Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 142 din 30 aprilie 2002  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor   art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 9/2001 privind reorganizarea si functionarea prefecturilor si a dispozitiilor   art. 141 alin. (2) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001     Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 142 din 30 aprilie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 9/2001 privind reorganizarea si functionarea prefecturilor si a dispozitiilor art. 141 alin. (2) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 9 iulie 2002
Nicolae Popa - preşedinte
Costica Bulai - judecãtor
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Constantin Doldur - judecãtor
Kozsokar Gabor - judecãtor
Petre Ninosu - judecãtor
Şerban Viorel Stanoiu - judecãtor
Lucian Stangu - judecãtor
Ioan Vida - judecãtor
Paula C. Pantea - procuror
Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

Pe rol se afla soluţionarea exceptiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 5 din Hotãrârea Guvernului nr. 9/2001 privind reorganizarea şi funcţionarea prefecturilor şi a dispoziţiilor <>art. 141 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 , excepţie ridicatã de Iuliu Samsodan în Dosarul nr. 3.938/2001 al Curţii de Apel Cluj - Secţia comercialã şi de contencios administrativ.
La apelul nominal se constata lipsa pãrţilor, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca inadmisibila, a exceptiei ridicate, deoarece Curtea Constituţionalã se pronunţa asupra constituţionalitãţii legilor sau ordonanţelor în vigoare, de care depinde soluţionarea cauzei, nu şi cu privire la constituţionalitatea hotãrârilor Guvernului. Referitor la neconstituţionalitatea dispoziţiilor <>art. 141 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 , se arata ca autorul exceptiei nu a indicat nici un text constituţional cãruia i-ar contraveni dispoziţiile criticate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constata urmãtoarele:
Prin Încheierea din 25 octombrie 2001, pronunţatã în Dosarul nr. 3.938/2001, Curtea de Apel Cluj - Secţia comercialã şi de contencios administrativ a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 5 din Hotãrârea Guvernului nr. 9/2001 privind organizarea şi funcţionarea prefecturilor şi a dispoziţiilor <>art. 141 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 , excepţie ridicatã de Iuliu Samsodan într-o cauza având ca obiect anularea unui act administrativ.
În motivarea exceptiei de neconstituţionalitate se susţine ca, potrivit ordinului emis de ministrul administraţiei publice, prin care autorul exceptiei a fost eliberat din funcţie, "este invocat <>art. 5 din Hotãrârea Guvernului nr. 9/2001 privind reorganizarea şi funcţionarea prefecturilor". De asemenea, se precizeazã ca în motivarea întâmpinãrii existente în cauza se face referire atât la "<>art. 5 al Hotãrârii Guvernului nr. 9/2001 , cat şi la <>art. 141 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, în sensul ca <<numirea şi eliberarea din funcţie a secretarului general se fac de ministrul administraţiei publice>>". Autorul exceptiei considera totodatã ca "secretarul general de Prefectura îndeplineşte în mod corespunzãtor atribuţiile stabilite de lege în sarcina secretarului general al ministerului", fapt ce rezulta "din economia prevederilor <>art. 5 al Hotãrârii Guvernului nr. 9/2001 ". În acelaşi timp, se arata ca <>art. 49 lit. b) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului şi a ministerelor face referire la faptul ca "secretarul general colaboreazã cu directorii generali de prefectura, în probleme de interes comun", ceea ce, în opinia autorului exceptiei, contravine naturii funcţiei de secretar general, menţionatã în <>Hotãrârea Guvernului nr. 9/2001 şi în <>Legea nr. 215/2001 , "constituind motiv de neconstituţionalitate între <>Legea organicã nr. 90/2001 şi Hotãrârea Guvernului, respectiv <>Legea nr. 215/2001 ". În şedinţa publica a instanţei din data de 25 octombrie 2001, ale carei dezbateri au fost consemnate în încheierea de sesizare, autorul exceptiei a precizat ca "invoca neconstituţionalitatea <>art. 5 din Hotãrârea Guvernului nr. 9/2001 , precum şi a <>art. 141 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 ".
Curtea de Apel Cluj - Secţia comercialã şi de contencios administrativ şi-a exprimat opinia cu privire la dispoziţiile <>art. 5 din Hotãrârea Guvernului nr. 9/2001 , în sensul ca excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibila, fãrã sa fi dispus respingerea ei, în conformitate cu dispoziţiile <>art. 23 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 , republicatã. Cu privire la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 141 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 , s-a arãtat ca autorul exceptiei "nu a precizat în mod concret norma constituţionalã incalcata".
Potrivit prevederilor <>art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , republicatã, încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor doua Camere ale Parlamentului şi Guvernului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstituţionalitate ridicate.
Preşedintele Camerei Deputaţilor apreciazã ca excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 141 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 este inadmisibila, deoarece în susţinerea ei nu este invocatã nici o dispoziţie din Legea fundamentalã care sa fi fost incalcata, "ceea ce contravine prevederilor <>art. 23 alin. (4) teza I din Legea nr. 47/1992 ". Totodatã se arata ca potrivit <>art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , republicatã, şi art. 144 lit. c) din Constituţie "Curtea Constituţionalã nu hotãrãşte asupra constituţionalitãţii hotãrârilor Guvernului şi se pronunţa numai cu privire la corelatia prevederilor legilor sau ordonanţelor cu Legea fundamentalã".
Guvernul considera ca excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 5 din Hotãrârea Guvernului nr. 9/2001 "este inadmisibila, conform dispoziţiilor art. 144 lit. c) din Constituţie şi <>art. 2 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , republicatã, care prevãd controlul constituţionalitãţii legilor, regulamentelor Parlamentului şi a ordonanţelor Guvernului".
Referitor la neconstituţionalitatea dispoziţiilor <>art. 141 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 , Guvernul arata ca autorul exceptiei nu a indicat nici un text constituţional cãruia i-ar contraveni dispoziţiile legale criticate. În ceea ce priveşte neconcordantele dintre <>Legea nr. 90/2001 , <>Legea nr. 215/2001 şi <>Hotãrârea Guvernului nr. 9/2001 , la care face referire autorul exceptiei, Guvernul considera ca acestea "nu reprezintã un motiv de neconstituţionalitate", iar "Curtea Constituţionalã nu are competenta sa se pronunţe asupra unor necorelari ale actelor normative, ci doar sa stabileascã neconcordanta dintre dispoziţiile legilor, regulamentelor Parlamentului sau ordonanţelor şi Constituţie".
Preşedintele Senatului nu a comunicat punctul sau de vedere asupra exceptiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere al Preşedintelui Camerei Deputaţilor şi Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , retine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competenta, potrivit dispoziţiilor art. 144 lit. c) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (1), ale <>art. 2, 3, 12 şi 23 din Legea nr. 47/1992 , republicatã, sa soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate ridicatã.
Obiectul exceptiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile <>art. 5 din Hotãrârea Guvernului nr. 9/2001 privind reorganizarea şi funcţionarea prefecturilor. Totodatã sunt criticate dispoziţiile <>art. 141 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 23 aprilie 2001, care au urmãtorul cuprins: "Aparatul propriu de specialitate al prefectului are un secretar general, funcţionar public de conducere."
Analizând excepţia de neconstituţionalitate cu privire la prevederile <>art. 5 din Hotãrârea Guvernului nr. 9/2001 , Curtea constata ca aceasta este inadmisibila, în lumina dispoziţiilor art. 144 lit. c) din Constituţie, şi ale <>art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , republicatã. Conform acestor dispoziţii, sunt supuse controlului de constitutionalitate exercitat de Curte pe calea soluţionãrii excepţiilor de neconstituţionalitate numai legile şi ordonanţele Guvernului, nu şi alte acte normative, cum ar fi hotãrârile Guvernului. În acest condiţii dispoziţiile <>art. 5 din Hotãrârea Guvernului nr. 9/2001 nu pot constitui obiectul controlului de neconstituţionalitate. Deoarece în cauza instanta sesizatã cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor hotãrârilor Guvernului nu a aplicat dispoziţiile <>art. 23 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 , republicatã, revine Curţii Constituţionale sa constate ca, întrucât actul normativ criticat nu intra sub incidenta controlului de constitutionalitate, excepţia urmeazã sa fie respinsã ca fiind inadmisibila.
În legatura cu dispoziţiile <>art. 141 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 , Curtea constata ca acestea nu pot fi supuse controlului de constitutionalitate, în condiţiile în care, deşi i s-a pus în vedere de cãtre instanta de judecata, autorul exceptiei nu a invocat nici un text constituţional care, în opinia sa, ar fi fost încãlcat prin aceste dispoziţii legale. Fata de aceasta situaţie, excepţia nefiind motivatã, Curtea constata ca sunt incalcate dispoziţiile <>art. 12 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 , republicatã, conform cãrora "Sesizãrile trebuie fãcute în forma scrisã şi motivate". Curtea Constituţionalã nu se poate substitui autorului exceptiei cu privire la invocarea unor motive de neconstituţionalitate, deoarece în felul acesta ar exercita un control din oficiu, ceea ce este inadmisibil în raport cu dispoziţiile art. 144 lit. c) din Constituţie şi cu cele ale <>art. 23 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 , republicatã.
În ceea ce priveşte susţinerea potrivit cãreia ar exista unele necorelari între <>art. 141 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 şi alte texte ale aceleiaşi legi sau ale <>Legii nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, Curtea constata ca eventualele necorelari existente între diferitele acte normative nu intra sub incidenta controlului de constitutionalitate, fiind de resortul exclusiv al puterii legiuitoare, asa cum, de altfel, Curtea a statuat constant în jurisprudenta sa (de exemplu, Decizia nr. 76/2000, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 27 iulie 2000).

Fata de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) şi al art. 145 alin. (2) din Constituţie, precum şi al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 şi al <>art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , republicatã,

CURTEA
În numele legii
DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibila, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 5 din Hotãrârea Guvernului nr. 9/2001 privind reorganizarea şi funcţionarea prefecturilor şi a dispoziţiilor <>art. 141 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 , excepţie ridicatã de Iuliu Samsodan în Dosarul nr. 3.938/2001 al Curţii de Apel Cluj - Secţia comercialã şi de contencios administrativ.
Definitiva şi obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publica din data de 30 aprilie 2002.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,
Mihai Paul Cotta
---------------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice