │ │ │ │ │ x │ │
│---│---│----│-----│----│----│----------│--------│
................. │ │ │ │ │ │ │ x │ │


─────────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼─────┼────┼────┼──────────┼────────┤
3. De la furnizorii interni │ │ │ │ │ │ │ x │ x │
─────────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼─────┼────┼────┼─┬────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ ├─┤intern │ │
- nr si data contract........ │ │ │ │ │ │ ├─┤import │ x │
│ │ │ │ │ │ ├─┤amestec │ │


│ │ │ │ │ │ ├─┤intern │ │
- nr si data contract........ │ │ │ │ │ │ ├─┤import │ x │
│ │ │ │ │ │ ├─┤amestec │ │
-----------------------------------------│---│---│----│-----│----│----┼-│--------│--------│
│ │ │ │ │ │ ├─┤intern │ │
- ................ │ │ │ │ │ │ ├─┤import │ x │
│ │ │ │ │ │ ├─┤amestec │ │


─────────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼─────┼────┼────┼─┴────────┼────────┤
Total │ x │ │ x │ │ │ │ │ x │
─────────────────────────────────────────┴───┴───┴────┴─────┴────┴────┴──────────┴────────┘

Certificam realitatea si exactitatea datelor

Data ...... Director general,
Raport privind achizitiile,
vanzarile si inmagazinarea gazelor naturale
Luna .............

Sectiunea B Vanzarile de gaze naturale catre consumatorii finali


┌────────────────────────────────────────────────┬───────┬──────┬─────────┬────┐
│ │ Tipul │Nr. │Cantitate│Pret│
│ │ de │consu ├─────────┼────┤
│ │ consu-│matori│ mii mc │RON/│
│ │ mator │ │(kWh ince│1000│
│ │ │ │pand cu │mc │
│ │ │ │01.09. │(RON│
│ │ │ │2007) │kWh │
│ Specificatie │ │ │ │ince│
│ │ │ │ │pand│
│ │ │ │ │cu │
│ │ │ │ │01. │
│ │ │ │ │09. │
│ │ │ │ │2007│
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│I. CONSUMATORI CAPTIVI │ x │ │ │ x │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ A. Consumatori finali conectati direct la SNT │ x │ │ │ x │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ A.1 cu un consum anual de pana la 124.000 mc/an│ x │ │ │ x │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ CONSUMATORI CASNICI │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ A. 1.1 Consumatori casnici │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │D1 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │D2 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │D3 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │D3b │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │D4 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ CONSUMATORI NON-CASNICI │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ A. 1.2 Alti consumatori non-casnici │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │R1 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │R2 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │R3 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │R4 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ A. 1.3 Alti consumatori industriali │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I1 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I2 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ A. 1.4 Consumatori comerciali │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I1 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I2 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│A.2 cu un consum anual intre 124.000 mc/an si │ │ │ │ │
│1.240.000 mc/an │ x │ │ │ x │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ CONSUMATORI NON-CASNICI │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ A.2.1 Alti consumatori non-casnici │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │R5 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ A.2.2 Producatori de energie electrica │ │ │ │ │
│ si/sau termica │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I3-1 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I3-2 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ A.2.3 Alti consumatori industriali │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I3-1 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I3-2 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ A.2.4 Consumatori comerciali │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I3-1 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I3-2 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ A.3 cu un consum anual intre 1.240.000 mc/an │ │ │ │ │
│ si 12.400.000 mc/an │ x │ │ │ x │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ CONSUMATORI NON-CASNICI │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ A.3.1 Producatori de energie electrica si/sau │ │ │ │ │
│ termica │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I4-1 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I4-2 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ A.3.2 Consumatori din industria chimica │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I4-1 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I4-2 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ A.3.3 Alti consumatori industriali │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I4-1 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I4-2 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ A.3.4 Consumatori comerciali │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I4-1 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I4-2 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│A.4 cu un consum anual intre 12.400.000 mc/an │ │ │ │ │
│si 124.000.000 mc/an │ x │ │ │ x │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ CONSUMATORI NON-CASNICI │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ A.4.1 Producatori de energie electrica si/sau │ │ │ │ │
│ termica │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I5-4 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│A.4.2 Consumatori din industria chimica │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I5-4 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ A.4.3 Alti consumatori industriali │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I5-4 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ A.4.4 Consumatori comerciali │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I5-4 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ A.5 cu un consum anual peste 124.000.000 mc/an │ x │ │ │ x │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ CONSUMATORI NON-CASNICI │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ A.5.1 Producatori de energie electrica si/sau │ │ │ │ │
│ termica │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ A.5.2 Consumatori din industria chimica │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ A.5.3 Alti consumatori industriali │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ A.5.4 Consumatori comerciali │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│B. Consumatori finali conectati direct in │ │ │ │ │
│ sistemul de distributie │ x │ │ │ x │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ B.1 cu un consum anual de pana la 2.400 mc/an │ x │ │ │ x │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ CONSUMATORI CASNICI │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ B.1.1 Consumatori casnici │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │D1 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │D2 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │D3 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ CONSUMATORI NON-CASNICI │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ B.1.2 Alti consumatori non-casnici │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │R1 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │R2 │ │ │ │
│ B.1.3 Alti consumatori industriali │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I1 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I2 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ B.1.4 Consumatori comerciali │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I1 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ B.1.5 Producatori de energie electrica si/sau │ │ │ │ │
│ termica │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I1 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ B.2 cu un consum anual intre 2.400 mc/an │ │ │ │ │
│ si 12.400 mc/an │ x │ │ │ x │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ CONSUMATORI CASNICI │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ B.2.1 Consumatori casnici │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │D3b │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ CONSUMATORI NON-CASNICI │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ B.2.2 Alti consumatori non-casnici │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │R3 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ B.2.3 Alti consumatori industriali │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I1 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ B.2.4 Consumatori comerciali │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I1 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ B.2.5 Producatori de energie electrica si/sau │ │ │ │ │
│ termica │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I1 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│B.3 cu un consum anual intre 12.400 mc/an si │ │ │ │ │
│124.000 mc/an │ x │ │ │ x │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ CONSUMATORI CASNICI │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ B.3.1 Consumatori casnici │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │D4 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ CONSUMATORI NON-CASNICI │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ B.3.2 Alti consumatori non-casnici │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │R4 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ B.3.3 Alti consumatori industriali │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I2 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ B.3.4 Consumatori comerciali │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I2 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ B.3.5 Producatori de energie electrica │ │ │ │ │
│ si/sau termica │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I2 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ B.4 cu un consum anual intre 124.000 mc/an │ │ │ │ │
│ si 1.240.000 mc/an │ x │ │ │ x │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ CONSUMATORI NON-CASNICI │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ B.4.1 Alti consumatori non-casnici │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │R5 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ B.4.2 Alti consumatori industriali │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I3-1 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I3-2 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ B.4.3 Consumatori comerciali │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I3-1 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I3-2 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ B.4.4 Producatori de energie electrica │ │ │ │ │
│ si/sau termica │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I3-1 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I3-2 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ B.5 cu un consum anual intre 1.240.000 mc/an │ │ │ │ │
│ si 12.400.000 mc/an │ x │ │ │ x │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ CONSUMATORI NON-CASNICI │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ B.5.1 Producatori de energie electrica │ │ │ │ │
│ si/sau termica │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I4-1 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I4-2 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ B.5.2 Consumatori din industria chimica │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I4-1 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I4-2 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ B.5.3. Alti consumatori industriali │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I4-1 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I4-2 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ B.5.4 Consumatori comerciali │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I4-1 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I4-2 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ B.5.5 Alti consumatori non-casnici │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I4-1 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I4-2 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ B.6 cu un consum anual peste 12.400.000 mc/an │ x │ │ │ x │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ CONSUMATORI NON-CASNICI │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ B.6.1 Producatori de energie electrica │ │ │ │ │
│ si/sau termica │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I5-4 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ B.6.2 Consumatori din industria chimica │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I5-4 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ B.6.3 Alti consumatori industriali │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I5-4 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ B.6.4 Consumatori comerciali │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I5-4 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ II. CONSUMATORI ELIGIBILI │ x │ │ │ x │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│A. Consumatori finali conectati direct la SNT │ x │ │ │ x │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ A.1 cu un consum anual de pana la 124.000 mc/an│ x │ │ │ x │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ CONSUMATORI CASNICI │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ A.1.1 Consumatori casnici │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │D1 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │D2 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │D3 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │D3b │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │D4 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ CONSUMATORI NON-CASNICI │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ A.1.2 Alti consumatori non-casnici │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │R1 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │R2 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │R3 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │R4 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ A.1.3 Alti consumatori industriali │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I1 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I2 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ A.1.4 Consumatori comerciali │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I1 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I2 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ A.2 cu un consum anual intre 124.000 mc/an │ │ │ │ │
│ si 1.240.000 mc/an │ x │ │ │ x │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ CONSUMATORI NON-CASNICI │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ A.2.1 Alti consumatori non-casnici │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │R5 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ A.2.2 Producatori de energie electrica si/sau │ │ │ │ │
│ termica │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I3-1 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I3-2 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ A.2.3 Alti consumatori industriali │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I3-1 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I3-2 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ A.2.4 Consumatori comerciali │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I3-1 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I3-2 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│A.3 cu un consum anual intre 1.240.000 mc/an │ │ │ │ │
│ si 12.400.000 mc/an │ x │ │ │ x │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ CONSUMATORI NON-CASNICI │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ A.3.1 Producatori de energie electrica │ │ │ │ │
│ si/sau termica │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I4-1 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I4-2 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ A.3.2 Consumatori din industria chimica │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I4-1 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I4-2 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ A.3.3 Alti consumatori industriali │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I4-1 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I4-2 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ A.3.4 Consumatori comerciali │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I4-1 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I4-2 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ A.4 cu un consum anual intre 12.400.000 mc/an │ │ │ │ │
│ si 124.000.000 mc/an │ x │ │ │ x │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ CONSUMATORI NON-CASNICI │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ A.4.1 Producatori de energie electrica │ │ │ │ │
│ si/sau termica │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I5-4 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ A.4.2 Consumatori din industria chimica │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I5-4 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ A.4.3 Alti consumatori industriali │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I5-4 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ A.4.4 Consumatori comerciali │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I5-4 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│A.5 cu un consum anual peste 124.000.000 mc/an │ x │ │ │ x │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ CONSUMATORI NON-CASNICI │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ A.5.1 Producatori de energie electrica si/sau │ │ │ │ │
│ termica │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ A.5.2 Consumatori din industria chimica │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ A.5.3 Alti consumatori industriali │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ A.5.4 Consumatori comerciali │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│B. Consumatori finali conectati direct in │ │ │ │ │
│ sistemul de distributie │ x │ │ │ x │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ B.1 cu un consum anual de pana la 2.400 mc/an │ x │ │ │ x │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ CONSUMATORI CASNICI │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ B.1.1 Consumatori casnici │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │D1 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │D2 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │D3 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ CONSUMATORI NON-CASNICI │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ B.1.2 Alti consumatori non-casnici │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │R1 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │R2 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│B.2 cu un consum anual intre 2.400 mc/an si │ │ │ │ │
│ 12.400 mc/an │ x │ │ │ x │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ CONSUMATORI CASNICI │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ B.2.1 Consumatori casnici │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │D3b │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ CONSUMATORI NON-CASNICI │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ B.2.2 Alti consumatori non-casnici │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │R3 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ B.2.3 Alti consumatori industriali │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I1 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ B.2.4 Consumatori comerciali │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I1 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│B.3 cu un consum anual intre 12.400 mc/an │ │ │ │ │
│ si 124.000 mc/an │ x │ │ │ x │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ CONSUMATORI CASNICI │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ B.3.1 Consumatori casnici │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │D4 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ CONSUMATORI NON-CASNICI │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ B.3.2 Alti consumatori non-casnici │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │R4 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ B.3.3 Alti consumatori industriali │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I2 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ B.3.4 Consumatori comerciali │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I2 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ B.3.5 Producatori de energie electrica si/sau │ │ │ │ │
│ termica │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I2 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│B.4 cu un consum anual intre 124.000 mc/an │ │ │ │ │
│ si 1.240.000 mc/an │ x │ │ │ x │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ CONSUMATORI NON-CASNICI │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ B.4.1 Alti consumatori non-casnici │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │R5 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ B.4.2 Alti consumatori industriali │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I3-1 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I3-2 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ B.4.3 Consumatori comerciali │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I3-1 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I3-2 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ B.4.4 Producatori de energie electrica │ │ │ │ │
│ si/sau termica │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I3-1 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I3-2 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│B.5 cu un consum anual intre 1.240.000 mc/an │ │ │ │ │
│ si 12.400.000 mc/an │ x │ │ │ x │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ CONSUMATORI NON-CASNICI │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ B.5.1 Producatori de energie electrica │ │ │ │ │
│ si/sau termica │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I4-1 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I4-2 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ B.5.2 Consumatori din industria chimica │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I4-1 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I4-2 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ B.5.3 Alti consumatori industriali │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I4-1 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I4-2 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ B.5.4 Consumatori comerciali │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I4-1 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I4-2 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ B.6 cu un consum anual peste 12.400.000 mc/an │ x │ │ │ x │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ CONSUMATORI NON-CASNICI │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ B.6.1 Producatori de energie electrica │ │ │ │ │
│ si/sau termica │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I5-4 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ B.6.2 Consumatori din industria chimica │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I5-4 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ B.6.3 Alti consumatori industriali │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I5-4 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ B.6.4 Consumatori comerciali │ x │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ │I5-4 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────┤
│ TOTAL VANZARI │ x │ │ │ x │
└────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────┴─────────┴────┘

Certificam realitatea si exactitatea datelor

Data ...... Director general,
Raport privind achizitiile,
vanzarile si inmagazinarea gazelor naturale
Luna ..............


Sectiunea C Vanzarile de gaze naturale catre alti furnizori/transportatori/distribuitori


┌───────────────────────────────┬────────┬───┬────┬─────────────────┬──────────┐
│ │ │Can│ │ │ │
│ │ │ti │Pret│ Tarife medii │ │
│ │ │ta │ │ incluse in │ │
│ │ │te │ │ pret pentru: │Structura │
│ │ Nr ├───┼────┼─────┬─────┬─────┤vanzari │
│ │ si │mii│RON │servi│servi│servi│ │
│ Specificatie │ data │mc │1000│ciile│ciile│ciile│ │
│ │contract│kWh│mc │ de │ de │ de │ │
│ │ │in │RON/│tran │inma │dis │ │
│ │ │ce │kWh │sport│gazi │tribu│ │
│ │ │pa │ince│ │nare │tie │ │
│ │ │nd │pand├─────┼─────┼─────┤ │
│ │ │cu │cu │RON/ │RON/ │RON/ │ │
│ │ │01.│01. │1000 │1000 │1000 │ │
│ │ │09.│09. │mc │mc │mc │ │
│ │ │07 │2007│RON/ │RON/ │RON/ │ │
│ │ │ │ │kWh │kWh │kWh │ │
│ │ │ │ │ince │ince │ince │ │
│ │ │ │ │pand │pand │pand │ │
│ │ │ │ │cu │cu │cu │ │
│ │ │ │ │01.09│01.09│01.09│ │
│ │ │ │ │2007 │2007 │2007 │ │
├───────────────────────────────┼────────┼───┼────┼─────┼─────┼─────┼─┬────────┤
│ │ │ │ │ │ │ ├─┤intern │
│ - denumire client .......... │ │ │ │ │ │ ├─┤import │
│ │ │ │ │ │ │ ├─┤amestec │
├───────────────────────────────┼────────┼───┼────┼─────┼─────┼─────┼─┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ ├─┤intern │
│ - denumire client .......... │ │ │ │ │ │ ├─┤import │
│ │ │ │ │ │ │ ├─┤amestec │
├───────────────────────────────┼────────┼───┼────┼─────┼─────┼─────┼─┴────────┘
│ Total │ x │ │ │ x │ x │ x │
└───────────────────────────────┴────────┴───┴────┴─────┴─────┴─────┘

Certificam realitatea si exactitatea datelor

Data ...... Director general
Raport privind achizitiile,
vanzariel si inmagazinarea gazelor naturale
Luna .........

Sectiunea D Consum propriu si stocuri


┌────────────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┐
│ │ Cantitate │ Pret │
│ Specificatie ├───────────────┼───────────────┤
│ │ mii mc │RON/1000 mc │
│ │(kWh incepand │(RON/kWh ince- │
│ │cu 01.09.2007 │pand cu │
│ │ │ 01.09.2007) │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│- Consum tehnologic │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│- Consum energetic (incalzire, preparare │ │ │
│ hrana, apa calda) │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│- Diferente stocuri din conductele proprii │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│- Diferente stocuri din condutele tertilor │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│- Abateri datorate erorilor de masura │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ Total │ │ x │
└────────────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┘

Certificam realitatea si exactitatea datelor

Data ..... Director general
Raport privind achizitiile,
vanzarile si inmagazinarea gazelor naturale
Luna ..............


Sectiunea E Înmagazinare


┌────────────────────┬────────┬────────┬────────┬─────┬───────┬─────┬──────────┐
│ │ │ Stoc in│ Canti- │Canti│Pretul │Stoc │ │
│ │ │depozit │ tate │tate │gazelor│ la │ Structura│
│ │ │la in- │ injec- │extra│ natu- │sfar-│ cantita-│
│ │ │ceputul │ tata │ sa │ rale │situl│ tilor │
│ │ │ lunii │ │ │injec- │lunii│injectate/│
│ │Nr./data│ │ │ │tate/ │ │ extrase │
│ │contract│ │ │ │extrase│ │ │
│Denumire depozit │de inma-├────────┼────────┼─────┼───────┼─────┤ │
│ │gazinare│mii mc │mii mc │mii │RON/ │RON/ │ │
│ │ │(kWh │(kWh │mc │1000mc │1000 │ │
│ │ │incepand│incepand│(kWh │(RON/ │mc │ │
│ │ │ cu │ cu │ince │kWh │(RON/│ │
│ │ │01.09. │01.09. │pand │ince- │kWh │ │
│ │ │2007) │2007) │ cu │pand cu│ince-│ │
│ │ │ │ │01.09│01.09. │pand │ │
│ │ │ │ │2007)│ 2007) │ cu │ │
│ │ │ │ │ │ │01.09│ │
│ │ │ │ │ │ │2007)│ │
├────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼─────┼─┬────────┤
│ │ │ │ │ │ │ ├─┤intern │
│ - depozitul ...... │ │ │ │ │ │ ├─┤import │
│ │ │ │ │ │ │ ├─┤amestec │
├────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼─────┼─┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ ├─┤intern │
│ - depozitul ...... │ │ │ │ │ │ ├─┤import │
│ │ │ │ │ │ │ ├─┤amestec │
├────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼─────┼─┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ ├─┤intern │
│ - depozitul .......│ │ │ │ │ │ ├─┤import │
│ │ │ │ │ │ │ ├─┤amestec │
├────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼─────┼─┴────────┘
│ Total │ x │ │ │ │ x │ │
└────────────────────┴────────┴────────┴────────┴─────┴───────┴─────┘

Certificam realitatea si exactitatea datelor

Data ...... Director general,ANEXA 2


───────
la metodologie
──────────────Denumire titular licenta.....
Nr. licenta .........

Raport privind serviciile de transport prestate in
luna ........

───────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬────┬──────┬─────┐
│Capa │Capa │Nr./│ Capa │Canti│
│citate│citate│data│citate│tate │
│tota- │dispo │con-│rezer │prelu│
│ la │nibila│tra │vata │ata │
│ │ │ct │ │ │
├──────┼──────┤ ├──────┼─────┤
│1000 │1000 │ │1000 │mii │
│mc/h │mc/h │ │mc/h │mc │
│(kWh/h│(kWh/h│ │(kWh/h│(kWh │
│ince- │ince- │ │ince- │ince-│
│pand │pand │ │pand │pand │
│ cu │ cu │ │ cu │ cu │
│01.09.│01.09.│ │01.09.│01.09│
│2007) │2007) │ │2007) │2007)│
│ │ │ │ │ │
───────────────────────────────────────────────┼─────┬┴──────┼────┼──────┼─────┤
I. Puncte de intrare in SNT: │ │ │ x │ │ │
───────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼────┼──────┼─────┤
A. pentru gazele naturale din IMPORT │ │ │ x │ │ │
───────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼────┼──────┼─────┤
1. SRM Isaccea │ │ │ x │ │ │
───────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼────┼──────┼─────┤
- furnizor/consumator eligibil..... │ x │ x │ │ │ │
───────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼────┼──────┼─────┤
- furnizor/consumator eligibil..... │ x │ x │ │ │ │
───────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼────┼──────┼─────┤
- furnizor/consumator eligibil..... │ x │ x │ │ │ │
───────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼────┼──────┼─────┤
2. SRM Mediesu Aurit │ │ │ x │ │ │
───────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼────┼──────┼─────┤
- furnizor/consumator eligibil..... │ x │ x │ │ │ │
───────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼────┼──────┼─────┤
- furnizor/consumator eligibil..... │ x │ x │ │ │ │
───────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼────┼──────┼─────┤
- furnizor/consumator eligibil..... │ x │ x │ │ │ │
───────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼────┼──────┼─────┤
3. SRM Szeged │ │ │ x │ │ │
───────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼────┼──────┼─────┤
- furnizor/consumator eligibil..... │ x │ x │ │ │ │
───────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼────┼──────┼─────┤
- furnizor/consumator eligibil..... │ x │ x │ │ │ │
───────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼────┼──────┼─────┤
- furnizor/consumator eligibil..... │ x │ x │ │ │ │
───────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼────┼──────┼─────┤
B. Pentru gazele naturale din │ │ │ │ │ │
PRODUCTIA INTERNA │ │ │ x │ │ │
───────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼────┼──────┼─────┤
1. SRM 1... │ │ │ x │ │ │
───────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼────┼──────┼─────┤
Denumire producator │ x │ x │ │ │ │
───────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼────┼──────┼─────┤
Denumire furnizor/consumator eligibil │ x │ x │ │ │ │
───────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼────┼──────┼─────┤
2. SRM 2... │ │ │ x │ │ │
───────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼────┼──────┼─────┤
Denumire producator │ x │ x │ │ │ │
───────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼────┼──────┼─────┤
Denumire furnizor/consumator eligibil │ x │ x │ │ │ │
───────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼────┼──────┼─────┤
───────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼────┼──────┼─────┤
II. Puncte de iesire din SNT │ │ │ x │ │ │
───────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼────┼──────┼─────┤
SRM 1... │ │ │ x │ │ │
───────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼────┼──────┼─────┤
Denumire furnizor licentiat 1.... │ x │ x │ │ │ │
───────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼────┼──────┼─────┤
Denumire furnizor licentiat 2.... │ x │ x │ │ │ │
───────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼────┼──────┼─────┤
Denumire consumator eligibil/ loc de consum 1..│ x │ x │ │ │ │
───────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼────┼──────┼─────┤
Denumire consumator eligibil/ loc de consum 2..│ x │ x │ │ │ │
───────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼────┼──────┼─────┤
SRM 2.... │ │ │ x │ │ │
───────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼────┼──────┼─────┤
Denumire furnizor licentiat 1.... │ x │ x │ │ │ │
───────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼────┼──────┼─────┤
Denumire furnizor licetiat 2.... │ x │ x │ │ │ │
───────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼────┼──────┼─────┤
Denumire consumator eligibil/ loc de consum 1..│ x │ x │ │ │ │
───────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼────┼──────┼─────┤
Denumire consumator eligibil/ loc de consum 2..│ x │ x │ │ │ │
───────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼────┼──────┼─────┤
SRM 3... │ │ │ x │ │ │
───────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼────┼──────┼─────┤
Denumire furnizor licentiat 1.... │ x │ x │ │ │ │
───────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼────┼──────┼─────┤
Denumire furnizor licetiat 2.... │ x │ x │ │ │ │
───────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼────┼──────┼─────┤
Denumire consumator eligibil/ loc de consum 1..│ x │ x │ │ │ │
───────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼────┼──────┼─────┤
Denumire consumator eligibil/ loc de consum 2..│ x │ x │ │ │ │
───────────────────────────────────────────────┴─────┴───────┴────┴──────┴─────┘

NB
Certificam realitatea si exactitatea datelor

Data..... Director general,ANEXA 3


───────
la metodologie
──────────────Denumire titular licenta ..........
Nr. licenta .........


Raport privind serviciile de tranzit prestate in
luna .........

┌────────────────────────────────┬──────┬──────┬────┬──────┬─────┬──────┬─────┐
│ │Capa │Capa │Nr./│ Capa │Canti│ │ │
│ │citate│citate│data│citate│tate │ Tarif│ │
│ │tota- │dispo │con-│rezer │trans│ tran-│Total│
│ │ la │nibila│tra │vata │porta│ zit │pres-│
│ │ │ │ct │ │ ta │ │tatie│
│ ├──────┼──────┤ ├──────┼─────┼──────┤ │
│ │1000 │1000 │ │1000 │mii │RON/ │ │
│ │mc/h │mc/h │ │mc/h │mc │1000mc│ │
│ │(kWh/h│(kWh/h│ │(kwh/h│(kWh │(RON/ │ │
│ │ince- │ince- │ │ince- │ince-│kWh │ │
│ │pand │pand │ │pand │pand │ince- │ │
│ │ cu │ cu │ │ cu │ cu │pand │ │
│ │01.09.│01.09.│ │01.09.│01.09│ cu │ │
│ │2007) │2007) │ │2007) │2007)│01.09.│ │
│ │ │ │ │ │ │2007) │ │
├────────────────────────────────┼──────┼──────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│Fir 1........ │ │ │ x │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼──────┼──────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│ - beneficiar 1 │ x │ x │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼──────┼──────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│ - beneficiar 2 │ x │ x │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼──────┼──────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│ - beneficiar 3.... │ x │ x │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼──────┼──────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│Fir 2........ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼──────┼──────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│ - beneficiar 1 │ x │ x │ x │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼──────┼──────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│ - beneficiar 2 │ x │ x │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼──────┼──────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│ - beneficiar 3... │ x │ x │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼──────┼──────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│Fir 3........ │ │ │ x │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼──────┼──────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│ - beneficiar 1 │ x │ x │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼──────┼──────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│ - beneficiar 2 │ x │ x │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼──────┼──────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│ - beneficiar 3.... │ x │ x │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼──────┼──────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│Total │ │ │ x │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────┴──────┴────┴──────┴─────┴──────┴─────┘

Certificam realitatea si exactitatea datelor

Data ........ Director general,
ANEXA 4


───────
la metodologie
──────────────


Denumire titular licenta ..........
Nr. licenta .........


Raport privind serviciile de inmagazinare prestate in
luna ..............┌─────────────────────────────────┬──────┬──────┬────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│ │Capa │Capa │Nr./│ Capa │Canti│ │ │ │
│ │citate│citate│data│citate│tate │Canti│Stoc │Stoc │
│ │tota- │dispo │con-│rezer │injec│tate │initi│final│
│ │ la │nibila│tra │vata │tata │extra│al │ │
│ │ │ │ct │ │ │ sa │ │ │
│ │ │ │de │ │ │ │ │ │
│ │ │ │inma│ │ │ │ │ │
│ │ │ │gazi│ │ │ │ │ │
│ │ │ │nare│ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────┤ ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │mii mc│mii mc│ │mii mc│mii │mii │mii │mii │
│ │(kWh │(kWh │ │(kWh │mc │mc │mc │mc │
│ │ince- │ince- │ │ince- │(kWh │(kWh │(kWh │(kWh │
│ │pand │pand │ │pend │ince-│ince-│ince-│ince-│
│ │ cu │ cu │ │ cu │pand │pand │pand │pand │
│ │01.09.│01.09.│ │01.09.│ cu │ cu │ cu │ cu │
│ │2007) │2007) │ │2007)/│01.09│01.09│01.09│01.09│
│ │ │ │ │ciclu │2007)│2007)│2007)│2007)│
│ │ │ │ │ de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │depo │ │ │ │ │
│ │ │ │ │zitare│ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼──────┼──────┼────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Servicii de inmagazinare pentru: │ │ │ x │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼──────┼──────┼────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Denumire depozit 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼──────┼──────┼────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│A. Furnizori licentiati │ x │ x │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼──────┼──────┼────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│- denumire furnizor 1 │ x │ x │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼──────┼──────┼────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│- denumire furnizor 2 │ x │ x │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼──────┼──────┼────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│B. Consumatori eligibili │ x │ x │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼──────┼──────┼────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│- denumire consumator eligibil 1 │ x │ x │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼──────┼──────┼────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│- denumire consumator eligibil 2 │ x │ x │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼──────┼──────┼────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Denumire depozit 2 │ │ │ x │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼──────┼──────┼────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│A. Furnizori licentiati │ x │ x │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼──────┼──────┼────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│- denumire furnizor 1 │ x │ x │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼──────┼──────┼────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│- denumire furnizor 2 │ x │ x │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼──────┼──────┼────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│B. Consumatori eligibili │ x │ x │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼──────┼──────┼────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│- denumire consumator eligibil 1 │ x │ x │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼──────┼──────┼────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│- denumire consumator eligibil 2 │ x │ x │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼──────┼──────┼────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│............................ │ x │ x │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼──────┼──────┼────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Denumire depozit n │ │ │ x │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼──────┼──────┼────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│A. Furnizori licentiati │ x │ x │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼──────┼──────┼────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│- denumire furnizor 1 │ x │ x │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼──────┼──────┼────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│- denumire furnizor 2 │ x │ x │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼──────┼──────┼────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│B. Consumatori eligibili │ x │ x │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼──────┼──────┼────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│- denumire consumator eligibil 1 │ x │ x │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼──────┼──────┼────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│- denumire consumator eligibil 2 │ x │ x │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────────────────────┴──────┴──────┴────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Certificam realitatea si exactitatea datelor si informatiilor

Director general,

Data .......ANEXA 5


───────
la metodologie
──────────────

Denumire titular licenta..........
Nr. licenta.........

Raport privind serviciile de distributie prestate in
luna ..........

┌──────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬─────────────┐
│ │Nr./ │ Cantitate │
│ │data │ distribuita│
│ │con- ├─────────────┤
│ │tract│ mii mc │
│ │dis- │(kWh incepand│
│ │tri- │ cu │
│ │butie│01.09.2007) │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤
│TOTAL servicii de distributie pentru; │ x │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤
│A. Total consumatori finali captivi: │ x │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤
│A.1 cu un consum de pana la 2.400 mc/an │ x │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤
│A.2 cu un consum intre 2.400 mc/an si 12.400 mc/an │ x │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤
│A.3 cu un consum intre 12.400 mc/an si 124.000 mc/an │ x │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤
│A.4 cu un consum intre 124.000 mc/an si 1.240.000 mc/an │ x │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤
│A.5 cu un consum intre 1.240.000 mc/an si 12.400.000 mc/an│ x │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤
│A.6 cu un consum peste 12.400.000 mc/an │ x │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤
│B. Total consumatori finali eligibili: │ x │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤
│B.1 cu un consum de pana la 2.400 mc/an │ x │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤
│B.2 cu un consum intre 2.400 mc/an si 12.400 mc/an │ x │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤
│B.3 cu un consum intre 12.400 mc/an si 124.000 mc/an │ x │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤
│B.4 cu un consum intre 124.000 mc/an si 1.240.000 mc/an │ x │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤
│B.5 cu un consum intre 1.240.000 mc/an si 12.400.000 mc/an│ x │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤
│B.6 cu un consum peste 12.400.000 mc/an │ x │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤
│C. Total furnizori licentiati: │ x │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤
│- denumire furnizor │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────────────┘

Certificam realitatea si exactitatea datelor

Director general,

Data........
ANEXA 6


───────
la metodologie
──────────────


Denumire consumator eligibil .................


Raport privind inmagazinarea gazelor naturale de
catre conmumatorii eligibili
Luna ........

┌──────────────┬─────┬────────┬────────┬────────┬─────┬───────┬─────┬──────────┐
│ │ │ │ Stoc in│ Canti- │Canti│Pretul │Stoc │ │
│ │ │ │depozit │ tate │tate │gazelor│ la │ Structura│
│ │ │ │la in- │ injec- │extra│ natu- │sfar-│ cantita-│
│ │ │ │ceputul │ tata │ sa │ rale │situl│ tilor │
│ │ │ │ lunii │ │ │injec- │lunii│injectate/│
│ │ │Nr./data│ │ │ │tate/ │ │ extrase │
│ │ │contract│ │ │ │extrase│ │ │
│Denumire │Furni│de inma-├────────┼────────┼─────┼───────┼─────┤ │
│depozit │zor │gazinare│mii mc │mii mc │mii │RON/ │RON/ │ │
│ │ │ │(kWh │(kWh │mc │1000mc │1000 │ │
│ │ │ │incepand│incepand│(kWh │(RON/ │mc │ │
│ │ │ │ cu │ cu │ince │kWh │(RON/│ │
│ │ │ │01.09. │01.09. │pand │ince- │kWh │ │
│ │ │ │ 2007) │ 2007) │ cu │pand cu│ince-│ │
│ │ │ │ │ │01.09│01.09. │pand │ │
│ │ │ │ │ │2007)│ 2007) │ cu │ │
│ │ │ │ │ │ │ │01.09│ │
│ │ │ │ │ │ │ │2007)│ │
├──────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼─────┼─┬────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ ├─┤intern │
│depozitul ....│ │ │ │ │ │ │ ├─┤import │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├─┤amestec │
├──────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼─────┼─┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ ├─┤intern │
│depozitul ....│ │ │ │ │ │ │ ├─┤import │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├─┤amestec │
├──────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼─────┼─┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ ├─┤intern │
│depozitul ....│ │ │ │ │ │ │ ├─┤import │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├─┤amestec │
├──────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼─────┼─┴────────┘
│ Total │ x │ x │ │ │ │ x │ │
└──────────────┴─────┴────────┴────────┴────────┴─────┴───────┴─────┘

Certificam realitatea si exactitatea datelor

Data ...... Director general,_________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016