Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 151/EN din 17 aprilie 2006 privind raportarea unor date statistice de catre furnizorii de retele si servicii de comunicatii electronice
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 151/EN din 17 aprilie 2006  privind raportarea unor date statistice de catre furnizorii de retele si servicii de comunicatii electronice    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 151/EN din 17 aprilie 2006 privind raportarea unor date statistice de catre furnizorii de retele si servicii de comunicatii electronice

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN COMUNICATII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 25 aprilie 2006
In temeiul prevederilor art. 38 alin. (1), (3) si (5), precum si ale <>art. 44 lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin <>Legea nr. 591/2002 , cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii emite prezenta decizie.

ART. 1
Prezenta decizie are ca obiect impunerea, in sarcina furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, a obligatiei de a transmite periodic Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii, denumita in continuare ANRC, unele date statistice, in vederea elaborarii de rapoarte, studii, analize si alte asemenea documente in domeniul comunicatiilor electronice, precum si a urmaririi si controlului aplicarii prevederilor cuprinse in actele normative in vigoare.
ART. 2
Prin prezenta decizie se stabilesc seturi de indicatori aferenti furnizarii de retele sau de servicii de comunicatii electronice, precum si categoriile de informatii corespunzatoare fiecarui indicator.
ART. 3
(1) Persoanele care au calitatea de furnizor de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului pe intreaga perioada de raportare prevazuta la alin. (2) sau (3) ori pe o parte din aceasta au obligatia de a raporta catre ANRC valorile aferente indicatorilor prevazuti la art. 2, in formatul-tip si in conditiile prevazute in anexele la prezenta decizie.
(2) Transmiterea datelor statistice prevazute in anexa nr. 1 se va realiza anual, in termen de 90 de zile de la data incheierii exercitiului financiar, pentru perioada de raportare reprezentata de exercitiul financiar respectiv.
(3) Transmiterea datelor statistice prevazute in anexele nr. 2-10 se va realiza semestrial astfel:
a) pana la data de 31 iulie, pentru perioada de raportare cuprinsa intre 1 ianuarie si 30 iunie;
b) pana la data de 31 ianuarie, pentru perioada de raportare cuprinsa intre 1 iulie si 31 decembrie.
(4) In cazul persoanelor care nu au calitatea de furnizor de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului pe intreaga perioada de raportare prevazuta la alin. (2) sau (3), perioada de raportare este reprezentata de perioada in care au aceasta calitate.
(5) Netransmiterea informatiilor privind valorile aferente unor indicatori dintre cei prevazuti la art. 2 va fi temeinic justificata.
ART. 4
(1) Transmiterea documentelor care contin valorile aferente indicatorilor prevazuti la art. 2 se poate efectua catre sediul central sau oficiul teritorial al ANRC in a carui raza se situeaza domiciliul/sediul furnizorului in unul dintre urmatoarele moduri:
a) prin depunere, personal sau de catre un reprezentant al furnizorului, sub luare de semnatura;
b) prin serviciul de trimitere recomandata cu confirmare de primire;
c) ca inscris in forma electronica, caruia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat si generata cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnaturii electronice.
(2) Persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) vor transmite ANRC, la fiecare raportare realizata in conditiile prezentei decizii, datele necesare identificarii si comunicarii eficiente cu acestea, precum si informatii privind categoriile de retele sau de servicii de comunicatii electronice furnizate in perioada de raportare, in formatul-tip prevazut in anexa nr. 11.
(3) Persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) vor completa si in format electronic datele statistice prevazute in anexele nr. 1-10, prin intermediul unei aplicatii informatice disponibile pe pagina de Internet a ANRC, odata cu transmiterea acestora in conditiile alin. (1).
(4) Data de la care datele statistice prevazute in anexele nr. 1-10 vor fi completate in format electronic va fi comunicata de catre ANRC, impreuna cu instructiunile de utilizare a aplicatiei informatice.
ART. 5
Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sanctioneaza potrivit dispozitiilor <>Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin <>Legea nr. 591/2002 , cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 6
Anexele nr. 1-11 fac parte integranta din prezenta decizie.
ART. 7
(1) Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data de 1 iulie 2006.
(2) Primele raportari in conformitate cu prezenta decizie se vor realiza dupa cum urmeaza:
a) in termen de 90 de zile de la data incheierii exercitiului financiar al anului 2006, pentru perioada de raportare reprezentata de exercitiul financiar respectiv, in ceea ce priveste datele statistice prevazute in anexa nr. 1;
b) pana la data de 31 iulie 2006, pentru perioada de raportare cuprinsa intre 1 ianuarie si 30 iulie 2006, in ceea ce priveste datele statistice prevazute in anexele nr. 2-10.
(3) La data intrarii in vigoare a prezentei decizii se abroga Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii nr. 1.332/2003 privind raportarea unor date statistice de catre furnizorii de retele si servicii de comunicatii electronice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 789 din 10 noiembrie 2003.

Presedintele Autoritatii Nationale
de Reglementare in Comunicatii,
Dan Cristian Georgescu

Bucuresti, 17 aprilie 2006.
Nr. 151/EN.


ANEXA 1
Informatii privind veniturile*1), investitiile si personalul angajat
-------------
*1) Datele financiare transmise ANRC in conformitate cu prezenta anexa nu se iau in considerare la calculul tarifului de monitorizare datorat de furnizorii de retele sau de servicii de comunicatii electronice in conformitate cu prevederile <>cap. VIII^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata, cu modificari si completari, prin <>Legea nr. 591/2002 , cu modificarile si completarile ulterioare.

In cazul in care furnizorul calculeaza veniturile/investitiile intr-o alta moneda, se vor raporta veniturile/investitiile in lei (RON), la cursul de schimb din ultima zi a perioadei de raportare, mentionandu-se cursul de schimb aplicat.

Venituri totale
┌──────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬──────────┐
│ │ │ Valoare (RON) │ │
│Indice│ Indicator ├───────────────┬─────────────────┤Observatii│
│ │ │Persoane fizice│Persoane juridice│ │
├──────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ iv1 │Total venituri din furnizarea de retele │ │ │ │
│ │sau de servicii de comunicatii │ │ │ │
│ │electronice │ │ │ │
└──────┴─────────────────────────────────────────┴───────────────┴─────────────────┴──────────┘Venituri din furnizarea de retele publice fixe


┌───────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────┐
│Indice │ Indicator │Valoare (RON)│Observatii│
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤
│iv101 │Total venituri din furnizarea de retele publice fixe, din │ │ │
│ │care: │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤
│iv101a │a) interconectare cu alte retele publice fixe din Romania │ │ │
│ │pentru trafic de voce, din care: │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤
│iv101a1│a1) din servicii de originare │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤
│iv101a2│a2) din servicii de tranzit │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤
│iv101a3│a3) din servicii de terminare │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤
│iv101b │b) interconectare cu retele publice mobile terestre din │ │ │
│ │Romania pentru trafic de voce, din care: │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤
│iv101b1│b1) din servicii de originare │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤
│iv101b2│b2) din servicii de tranzit │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤
│iv101b3│b3) din servicii de terminare │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤
│iv101c │c) interconectare cu retele publice din afara Romaniei │ │ │
│ │pentru terminarea apelurilor internationale │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤
│iv101d │d) acces la bucla locala │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤
│iv101e │e) alte servicii (specificati care) │ │ │
└───────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴──────────┘NOTA:
iv101a-c - venituri provenite din tarife percepute altor furnizori pentru serviciile de interconectare in vederea originarii, terminarii si tranzitului apelurilor, exclusiv venituri provenite din servicii de colocare;
iv101c - inclusiv venituri provenite din interconectare cu retele publice cu transmisie prin satelit;
iv101d - venituri provenite din furnizarea accesului - total, partajat sau de tip «bit stream» - la bucla locala, exclusiv venituri provenite din servicii de colocare;
iv101e - de exemplu, venituri provenite din servicii de colocare sau din servicii de interconectare pentru trafic de date.

Venituri din furnizarea de retele publice mobile terestre
┌──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────┐
│Indice│ Indicator │Valoare (RON)│Observatii│
├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤
│iv102 │Total venituri din furnizarea de retele publice mobile │ │ │
│ │terestre, din care: │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤
│iv102a│a) interconectare cu retele publice fixe din Romania pentru │ │ │
│ │trafic de voce │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤
│iv102b│b) interconectare cu alte retele publice mobile terestre din │ │ │
│ │Romania pentru trafic de voce │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤
│iv102c│c) interconectare cu alte retele publice mobile terestre din │ │ │
│ │Romania pentru trafic de alte tipuri de servicii (SMS, MMS, │ │ │
│ │date) │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤
│iv102d│d) interconectare cu retele publice din afara Romaniei pentru│ │ │
│ │terminarea apelurilor internationale │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤
│iv102e│e) interconectare cu retele publice mobile terestre din afara│ │ │
│ │Romaniei pentru terminarea traficului pentru alte tipuri de │ │ │
│ │servicii (SMS, MMS, date) │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤
│iv102f│f) servicii de roaming "inbound" │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤
│iv102g│g) alte servicii (specificati care) │ │ │
└──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴──────────┘NOTA:
iv102a-c - venituri provenite din tarife percepute altor furnizori pentru serviciile de interconectare in vederea originarii, terminarii si tranzitului apelurilor si a altor tipuri de servicii, exclusiv venituri provenite din servicii de colocare;
iv102d - inclusiv venituri provenite din interconectare cu retele publice cu transmisie prin satelit;
iv102f - venituri provenite din tarife percepute altor furnizori pentru servicii de roaming "inbound" (traficul de voce/SMS/MMS/acces la Internet/servicii de transmisiuni de date realizat in reteaua proprie a furnizorului de catre abonatii furnizorilor de servicii de telefonie mobila din alte state (vizitatori) ca urmare a utilizarii retelei pentru a efectua si a primi apeluri/SMS/MMS, a se conecta la Internet sau a beneficia de servicii de transmisiuni de date pe teritoriul Romaniei);
iv102g - de exemplu, venituri provenite din servicii de colocare.

Venituri din furnizarea de servicii de telefonie prin intermediul unor retele publice fixe
┌──────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬──────────┐
│ │ │ Valoare (RON) │ │
│Indice│ Indicator ├───────────────┬─────────────────┤Observatii│
│ │ │Persoane fizice│Persoane juridice│ │
├──────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────┤
│iv103 │Total venituri din furnizarea de servicii│ │ │ │
│ │de telefonie prin intermediul unor retele│ │ │ │
│ │publice fixe, din care: │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────┤
│iv103a│a) instalare/conectare linii telefonice │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────┤
│iv103b│b) acces la retea (abonamente) │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────┤
│iv103c│c) apeluri locale (intrajudetene) in │ │ │ │
│ │reteaua proprie │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────┤
│iv103d│d) apeluri nationale (interjudetene) in │ │ │ │
│ │reteaua proprie │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────┤
│iv103e│e) apeluri locale (intrajudetene) catre │ │ │ │
│ │alte retele publice fixe │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────┤
│iv103f│f) apeluri nationale (interjudetene) │ │ │ │
│ │catre alte retele publice fixe │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────┤
│iv103g│g) apeluri fix-mobil │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────┤
│iv103h│h) apeluri internationale │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────┤
│iv103i│i) apeluri de la telefoane publice cu │ │ │ │
│ │plata (TPP) │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────┤
│iv103j│j) servicii furnizate prin intermediul │ │ │ │
│ │numerelor nationale non-geografice din │ │ │ │
│ │domeniul 0Z = 09 (servicii cu tarif │ │ │ │
│ │special Premium Rate) │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────┤
│iv103k│k) servicii furnizate prin intermediul │ │ │ │
│ │numerelor nationale non-geografice din │ │ │ │
│ │domeniul 0Z = 08 (servicii diverse) │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────┤
│iv103l│l) apeluri pentru servicii de acces │ │ │ │
│ │dial-up la Internet │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────┤
│iv103m│m) alte tipuri de servicii (specificati │ │ │ │
│ │care) │ │ │ │
└──────┴─────────────────────────────────────────┴───────────────┴─────────────────┴──────────┘NOTA:
iv103 - venituri provenite din tarife percepute utilizatorilor finali; vor raporta toti furnizorii de servicii de telefonie fixa, indiferent de tehnologia utilizata (PSTN, VoIP, ISDN etc.);
iv103a - venituri provenite din instalare de linii telefonice; in cazul in care se percepe un tarif distinct pentru conectare, se vor raporta veniturile cumulate, provenite atat din instalare, cat si din conectare;
iv103b - venituri provenite din abonamente, inclusiv pentru furnizarea accesului la retea prin intermediul tehnologiei ISDN BRA, ISDN PRA sau xDSL;
iv103c-h - venituri provenite din categoriile de apeluri mentionate, inclusiv apelurile realizate prin intermediul cartelelor virtuale sau al cartelelor preplatite; exclusiv veniturile provenite de la utilizatorii finali din apeluri realizate in vederea accesului la servicii diverse (altele decat cartele virtuale si cartele preplatite) furnizate prin intermediul numerelor nationale non-geografice din domeniul 0Z = 08; exclusiv veniturile provenite din apelurile locale, nationale, fix-mobil si internationale originate de la telefoane publice cu plata;
iv103i - venituri provenite din apeluri locale, nationale, fix-mobil si internationale originate de la telefoane publice cu plata, inclusiv din apelurile realizate prin intermediul cartelelor virtuale sau al cartelelor preplatite; exclusiv veniturile provenite de la utilizatorii finali din apeluri realizate in vederea accesului la servicii diverse (altele decat cartele virtuale si cartele preplatite) furnizate prin intermediul numerelor nationale non-geografice din domeniul 0Z = 08;
iv103k - venituri provenite din servicii diverse (altele decat cartele virtuale si cartele preplatite) furnizate prin intermediul numerelor nationale non-geografice din domeniul 0Z = 08 (0ZAB = 0800 (Numere verzi), 0ZAB = 0801 (Numere de acces universal), 0ZAB = 0805 (Televotare) etc.), inclusiv veniturile provenite de la utilizatorii finali din apeluri realizate in vederea accesului la aceste servicii;
iv103l - venituri provenite din tarifele percepute pentru utilizarea liniei telefonice in vederea realizarii si mentinerii conexiunilor dial-up la Internet. In cazul in care, pentru anumite servicii, furnizorul percepe un tarif global, care include atat valoarea utilizarii liniei telefonice in vederea realizarii si mentinerii conexiunilor dial-up la Internet, cat si valoarea furnizarii accesului la Internet, se vor raporta veniturile provenite din acel tarif global.

Venituri din furnizarea de servicii de comunicatii electronice prin intermediul unor retele publice mobile terestre
┌──────┬──────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│ │ │ Valoare (RON/%) │ │
│ │ ├──────────┬─────────────────────────────────┤ │
│ │ │ │ Abonamente │ │
│Indice│ Indicator │ Cartele │ (inclusiv abonamente │Observatii│
│ │ │preplatite│ reincarcabile) │ │
│ │ │ ├───────────────┬─────────────────┤ │
│ │ │ │Persoane fizice│Persoane juridice│ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────┤
│iv104 │Total venituri din furnizarea │ │ │ │ │
│ │de servicii de comunicatii │ │ │ │ │
│ │electronice prin intermediul │ │ │ │ │
│ │unor retele publice mobile │ │ │ │ │
│ │terestre, din care: │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────┤
│iv104a│a) servicii de voce │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────┤
│iv104b│b) apeluri video 3G │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────┤
│iv104c│c) servicii SMS │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────┤
│iv104d│d) servicii MMS │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────┤
│iv104e│e) servicii WAP │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────┤
│iv104f│f) acces mobil la Internet │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────┤
│iv104g│g) alte servicii (specificati │ │ │ │ │
│ │care) │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────┤
│iv1041│Ponderea veniturilor obtinute │ │ │ │ │
│ │din furnizarea de servicii de │ │ │ │ │
│ │telefonie prin intermediul │ │ │ │ │
│ │tehnologiei 3G in total │ │ │ │ │
│ │venituri din furnizarea de │ │ │ │ │
│ │servicii de telefonie (%) │ │ │ │ │
└──────┴──────────────────────────────┴──────────┴───────────────┴─────────────────┴──────────┘NOTA:
iv104a-d - venituri provenite din apeluri/mesaje realizate inclusiv prin utilizarea serviciilor suplimentare oferite de furnizor (informatii, mesagerie vocala, descarcare de logo-uri sau imagini, configurare pachete tarifare etc.);
iv104f - venituri provenite din apeluri pentru acces mobil la Internet utilizand tehnologiile CSD/HSCSD, GPRS, EDGE, CDMA2000, EV-DO etc.

Venituri din furnizarea de servicii de linii inchiriate
┌──────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│ │ │ Valoare (RON) │ │
│ │ ├─────────────────────────────────┬──────────────┤ │
│Indice│ Indicator │ Utilizatori finali │ │Observatii│
│ │ ├───────────────┬─────────────────┤Alti furnizori│ │
│ │ │Persoane fizice│Persoane juridice│ │ │
├──────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────┤
│iv105 │Total venituri din │ │ │ │ │
│ │furnizarea de servicii de │ │ │ │ │
│ │linii inchiriate, din │ │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────┤
│iv105a│a) servicii de linii │ │ │ │ │
│ │inchiriate-circuite totale│ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────┤
│iv105b│b) servicii de linii │ │ │ │ │
│ │inchiriate-segmente │ │ │ │ │
│ │terminale │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────┤
│iv105c│c) servicii de linii │ │ │ │ │
│ │inchiriate-segmente de │ │ │ │ │
│ │trunchi │ │ │ │ │
└──────┴──────────────────────────┴───────────────┴─────────────────┴──────────────┴──────────┘NOTA:
iv105a-c - venituri provenite din servicii de linii inchiriate analogice si digitale furnizate atat pe piata cu amanuntul (utilizatorilor finali), cat si pe piata de gros (altor furnizori), diferentiate in functie de categoria de serviciu oferit - circuit total, segment terminal sau segment de trunchi, conform definitiilor prevazute in anexa nr. 6.

Venituri din furnizarea de servicii de acces la Internet
┌──────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬──────────┐
│ │ │ Valoare (RON) │ │
│Indice│ Indicator ├───────────────┬─────────────────┤Observatii│
│ │ │Persoane fizice│Persoane juridice│ │
├──────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────┤
│iv106 │Total venituri din furnizarea de servicii│ │ │ │
│ │de acces la Internet, din care: │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────┤
│iv106a│a) servicii de acces dial-up la Internet │ │ │ │
│ │(prin intermediul unei retele publice │ │ │ │
│ │fixe) │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────┤
│iv106b│b) servicii de acces dedicat la Internet │ │ │ │
└──────┴─────────────────────────────────────────┴───────────────┴─────────────────┴──────────┘NOTA:
iv106a - venituri provenite din furnizarea serviciilor de acces la Internet prin dial-up prin intermediul unei retele publice fixe; nu se includ veniturile provenite din tarifele percepute cu utilizarea liniei telefonice (efectuarea de apeluri) in vederea realizarii si mentinerii conexiunilor dial-up la Internet; in cazul in care, pentru anumite servicii, furnizorul percepe un tarif global, care include atat valoarea furnizarii accesului la Internet, cat si valoarea utilizarii liniei telefonice in vederea realizarii si mentinerii conexiunilor dial-up la Internet, nu se vor raporta veniturile provenite din acel tarif global;
iv106b - venituri provenite din furnizarea serviciilor de acces dedicat la Internet, conform definitiei prevazute in anexa nr. 7 (conexiuni pe suport de cablu coaxial, fibra optica, radio, xDSL, UTP/FTP, satelit etc.).

Venituri din furnizarea de servicii de transmisiuni de date
┌──────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬──────────┐
│ │ │ Valoare (RON) │ │
│Indice│ Indicator ├───────────────┬─────────────────┤Observatii│
│ │ │Persoane fizice│Persoane juridice│ │
├──────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────┤
│iv107 │Total venituri din furnizarea de servicii│ │ │ │
│ │de transmisiuni de date, din care: │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────┤
│iv107a│a) servicii de transmisiuni de date de │ │ │ │
│ │tip X25, ATM, Frame Relay, IP-VPN, TCP/IP│ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────┤
│iv107b│b) alte servicii de transmisiuni de date │ │ │ │
│ │(specificati care) │ │ │ │
└──────┴─────────────────────────────────────────┴───────────────┴─────────────────┴──────────┘NOTA:
iv107 - exclusiv venituri provenite din servicii SMS, MMS, acces la Internet si servicii de transmisiuni de date furnizate prin intermediul unei retele publice mobile terestre.

Venituri din furnizarea de servicii de retransmisie a programelor audiovizuale
┌──────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬──────────┐
│ │ │ Valoare (RON) │ │
│Indice│ Indicator ├───────────────┬─────────────────┤Observatii│
│ │ │Persoane fizice│Persoane juridice│ │
├──────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────┤
│iv108 │Total venituri din furnizarea de servicii│ │ │ │
│ │de retransmisie a programelor │ │ │ │
│ │audiovizuale, din care: │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────┤
│iv108a│a) prin retele de cablu │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────┤
│iv108b│b) prin retele satelit (DTH) │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────┤
│iv108c│c) prin tehnologie IP (IPTV) │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────┤
│iv108d│d) prin alta modalitate (specificati │ │ │ │
│ │care) │ │ │ │
└──────┴─────────────────────────────────────────┴───────────────┴─────────────────┴──────────┘Venituri din furnizarea altor servicii de comunicatii electronice

┌──────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬──────────┐
│ │ │ Valoare (RON) │ │
│Indice│Indicator ├───────────────┬─────────────────┤Observatii│
│ │ │Persoane fizice│Persoane juridice│ │
├──────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────┤
│iv109 │Venituri din furnizarea altor servicii de│ │ │ │
│ │comunicatii electronice (specificati │ │ │ │
│ │care) │ │ │ │
└──────┴─────────────────────────────────────────┴───────────────┴─────────────────┴──────────┘Investitii
┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬──────────┐
│Indice│ Indicator │Valoare (RON/%)│Observatii│
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────┤
│ii110 │Total investitii in comunicatii electronice: │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────┤
│ii111 │- investitii in echipamente de comunicatii electronice: │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────┤
│ii111a│ a) investitii in echipamente destinate furnizarii de │ │ │
│ │servicii de telefonie prin intermediul unor retele publice │ │ │
│ │fixe │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────┤
│ii111b│ b) investitii in echipamente destinate furnizarii de │ │ │
│ │servicii de comunicatii electronice prin intermediul unor │ │ │
│ │retele publice mobile, altele decat servicii de │ │ │
│ │retransmisie a programelor audiovizuale │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────┤
│ii111c│ c) investitii in echipamente destinate furnizarii de │ │ │
│ │servicii de retransmisie a programelor audiovizuale │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────┤
│ii111d│ d) investitii in echipamente destinate furnizarii de │ │ │
│ │servicii de acces la Internet prin intermediul unor retele │ │ │
│ │publice fixe │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────┤
│ii112 │- investitii in terenuri si cladiri │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────┤
│ii113 │- alte investitii │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────┤
│ii114 │Cuantumul investitiilor straine directe in totalul │ │ │
│ │investitiilor in comunicatii electronice (%) │ │ │
└──────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┴──────────┘NOTA:
ii111a-d - in cazul investitiilor in anumite echipamente utilizate pentru furnizarea mai multor categorii de servicii (de exemplu, pentru transmiterea atat a traficului de voce, cat si a traficului IP Internet), valoarea acestora se va raporta o singura data, in cadrul unui singur indicator, specificandu-se, in coloana "Observatii", serviciile respective.

Date privind personalul angajat in domeniul comunicatiilor electronice
┌──────┬───────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─────────────┐
│Indice│ Indicator │ Valoare numerica │ Observatii │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ip115 │Numar de angajati │ │ │
└──────┴───────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─────────────┘NOTA:
ip115 - numarul angajatilor cu program redus va fi exprimat in echivalent numar de angajati cu program complet.

Informatiile prevazute in prezenta anexa vor fi raportate de catre toti furnizorii de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului.

ANEXA 2
Retele publice fixe
┌──────┬────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┬──────────┐
│Indice│ Indicator │Valoare numerica/%│Observatii│
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┤
│ir201 │Nr. cereri in asteptare pentru instalarea posturilor │ │ │
│ │telefonice in cazurile in care nu sunt intrunite │ │ │
│ │conditiile tehnice necesare instalarii │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┤
│ir202 │Nr. canale ISDN-B utilizate │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┤
│ir203 │Nr. linii telefonice alocate telefoanelor publice cu │ │ │
│ │plata │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┤
│ir204 │Nr. maxim de linii telefonice care pot fi conectate │ │ │
│ │simultan (capacitatea centralelor telefonice locale) │ │ │
│ │(total): │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┤
│ir204a│ a) in centrale automate analogice │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┤
│ir204b│ b) in centrale automate digitale │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┤
│ir205 │Procentajul liniilor telefonice care pot fi conectate │ │ │
│ │simultan in mediul urban (%) │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┤
│ir206 │Nr. circuite telefonice internationale │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┤
│ir207 │Nr. circuite fizice care formeaza bucla locala │ │ │
│ │disponibile │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┤
│ir208 │Procentajul circuitelor fizice care formeaza bucla │ │ │
│ │locala disponibile in mediul urban (%) │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┤
│ir209 │Nr. circuite fizice care formeaza bucla locala puse la │ │ │
│ │dispozitia altor furnizori (acces la bucla locala) │ │ │
│ │(total): │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┤
│ir209a│ a) aferente furnizarii accesului total la bucla locala│ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┤
│ir209b│ b) aferente furnizarii accesului partajat la bucla │ │ │
│ │ locala │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┤
│ir209c│ c) aferente furnizarii accesului de tip «bit stream» │ │ │
│ │ la bucla locala │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┤
│ir210 │Procentajul circuitelor fizice care formeaza bucla │ │ │
│ │locala puse la dispozitia altor furnizori in mediul │ │ │
│ │urban (%) │ │ │
└──────┴────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┴──────────┘NOTA:
ir201 - numarul de cereri nerezolvate privind conectarea la reteaua publica fixa, ramase in asteptare din lipsa posibilitatilor tehnice; se va specifica, in coloana "Observatii", numarul de zile calendaristice in care solicitantul primeste raspunsul negativ;
ir202 - numarul de canale ISDN B rezulta din conversia liniilor de abonat ISDN in echivalent canale de voce; numarul liniilor ISDN BRA multiplicat cu 2 si numarul liniilor ISDN PRA multiplicat cu 30 (sau cu 23, dupa caz);
ir203 - numarul total al liniilor aferente tuturor tipurilor de telefoane publice cu plata (plata se poate realiza in numerar, prin carti de credit sau debit, cartele preplatite, inclusiv cartele utilizabile pe baza de coduri de apelare); indicatorul include si telefoanele publice instalate in imobile proprietate privata; nu se va tine cont de tipul de servicii furnizate prin intermediul telefoanelor publice cu plata (convorbiri locale, nationale sau internationale);
ir204 - indicatorul include liniile deja conectate, cele disponibile pentru viitoare conectari, precum si cele utilizate pentru operarea echipamentelor de comutare (de exemplu, pentru apeluri de test); indicatorul va reflecta capacitatea reala a sistemului, iar nu potentialul teoretic, in cazul imbunatatirii capacitatii sau al folosirii tehnologiilor de compresie;
ir206 - numarul circuitelor care conecteaza in mod direct doua echipamente de comutare din tari diferite;
ir207 - numarul circuitelor fizice care pot fi puse la dispozitia altor furnizori; circuitul fizic poate fi realizat, printre altele, din fire metalice, cablu coaxial sau fibra optica.

Informatiile prevazute in prezenta anexa vor fi raportate de catre furnizorii de retete publice de comunicatii electronice. Valorile indicate vor fi cele masurate in ultima zi a fiecarei perioade de raportare.

ANEXA 3
Retele publice mobile terestre
┌──────┬────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┬──────────┐
│Indice│ Indicator │Valoare numerica/%│Observatii│
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┤
│ir301 │Nr. fluxuri de 2 Mbps utilizate pentru traficul │ │ │
│ │international │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┤
│ir302 │Gradul de acoperire a teritoriului (%) │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┤
│ir303 │Gradul de acoperire a populatiei (%) │ │ │
└──────┴────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┴──────────┘NOTA:
ir301 - numarul fluxurilor de 2 Mbps ce intra in componenta conexiunilor dintre operator si transportatorul international.

Informatiile prevazute in prezenta anexa vor fi raportate de catre furnizorii de retele publice de comunicatii electronice. Valorile indicate vor fi cele masurate in ultima zi a fiecarei perioade de raportare.

ANEXA 4
Servicii de telefonie furnizate prin intermediul unor retele publice fixe
(indiferent de tehnologia utilizata - PSTN, VoIP etc.)

Abonati/Linii de acces conectate prin intermediul retelei proprii

┌──────┬──────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│ │ │ Valoare numerica │ │
│ │ ├───────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤ │
│ │ │ Persoane fizice │ Persoane juridice │ │
│Indice│ Indicator ├───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┬───────────────────┤Observatii│
│ │ │ Automat analogic │ Automat digital │ Automat analogic │ Automat digital │ │
│ │ ├───────┬───────────┼───────┬───────────┼───────┬───────────┼───────┬───────────┤ │
│ │ │Abonati│Linii acces│Abonati│Linii acces│Abonati│Linii acces│Abonati│Linii acces│ │
├──────┼──────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│is401 │Nr. total abonati/linii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │acces prin reteaua proprie: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│is401a│ a) linii individuale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│is401b│ b) linii cuplate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│is401c│ c) trunchi de centrala │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│is401d│ d) linii ISDN BRA │///////│///////////│ │ │///////│///////////│ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│is401e│ e) linii ISDN PRA │///////│///////////│ │ │///////│///////////│ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│is402 │Nr. abonati/linii de acces in │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │zonele rurale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────┴──────────────────────────────┴───────┴───────────┴───────┴───────────┴───────┴───────────┴───────┴───────────┴──────────┘
NOTA:
is401 - abonat = orice persoana fizica sau juridica care a incheiat un contract cu un furnizor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului; linie de acces prin reteaua proprie (inclusiv prin retea VoIP) = o linie telefonica alocata unui abonat de catre un furnizor prin intermediul propriei retele publice fixe pe care o opereaza; un abonat poate avea alocate una sau mai multe linii de acces; valoarea indicatorului va fi data de numarul total de linii alocate unui abonat, care permit realizarea de convorbiri simultane;
is401a - linie individuala = o linie telefonica avand un port dedicat in comutator, care deserveste un singur echipament terminal de abonat;
is401b - linie cuplata = o linie telefonica avand un port dedicat in comutator, care deserveste doua echipamente terminale de abonat;
is401c - trunchi de centrala = liniile de conexiune la reteaua publica fixa a unor echipamente de conectare de apeluri care utilizeaza acces multiplu (pe mai multe linii telefonice simultan);
is401d - linie ISDN BRA = linie telefonica echipata conform standardului ISDN BRA; valoarea indicatorului va fi data de numarul de abonati ISDN BRA, respectiv de numarul total de linii ISDN BRA utilizate pentru acces la retea, iar nu de numarul de canale aferent (2);
is401e - linie ISDN PRA = linie telefonica echipata conform standardului ISDN PRA; valoarea indicatorului va fi data de numarul de abonati ISDN PRA, respectiv de numarul total de linii ISDN PRA utilizate pentru acces la retea, iar nu de numarul de canale aferent (30).

Abonati/Linii de acces conectate prin intermediul retelelor de acces ale altor persoane

┌───────┬─────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│ │ │ Valoare numerica │ │
│ │ ├───────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤ │
│ │ │ Persoane fizice │ Persoane juridice │ │
│Indice │ Indicator ├───────────────────┬───────────────────┼───────────────────┬───────────────────┤Observatii│
│ │ │ Automat analogic │ Automat digital │ Automat analogic │ Automat digital │ │
│ │ ├───────┬───────────┼───────┬───────────┼───────┬───────────┼───────┬───────────┤ │
│ │ │Abonati│Linii acces│Abonati│Linii acces│Abonati│Linii acces│Abonati│Linii acces│ │
├───────┼─────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│is403 │Nr. total abonati/linii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │acces pentru servicii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │telefonie furnizate din care:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│is403a │ a) prin acces total la bucla│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ locala │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│is403b │ b) prin acces partajat la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ bucla locala │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│is403c │ c) prin acces de tip «bit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ stream» la bucla locala │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│is403d │ d) prin revanzarea accesului│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ (wholesale line rental - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ WLR) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│is403e │ e) prin procedura de │ │///////////│ │///////////│ │///////////│ │///////////│ │
│ │ selectare a │ │///////////│ │///////////│ │///////////│ │///////////│ │
│ │ transportatorului (CS) │ │///////////│ │///////////│ │///////////│ │///////////│ │
├───────┼─────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│is403f │ f) prin procedura de │ │///////////│ │///////////│ │///////////│ │///////////│ │
│ │ preselectare a │ │///////////│ │///////////│ │///////////│ │///////////│ │
│ │ transportatorului (CPS), │ │///////////│ │///////////│ │///////////│ │///////////│ │
│ │ din care: │ │///////////│ │///////////│ │///////////│ │///////////│ │
├───────┼─────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│is403f1│ f1) pentru apeluri catre │ │///////////│ │///////////│ │///////////│ │///////////│ │
│ │ destinatii nationale │ │///////////│ │///////////│ │///////////│ │///////////│ │
├───────┼─────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│is403f2│ f2) pentru apeluri │ │///////////│ │///////////│ │///////////│ │///////////│ │
│ │ internationale │ │///////////│ │///////////│ │///////////│ │///////////│ │
├───────┼─────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│is403g │ g) prin intermediul │ │///////////│ │///////////│ │///////////│ │///////////│ │
│ │ cartelelor preplatite sau│ │///////////│ │///////////│ │///////////│ │///////////│ │
│ │ al cartelelor virtuale │ │///////////│ │///////////│ │///////////│ │///////////│ │
├───────┼─────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│is403h │ h) prin alta modalitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ (specificati care) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴─────────────────────────────┴───────┴───────────┴───────┴───────────┴───────┴───────────┴───────┴───────────┴──────────┘NOTA:
is403a-c - numarul de abonati ai furnizorilor care ofera servicii de telefonie prin intermediul retelelor de acces ale altor persoane, beneficiind de acces total, partajat sau de tip «bit stream» - la bucla locala, respectiv numarul de linii de acces aferente fiecarei categorii de abonati;
is403d - wholesale line rental (WLR) = serviciu oferit de catre un operator al unei retele publice fixe unei persoane avand calitatea de furnizor de servicii de telefonie, constand in vanzarea la nivel de gros a serviciilor de acces, in vederea revanzarii acestora de catre furnizor (pe baza de abonament). Utilizatorul final nu are nici o relatie contractuala cu operatorul retelei, fiind facturat doar de catre furnizorul revanzator; indicatorul va fi raportat de catre furnizorul revanzator;
is403e-h - numarul de abonati ai furnizorilor care ofera servicii de telefonie prin intermediul interconectarii cu o retea publica fixa din Romania sau prin intermediul unei alte forme de acces la o retea publica fixa din Romania, in vederea originarii la puncte fixe a apelurilor;
is403f - in cazul in care exista abonati care utilizeaza serviciul de preselectare a transportatorului pentru mai multe categorii de apeluri, la determinarea numarului total acestia vor fi considerati o singura data.

Trafic
(exprimat in minute reale de trafic, contorizate in perioada de raportare; in cazul in care nu s-a realizat trafic, dar exista abonati, se va completa cu "0")

I. pe piata cu amanuntul:

1) Trafic prin reteaua proprie, inclusiv trafic VoIP
┌──────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬──────────┐
│ │ │ Valoare numerica │ │
│Indice│ Indicator ├───────────┬──────────┤Observatii│
│ │ │Nr. apeluri│Nr. minute│ │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│is404 │Trafic local (intrajudetean) in reteaua proprie, din │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│is404a│ a) trafic realizat prin intermediul TPP │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│is405 │Trafic national (interjudetean) in reteaua proprie, din │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│is405a│ a) trafic realizat prin intermediul TPP │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│is406 │Trafic local (intrajudetean) catre alte retele publice │ │ │ │
│ │fixe, din care: │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│is406a│ a) trafic realizat prin intermediul TPP │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│is407 │Trafic national (interjudetean) catre alte retele publice│ │ │ │
│ │fixe, din care: │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│is407a│ a) trafic realizat prin intermediul TPP │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│is408 │Trafic fix (retea proprie) - mobil (retele publice mobile│ │ │ │
│ │terestre), din care: │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│is408a│ a) trafic realizat prin intermediul TPP │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│is409 │Trafic international de originare din reteaua proprie, │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│is409a│ a) trafic realizat prin intermediul TPP │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│is409b│ b) trafic realizat prin intermediul unor indicative │ │ │ │
│ │ individuale de forma 10xyz │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│is410 │Trafic fix (retea proprie) - retele publice cu transmisie│ │ │ │
│ │prin satelit │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│is411 │Trafic acces la Internet (conexiuni dial-up si ISDN) prin│ │ │ │
│ │intermediul retelei publice fixe proprii │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│is412 │Trafic apeluri catre numere nationale non-geografice din │ │ │ │
│ │domeniul 0Z = 09 (pentru servicii cu tarif special - │ │ │ │
│ │Premium Rate) │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│is413 │Trafic apeluri catre numere nationale non-geografice din │ │ │ │
│ │domeniul 0Z = 08 (pentru servicii diverse) │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│is414 │Alte tipuri de trafic (specificati care) │ │ │ │
└──────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴──────────┴──────────┘NOTA:
is404, is404a - apeluri originate si terminate la puncte fixe, in Romania, in cadrul aceluiasi judet, inclusiv apelurile realizate prin intermediul cartelelor preplatite sau virtuale utilizand propria retea a furnizorului;
is405, is405a - apeluri originate si terminate la puncte fixe, in Romania, in judete diferite, inclusiv apelurile realizate prin intermediul cartelelor preplatite sau virtuale utilizand propria retea a furnizorului;
is406, is406a, is407, is407a, is408, is408a - apeluri catre alte retele publice fixe (originate si terminate in cadrul aceluiasi judet sau in judete diferite, dupa caz), respectiv apeluri catre retele publice mobile terestre din Romania, inclusiv apelurile realizate prin intermediul cartelelor preplatite sau virtuale utilizand propria retea a furnizorului;
is409, is409a - apeluri originate in Romania si terminate in afara Romaniei, inclusiv apelurile realizate prin intermediul cartelelor preplatite sau virtuale utilizand propria retea a furnizorului; exclusiv traficul catre retele publice cu transmisie prin satelit;
is409b - apeluri originate in Romania si terminate in afara Romaniei prin intermediul unor indicative individuale de forma 10xyz utilizand propria retea a furnizorului;
is411 - trafic rezultat din realizarea si mentinerea conexiunilor dial-up la Internet;
is413 - apeluri catre numere nationale non-geografice din domeniul 0Z = 08 (0ZAB = 0800 (Numere verzi), 0ZAB = 0801 (Numere de acces universal), 0ZAB = 0805 (Televotare) etc.), realizate in vederea accesului la servicii diverse (altele decat cartele virtuale si cartele preplatite).

2) Trafic prin alta retea publica fixa*1), inclusiv trafic VoIP
-----------
*1) Traficul originat in reteaua altui operator prin acces direct sau indirect la utilizator; informatiile vor fi raportate numai de catre furnizorii care beneficiaza de acces total, partajat sau de tip «bit stream» la bucla locala sau de catre furnizorii care beneficiaza de interconectarea cu o retea publica fixa din Romania sau de o alta forma de acces la o retea publica fixa din Romania, in vederea originarii la puncte fixe a apelurilor.
┌───────┬────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬──────────┐
│ │ │ Valoare numerica │ │
│Indice │ Indicator ├───────────┬──────────┤Observatii│
│ │ │Nr. apeluri│Nr. minute│ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│is415 │Trafic local: │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│is415a │a) prin acces la bucla locala │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│is415a1│ a1) acces total la bucla locala │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│is415a2│ a2) acces partajat la bucla locala │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│is415a3│ a3) acces de tip «bit stream» la bucla locala │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│is415b │b) prin revanzarea accesului (wholesale line rental - │ │ │ │
│ │WLR) │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│is415c │c) prin procedura de selectare a transportatorului (CS) │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│is415d │d) prin procedura de preselectare a transportatorului │ │ │ │
│ │(CPS) │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│is415e │e) prin intermediul cartelelor preplatite sau al │ │ │ │
│ │cartelelor virtuale │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│is415f │f) alte tipuri de acces (specificati care) │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│is416 │Trafic national: │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│is416a │a) prin acces la bucla locala │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│is416a1│ a1) acces total la bucla locala │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│is416a2│ a2) acces partajat la bucla locala │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│is416a3│ a3) acces de tip «bit stream» la bucla locala │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│is416b │b) prin revanzarea accesului (wholesale line rental - │ │ │ │
│ │WLR) │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│is416c │c) prin procedura de selectare a transportatorului (CS) │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│is416d │d) prin procedura de preselectare a transportatorului │ │ │ │
│ │(CPS) │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│is416e │e) prin intermediul cartelelor preplatite sau al │ │ │ │
│ │cartelelor virtuale │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│is416f │f) alte tipuri de acces (specificati care) │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│is417 │Trafic fix-mobil: │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│is417a │a) prin acces la bucla locala │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│is417a1│ a1) acces total la bucla locala │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│is417a2│ a2) acces partajat la bucla locala │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│is417a3│ a3) acces de tip «bit stream» la bucla locala │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│is417b │b) prin revanzarea accesului (wholesale line rental - │ │ │ │
│ │WLR) │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│is417c │c) prin procedura de selectare a transportatorului (CS) │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│is417d │d) prin procedura de preselectare a transportatorului │ │ │ │
│ │(CPS) │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│is417e │e) prin intermediul cartelelor preplatite sau al │ │ │ │
│ │cartelelor virtuale │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│is417f │f) alte tipuri de acces (specificati care) │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│is418 │Trafic international de originare: │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│is418a │a) prin acces la bucla locala │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│is418a1│ a1) acces total la bucla locala │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│is418a2│ a2) acces partajat la bucla locala │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│is418a3│ a3) acces de tip «bit stream» la bucla locala │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│is418b │b) prin revanzarea accesului (wholesale line rental - │ │ │ │
│ │WLR) │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│is418c │c) prin procedura de selectare a transportatorului (CS) │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│is418d │d) prin procedura de preselectare a transportatorului │ │ │ │
│ │(CPS) │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│is418e │e) prin intermediul cartelelor preplatite sau al │ │ │ │
│ │cartelelor virtuale │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│is418f │f) alte tipuri de acces (specificati care) │ │ │ │
└───────┴────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴──────────┴──────────┘
NOTA:
is415 - apeluri originate in alta retea publica fixa din Romania si terminate la puncte fixe, in Romania, in cadrul aceluiasi judet;
is416 - apeluri originate in alta retea publica fixa din Romania si terminate la puncte fixe, in Romania, in judete diferite;
is417 - apeluri originate in alta retea publica fixa din Romania si terminate la puncte mobile, in Romania;
is418 - apeluri originate in alta retea publica fixa din Romania si terminate, la puncte fixe sau mobile, in afara Romaniei.

II. pe piata de gros (servicii de acces la propria retea oferite altor persoane in vederea furnizarii de servicii de telefonie):
┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┬──────────┐
│Indice│ Indicator │Valoare numerica│Observatii│
│ │ │ (Nr. minute) │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│is419 │Trafic originat in reteaua proprie: │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│is419a│ a) prin procedura de selectare a transportatorului (CS) │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│is419b│ b) prin procedura de preselectare a transportatorului (CPS) │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│is419c│ c) prin revanzarea accesului (wholesale line rental - WLR) │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│is419d│ d) prin intermediul cartelelor preplatite sau al cartelelor │ │ │
│ │ virtuale │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│is419e│ e) prin alte forme de acces (specificati care) │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│is420 │Trafic tranzitat prin reteaua proprie │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│is421 │Trafic terminat in reteaua proprie: │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│is421a│ a) apeluri originate in alte retele publice fixe din Romania │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│is421b│ b) apeluri originate in retele publice mobile terestre din │ │ │
│ │ Romania │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│is421c│ c) apeluri originate in afara Romaniei - contract direct cu │ │ │
│ │ furnizorii din afara Romaniei │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│is421d│ d) apeluri originate in afara Romaniei - apeluri colectate │ │ │
│ │prin intermediul unor furnizori din Romania │ │ │
└──────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┴──────────┘NOTA:
is419 - apeluri originate in reteaua proprie prin intermediul interconectarii cu o alta retea publica fixa din Romania sau prin intermediul unei alte forme de acces la propria retea, pusa la dispozitia altor furnizori;
is420 - apeluri originate intr-o alta retea publica din Romania sau din afara Romaniei, care tranziteaza reteaua proprie a furnizorului, fiind terminate in alta retea publica din Romania sau din afara Romaniei.

Informatiile prevazute in prezenta anexa vor fi raportate de catre toti furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului, indiferent de tehnologia utilizata - PSTN, VoIP etc.). Informatiile privind abonatii vor indica valoarea masurata in ultima zi a fiecarei perioade de raportare, iar cele privind traficul vor indica valoarea masurata in perioada de raportare.


ANEXA 5
Servicii de comunicatii electronice furnizate prin intermediul unor retele publice mobile terestre

Abonati servicii de telefonie/Cartele SIM active
┌───────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬──────────┐
│ │ │ Valoare numerica │ │
│ │ ├───────────────────┬───────────────────┤ │
│Indice │ Indicator │ Persoane fizice │ Persoane juridice │Observatii│
│ │ ├───────┬───────────┼───────┬───────────┤ │
│ │ │ nr. │nr. cartele│ nr. │nr. cartele│ │
│ │ │abonati│ SIM │abonati│ SIM │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│is501 │Nr. total de abonati servicii de telefonie/ │ │ │ │ │ │
│ │nr. total cartele SIM active, din care: │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│is501a │a) nr. utilizatori pe baza de abonament/ │ │ │ │ │ │
│ │ cartele SIM alocate, din care: │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│is501a1│ - pentru servicii 3G │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────┼───────┴───────────┴───────┴───────────┼──────────┤
│is501b │b) nr. utilizatori pe baza de cartele │ │ │
│ │ preplatite (cartele SIM "active"), │ │ │
│ │ din care: │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┤
│is501b1│ - pentru servicii 3G │ │ │
└───────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴──────────┘NOTA:
is501a - numarul de persoane care beneficiaza de unul sau mai multe abonamente la serviciile de telefonie mobila (titularii de contract), respectiv numarul de cartele SIM corespunzator numarului de abonamente la serviciile de telefonie mobila contractate de catre un abonat pana la sfarsitul perioadei de raportare;
is501b - numarul de cartele SIM (corespunzatoare cartelelor preplatite) valabile la sfarsitul perioadei de raportare, exclusiv numarul de cartele SIM prin intermediul carora nu s-a realizat trafic tarifabil (initiere/receptionare apeluri/servicii SMS/servicii MMS/servicii de acces mobil la Internet) pana la sfarsitul perioadei de raportare;
is105a1, is105b1 - numarul de abonati/cartele SIM aferente si, respectiv, numarul de utilizatori pe baza de cartele preplatite care au selectat reteaua 3G pentru functionarea terminalului si care folosesc un plan tarifar corespunzator furnizarii acestor servicii (de exemplu, abonament pentru servicii 3G sau abonament cu optiunea suplimentara 3G).

Abonati alte tipuri de servicii
┌──────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬──────────┐
│ │ │ Valoare numerica │ │
│ │ ├─────────────────┬───────────┤ │
│ │ │ Utilizatori pe │Utilizatori│ │
│Indice│ Indicator │baza de abonament│pe baza de │Observatii│
│ │ ├────────┬────────┤ cartele │ │
│ │ │Persoane│Persoane│preplatite │ │
│ │ │ fizice │juridice│ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│is502 │Nr. utilizatori pe baza de abonament/cartele preplatite - │ │ │ │ │
│ │servicii de acces mobil la Internet prin tehnologia GPRS │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│is503 │Nr. utilizatori pe baza de abonament/cartele preplatite - │ │ │ │ │
│ │servicii de acces mobil la Internet prin tehnologia EDGE │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│is504 │Nr. utilizatori pe baza de abonament/cartele preplatite - │ │ │ │ │
│ │servicii de acces mobil la Internet prin tehnologia GSM │ │ │ │ │
│ │(CSD) │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│is505 │Nr. utilizatori pe baza de abonament/cartele preplatite - │ │ │ │ │
│ │servicii de acces mobil la Internet prin tehnologia 3G │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│is506 │Nr. utilizatori pe baza de abonament/cartele preplatite - │ │ │ │ │
│ │servicii de acces mobil la Internet prin tehnologia EV-DO │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│is507 │Nr. abonati servicii de telefonie mobila cu acces la │ │ │ │ │
│ │serviciul WAP │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│is508 │Nr. abonati servicii de acces mobil la Internet prin │ │ │ │ │
│ │tehnologia CDMA │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│is509 │Nr. abonati alte tipuri de servicii (specificati care) │ │ │ │ │
└──────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴───────────┴──────────┘NOTA:
is502-is506 - in cazul in care serviciile de acces mobil la Internet se furnizeaza gratuit (fara a se plati un abonament distinct), pe baza abonamentelor la serviciile de telefonie mobila, se va raporta numarul de abonati la serviciile de telefonie mobila care au activat optiunea pentru serviciul de acces la Internet pana la sfarsitul perioadei de raportare; de asemenea, se va raporta si numarul de utilizatori pe baza de cartele SIM (corespunzatoare cartelelor preplatite) valabile la sfarsitul perioadei de raportare, care au activat optiunea pentru serviciul de acces la Internet pana la sfarsitul perioadei de raportare;
is507 - numarul utilizatorilor de servicii de telefonie mobila, oferite atat pe baza de abonament, cat si pe baza de cartele preplatite, care au activat serviciul WAP, prin tehnologiile GSM/GPRS/EDGE/3G/CDMA;
is508 - numarul utilizatorilor de servicii de telefonie mobila care acceseaza cel putin o data serviciile de acces la Internet prin tehnologia CDMA in perioada de raportare.

Trafic
(exprimat in minute reale de trafic, contorizate in perioada de raportare)

I. pe piata cu amanuntul:

1) Trafic voce
┌──────┬───────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬──────────┐
│ │ │ Valoare numerica │ │
│Indice│ Indicator ├───────────┬──────────┤Observatii│
│ │ │Nr. apeluri│Nr. minute│ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│is510 │Total trafic de originare, exclusiv roaming: │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│is510a│ a) retea proprie - retea proprie │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│is510b│ b) retea proprie - alte retele publice │ │ │ │
│ │ mobile terestre │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│is510c│ c) retea proprie - retele publice fixe │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│is510d│ d) retea proprie - retele din afara Romaniei│ │ │ │
└──────┴───────────────────────────────────────────────┴───────────┴──────────┴──────────┘NOTA:
is510a - apeluri originate si terminate in Romania, in reteaua proprie;
is510b, is510c - apeluri originate in reteaua proprie si terminate in alte retele publice mobile terestre, respectiv in retele publice fixe, situate in Romania;
is510d - apeluri originate in reteaua proprie si terminate in afara Romaniei, inclusiv traficul terminat in retelele publice cu transmisie prin satelit.

2) Trafic alte tipuri de servicii (exclusiv trafic acces mobil la Internet)
┌──────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┬──────────┐
│ │ │ Valoare numerica │ │
│Indice│ Indicator ├────────────┬──────────┤Observatii│
│ │ │Nr. apeluri/│Nr. minute│ │
│ │ │ mesaje │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│is511 │Total trafic mesaje SMS: │ │//////////│ │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│is511a│ a) in reteaua proprie │ │//////////│ │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│is511b│ b) catre alte retele publice mobile │ │//////////│ │
│ │ terestre, exclusiv roaming │ │//////////│ │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│is512 │Total trafic mesaje MMS: │ │//////////│ │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│is512a│ a) in reteaua proprie │ │//////////│ │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│is512b│ b) catre alte retele publice mobile │ │//////////│ │
│ │ terestre, exclusiv roaming │ │//////////│ │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│is513 │Total trafic apeluri video 3G │ │//////////│ │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│is513a│ a) in reteaua proprie │ │//////////│ │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│is513b│ b) catre alte retele publice mobile │ │//////////│ │
│ │ terestre, exclusiv roaming │ │//////////│ │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│//////│////////////////////////////////////////////│ Sesiuni │Nr. minute│Observatii│
├──────┼─────┬──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│is514a│ │a) Acces la servicii WAP │ │ │ │
├──────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│is514b│ GSM │b) Acces la alte servicii de │ │ │ │
│ │ │transmisiuni de date (specificati │ │ │ │
│ │ │care: fax, video, mesagerie fax etc.) │ │ │ │
├──────┼─────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│is515a│ │a) Acces la servicii WAP │ │ │ │
├──────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│is515b│CDMA │b) Acces la alte servicii de │ │ │ │
│ │ │transmisiuni de date (specificati │ │ │ │
│ │ │care: fax, video, mesagerie fax etc.) │ │ │ │
├──────┼─────┴──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│//////│////////////////////////////////////////////│ Sesiuni │ Mbps │Observatii│
├──────┼─────┬──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│is516a│ │a) Acces la servicii WAP │ │ │ │
├──────┤GPRS/├──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│is516b│EDGE/│b) Acces la alte servicii de │ │ │ │
│ │ 3G │transmisiuni de date (specificati │ │ │ │
│ │ │care: fax, video, mesagerie fax etc.) │ │ │ │
└──────┴─────┴──────────────────────────────────────┴────────────┴──────────┴──────────┘3) Trafic roaming
┌──────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────┐
│ │ │ Valoare numerica │ │
│Indice│ Indicator ├────────────┬───────────┤Observatii│
│ │ │Nr. apeluri/│Nr. minute/│ │
│ │ │ mesaje │ Mbps │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│is517 │Trafic voce roaming "inbound": │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│is517a│ a) Trafic voce originat │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│is517b│ b) Trafic voce terminat │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│is518 │Trafic voce roaming "outbound": │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│is518a│ a) Trafic voce originat │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│is518b│ b) Trafic voce terminat │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│is519 │Trafic SMS roaming "inbound" │ │///////////│ │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│is520 │Trafic SMS roaming "outbound" │ │///////////│ │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│is521 │Trafic MMS roaming "inbound" │ │///////////│ │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│is522 │Trafic MMS roaming "outbound" │ │///////////│ │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│is523 │Trafic roaming "inbound" pentru alte │ │ │ │
│ │servicii (specificati care): │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│is523a│ a) Trafic originat pentru alte servicii │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│is523b│ b) Trafic terminat pentru alte servicii │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│is524 │Trafic roaming "outbound" pentru alte │ │ │ │
│ │servicii (specificati care): │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│is524a│ a) Trafic originat pentru alte servicii │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│is524b│ b) Trafic terminat pentru alte servicii │ │ │ │
└──────┴───────────────────────────────────────────┴────────────┴───────────┴──────────┘NOTA:
is517, is519, is521, is523 - traficul de voce/SMS/MMS/alte servicii de comunicatii electronice realizat in reteaua proprie a furnizorului de catre abonatii furnizorilor de servicii de telefonie mobila din alte state (vizitatori) ca urmare a utilizarii retelei pentru a efectua si primi apeluri/SMS/MMS sau pentru a beneficia de alte servicii de comunicatii electronice pe teritoriul Romaniei;
is518, is520, is522, is524 - traficul de voce/SMS/MMS/alte servicii de comunicatii electronice realizat de catre abonatii proprii ai furnizorului in retelele publice mobile ale unor operatori din alte state ca urmare a utilizarii retelelor pentru a efectua si primi apeluri/SMS/MMS sau pentru a beneficia de alte servicii de comunicatii electronice atunci cand se afla pe teritoriul statelor respective.

4) Trafic acces mobil la Internet


┌──────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────┬──────────┐
│ │ │Valoare numerica│ │
│ │ ├────────┬───────┤ │
│Indice│ Indicator │ Nr. │ Nr. │Observatii│
│ │ │apeluri/│minute/│ │
│ │ │sesiuni │ Mbps │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼──────────┤
│is525a│Trafic acces mobil la Internet prin │ │ │ │
│ │tehnologie GSM │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼──────────┤
│is525b│Trafic acces mobil la Internet prin │ │ │ │
│ │tehnologie GPRS/EDGE/3G/CDMA/EV-DO │ │ │ │
└──────┴───────────────────────────────────────────┴────────┴───────┴──────────┘NOTA:
is525a, is525b - traficul realizat in reteaua publica mobila proprie ca urmare a utilizarii accesului la Internet prin intermediul tehnologiilor de tip GSM/GPRS/EDGE/3G/CDMA/EV-DO.

II. pe piata de gros:


┌──────┬────────────────────────────────────────┬───────────────────┬──────────┐
│Indice│ Indicator │ Valoare numerica │Observatii│
│ │ │(Nr. minute/mesaje)│ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────┤
│is526 │Trafic tranzitat prin reteaua proprie │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────┤
│is527 │Trafic terminat in reteaua proprie: │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────┤
│is527a│ a) apeluri originate in retele publice │ │ │
│ │ fixe din Romania │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────┤
│is527b│ b) apeluri originate in alte retele │ │ │
│ │ publice mobile terestre din Romania │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────┤
│is527c│ c) apeluri originate in afara Romaniei │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────┤
│is528 │Mesaje (SMS, MMS) terminate in reteaua │ │ │
│ │proprie, provenind din alte retele │ │ │
│ │publice mobile terestre: │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────┤
│is528a│ a) din Romania │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────┤
│is528b│ b) din afara Romaniei │ │ │
└──────┴────────────────────────────────────────┴───────────────────┴──────────┘NOTA:
is526 - apeluri originate intr-o alta retea publica din Romania sau din afara Romaniei, care tranziteaza reteaua proprie a furnizorului, fiind terminate in alta retea publica din Romania sau din afara Romaniei.

Informatiile prevazute in prezenta anexa vor fi raportate de catre furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului. Informatiile privind abonatii vor indica valoarea masurata in ultima zi a fiecarei perioade de raportare, iar cele privind traficul vor indica valoarea masurata in perioada de raportare.

ANEXA 6
Servicii de linii inchiriate

Numar de linii inchiriate furnizate:
┌─────────┬───────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┐
│ │ │ Valoare numerica │ │
│ │ ├─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤ │
│ Indice │ Indicator │ Utilizatori finali │ Alti furnizori │Obs.│
│ │ ├───┬───┬────┬──────┬───────┬─────┼───┬───┬────┬──────┬───────┬─────┤ │
│ │ │< 2│2-5│5-50│50-100│100-200│> 200│< 2│2-5│5-50│50-100│100-200│> 200│ │
│ │ │km │km │ km │ km │ km │ km │km │km │ km │ km │ km │ km │ │
├─────────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼──────┼───────┼─────┼───┼───┼────┼──────┼───────┼─────┼────┤
│is601 │Nr. total linii inchiriate, din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼──────┼───────┼─────┼───┼───┼────┼──────┼───────┼─────┼────┤
│is6011 │- nr. linii inchiriate - circuite totale, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │in functie de capacitate: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼──────┼───────┼─────┼───┼───┼────┼──────┼───────┼─────┼────┤
│is6011a │a) < 64 kbps │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼──────┼───────┼─────┼───┼───┼────┼──────┼───────┼─────┼────┤
│is6011b │b) 64 kbps │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼──────┼───────┼─────┼───┼───┼────┼──────┼───────┼─────┼────┤
│is6011c │c) (64 kbps - 2 Mbps) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼──────┼───────┼─────┼───┼───┼────┼──────┼───────┼─────┼────┤
│ is6011c1│ c1) nr. circuite 64 kbps corespunzatoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼──────┼───────┼─────┼───┼───┼────┼──────┼───────┼─────┼────┤
│is6011d │d) 2 Mbps │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼──────┼───────┼─────┼───┼───┼────┼──────┼───────┼─────┼────┤
│is6011e │e) > 2 Mbps │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼──────┼───────┼─────┼───┼───┼────┼──────┼───────┼─────┼────┤
│ is6011e1│ e1) nr. circuite 64 kbps corespunzatoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼──────┼───────┼─────┼───┼───┼────┼──────┼───────┼─────┼────┤
│is6012 │- nr. linii inchiriate - segmente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │terminale, in functie de capacitate: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │a) < 64 kbps │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼──────┼───────┼─────┼───┼───┼────┼──────┼───────┼─────┼────┤
│is6012a │a) < 64 kbps │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼──────┼───────┼─────┼───┼───┼────┼──────┼───────┼─────┼────┤
│is6012b │b) 64 kbps │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼──────┼───────┼─────┼───┼───┼────┼──────┼───────┼─────┼────┤
│is6012c │c) (64 kbps - 2 Mbps) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼──────┼───────┼─────┼───┼───┼────┼──────┼───────┼─────┼────┤
│ is6012c1│ c1) nr. circuite 64 kbps corespunzatoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼──────┼───────┼─────┼───┼───┼────┼──────┼───────┼─────┼────┤
│is6012d │d) 2 Mbps │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼──────┼───────┼─────┼───┼───┼────┼──────┼───────┼─────┼────┤
│is6012e │e) > 2 Mbps │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼──────┼───────┼─────┼───┼───┼────┼──────┼───────┼─────┼────┤
│ is6012e1│ e1) nr. circuite 64 kbps corespunzatoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼──────┼───────┼─────┼───┼───┼────┼──────┼───────┼─────┼────┤
│is6013 │- nr. linii inchiriate - segmente de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │trunchi, in functie de capacitate: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼──────┼───────┼─────┼───┼───┼────┼──────┼───────┼─────┼────┤
│is6013a │a) < 64 kbps │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼──────┼───────┼─────┼───┼───┼────┼──────┼───────┼─────┼────┤
│is6013b │b) 64 kbps │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼──────┼───────┼─────┼───┼───┼────┼──────┼───────┼─────┼────┤
│is6013c │c) (64 kbps - 2 Mbps) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼──────┼───────┼─────┼───┼───┼────┼──────┼───────┼─────┼────┤
│ is6013c1│ c1) nr. circuite 64 kbps corespunzatoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼──────┼───────┼─────┼───┼───┼────┼──────┼───────┼─────┼────┤
│is6013d │d) 2 Mbps │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼──────┼───────┼─────┼───┼───┼────┼──────┼───────┼─────┼────┤
│is6013e │e) > 2 Mbps │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼──────┼───────┼─────┼───┼───┼────┼──────┼───────┼─────┼────┤
│ is6013e1│ e1) nr. circuite 64 kbps corespunzatoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴───────────────────────────────────────────┴───┴───┴────┴──────┴───────┴─────┴───┴───┴────┴──────┴───────┴─────┴────┘NOTA:
is6011 - linie inchiriata - circuit total = capacitatea de transmisie transparenta si permanenta intre doua puncte terminale apartinand aceleiasi retele publice de comunicatii electronice sau unor retele publice de comunicatii electronice diferite;
is6012 - linie inchiriata - segment terminal = segmentul de linie inchiriata circuit total delimitat de un punct de interconectare pentru linii inchiriate, situat la nivelul retelei de transmisiuni regionale, al retelei de transmisiuni locale subordonate sau al retelei de acces subordonate, potrivit arhitecturii retelei, si un punct terminal din zona deservita de nodul de transmisiuni, aferent comutatorului de tranzit dintr-o retea PSTN/ISDN sau de nodul de transmisiuni echivalent dintr-o retea publica de comunicatii electronice in raport de care este determinata reteaua de transmisiuni regionala;
is6013 - linie inchiriata-segment de trunchi = segmentul de linie inchiriata - circuit total, delimitat de doua puncte de interconectare pentru linii inchiriate situate la nivelul retelei de transmisiuni nationale, al retelei de transmisiuni regionale sau al retelei de transmisiuni locale;
is6011a, is6012a, is6013a - se va raporta inclusiv numarul de linii inchiriate analogice;
is6011c1, is6012c1, is6013c1, is6011e1, is6012e1, is6013e1 - se va calcula numarul de circuite de 64 kbps corespunzator liniilor inchiriate ale caror capacitati sunt cuprinse intre 64 kbps si 2 Mbps, respectiv liniilor inchiriate cu o capacitate mai mare de 2 Mbps.

Informatiile prevazute in prezenta anexa vor fi raportate de catre furnizorii de servicii de linii inchiriate. Valorile indicate vor fi cele masurate in ultima zi a fiecarei perioade de raportare.

ANEXA 7
Servicii de acces la Internet

Abonati/conexiuni de acces la Internet
┌───────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│ │ │ Valoare numerica │ │
│ │ ├───────────────────────────────────┬─────────────────┤ │
│ │ │ Utilizatori finali │ │ │
│ │ ├─────────────────┬─────────────────┤ Alti furnizori │ │
│Indice │ Indicator │Persoane fizice │Persoane juridice│ │Observatii│
│ │ ├────────┬────────┼────────┬────────┼────────┬────────┤ │
│ │ │ < 128 │ ≥ 128 │ < 128 │ ≥ 128 │ < 128 │ ≥ 128 │ │
│ │ │ kbps │ kbps │ kbps │ kbps │ kbps │ kbps │ │
│ │ ├───┬────┼───┬────┼───┬────┼───┬────┼───┬────┼───┬────┤ │
│ │ │ab.│cnx.│ab.│cnx.│ab.│cnx.│ab.│cnx.│ab.│cnx.│ab.│cnx.│ │
├───────┼─────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼──────────┤
│is701 │Nr. total abonati/conexiuni de acces la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Internet, in functie de suportul utilizat│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru conectare: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼──────────┤
│is701a │ a) acces fix dial-up si ISDN │ │////│ │////│ │////│ │////│///│////│///│////│ │
├───────┼─────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼──────────┤
│is701b │ b) cablu coaxial (TV) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼──────────┤
│is701c │ c) fibra optica │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼──────────┤
│is701d │ d) radio, din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼──────────┤
│is701d1│ d1) conexiuni radio standard │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ (de tip "FWA") │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼──────────┤
│is701d2│ d2) conexiuni Wi-Fi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼──────────┤
│is701d3│ d3) conexiuni WiMax │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼──────────┤
│is701d4│ d4) alte tipuri de conexiuni radio │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ (specificati care) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼──────────┤
│is701e │ e) tehnologie xDSL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼──────────┤
│is701f │ f) cablu UTP, FTP │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼──────────┤
│is701g │ g) satelit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼──────────┤
│is701h │ h) alte mijloace (specificati care) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────────────────────┼───┴────┴───┴────┼───┴────┴───┴────┼───┴────┴───┴────┼──────────┤
│is702 │Nr. cartele preplatite de acces la │ Numar cartele │ Numar total ore │/////////////////│ │
│ │Internet: │ │ │/////////////////│ │
├───────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│is702a │ a) acces nelimitat │ │/////////////////│/////////////////│ │
├───────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│is702b │ b) acces limitat │ │ │/////////////////│ │
└───────┴─────────────────────────────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴──────────┘NOTA:
is701 - numarul de persoane fizice/juridice pe numele carora s-au incheiat contracte pentru servicii de acces la Internet de catre un furnizor de servicii de acces la Internet, respectiv numarul de conexiuni (care au alocate una sau mai multe adrese de IP) pentru care s-au incheiat abonamente distincte;
is701a - numarul de persoane care au incheiat un contract pentru acces fix de tip dial-up sau ISDN la Internet cu un furnizor de servicii de acces la Internet; furnizorii de servicii de telefonie mobila vor raporta numarul persoanelor care beneficiaza de abonamente pentru acces dial-up sau ISDN la Internet prin intermediul unei retele publice fixe;
is701b-g - numarul de persoane care au incheiat un contract pentru acces dedicat la Internet cu un furnizor de servicii de acces la Internet, respectiv numarul de conexiuni dedicate, in functie de suportul utilizat pentru transportul semnalelor la punctul de prezenta al utilizatorului final sau al unui furnizor, dupa caz, contractate de utilizatorul final sau de furnizor; prin acces dedicat la Internet se intelege acces permanent la Internet, printr-o linie rezervata unui abonat exclusiv in acest scop;
is701d1 - se includ conexiunile de acces la Internet punct la multipunct cu acces fix pe suport radio (fixed wireless access - FWA), utilizand benzi de frecvente pe baza unei licente de utilizare a frecventelor radioelectrice (ex. 3,5 GHz, 26 GHz);
is701d2 - se includ conexiunile de acces la Internet utilizand tehnologia Wi-Fi pe baza standardelor IEEE 802.11 b, g in benzi de frecvente radioelectrice a caror utilizare este libera (ex. 2,4 GHz);
is701d3 - se includ conexiunile de acces la Internet prin tehnologia WiMax pe baza standardelor IEEE 802.16, utilizand benzi de frecvente pe baza unei licente de utilizare a frecventelor radioelectrice (ex. 3,5 GHz).

Servicii de acces la Internet furnizate prin locatii de tip "hotspot"


┌──────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────┬──────────┐
│Indice│ Indicator │Valoare numerica│Observatii│
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│is703 │Nr. locatii cu acces la Internet de tip │ │ │
│ │Wi-Fi "hotspot" │ │ │
└──────┴───────────────────────────────────────────┴────────────────┴──────────┘NOTA:
is703 - accesul la Internet de tip "hotspot" asigura accesul la serviciile Internet in zone cu acoperire Wi-Fi conectate la reteaua unui furnizor de servicii de acces la Internet; Wi-Fi (wireless fidelity) reprezinta retele wireless locale (WLAN) care utilizeaza standardele IEEE 802.11 b, g.

Capacitatea reala totala pentru acces la Internet contractata de catre utilizatorii finali


┌────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────┐
│ Indice │ Indicator │ Valoare numerica (Mbps) │ Observatii │
├────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ is704 │Capacitate download │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ is705 │Capacitate upload │ │ │
└────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────┘NOTA:
is704, is705 - capacitatea reala totala, exprimata in Mbps, corespunzatoare fluxurilor de date descarcate/incarcate de echipamentele conectate la Internet prin intermediul conexiunilor contractate de catre utilizatorii finali.

Conexiuni internationale*1)
-----------
*1) Informatiile vor fi raportate numai de catre furnizorii care sunt conectati in mod direct la reteaua internationala, nu si de cei care beneficiaza de acces indirect, prin intermediul conexiunilor internationale ale altor furnizori din Romania.


┌────────┬──────────────────────────┬───────────────────────────────┬──────────┐
│ │ │ Valoare numerica │ │
│ Indice │ Indicator ├────────────────┬──────────────┤Observatii│
│ │ │ Nr. circuite │ Capacitatea │ │
│ │ │ internationale │ (Mbps) │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┤
│ is706 │Conexiuni de intrare │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┤
│ is707 │Conexiuni de iesire │ │ │ │
└────────┴──────────────────────────┴────────────────┴──────────────┴──────────┘Informatiile prevazute in prezenta anexa vor fi raportate de catre furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, altele decat telefonie si linii inchiriate. Valorile indicate vor fi cele masurate in ultima zi a fiecarei perioade de raportare.


ANEXA 8
Servicii de transmisiuni de date

Abonati/Conexiuni servicii de transmisiuni de date

┌───────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬──────────┐
│ │ │ Valoare numerica │ │
│ │ ├───────────────────┬───────────────────┤ │
│Indice │ Indicator │Utilizatori finali │ Alti furnizori │Observatii│
│ │ ├─────────┬─────────┼─────────┬─────────┤ │
│ │ │ Abonati │Conexiuni│ Abonati │Conexiuni│ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│is801 │Nr. total abonati/conexiuni servicii de transmisiuni│ │ │ │ │ │
│ │de date, in functie de tehnologia utilizata: │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│is801a │a) X.25 │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│is801b │b) Frame Relay │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│is801c │c) ATM │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│is801d │d) TCP/IP din care: │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│is801d1│ d1) IP VPN │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│is801e │e) alta tehnologie/protocol de comunicatie │ │ │ │ │ │
│ │ (specificati care) │ │ │ │ │ │
└───────┴────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┘NOTA:
is801 - numarul de/persoane fizice sau juridice pe numele carora s-au incheiat contracte pentru servicii de transmisiuni de date, respectiv numarul total de conexiuni pentru servicii de transmisiuni de date, contractate de abonati, pentru care au fost incheiate abonamente distincte; abonatii si, respectiv, conexiunile pentru servicii de transmisiuni de date furnizate prin intermediul mai multor tipuri de tehnologii vor fi considerati/considerate o singura data in raportarea numarului total. Nu se vor raporta abonatii/conexiunile pentru serviciile de acces la Internet.

Capacitatea reala totala pentru servicii de transmisiuni de date contractata de catre utilizatorii finali


┌──────┬────────────────────────────────┬───────────────────────┬──────────────┐
│Indice│ Indicator │Valoare numerica (Mbps)│ Observatii │
├──────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────┤
│is802 │Capacitatea reala totala │ │ │
└──────┴────────────────────────────────┴───────────────────────┴──────────────┘NOTA:
is802 - capacitatea reala totala, exprimata in Mbps, corespunzatoare fluxurilor de date descarcate/incarcate de echipamentele conectate la retea prin intermediul conexiunilor contractate de catre utilizatorii finali.

Informatiile prevazute in prezenta anexa vor fi raportate de catre furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, altele decat telefonie si linii inchiriate. Valorile indicate vor fi cele masurate in ultima zi a fiecarei perioade de raportare.


ANEXA 9
Servicii de retransmisie a programelor audio-vizuale

Abonati
┌───────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┬──────────┐
│ │ │Valoare numerica│ │
│Indice │ Indicator ├───────┬────────┤Observatii│
│ │ │ Rural │ Urban │ │
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│is901 │Retele analogice: │///////│////////│ │
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│is9011 │Nr. gospodarii cablate │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│is9012 │Nr. abonati servicii oferite prin retele analogice de cablu │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│is902 │Retele digitale: │///////│////////│ │
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│is9021 │Nr. gospodarii cablate │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│is9022 │Nr. abonati servicii oferite prin retele digitale, din care prin:│ │ │ │
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│is9022a│a) retele de cablu │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│is9022b│b) retele satelit (DTH) │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│is9022c│c) tehnologie IP (IPTV) │ │ │ │
└───────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴────────┴──────────┘NOTA:
is9011, is9021 - numarul de gospodarii care au acces la echipamente corespunzatoare pentru furnizarea de servicii de retransmisie a programelor audio-vizuale in format analogic/digital prin intermediul suportului de cablu (inclusiv numarul de gospodarii care nu beneficiaza de aceste servicii); se va raporta separat pentru mediul rural si mediul urban;
is9012 - numarul de persoane care au incheiat un contract cu un furnizor de servicii de retransmisie a programelor audio-vizuale pe suport de cablu, asigurand receptionarea in format analogic a programelor audio-vizuale; se va raporta separat pentru mediul rural si mediul urban;
is9022a-c - numarul de persoane care au incheiat un contract cu un furnizor de servicii de retransmisie a programelor audio-vizuale pe suport de cablu/satelit/IP, asigurand receptionarea in format digital a programelor audio-vizuale; se va raporta separat pentru mediul rural si mediul urban.

Informatiile prevazute in prezenta anexa vor fi raportate de catre furnizorii de retele publice de comunicatii electronice. Valorile indicate vor fi cele masurate in ultima zi a fiecarei perioade de raportare.

ANEXA 10
Servicii de comunicatii electrice furnizate prin retele publice cu transmisie prin satelit

Abonati servicii de voce, transmisiuni de date si acces la Internet/Cartele SIM active
┌────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬──────────┐
│ │ │ Valoare numerica │ │
│ │ ├───────────────────┬───────────────────┤ │
│ │ │ Persoane fizice │ Persoane juridice │ │
│ Indice │ Indicator ├─────────┬─────────┼─────────┬─────────┤Observatii│
│ │ │ nr. │ nr. │ nr. │ nr. │ │
│ │ │ abonati │ cartele │ abonati │ cartele │ │
│ │ │ │ SIM │ │ SIM │ │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│is1001 │Nr. total abonati/nr. total cartele SIM active, din care:│ │ │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│is1001a │a) nr. utilizatori pe baza de abonament/cartele SIM │ │ │ │ │ │
│ │ alocate, din care: │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│is1001a1│ a1) servicii de voce │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│is1001a2│ a2) servicii de transmisiuni date │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│is1001a3│ a3) servicii de acces la Internet │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│is1001b │b) nr. utilizatori pe baza de cartele preplatite │/////////│ │/////////│ │ │
│ │ (cartele SIM active), din care: │/////////│ │/////////│ │ │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│is1001b1│ b1) servicii de voce │/////////│ │/////////│ │ │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│is1001b2│ b2) servicii de transmisiuni de date │/////////│ │/////////│ │ │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│is1001b3│ b3) servicii de acces la Internet │/////////│ │/////////│ │ │
└────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┘Abonati alte tipuri de servicii
┌────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┬──────────┐
│ Indice │ Indicator │Valoare numerica│Observatii│
├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│is1002 │Nr. total abonati alte tipuri de servicii (specificati care)│ │ │
└────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┴──────────┘Trafic
(exprimat in minute reale de trafic, contorizate in perioada de raportare)

I. pe piata cu amanuntul:
┌───────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬──────────┐
│ │ │ Valoare numerica │ │
│Indice │ Indicator ├─────────────┼───────────────┤Observatii│
│ │ │ Nr. apeluri │Nr. minute/Mbps│ │
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┤
│is1003 │Trafic voce, din care: │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┤
│is1003a│ a) catre retele publice fixe din Romania │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┤
│is1003b│ b) catre retele publice mobile terestre din Romania │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┤
│is1003c│ c) catre retele internationale │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┤
│is1003d│ d) catre alte retele publice cu transmisie prin satelit │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┤
│is1003e│ e) catre alte destinatii (specificati care) │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┤
│is1004 │Trafic mesaje SMS, din care: │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┤
│is1004a│ a) catre retele publice mobile terestre din Romania │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┤
│is1004b│ b) catre retele publice mobile terestre din afara Romaniei │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┤
│is1004c│ c) catre alte retele publice cu transmisie prin satelit │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┤
│is1005 │Trafic servicii de transmisiuni de date (fax, GPS etc), din care:│ │ │ │
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┤
│is1005a│ a) catre retele publice fixe din Romania │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┤
│is1005b│ b) catre retele publice mobile terestre din Romania │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┤
│is1005c│ c) catre retele internationale │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┤
│is1005d│ d) catre alte retele publice cu transmisie prin satelit │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┤
│is1005e│ e) catre alte destinatii (specificati care) │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┤
│is1006 │Trafic servicii de acces la Internet │/////////////│ │ │
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┤
│is1007 │Alte tipuri de trafic (specificati care) │ │ │ │
└───────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────┘II. pe piata de gros:
┌────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┬──────────┐
│ Indice │ Indicator │ Valoare numerica │Observatii│
│ │ │(Nr. minute/mesaje)│ │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────┤
│is1008 │Trafic tranzitat prin reteaua proprie │ │ │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────┤
│is1009 │Trafic terminat in reteaua proprie: │ │ │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────┤
│is1009a │a) apeluri originate in retele publice fixe din │ │ │
│ │ Romania │ │ │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────┤
│is1009b │b) apeluri originate in retele publice mobile │ │ │
│ │ terestre din Romania │ │ │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────┤
│is1009c │c) apeluri originate in alte retele publice cu │ │ │
│ │ transmisie prin satelit │ │ │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────┤
│is1009d │d) apeluri originate in afara Romaniei │ │ │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────┤
│is10010 │Mesaje SMS terminate in reteaua proprie, │ │ │
│ │provenind din: │ │ │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────┤
│is10010a│a) retele publice mobile terestre din Romania │ │ │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────┤
│is10010b│b) retete publice mobile terestre din afara Romania │ │ │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────┤
│is10010c│c) alte retele publice cu transmisie prin satelit │ │ │
└────────┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┴──────────┘Informatiile prevazute in prezenta anexa vor fi raportate de catre furnizorii de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului. Informatiile privind abonatii vor indica valoarea masurata in ultima zi a fiecarei perioade de raportare, iar cele privind traficul vor indica valoarea masurata in perioada de raportare.


ANEXA 11
Raportarea datelor statistice privind furnizarea de retele si servicii de comunicatii electronice

Obiectul raportarii:
(se va bifa in mod corespunzator)

[ ] Datele statistice prevazute in anexa nr. 1
[ ] Datele statistice prevazute in anexele nr. 2-10

Perioada de raportare: ------------------
(perioada/anul)


Date necesare identificarii furnizorului si comunicarii eficiente cu acesta:
┌────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ Denumirea/Numele furnizorului:│ │
├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ Reprezentantul legal:│ │
├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Persoana de contact privind datele statistice transmise:│ │
├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ Telefon:│ │
├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ Fax:│ │
├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ E-mail:│ │
├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ http://│ │
└────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘Categoriile de retele sau de servicii de comunicatii electronice furnizate in perioada de raportare:
(se va bifa in mod corespunzator)[] Retele publice fixe
[] Retele publice mobile terestre
[] Servicii de telefonie furnizate prin intermediul unor retele
publice fixe
[] Servicii de comunicatii electronice furnizate prin intermediul
unor retele publice mobile terestre
[] Servicii de linii inchiriate
[] Servicii de acces la Internet
[] Servicii de transmisiuni de date
[] Servicii de retransmisie a programelor audiovizuale
[] Servicii de comunicatii electronice furnizate prin retele publice
cu transmisie prin satelit


Semnatura reprezentantului legal si stampila furnizorului-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016