Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 165 din 8 februarie 2011  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii, in ansamblul sau, precum si, in mod special, ale art. 8 lit. a) si art. 11 alin. (1) din aceasta    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 165 din 8 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii, in ansamblul sau, precum si, in mod special, ale art. 8 lit. a) si art. 11 alin. (1) din aceasta

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 11 aprilie 2011

    Augustin Zegrean - preşedinte
    Aspazia Cojocaru - judecãtor
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Mircea Ştefan Minea - judecãtor
    Iulia Antoanella Motoc - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Tudorel Toader - judecãtor
    Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

    Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securitãţii, excepţie ridicatã de Adrian Tudor în Dosarul nr. 10.269/2/2009 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi care formeazã obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.746D/2010.
    La apelul nominal rãspund autorul excepţiei de neconstituţionalitate şi consilierul juridic Mihai Ionescu pentru Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securitãţii, cu delegaţia depusã în şedinţa publicã.
    Procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
    Curtea dispune a se face apelul şi în Dosarul nr. 1.747D/2010, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 8 lit. a) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 24/2008, ridicatã de Costicã Turcu în Dosarul nr. 7.083/2/2009 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.
    La apelul nominal rãspunde consilierul juridic Mihai Ionescu pentru Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securitãţii, cu delegaţia depusã în şedinţa publicã, lipsind autorul excepţiei de neconstituţionalitate, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
    Curtea dispune a se face apelul şi în Dosarul nr. 1.748D/2010, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 24/2008, ridicatã de Nicolae Zãrnescu în Dosarul nr. 8.985/2/2009 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.
    La apelul nominal rãspunde consilierul juridic Mihai Ionescu pentru Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securitãţii, cu delegaţia depusã în şedinţa publicã, lipsind autorul excepţiei de neconstituţionalitate, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
    Curtea dispune a se face apelul şi în Dosarul nr. 1.749D/2010, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 24/2008, ridicatã de Valericã Lazãr în Dosarul nr. 8.033/2/2009 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.
    La apelul nominal rãspund, pentru autorul excepţiei de neconstituţionalitate, avocatul Gheorghe Ciobotaru, cu împuternicire avocaţialã depusã, precum şi consilierul juridic Mihai Ionescu pentru Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securitãţii, cu delegaţia depusã în şedinţa publicã. Procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
    Curtea dispune a se face apelul şi în Dosarul nr. 1.750D/2010, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 8 lit. a) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 24/2008, ridicatã de Marin Mirea în Dosarul nr. 10.326/2/2009 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.
    La apelul nominal rãspunde consilierul juridic Mihai Ionescu pentru Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securitãţii, cu delegaţia depusã în şedinţa publicã, lipsind autorul excepţiei de neconstituţionalitate, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
    Curtea, din oficiu, pune în discuţie conexarea dosarelor.
    Autorul excepţiei de neconstituţionalitate Adrian Tudor, avocatul autorului excepţiei de neconstituţionalitate Valericã Lazãr şi consilierul juridic al Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securitãţii sunt de acord cu conexarea.
    Reprezentantul Ministerului Public susţine cã nu se opune conexãrii cauzelor.
    Curtea, având în vedere identitatea de obiect a cauzelor, în temeiul art. 14 şi al <>art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, raportate la art. 164 din Codul de procedurã civilã, dispune conexarea dosarelor nr. 1.747D/2010, nr. 1.748D/2010, nr. 1.749D/2010 şi nr. 1.750D/2010 la Dosarul nr. 1.746D/2010, care a fost primul înregistrat.
    Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele Curţii acordã cuvântul autorului excepţiei de neconstituţionalitate Adrian Tudor, care solicitã admiterea acesteia.
    De asemenea, avocatul autorului excepţiei de neconstituţionalitate Valericã Lazãr solicitã admiterea acesteia, astfel cum a fost formulatã în faţa instanţei judecãtoreşti.
    Consilierul juridic al Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securitãţii solicitã respingerea excepţiei de neconstituţionalitate, invocând în acest sens jurisprudenţa constantã a Curţii Constituţionale.
    Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, ca neîntemeiatã.

                               CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarelor, constatã urmãtoarele:
    Prin Încheierea din 20 mai 2010, pronunţatã în Dosarul nr. 10.269/2/2009, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securitãţii. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicatã de Adrian Tudor într-o cauzã având ca obiect soluţionarea unei acţiuni în constatare.
    Prin Încheierea din 13 mai 2010, pronunţatã în Dosarul nr. 7.083/2/2009, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 8 lit. a) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securitãţii. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicatã de Costicã Turcu într-o cauzã având ca obiect soluţionarea unei acţiuni în constatare.
    Prin Încheierea din 13 mai 2010, pronunţatã în Dosarul nr. 8.985/2/2009, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securitãţii. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicatã de Nicolae Zãrnescu într-o cauzã având ca obiect soluţionarea unei acţiuni în constatare.
    Prin Încheierea din 20 mai 2010, pronunţatã în Dosarul nr. 8.033/2/2009, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securitãţii. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicatã de Valericã Lazãr într-o cauzã având ca obiect soluţionarea unei acţiuni în constatare.
    Prin Încheierea din 26 mai 2010, pronunţatã în Dosarul nr. 10.326/2/2009, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 8 lit. a) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securitãţii. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicatã de Marin Mirea într-o cauzã având ca obiect soluţionarea unei acţiuni în constatare.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin, în esenţã, cã prevederile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 24/2008 sunt neconstituţionale, deoarece:
    a) încalcã prezumţia de nevinovãţie, întrucât creeazã premisele unei forme de rãspundere moralã şi juridicã, fãrã a se stabili vreo formã de vinovãţie. În plus, se induce ideea prezumţiei de vinovãţie pentru toţi lucrãtorii fostei Securitãţi;
    b) acordã atribuţii jurisdicţionale Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securitãţii, care trebuie sã fie doar o autoritate administrativã autonomã. Or, <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 24/2008 creeazã posibilitatea acestui Consiliu de a se substitui unei instanţe judecãtoreşti, prin faptul cã structurile sale interne, inclusiv Colegiul, emit evaluãri şi constatãri care sunt de competenţa unei instanţe judecãtoreşti şi care pot produce ipso facto efecte juridice;
    c) Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securitãţii se subrogã în dreptul cetãţeanului de a avea acces la justiţie pentru apãrarea drepturilor, a libertãţilor şi a intereselor sale legitime, prin introducerea unor acţiuni în constatare. Astfel, reglementarea criticatã converteşte, nu doar fãrã temei constituţional, ci chiar împotriva acestuia, dreptul de acces liber la justiţie într-o obligaţie, încãlcând art. 21 alin. (1) şi art. 52 alin. (1) din Constituţie;
    d) Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securitãţii se subrogã şi instituţiei Avocatului Poporului, care este creatã special pentru apãrarea drepturilor şi libertãţilor persoanelor fizice;
    e) foştii lucrãtori ai Securitãţii nu au dreptul de a se apãra în faţa Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securitãţii;
    f) se desemneazã ca unicã instanţã de judecatã Tribunalul Bucureşti - Secţia contencios administrativ şi, respectiv, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, îngrãdindu-se astfel, în mod deliberat, accesul persoanelor verificate la celelalte instanţe de contencios administrativ din ţarã.
    Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal considerã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã, deoarece prin <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 24/2008 s-a realizat o modificare esenţialã a regimului juridic aplicabil persoanelor verificate sub aspectul constatãrii calitãţii de lucrãtor sau colaborator al Securitãţii, precum şi o reconfigurare a Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securitãţii, ca autoritate autonomã, lipsitã de atribuţii jurisdicţionale, ale cãrei acte privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securitãţii sã fie supuse controlului instanţelor de judecatã.
    Potrivit prevederilor <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

                               CURTEA,
examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecãtorul-raportor, susţinerile pãrţilor prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securitãţii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 10 martie 2008, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 293/2008 pentru aprobarea <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securitãţii, lege publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 28 noiembrie 2008. De asemenea, au fost criticate, în mod special, prevederile art. 8 lit. a) şi ale art. 11 alin. (1) din aceasta, prevederi care au urmãtorul conţinut:
    - Art. 8 lit. a): "Colegiul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securitãţii ia în discuţie nota de constatare şi, dupã caz: a) aprobã nota de constatare şi dispune Direcţiei juridice introducerea unei acţiuni în constatare a calitãţii de lucrãtor al Securitãţii sau de colaborator al acesteia; [...]"
    - Art. 11 alin. (1): "Acţiunea în constatarea calitãţii de lucrãtor al Securitãţii sau de colaborator al acesteia se introduce la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti, fiind scutitã de taxã de timbru."
    Autorii excepţiei de neconstituţionalitate considerã cã prevederile criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 11 privind dreptul internaţional şi dreptul intern, ale art. 16 privind egalitatea în faţa legii, ale art. 20 referitoare la tratatele internaţionale privind drepturile omului, ale art. 21 privind accesul liber la justiţie, ale art. 23 alin. (11) privind prezumţia de nevinovãţie, ale art. 52 alin. (1) privind dreptul persoanei vãtãmate de o autoritate publicã, ale art. 58 alin. (1) privind numirea Avocatului Poporului şi ale art. 126 alin. (5) privind interzicerea înfiinţãrii de instanţe extraordinare.
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã s-a mai pronunţat în numeroase cazuri asupra prevederilor de lege criticate, constatând cã acestea nu contravin dispoziţiilor constituţionale şi convenţionale invocate.
    Astfel, prin <>Decizia nr. 436 din 15 aprilie 2010, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 9 iunie 2010, prin care Curtea a statuat cã prin <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 24/2008 s-a realizat o reconfigurare a Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securitãţii, ca autoritate administrativã autonomã, lipsitã de atribuţii jurisdicţionale, ale cãrei acte privind accesul la dosar şi deconspirarea Securitãţii sunt supuse controlului instanţelor de judecatã. Aşadar, în condiţiile în care acţiunea în constatarea calitãţii de lucrãtor al Securitãţii este introdusã la o instanţã de judecatã, a cãrei hotãrâre poate fi atacatã cu recurs, dispoziţiile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 24/2008 nu sunt de naturã sã confere Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securitãţii rolul de instanţã extraordinarã, astfel cã nu se poate susţine încãlcarea dispoziţiilor art. 126 alin. (5) din Constituţie.
    Cu privire la critica referitoare la competenţa exclusivã a unei singure instanţe de soluţionare a cauzelor având ca obiect constatarea calitãţii de lucrãtor sau colaborator al Securitãţii, şi anume Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti, Curtea Constituţionalã a observat, prin <>Decizia nr. 530 din 9 aprilie 2009, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 24 iunie 2009, cã, potrivit art. 126 alin. (1) şi (2) din Constituţie, justiţia se realizeazã prin instanţele judecãtoreşti, a cãror competenţã este stabilitã numai prin lege. Or, dispoziţiile criticate din <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 24/2008 satisfac pe deplin exigenţele constituţionale invocate, inclusiv cele prevãzute de art. 126 alin. (5) referitoare la interdicţia înfiinţãrii de instanţe extraordinare.
    Prin aceeaşi decizie, Curtea a constatat cã nu este întemeiatã nici critica referitoare la pretinsa nerespectare a principiului egalitãţii în drepturi, deoarece <>art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 24/2008 nu instituie niciun privilegiu sau nicio discriminare pe criterii arbitrare, fiind aplicabil tuturor persoanelor aflate în ipoteza normei.
    Curtea a mai reţinut cã <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 24/2008 urmãreşte deconspirarea prin consemnarea publicã a persoanelor care au participat la activitatea de poliţie politicã comunistã, fãrã sã promoveze rãspunderea juridicã şi politicã a acestora şi fãrã sã creeze premisele unei forme de rãspundere moralã şi juridicã colectivã, pentru simpla participare la activitatea serviciilor de informaţii, în condiţiile lipsei de vinovãţie şi a vreunei încãlcãri a drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale.
    Întrucât criticile de neconstituţionalitate din prezenta cauzã privesc, în esenţã, aceleaşi aspecte şi având în vedere cã nu au intervenit elemente noi, de naturã sã determine schimbarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, considerentele şi soluţiile deciziilor menţionate îşi pãstreazã valabilitatea şi în cauza de faţã.

    Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                        CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                            În numele legii
                               DECIDE:

    Respinge, ca neîntemeiatã, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securitãţii, în ansamblul sãu, precum şi, în mod special, ale art. 8 lit. a) şi art. 11 alin. (1) din aceasta, excepţie ridicatã de Adrian Tudor în Dosarul nr. 10.269/2/2009, de Costicã Turcu în Dosarul nr. 7.083/2/2009, de Nicolae Zãrnescu în Dosarul nr. 8.985/2/2009, de Valericã Lazãr în Dosarul nr. 8.033/2/2009 şi de Marin Mirea în Dosarul nr. 10.326/2/2009, toate ale Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 8 februarie 2011.


             PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                       AUGUSTIN ZEGREAN

                      Magistrat-asistent,
                    Ioana Marilena Chiorean
                       _________
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice