Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 172 din 6 mai 2003  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor   art. 17 alin. 1^1-1^3 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECIZIE nr. 172 din 6 mai 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 alin. 1^1-1^3 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 11 iunie 2003
Nicolae Popa - preşedinte
Costica Bulai - judecãtor
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Constantin Doldur - judecãtor
Kozsokar Gabor - judecãtor
Petre Ninosu - judecãtor
Lucian Stangu - judecãtor
Şerban Viorel Stanoiu - judecãtor
Ioan Vida - judecãtor
Florentina Balta - procuror
Ioana Marilena Chiva - magistrat-asistent

Pe rol se afla soluţionarea exceptiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 17 alin. 1^1-1^3 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Crisalex Dent Co" - S.R.L. din Constanta în Dosarul nr. R3.010/2002 al Tribunalului Constanta - Secţia civilã.
La apelul nominal se constata lipsa pãrţilor, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstituţionalitate, apreciind ca dispoziţiile criticate nu contravin prevederilor constituţionale referitoare la independenta şi imparţialitatea justiţiei, deoarece magistraţii consultanţi nu participa la judecata cu vot deliberativ, invocand în acest sens Decizia nr. 73/2003 a Curţii Constituţionale.

CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constata urmãtoarele:
Prin Încheierea din 27 septembrie 2002, pronunţatã în Dosarul nr. R3.010/2002, Tribunalul Constanta - Secţia civilã a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 17 alin. 1^1-1^3 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Crisalex Dent Co" - S.R.L. din Constanta în cadrul unui litigiu de munca cu Gheorghe Cristian şi Gheorghe Marioara.
În motivarea exceptiei de neconstituţionalitate, autoarea acesteia susţine ca dispoziţiile legale criticate sunt neconstituţionale, contravenind prevederilor art. 51, 123, 124 şi 125 din Constituţie, referitoare la independenta şi imparţialitatea justiţiei, deoarece participarea magistraţilor consultanţi în completul de judecata, chiar cu vot consultativ, reprezintã o ingerinta în activitatea de judecata.
Tribunalul Constanta - Secţia civilã a opinat în sensul ca excepţia de neconstituţionalitate este nefondata, întrucât statutul magistraţilor consultanţi, reglementat prin <>Legea nr. 92/1992 , modificatã prin <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 20/2002 , nu este contrar prevederilor constituţionale invocate de autorul exceptiei. Astfel, magistraţii consultanţi sunt, asemenea judecãtorilor, în slujba legii, iar participarea lor la deliberãri cu vot consultativ nu incalca secretul deliberãrilor şi independenta judecãtorilor.
Potrivit dispoziţiilor <>art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , republicatã, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor doua Camere ale Parlamentului şi Guvernului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstituţionalitate ridicate. De asemenea, potrivit dispoziţiilor <>art. 18^1 din Legea nr. 35/1997 , cu modificãrile ulterioare, s-a solicitat şi punctul de vedere al instituţiei Avocatul Poporului.
Guvernul arata ca excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã, întrucât dispoziţiile criticate nu contravin prevederilor constituţionale invocate de autoarea exceptiei, deoarece completul de judecata este format numai din judecãtori, magistraţii consultanţi având "doar calitatea de a asista completul, nefacand parte din acesta" şi având doar un rol consultativ, hotãrârea fiind luatã numai de judecãtori. Totodatã, dispoziţiile criticate nu incalca nici prevederile art. 51 şi 125 din Constituţie, întrucât competenta şi procedura de judecata sunt stabilite prin lege, conform alin. (3) al art. 125 din Constituţie. În final, invoca jurisprudenta Curţii Constituţionale, şi anume Decizia nr. 112/2002, prin care s-a respins excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor criticate.
Avocatul Poporului apreciazã ca excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã, întrucât "din actuala redactare a dispoziţiilor legale criticate rezulta ca magistraţii consultanţi îndeplinesc numai o activitate de consultanţa la soluţionarea, de cãtre judecãtor, a cauzelor privind conflictele şi litigiile de munca, participând cu vot consultativ la deliberãri, şi nu o activitate de judecata rezervatã, prin Legea fundamentalã, exclusiv judecãtorului". De asemenea, invoca şi jurisprudenta Curţii Constituţionale în materie (de exemplu, Decizia nr. 292/2002).
Preşedinţii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,
examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi dispoziţiile <>Legii nr. 47/1992 , retine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competenta, potrivit dispoziţiilor art. 144 lit. c) din Constituţie, precum şi celor ale art. 1 alin. (1), ale <>art. 2, 3, 12 şi 23 din Legea nr. 47/1992 , republicatã, sa soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate ridicatã.
Obiectul exceptiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile <>art. 17 alin. 1^1-1^3 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, dispoziţii introduse prin <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 179/1999 (publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 17 noiembrie 1999) şi modificate prin <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 20 din 20 februarie 2002 (publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 28 februarie 2002), aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 653/2002 (publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 905 din 12 decembrie 2002). În urma acestor modificãri, dispoziţiile criticate au urmãtorul cuprins:
- Art. 17 alin. 1^1-1^3: "Cauzele privind conflictele de munca se judeca în prima instanta, cu celeritate, de cãtre complete formate din doi judecãtori, asistaţi de doi magistraţi consultanţi.
Magistraţii consultanţi participa la deliberãri cu vot consultativ. Opiniile separate ale acestora sau, dupã caz, opinia separatã se consemneazã în hotãrâre.
În cazul în care judecãtorii, care intra în compunerea completului, nu ajung la un acord asupra hotãrârii, procesul se rejudeca în complet de divergenta, prevederile alin. 5 fiind aplicabile."
În susţinerea exceptiei de neconstituţionalitate, autoarea acesteia apreciazã ca prin dispoziţiile legale criticate sunt incalcate urmãtoarele prevederi constituţionale:
- Art. 51: "Respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie."
- Art. 123: "(1) Justiţia se înfãptuieşte în numele legii.
(2) Judecãtorii sunt independenţi şi se supun numai legii."
- Art. 124: "(1) Judecãtorii numiţi de Preşedintele României sunt inamovibili, potrivit legii. Preşedintele şi ceilalţi judecãtori ai Curţii Supreme de Justiţie sunt numiţi pe o perioada de 6 ani. Ei pot fi reînvestiţi în funcţie. Promovarea, transferarea şi sancţionarea judecãtorilor pot fi dispuse numai de Consiliul Superior al Magistraturii, în condiţiile legii.
(2) Funcţia de judecãtor este incompatibilã cu orice alta funcţie publica sau privatã, cu excepţia funcţiilor didactice din învãţãmântul superior."
- Art. 125: "(1) Justiţia se realizeazã prin Curtea Suprema de Justiţie şi prin celelalte instanţe judecãtoreşti stabilite de lege.
(2) Este interzisã înfiinţarea de instanţe extraordinare.
(3) Competenta şi procedura de judecata sunt stabilite de lege."
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constata urmãtoarele:
I. Prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 322 din 20 noiembrie 2001, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 30 ianuarie 2002, s-a admis excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 17 alin. 1^1 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã, republicatã, asa cum au fost modificate prin <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 179/1999 , constatandu-se ca aceste dispoziţii contravin art. 1 alin. (3), art. 124 şi 125 din Legea fundamentalã.
Ca urmare a acestei decizii a instanţei constituţionale, prin <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 20/2002 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 653/2002 , dispoziţiile <>art. 17 alin. 1^1-1^3 din Legea nr. 92/1992 , republicatã, au fost modificate în sensul excluderii asistentilor judiciari (denumiţi acum "magistraţi consultanţi") de la actul de deliberare judiciarã şi al definirii participãrii lor la judecata ca o activitate consultativa. Prin aceeaşi ordonanta de urgenta s-a introdus în <>Legea nr. 92/1992 o noua secţiune - secţiunea a II^1-a, titlul IV, capitolul II, intitulata "Magistraţii consultanţi", prin care se reglementeazã statutul acestora, adicã numirea şi eliberarea din funcţie, atribuţiile, durata mandatului şi rãspunderea disciplinarã.
II. Dispoziţiile art. 17 alin. 1^1-1^3 din Legea pentru organizarea judecãtoreascã, în redactarea actuala, nu contravin Constituţiei, dat fiind ca din conţinutul lor rezulta cu claritate ca soluţionarea cauzelor deduse judecaţii este hotãrâtã de judecãtori, iar magistraţii consultanţi nu au decât un rol consultativ, util judecaţii în vederea stabilirii adevãrului cu privire la drepturile subiective ale pãrţilor în litigiu.
Prezenta la judecata a magistraţilor consultanţi, fãrã vot deliberativ, constituie o problema de procedura, reglementatã prin lege, potrivit art. 125 alin. (3) din Legea fundamentalã, fãrã ca prin textele legale menţionate sa se încalce în vreun fel independenta judecãtorilor, imparţialitatea justiţiei şi, pe un plan mai general, principiile statului de drept.
De asemenea, şi jurisprudenta Curţii Europene a Drepturilor Omului este în acelaşi sens. Cu titlu de exemplu, în Cauza Ettl contra Elvetiei, 1987, s-a arãtat ca participarea unor experţi la judecarea anumitor cauze nu contravine principiului independentei şi imparţialitãţii instanţei, prevãzut de art. 6 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale. Totodatã, s-a reţinut ca legislaţia interna a statelor membre ale Consiliului Europei oferã numeroase exemple de instanţe care cuprind, alãturi de magistraţi de profesie, specialişti în diverse domenii şi ale cãror cunoştinţe sunt necesare pentru rezolvarea litigiilor de competenta lor.
În acelaşi sens, Curtea s-a mai pronunţat prin Decizia nr. 73 din 18 februarie 2003, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 27 martie 2003, prin care a statuat ca dispoziţiile <>Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 20/2002 sunt în concordanta cu prevederile şi principiile constituţionale. Neintervenind elemente noi de natura a reconsidera jurisprudenta Curţii Constituţionale în materie, atât soluţia, cat şi considerentele acestei decizii îşi menţin valabilitatea şi în prezenta cauza.

Fata de cele mai sus arãtate, în temeiul art. 144 lit. c) şi al art. 145 alin. (2) din Constituţie, precum şi al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 şi al <>art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , republicatã,

CURTEA
În numele legii
DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 17 alin. 1^1-1^3 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Crisalex DentCo" - S.R.L. din Constanta în Dosarul nr. R3.010/2002 al Tribunalului Constanta - Secţia civilã.
Definitiva şi obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publica din data de 6 mai 2003.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,
Ioana Marilena Chiva

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016