Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 144/EN din 10 aprilie 2006 privind implementarea portabilitatii numerelor
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 144/EN din 10 aprilie 2006  privind implementarea portabilitatii numerelor    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 144/EN din 10 aprilie 2006 privind implementarea portabilitatii numerelor

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN COMUNICATII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 19 aprilie 2006

În temeiul prevederilor art. 38 alin. (1), (3) şi (5) şi ale <>art. 46 alin. (1) pct. 7 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 591/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale <>art. 28 din Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice,

preşedintele Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii emite prezenta decizie.

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Prezenta decizie are ca obiect stabilirea cadrului general de implementare a portabilitãţii numerelor în România.
(2) Prin prezenta decizie sunt reglementate:
a) procedurile de administrare a procesului de portare;
b) drepturile şi obligaţiile furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice şi de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, în ceea ce priveşte portabilitatea numerelor;
c) modalitãţile tehnice de implementare a portabilitãţii numerelor;
d) condiţiile economice de implementare a portabilitãţii numerelor;
e) înfiinţarea unui grup de lucru care va stabili condiţiile concrete tehnice şi comerciale de implementare a portabilitãţii numerelor şi va monitoriza implementarea acesteia.
ART. 2
(1) În înţelesul prezentei decizii, urmãtorii termeni se definesc astfel:
a) portabilitatea numerelor - posibilitatea unui abonat de a-şi pãstra numãrul de telefon, la cerere, atunci când schimbã furnizorul de servicii de telefonie destinate publicului;
b) portabilitatea numerelor geografice - posibilitatea unui abonat de a-şi pãstra, la un anumit punct geografic, numãrul geografic asignat, atunci când schimbã furnizorul de servicii de telefonie fixã destinate publicului;
c) portabilitatea numerelor nongeografice - posibilitatea abonatului de a-şi pãstra, la orice punct geografic, numãrul nongeografic asignat, atunci când schimbã furnizorul de servicii de telefonie destinate publicului;
d) furnizor donor iniţial - furnizorul de servicii de telefonie destinate publicului, care are dreptul de a utiliza, prin licenţa de utilizare a resurselor de numerotaţie, blocul de numere care conţine numãrul ce se solicitã a fi portat;
e) furnizor donor - furnizorul donor iniţial sau, în cazul portãrii succesive a aceluiaşi numãr, furnizorul de servicii de telefonie destinate publicului, la care a fost portat în prealabil numãrul pentru care se solicitã portarea;
f) furnizor acceptor - furnizorul de servicii de telefonie destinate publicului, la care se porteazã un numãr dintr-un bloc de numere pe care alt furnizor de servicii de telefonie destinate publicului are dreptul, prin licenţa de utilizare a resurselor de numerotaţie, de a-l utiliza;
g) furnizor care origineazã apelul - furnizorul de servicii de comunicaţii electronice la care este conectat utilizatorul apelant; în cazul utilizãrii serviciilor de selectare sau preselectare a transportatorului, furnizorul care origineazã apelul este considerat transportatorul selectat sau preselectat, iar, în cazul terminãrii apelurilor internaţionale, furnizorul care origineazã apelul este considerat furnizorul care opereazã comutatorul sau elementul echivalent (gateway) utilizat pentru traficul internaţional, aparţinând primei reţele publice de comunicaţii electronice de pe teritoriul României în care ajunge apelul internaţional;
h) proces de portare - procesul cuprins între momentul primirii unei cereri de portare a numãrului şi momentul în care apelurile pot fi finalizate în mod corect la numãrul portat;
i) numãr de rutare - un numãr specific suplimentar, care nu face parte din Planul naţional de numerotaţie, utilizat în cadrul reţelelor publice de comunicaţii electronice în vederea rutãrii corecte a apelurilor cãtre un numãr portat;
j) bazã de date centralizatã - setul complet de informaţii, care cuprinde numerele portate şi numerele de rutare (baza de date de referinţã centralizatã), precum şi registrul tranzacţiilor (procedurilor administrative) dintre furnizori şi alte informaţii suplimentare necesare în vederea realizãrii portabilitãţii numerelor (baza de date administrativã centralizatã);
k) bazã de date operaţionalã - baza de date, copie a bazei de date de referinţã centralizate, utilizatã în timp real de furnizorul care origineazã apelul pentru rutarea corectã a apelului sau a altor mesaje cãtre un numãr portat;
l) metodã de rutare All Call Query (ACQ) - metodã de rulare directã a apelurilor de la furnizorul care origineazã apelurile la furnizorul acceptor; în urma interogãrii bazei de date operaţionale, care va furniza numãrul de rutare asociat numãrului apelat, furnizorul care origineazã apelul va asigura rutarea apelului la destinaţie, în conformitate cu informaţiile furnizate;
m) metodã de rutare Onward Routing (OR) - metodã de rutare indirectã a apelurilor de la furnizorul care origineazã apelurile la furnizorul acceptor, care constã în rutarea apelului de cãtre furnizorul care origineazã apelul cãtre furnizorul donor iniţial, care va interoga baza de date operaţionalã şi, pe baza numãrului de rutare furnizat de aceasta, va ruta apelul la destinaţie;
n) condiţii tehnice şi comerciale de implementare a portabilitãţii numerelor - condiţiile tehnice, procedurale şi comerciale necesare pentru implementarea portabilitãţii numerelor, adoptate prin decizie a preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii, denumitã în continuare ANRC, obligatorii pentru furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului.
(2) În cuprinsul prezentei decizii sunt, de asemenea, aplicabile definiţiile relevante prevãzute la <>art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la reţelele publice de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociatã, precum şi interconectarea acestora, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 527/2002 , şi la <>art. 2 alin. (1) din Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice.
ART. 3
(1) Furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului, autorizaţi în condiţiile <>art. 4 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 591/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, titulari de licenţe de utilizare a resurselor de numerotaţie, au obligaţia de a oferi abonaţilor lor, la cerere, portabilitatea numerelor geografice sau nongeografice, dupã caz, în termen de 9 luni de la data adoptãrii condiţiilor tehnice şi comerciale de implementare a portabilitãţii numerelor.
(2) Este interzisã schimbarea, în urma portãrii, a destinaţiei numãrului prevãzute în Planul naţional de numerotaţie.
ART. 4
(1) Sunt portabile urmãtoarele categorii de resurse de numerotaţie din Planul naţional de numerotaţie:
a) numerele naţionale geografice din domeniile 0Z = 02 şi 0Z = 03;
b) numerele naţionale nongeografice din domeniul 0Z = 07, indiferent de modalitatea de platã a apelurilor pentru serviciile de telefonie mobilã destinate publicului, furnizate prin intermediul acestora (în avans sau ulterior furnizãrii serviciilor);
c) numerele naţionale nongeografice pentru servicii diverse, din urmãtoarele subdomenii ale domeniului 0Z = 08:
1. 0ZAB = 0800 (numere verzi);
2. 0ZAB = 0801 (numere de acces universal);
3. 0ZAB = 0802 (numere personale universale);
d) numerele naţionale nongeografice pentru servicii cu tarif special (Premium Rate), din domeniul 0Z = 09.
(2) Urmãtoarele numere nu pot fi portate:
a) numerele care fac parte din alte domenii ale Planului naţional de numerotaţie decât cele prevãzute la alin. (1);
b) numerele utilizate numai în interiorul unei reţele;
c) numerele geografice asignate punctelor terminale conectate la centrale digitale ale cãror caracteristici tehnice nu permit achiziţionarea unor variante de soft adecvate implementãrii portabilitãţii numerelor, la centrale analogice şi la centrale manuale, pânã la înlocuirea acestor centrale, dar nu mai târziu de 1 ianuarie 2008.
(3) Blocurile de numere care pot fi portate vor fi publicate pe pagina de Internet a ANRC şi a operatorului bazei de date centralizate.

CAP. II
Procesul de portare

ART. 5
(1) Administrarea procesului de portare a numerelor, inclusiv schimbul de informaţii dintre furnizori cu privire la numerele portate, se realizeazã prin intermediul bazei de date administrative centralizate, în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare a acesteia.
(2) Utilizarea bazei de date administrative centralizate este obligatorie în vederea realizãrii schimbului de informaţii privind procesul de portare, modificãrii unor date referitoare la numerele portate, întreruperii serviciului furnizat prin intermediul unui numãr portat şi recuperãrii numãrului portat de cãtre furnizorul donor iniţial.
ART. 6
(1) Portarea numãrului se realizeazã în urma depunerii de cãtre abonat a unei cereri în acest sens.
(2) Pot face obiectul unei cereri de portare:
a) numerele individuale asignate abonaţilor (pentru servicii de voce, fax sau transmisiuni de date);
b) numerele multiple sau tranşele de numere asignate abonaţilor.
(3) Prin condiţiile tehnice şi comerciale de implementare a portabilitãţii numerelor se pot stabili reguli speciale cu privire la admisibilitatea şi procesarea cererilor de portare a numerelor prevãzute la alin. (2) lit. b).
ART. 7
(1) Cererea de portare a numãrului se transmite furnizorului acceptor prin completarea unui formular-tip.
(2) Formularul-tip va conţine, printre altele, informaţii cu privire la:
a) eventualele tarife suplimentare asociate portãrii numãrului;
b) termenul estimativ în care va fi realizatã portarea;
c) mãsura în care apelanţii vor putea identifica reţeaua de destinaţie a apelului şi tarifele cu amãnuntul aplicabile;
d) eventualele întreruperi ale serviciului care pot apãrea în procesul de portare a numãrului.
(3) Furnizorul acceptor este responsabil pentru realizarea procesului de portare faţã de solicitant.
(4) Furnizorul acceptor nu poate refuza realizarea portãrii numãrului decât în cazul în care refuzã conectarea solicitantului şi furnizarea serviciilor de telefonie destinate publicului cãtre acesta, în condiţiile prevãzute de dispoziţiile legale.
(5) Cererea de portare a numãrului acceptatã se transmite de cãtre furnizorul acceptor, în format electronic, operatorului bazei de date administrative centralizate, care o va transmite furnizorului donor.
ART. 8
(1) La primirea unei cereri de portare a numãrului în condiţiile art. 7 alin. (5), furnizorul donor va rãspunde operatorului bazei de date administrative centralizate, care va transmite rãspunsul furnizorului acceptor. Refuzul cererii de portare va fi justificat în conformitate cu prevederile alin. (2).
(2) Furnizorul donor poate refuza realizarea portãrii numãrului în urmãtoarele cazuri:
a) cererea nu este completã sau este completatã în mod eronat;
b) datele de identificare a abonatului sunt incorecte sau nu corespund cu numãrul a cãrui portare se solicitã;
c) furnizorul donor nu furnizeazã servicii prin intermediul numãrului respectiv;
d) numãrul nu face parte din blocurile de numere care pot fi portate;
e) au fost primite mai multe cereri de portare pentru acelaşi numãr;
f) în cazul numerelor utilizate pentru furnizarea de servicii de telefonie mobilã, cartela SIM sau terminalul CDMA este declarat pierdut ori furat;
g) în cazul numerelor utilizate pentru furnizarea de servicii de telefonie mobilã pentru care plata apelurilor se realizeazã în avans, de la numãrul respectiv nu a fost originat şi la numãrul respectiv nu a fost primit nici un apel;
h) din motive legate de apãrarea naţionalã, siguranţa naţionalã sau ordinea publicã.
(3) Nu pot constitui motive de refuz al cererii de portare a numãrului:
a) existenţa unor datorii ale abonatului cãtre furnizorul donor;
b) existenţa unei durate minime de încheiere a contractului;
c) suspendarea furnizãrii serviciului prin intermediul numãrului respectiv.
ART. 9
(1) În cazul revocãrii de cãtre abonat a cererii de portare a numãrului, furnizorul acceptor are obligaţia de a informa operatorul bazei de date centralizate, care va transmite informaţia furnizorului donor.
(2) Cererea de portare a numãrului nu poate fi revocatã dupã transmiterea de cãtre furnizorul donor a acceptãrii cãtre operatorul bazei de date centralizate. În acest caz portarea numãrului va fi finalizatã, urmând sã fie iniţiat, la cererea abonatului, un nou proces de portare.
(3) Furnizorul donor are obligaţia de a pãstra informaţiile necesare reluãrii furnizãrii serviciului prin intermediul numãrului portat cel puţin 24 de ore dupã finalizarea procesului de portare.
ART. 10
(1) Procesul de portare a numãrului va fi finalizat în termen de maximum 10 zile lucrãtoare de la data transmiterii unei cereri acceptate atât de furnizorul acceptor, cât şi de furnizorul donor, cu excepţia urmãtoarelor cazuri:
a) abonatul solicitã ca portarea sã se realizeze într-un termen mai lung;
b) conectarea abonatului şi începerea furnizãrii serviciilor de telefonie destinate publicului de cãtre furnizorul acceptor se realizeazã într-un termen mai lung.
(2) Termenele în care trebuie finalizatã fiecare etapã a procesului de portare şi modalitãţile de transmitere a informaţiilor cu privire la procesul de portare se stabilesc prin condiţiile tehnice şi comerciale de implementare a portabilitãţii numerelor.
(3) Furnizorul acceptor are obligaţia de a informa abonatul, dupã primirea confirmãrii furnizorului donor, cu privire la momentul realizãrii portãrii numãrului, precum şi obligaţia de a informa atât abonatul, cât şi operatorul bazei de date centralizate cu privire la finalizarea procesului de portare.
(4) Operatorul bazei de date centralizate va informa toţi furnizorii care origineazã apeluri cu privire la finalizarea procesului de portare şi va actualiza baza de date administrativã centralizatã şi baza de date de referinţã centralizatã.
ART. 11
(1) Contractul încheiat între furnizorul donor şi abonat cu privire la furnizarea serviciilor prin intermediul numãrului portat înceteazã în momentul finalizãrii procesului de portare, urmând ca din acest moment serviciile sã fie furnizate prin intermediul numãrului portat de cãtre furnizorul acceptor, în conformitate cu prevederile contractului încheiat în prealabil între furnizorul acceptor şi abonat.
(2) Prevederile alin. (1) nu aduc atingere obligaţiilor abonatului şi furnizorului donor rezultate din prevederile contractului încheiat între aceştia, nãscute şi neexecutate anterior încetãrii acestuia.

CAP. III
Drepturile şi obligaţiile furnizorului donor şi ale furnizorului acceptor

ART. 12
(1) Furnizorul donor nu poate condiţiona portarea unui numãr de plata de cãtre abonat a unor tarife suplimentare asociate procesului de portare.
(2) Furnizorul donor iniţial nu poate asigna altui abonat numãrul portat, pânã la primirea informaţiei privind eliberarea numãrului, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (3).
ART. 13
(1) Furnizorul acceptor are obligaţia de a nu schimba, în urma portãrii, destinaţia numãrului prevãzutã în Planul naţional de numerotaţie.
(2) În cazul originãrii apelurilor de la un numãr portat, datele de identificare a liniei apelante ce vor fi prezentate sunt cele corespunzãtoare numãrului portat.
(3) În termen de 5 zile de la încetarea contractului dintre abonat şi furnizorul acceptor cu privire la furnizarea de servicii prin intermediul unui numãr portat, furnizorul acceptor are obligaţia de a informa furnizorul donor iniţial sau, în cazul prevãzut la art. 14 alin. (1), ANRC cu privire la eliberarea numãrului portat, prin intermediul operatorului bazei de date administrative centralizate.
(4) Furnizorul acceptor nu are dreptul de a reasigna numãrul portat dupã încetarea contractului având ca obiect furnizarea de servicii prin intermediul numãrului respectiv.
ART. 14
(1) În cazul încetãrii dreptului furnizorului donor iniţial de a utiliza, pe baza licenţei de utilizare a resurselor de numerotaţie, un anumit numãr portat, furnizorul acceptor şi abonatul acestuia au dreptul de a utiliza în continuare acest numãr, dacã este posibil din punct de vedere tehnic, pânã la încetarea furnizãrii serviciului de cãtre furnizorul acceptor prin intermediul numãrului respectiv.
(2) În situaţia în care ANRC realocã, prin licenţa de utilizare a resurselor de numerotaţie, blocul de numere care conţine numãrul portat, titularul licenţei de utilizare a resurselor de numerotaţie va fi considerat furnizor donor iniţial.

CAP. IV
Rutarea apelurilor cãtre numerele portate

ART. 15
(1) Furnizorii care origineazã apeluri au obligaţia de a asigura rutarea apelurilor cãtre numerele portate.
(2) În cazul în care furnizorul care origineazã apelurile nu dispune de mijloacele necesare pentru realizarea rutãrii, acesta are obligaţia de a achiziţiona servicii de rutare a apelurilor cãtre numerele portate de la un terţ.
ART. 16
(1) În vederea rutãrii apelurilor cãtre numerele portate se vor utiliza informaţiile conţinute în baza de date de referinţã centralizatã.
(2) Accesul furnizorilor care origineazã apeluri la baza de date de referinţã centralizatã se realizeazã în mod nediscriminatoriu.
(3) Rutarea apelurilor cãtre numerele portate se realizeazã prin intermediul bazelor de date operaţionale ale furnizorilor, constituite şi actualizate pe baza informaţiilor conţinute în baza de date de referinţã centralizatã.
ART. 17
(1) Metoda de rutare utilizatã pentru implementarea portabilitãţii numerelor între reţele este ACQ.
(2) În cazurile stabilite prin condiţiile tehnice şi comerciale de implementare a portabilitãţii numerelor, furnizorul care origineazã apelul va putea utiliza, cu suportarea tuturor costurilor suplimentare, metoda de rutare OR.
(3) Metoda de rutare utilizatã în interiorul reţelelor pentru implementarea portabilitãţii numerelor se stabileşte de fiecare furnizor.
ART. 18
(1) Informaţia de rutare va fi transmisã prin intermediul adreselor concatenate, numãrul de rutare şi numãrul apelat fiind transmise împreunã în câmpul de semnalizare "Called Party Number".
(2) Numerele de rutare se alocã furnizorilor acceptori pe baza unei proceduri stabilite de ANRC.

CAP. V
Costuri şi tarife

ART. 19
(1) Fiecare furnizor care origineazã apeluri va suporta propriile costuri asociate implementãrii portabilitãţii numerelor, inclusiv costurile interfeţelor cu bazele de date centralizate.
(2) Costurile furnizorului donor determinate de portarea numãrului, inclusiv cele administrative, vor putea fi recuperate de la furnizorul acceptor. Tarifele percepute furnizorului acceptor de cãtre furnizorul donor nu vor depãşi:
a) 13 euro pentru fiecare numãr portat, în cazul portabilitãţii numerelor geografice şi al portabilitãţii numerelor nongeografice, altele decât cele pentru servicii de telefonie mobilã;
b) 11 euro pentru fiecare numãr portat, în cazul portabilitãţii numerelor nongeografice pentru servicii de telefonie mobilã.
(3) Tarifele prevãzute la alin. (2) nu includ taxa pe valoarea adãugatã.
(4) În cazul utilizãrii metodei de rutare OR furnizorul care origineazã apelul va datora tariful de interconectare în vederea terminãrii apelurilor furnizorului acceptor, tariful de interconectare în vederea tranzitului comutat şi tariful ce reflectã utilizarea funcţiilor de portabilitate furnizorului donor iniţial, precum şi alte tarife suplimentare determinate de utilizarea acestei metode de rutare.
(5) Furnizorul acceptor va suporta costurile interne determinate de portarea numãrului.
ART. 20
(1) În cazul în care furnizorii acceptori percep utilizatorilor finali tarife pentru furnizarea serviciului de portabilitate a numerelor, acestea vor fi accesibile.
(2) Tarifele apelurilor cãtre numerele portate vor fi stabilite de furnizorii care origineazã apeluri.

CAP. VI
Informarea utilizatorilor finali

ART. 21
(1) Furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului au obligaţia de a pune la dispoziţie utilizatorilor finali, la solicitarea acestora, cu titlu gratuit, informaţii detaliate, clare şi actualizate cu privire la serviciul de portabilitate a numerelor, inclusiv referitoare la tarifele practicate pentru furnizarea acestui serviciu şi pentru apelurile realizate cãtre numerele portate, atât în scris, cât şi prin apelarea unui serviciu de relaţii cu clienţii, disponibil cel puţin 40 de ore pe sãptãmânã.
(2) Modalitãţile de informare a utilizatorilor finali la fiecare apel în cazul originãrii apelurilor cãtre numerele portate se stabilesc prin condiţiile tehnice şi comerciale de implementare a portabilitãţii numerelor.
ART. 22
Operatorul bazei de date administrative centralizate va pune la dispoziţie publicului, prin intermediul paginii sale de Internet, informaţii cu privire la numerele portate, în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare a bazei de date administrative centralizate.

CAP. VII
Condiţiile tehnice şi comerciale de implementare a portabilitãţii numerelor

ART. 23
(1) În termen de 15 zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei decizii se înfiinţeazã grupul de lucru care va stabili condiţiile tehnice şi comerciale de implementare a portabilitãţii numerelor şi va monitoriza implementarea portabilitãţii numerelor.
(2) Grupul de lucru prevãzut la alin. (1) va fi format din reprezentanţi ai furnizorilor de servicii de telefonie destinate publicului, care sunt titulari de licenţe de utilizare a resurselor de numerotaţie şi care au asignat abonaţilor numere dintre cele prevãzute la art. 4 alin. (1), precum şi ai ANRC şi va fi coordonat de un specialist desemnat de preşedintele ANRC.
(3) Condiţiile tehnice şi comerciale de implementare a portabilitãţii numerelor vor fi elaborate în conformitate cu prevederile prezentei decizii şi vor conţine cel puţin urmãtoarele elemente:
a) specificaţiile tehnice pentru implementarea portabilitãţii numerelor, inclusiv în ceea ce priveşte rutarea mesajelor cãtre numerele portate;
b) formularul-tip de cerere de portare a numãrului;
c) descrierea detaliatã a procedurii de administrare a procesului de portare;
d) modalitãţile de decontare a costurilor între furnizori;
e) parametrii de calitate ai serviciului de portabilitate a numerelor;
f) modalitãţile de informare a utilizatorilor finali la fiecare apel, în cazul originãrii apelurilor cãtre numerele portate;
g) procedura de modificare şi completare a condiţiilor tehnice şi comerciale;
h) regulamentul de organizare şi funcţionare a bazei de date administrative centralizate.
ART. 24
(1) În termen de 4 luni de la data înfiinţãrii, grupul de lucru prevãzut la art. 23 alin. (1) va propune spre adoptare preşedintelui ANRC condiţiile tehnice şi comerciale de implementare a portabilitãţii numerelor.
(2) În cazul în care grupul de lucru nu propune condiţiile tehnice şi comerciale de implementare a portabilitãţii numerelor în termenul prevãzut la alin. (1), acestea vor fi stabilite de ANRC.
ART. 25
(1) În termen de 5 luni de la data adoptãrii condiţiilor tehnice şi comerciale de implementare a portabilitãţii numerelor, toţi furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului vor modifica şi vor completa în mod corespunzãtor acordurile de interconectare sau de acces încheiate anterior.
(2) În acordurile de interconectare sau de acces încheiate dupã data adoptãrii condiţiilor tehnice şi comerciale de implementare a portabilitãţii numerelor se vor introduce clauze specifice privind implementarea portabilitãţii numerelor.

CAP. VIII
Dispoziţii finale

ART. 26
Modalitatea de finanţare a activitãţilor determinate de realizarea şi administrarea bazei de date centralizate, precum şi operatorul bazei de date centralizate vor fi stabilite de cãtre ANRC.
ART. 27
Prezenta decizie se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intrã în vigoare la 3 zile de la data publicãrii.

Preşedintele Autoritãţii Naţionale
de Reglementare în Comunicaţii,
Dan Cristian Georgescu

Bucureşti, 10 aprilie 2006.
Nr. 144/EN.

------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016