Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 147 din 8 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 125^1 alin. (1), art. 149 si art. 172 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si ale art. 51 din Legea locuintei nr. 114/1996
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 147 din 8 februarie 2011  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 125^1 alin. (1), art. 149 si art. 172 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si ale art. 51 din Legea locuintei nr. 114/1996    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 147 din 8 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 125^1 alin. (1), art. 149 si art. 172 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si ale art. 51 din Legea locuintei nr. 114/1996

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 10 mai 2011

    Augustin Zegrean - preşedinte
    Aspazia Cojocaru - judecãtor
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Mircea Ştefan Minea - judecãtor
    Iulia Antoanella Motoc - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Tudorel Toader - judecãtor
    Ioniţa Cochinţu - magistrat-asistent

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.
    Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 125^1 alin. (1), art. 149 şi art. 172 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal şi ale art. 51 din Legea locuinţei nr. 114/1996, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Dalex Impex" - S.R.L. cu sediul în Cluj-Napoca, în Dosarul nr. 3.942/117/2009 al Tribunalului Cluj - Secţia mixtã de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncã şi asigurãri sociale.
    La apelul nominal se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
    Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele acordã cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate.

                                    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
    Prin Încheierea din 5 februarie 2010, pronunţatã în Dosarul nr. 3.942/117/2009, Tribunalul Cluj - Secţia mixtã de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncã şi asigurãri sociale a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 125^1 alin. (1), art. 149 şi art. 172 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal şi ale art. 51 din Legea locuinţei nr. 114/1996, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Dalex Impex" - S.R.L. într-o cauzã având ca obiect contestaţia unui act administrativ fiscal.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia aratã cã "ipotecarea unui imobil (...) constituie activitate economicã, deoarece dreptul de a ipoteca a fost constituit în vederea preluãrii distribuţiei produselor fabricate de Nestle România S.R.L. Bucureşti, activitate economicã care a adus profit subscrisei". Pe de altã parte, susţine cã încheierea de contracte de comodat între societatea comercialã şi angajaţii sãi cu referire la un imobil al sãu pentru a fi folosit ca locuinţã de serviciu nu poate fi exceptatã din sfera activitãţilor economice, neexistând nicio diferenţã între contractele de comodat şi de închiriere cu privire la un bun imobil pentru a justifica o diferenţiere de tratament juridic.
    Tribunalul Cluj - Secţia mixtã de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncã şi asigurãri sociale opineazã în sensul cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã.
    Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctul de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    Avocatul Poporului considerã cã dispoziţiile art. 125^1 alin. (1) şi art. 149 din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal şi art. 51 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicatã, sunt constituţionale, iar excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 172 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal este inadmisibilã ca urmare a abrogãrii acestora.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

                                    CURTEA,
    examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum rezultã din încheierea de sesizare, îl constituie dispoziţiile art. 125^1 alin. (1), art. 149 şi art. 172 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, care au urmãtoarea denumire:
    - Art. 125^1: "Semnificaţia unor termeni şi expresii"
    - Art. 149: "Ajustarea taxei deductibile în cazul bunurilor de capital"
    - Art. 172 are denumirea "Produse intermediare" şi a fost abrogat prin art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 109/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 din 13 octombrie 2009.
    De asemenea, constituie obiect al excepţiei de neconstituţionalitate şi dispoziţiile art. 51 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 31 decembrie 1997, care au urmãtorul cuprins:
    - Art. 51: "Fondul de locuinţe de serviciu se compune din:
    a) locuinţe existente, care, potrivit prevederilor legale, rãmân cu destinaţia de locuinţe de serviciu la data intrãrii în vigoare a prezentei legi;
    b) locuinţe noi.
    Condiţiile şi durata de închiriere vor fi stipulate în contractul de închiriere încheiat între pãrţile contractante, accesoriu la contractul de muncã."
    Autorul excepţiei de neconstituţionalitate considerã cã textele de lege criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 38 (devenit art. 41 din Constituţia României, republicatã) privind dreptul la muncã şi la protecţie socialã, art. 41 (devenit art. 44 din Constituţia României, republicatã) referitor la dreptul de proprietate privatã, art. 134 alin. (1) (devenit art. 135 din Constituţia României, republicatã) privind libertatea comerţului.
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã textele de lege criticate reglementeazã semnificaţia unor termeni şi expresii, respectiv ajustarea taxei deductibile în cazul bunurilor de capital, noţiunea de produse intermediare, definiţia taxei pe valoarea adãugatã sau modalitatea în care poate fi ajustatã taxa pe valoarea adãugatã sau componenţa fondului de locuinţe de serviciu, care, în raport cu criticile formulate, nu au relevanţã. Pe de altã parte, Curtea constatã cã autorul excepţiei nici nu motiveazã pretinsa încãlcare a textelor invocate, simpla enumerare a textelor constituţionale nu satisface exigenţele art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, potrivit cãrora "Sesizãrile trebuie fãcute în formã scrisã şi motivate".
    În ceea ce priveşte art. 172 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu denumirea "Produse intermediare", Curtea constatã cã, ulterior sesizãrii sale cu excepţia de neconstituţionalitate, acesta a fost abrogat prin art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 109/2009. Or, potrivit dispoziţiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, aceasta decide asupra excepţiilor privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe în vigoare ori a unei dispoziţii dint-o lege sau dintr-o ordonanţã în vigoare, astfel cã excepţia cu un atare obiect a devenit inadmisibilã.

    Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                             CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                                În numele legii
                                    DECIDE:

    1. Respinge, ca inadmisibilã, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 125^1 alin. (1) şi art. 149 din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal şi ale art. 51 din Legea locuinţei nr. 114/1996, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Dalex Impex" - S.R.L. în Dosarul nr. 3.942/117/2009 al Tribunalului Cluj - Secţia mixtã de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncã şi asigurãri sociale.
    2. Respinge, ca devenitã inadmisibilã, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 172 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Dalex Impex" - S.R.L. în Dosarul nr. 3.942/117/2009 al Tribunalului Cluj - Secţia mixtã de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncã şi asigurãri sociale.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 8 februarie 2011.

                      PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                                AUGUSTIN ZEGREAN

                              Magistrat-asistent,
                                Ioniţa Cochinţu

                                      ----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016