Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 163 din 4 iunie 2002  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 24 lit. c), art. 27 si ale art. 31 alin. 3 din anexa nr. 2 (Regulamentul-cadru al asociatiilor de proprietari) la   Legea locuintei nr. 114/1996 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a dispozitiilor   art. 15 lit. e) si g) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECIZIE nr. 163 din 4 iunie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 24 lit. c), art. 27 si ale art. 31 alin. 3 din anexa nr. 2 (Regulamentul-cadru al asociatiilor de proprietari) la Legea locuintei nr. 114/1996 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a dispozitiilor art. 15 lit. e) si g) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 18 iulie 2002

Nicolae Popa - preşedinte
Costica Bulai - judecãtor
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Constantin Doldur - judecãtor
Kozsokar Gabor - judecãtor
Petre Ninosu - judecãtor
Şerban Viorel Stanoiu - judecãtor
Lucian Stangu - judecãtor
Ioan Vida - judecãtor
Gabriela Ghita - procuror
Florentina Geangu - magistrat-asistent

Pe rol se afla soluţionarea exceptiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 lit. c), art. 27 şi ale art. 31 alin. 3 din anexa nr. 2 (Regulamentul-cadru al asociaţiilor de proprietari) la <>Legea locuinţei nr. 114/1996 , republicatã, precum şi a dispoziţiilor <>art. 15 lit. e) şi g) din Legea nr. 146/1997 , excepţie ridicatã de Ilie Gheorghe Vasile Cornel în Dosarul nr. 2.648/2001 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a III-a civilã.
Dezbaterile au avut loc în şedinţa publica din 28 mai 2002 şi au fost consemnate în încheierea de la acea data, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la 4 iunie 2002.

CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constata urmãtoarele:
Prin Încheierea din 10 octombrie 2001, pronunţatã în Dosarul nr. 2.648/2001, Tribunalul Bucureşti - Secţia a III-a civilã a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 din anexa nr. 2 (Regulamentul-cadru al asociaţiilor de proprietari) la <>Legea locuinţei nr. 114/1996 , republicatã, precum şi a dispoziţiilor <>art. 15 din Legea nr. 146/1997 , excepţie ridicatã de Ilie Gheorghe Vasile Cornel.
În motivarea exceptiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine ca prin dispoziţiile art. 24 lit. c), art. 27 şi ale art. 31 alin. 3 din anexa nr. 2 (Regulamentul-cadru al asociaţiilor de proprietari) la <>Legea locuinţei nr. 114/1996 , republicatã, sunt incalcate prevederile art. 16 alin. (1) din Legea fundamentalã, deoarece "spre deosebire de asociaţia de proprietari care este scutitã de plata taxei judiciare de timbru în acţiunile introduse la instanţele judecãtoreşti pentru neplata cheltuielilor comune de cãtre proprietari, membrii asociaţiei nu beneficiazã de o prevedere legalã în acest sens". Textele de lege criticate se considera a fi neconstituţionale şi în raport cu prevederile art. 48, 49, 53 şi 54 din Legea fundamentalã, fãrã însã a se arata în ce anume consta contrarietatea acestora cu prevederile constituţionale invocate.
În ceea ce priveşte dispoziţiile <>art. 15 lit. e) şi g) din Legea nr. 146/1997 , autorul exceptiei susţine ca acestea contravin prevederilor art. 46 din Constituţie, care consacra protecţia persoanelor cu handicap, întrucât "drepturile persoanelor cu handicap nu se referã numai la drepturile acordate prin legi speciale", ci la toate drepturile constituţionale.
Tribunalul Bucureşti - Secţia a III-a civilã considera excepţia de neconstituţionalitate neîntemeiatã.
Potrivit dispoziţiilor <>art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , republicatã, încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor doua Camere ale Parlamentului şi Guvernului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstituţionalitate ridicate.
Guvernul apreciazã ca dispoziţiile art. 31 alin. 2 şi 3 din anexa nr. 2 la <>Legea nr. 114/1996 , republicatã, nu pot fi analizate în raport cu prevederile art. 16 alin. (1) din Constituţie, deoarece textul criticat reglementeazã drepturile unor persoane juridice. De asemenea, se considera a fi neîntemeiatã critica de neconstituţionalitate privind încãlcarea art. 48, 49, 53 şi 54 din Constituţie, întrucât aceasta nu este susţinutã în nici un fel.
Referitor la dispoziţiile <>art. 15 lit. e) din Legea nr. 146/1997 , Guvernul apreciazã ca acestea "reprezintã o aplicaţie a prevederilor art. 46 din Constituţie, instituitã în scopul de a usura situaţia persoanelor handicapate care trebuie sa utilizeze calea acţiunilor în justiţie pentru stabilirea şi obţinerea drepturilor lor".
Preşedinţii celor doua Camere ale Parlamentului nu au trimis punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul judecãtorului-raportor, susţinerile pãrţilor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi dispoziţiile <>Legii nr. 47/1992 , retine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã constata ca a fost legal sesizatã şi este competenta, potrivit dispoziţiilor art. 144 lit. c) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (1), ale <>art. 2, 3, 12 şi 23 din Legea nr. 47/1992 , republicatã, sa soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate ridicatã.
Obiectul exceptiei de neconstituţionalitate îl constituie, astfel cum rezulta din notele scrise depuse de autorul exceptiei în fata instanţei de judecata, dispoziţiile art. 24 lit. c), art. 27 şi ale art. 31 alin. 3 din anexa nr. 2 (Regulamentul-cadru al asociaţiilor de proprietari) la <>Legea locuinţei nr. 114/1996 , republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 31 decembrie 1997, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi dispoziţiile <>art. 15 lit. e) şi g) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
Textele de lege criticate au urmãtorul conţinut:
- art. 24 lit. c) din anexa nr. 2 (Regulamentul-cadru al asociaţiilor de proprietari) la <>Legea locuinţei nr. 114/1996 , republicatã: "Asociaţia de proprietari îndeplineşte urmãtoarele atribuţii: [...]
c) acţioneazã sau susţine în justiţie, în nume propriu sau în numele proprietarilor de apartamente, interesele legate de clãdire;";
- art. 27 din anexa nr. 2 (Regulamentul-cadru al asociaţiilor de proprietari) la <>Legea locuinţei nr. 114/1996 , republicatã: "Preşedintele asociaţiei de proprietari reprezintã asociaţia în derularea contractelor şi îşi asuma obligaţii în numele acesteia. El reprezintã asociaţia de proprietari impotriva unui terţ, inclusiv în acţiunile iniţiate de asociaţie impotriva unui proprietar sau chiriaş care nu şi-a îndeplinit obligaţiile fata de asociaţie sau în procesele iniţiate de un proprietar care contesta o hotãrâre a asociaţiei de proprietari.";
- art. 31 alin. 3 din anexa nr. 2 (Regulamentul-cadru al asociaţiilor de proprietari) la <>Legea locuinţei nr. 114/1996 , republicatã: "Acţiunea este scutitã de taxa de timbru.";
- <>art. 15 lit. e) şi g) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru: "Sunt scutite de taxe judiciare de timbru acţiunile şi cererile, inclusiv cele pentru exercitarea cãilor de atac, referitoare la: [...]
e) stabilirea şi plata ajutorului de şomaj, a ajutorului de integrare profesionalã şi a alocaţiei de sprijin, a ajutorului social, a alocaţiei de stat pentru copii, a drepturilor persoanelor handicapate şi a altor forme de protecţie socialã prevãzute de lege. [...]
g) stabilirea şi acordarea despãgubirilor decurgând din condamnarea sau luarea unei mãsuri preventive pe nedrept;".
În susţinerea exceptiei s-a invocat încãlcarea prevederilor constituţionale ale art. 16 alin. (1), privind egalitatea cetãţenilor în fata legii şi a autoritãţilor publice, ale art. 46, referitor la protecţia persoanelor cu handicap, ale art. 48, care reglementeazã dreptul persoanei vãtãmate de o autoritate publica, ale art. 49, privind restrangerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertãţi, ale art. 53, referitor la contribuţiile financiare, şi ale art. 54, privind exercitarea cu buna-credinţa a drepturilor şi libertãţilor constituţionale.
1. Examinând prima critica de neconstituţionalitate, Curtea constata ca s-a mai pronunţat asupra constituţionalitãţii dispoziţiilor art. 31 alin. 3 din anexa nr. 2 (Regulamentul-cadru al asociaţiilor de proprietari) la <>Legea locuinţei nr. 114/1996 , republicatã, statuand, prin Decizia nr. 16 din 22 ianuarie 2002, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 din 18 februarie 2002, ca acestea sunt constituţionale. În argumentarea soluţiei adoptate Curtea a subliniat ca instituirea unor excepţii de la regula generalã a plãţii taxelor judiciare de timbru (scutiri de plata taxei) nu constituie o discriminare. Potrivit art. 138 alin. (1) din Constituţie, "Impozitele, taxele şi orice alte venituri ale bugetului de stat şi ale bugetului asigurãrilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege", fiind asadar la latitudinea legiuitorului sa stabileascã scutiri de taxe sau impozite, având în vedere situaţii diferite, fãrã ca prin aceasta sa se aducã atingere principiului egalitãţii în drepturi. Plata unor taxe sau impozite nu reprezintã un drept, ci o obligaţie constituţionalã a cetãţenilor, prevãzutã la art. 53 alin. (1) din Legea fundamentalã, conform cãruia "Cetãţenii au obligaţia sa contribuie, prin impozite şi taxe, la cheltuielile publice". Asa fiind, nu se poate considera ca prin textul de lege criticat ar fi fost incalcate prevederile art. 16 alin. (1) din Legea fundamentalã.
Totodatã Curtea constata ca nu exista nici o contradictie între dispoziţiile art. 24 lit. c) şi ale art. 27 din aceeaşi anexa a legii şi prevederile art. 16 alin. (1) din Constituţie.
În ceea ce priveşte susţinerea autorului exceptiei, în sensul ca dispoziţiile art. 24 lit. c), art. 27 şi ale art. 31 alin. 3 din anexa nr. 2 (Regulamentul-cadru al asociaţiilor de proprietari) la <>Legea locuinţei nr. 114/1996 , republicatã, contravin prevederilor constituţionale ale art. 48, 49, 53 şi 54, Curtea considera ca aceasta nu poate fi primitã, întrucât nici în încheierea de sesizare şi nici în cererea formulatã de autorul exceptiei nu sunt aduse argumente din care sa rezulte în ce anume consta contrarietatea acestora cu prevederile constituţionale invocate.
2. Cea de-a doua critica formulatã consta în aceea ca dispoziţiile <>art. 15 lit. e) şi g) din Legea nr. 146/1997 incalca prevederile art. 46 din Constituţie.
Autorul exceptiei considera ca art. 15 lit. e) este neconstitutional, deoarece prin "drepturile persoanelor handicapate", la care face referire, are în vedere doar drepturile acordate prin legi speciale, restrangand astfel sfera altor drepturi prevãzute în textul constituţional.
Analizând aceasta critica, Curtea constata ca ea nu poate fi primitã, întrucât textul de lege criticat nu conţine nici o prevedere care sa impunã o asemenea interpretare.
Cu privire la <>art. 15 lit. g) din Legea nr. 146/1997 , critica acestuia, cu referire la acelaşi articol din Constituţie, nu a fost motivatã, iar examinarea dispoziţiilor celor doua texte releva ca acestea au domenii de reglementare diferite, ceea ce inlatura de plano orice posibila contradictie între ele.

Fata de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) şi al art. 145 alin. (2) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 şi al <>art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , republicatã,

CURTEA
În numele legii
DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 lit. c), art. 27 şi ale art. 31 alin. 3 din anexa nr. 2 (Regulamentul-cadru al asociaţiilor de proprietari) la <>Legea locuinţei nr. 114/1996 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi a dispoziţiilor <>art. 15 lit. e) şi g) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, excepţie ridicatã de Ilie Gheorghe Vasile Cornel în Dosarul nr. 2.648/2001 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a III-a civilã.
Definitiva şi obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publica din data de 4 iunie 2002.


PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,
Florentina Geangu


────────────────
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016