Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 130 din 16 aprilie 2002  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor   art. 40 din Legea contabilitatii nr. 82/1991 , republicata, cu completarile si modificarile ulterioare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECIZIE nr. 130 din 16 aprilie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 din Legea contabilitatii nr. 82/1991 , republicata, cu completarile si modificarile ulterioare

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 19 iunie 2002

Nicolae Popa - preşedinte
Costica Bulai - judecãtor
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Constantin Doldur - judecãtor
Kozsokar Gabor - judecãtor
Petre Ninosu - judecãtor
Şerban Viorel Stanoiu - judecãtor
Lucian Stangu - judecãtor
Ioan Vida - judecãtor
Cristina Nicoara - procuror
Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

Pe rol se afla soluţionarea exceptiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 40 din Legea contabilitãţii nr. 82/1991 , republicatã, cu completãrile şi modificãrile ulterioare, excepţie ridicatã de Maricel Pacuraru în Dosarul nr. 11.234/2001 al Judecãtoriei Galaţi.
La apelul nominal lipsesc pãrţile, fata de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstituţionalitate ca fiind neîntemeiatã, arãtând ca asupra constituţionalitãţii dispoziţiilor <>art. 40 din Legea nr. 82/1991 , republicatã, cu modificãrile ulterioare, Curtea Constituţionalã s-a mai pronunţat prin Decizia nr. 78/2001 şi prin Decizia nr. 33/2002, statuand ca aceste dispoziţii sunt constituţionale. În concluzie, solicita respingerea exceptiei de neconstituţionalitate, arãtând ca aceste dispoziţii nu contravin prevederilor art. 16 alin. (1) din Constituţie, întrucât nu prevãd nici un fel de privilegii sau discriminãri.

CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, retine urmãtoarele:
Prin Încheierea din 8 noiembrie 2001, Judecãtoria Galaţi a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 40 din Legea contabilitãţii nr. 82/1991 , republicatã, cu completãrile şi modificãrile ulterioare, excepţie ridicatã de Maricel Pacuraru în Dosarul nr. 11.234/2001 al acelei instanţe.
În motivarea exceptiei de neconstituţionalitate autorul susţine ca infracţiunea de fals intelectual, prevãzutã în art. 289 din Codul penal, se sãvârşeşte asupra unui înscris oficial, care nu poate emana sau aparţine, asa cum prevede art. 150 alin. 2 din Codul penal, decât unei unitãţi publice, în sensul prevederilor art. 145 din Codul penal. Or, o societate comercialã, cum este aceea la care autorul exceptiei era administrator, nu poate emite înscrisuri oficiale. De aceea - susţine autorul exceptiei - fapta de care el este invinuit nu poate fi numita fals intelectual şi incadrata în <>art. 40 din Legea nr. 82/1991 , republicatã, cu modificãrile ulterioare, ci, eventual, devine aplicabil art. 290 din Codul penal privitor la falsul în înscrisuri sub semnatura privatã. Textul <>art. 40 din Legea nr. 82/1991 , republicatã, cu modificãrile ulterioare, contravine, în opinia autorului exceptiei, prevederilor art. 16 alin. (1) din Constituţie, referitoare la egalitatea în drepturi, deoarece instituie o rãspundere în condiţiile art. 289 din Codul penal pentru fapte care, în mod obişnuit, atrag rãspunderea în condiţiile art. 290 din Codul penal, inegalitatea de tratament juridic fiind evidenta.
Exprimandu-şi opinia asupra exceptiei de neconstituţionalitate, Judecãtoria Galaţi apreciazã ca aceasta este neîntemeiatã. Se arata ca dispoziţiile <>art. 40 din Legea nr. 82/1991 nu pot fi considerate ca fiind discriminatorii şi inechitabile, întrucât nu instituie privilegii pentru anumiti subiecti activi care ar fi exonerati de rãspundere penalã şi nici nu stabileşte, în mod discriminatoriu, rãspunderea penalã doar pentru o parte dintre aceştia în cazul comiterii infracţiunii prevãzute de textul de lege criticat.
Conform <>art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , republicatã, încheierea de sesizare a Curţii Constituţionale a fost comunicatã preşedinţilor celor doua Camere ale Parlamentului şi Guvernului pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstituţionalitate ridicate în cauza.
Preşedintele Camerei Deputaţilor considera ca excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã. Dispoziţiile <>art. 40 din Legea nr. 82/1991 , republicatã, cu modificãrile ulterioare, nu sunt contrare art. 16 alin. (1) din Constituţie, deoarece nu disting între functionarii care fac cu ştiinţa înregistrãri inexacte sau omit cu ştiinţa înregistrãri în contabilitate, cu consecinţele prevãzute în textul incriminator, indiferent dacã documentele emana de la autoritãţile publice sau de la agenţii economici privati. <>Art. 40 din Legea nr. 82/1991 , republicatã, cu modificãrile ulterioare, incrimineaza o modalitate specifica de fals intelectual, subiect al infracţiunii putând fi orice persoana, fãrã sa se prevadã o calitate anume, elementele constitutive fiind prevãzute în legea specialã, iar în ceea ce priveşte pedeapsa se face trimitere la art. 289 din Codul penal privitor la infracţiunea de fals intelectual.
Guvernul apreciazã ca dispoziţiile <>art. 40 din Legea nr. 82/1991 , republicatã, cu completãrile şi modificãrile ulterioare, se înscriu în cadrul reglementãrilor legislative destinate sa previnã evaziunea fiscalã, sa asigure disciplina financiar-contabila, înregistrarea în evidentele tuturor regiilor autonome, societãţilor comerciale, instituţiilor şi ale altor persoane juridice, în mod corect, a veniturilor şi cheltuielilor. Întrucât <>art. 40 din Legea nr. 82/1991 , republicatã, cu modificãrile ulterioare, nu introduce privilegii sau discriminãri, se considera ca textul de lege criticat nu aduce atingere principiului egalitãţii cetãţenilor în fata legii şi a autoritãţilor publice.
Preşedintele Senatului nu a trimis punctul sau de vedere.

CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale preşedintelui Camerei Deputaţilor şi Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi dispoziţiile <>Legii nr. 47/1992 , retine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã constata ca este competenta, potrivit dispoziţiilor art. 144 lit. c) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (1), ale <>art. 2, 3, 12 şi 23 din Legea nr. 47/1992 , republicatã, sa soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate cu care a fost sesizatã.
Obiectul exceptiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile <>art. 40 din Legea contabilitãţii nr. 82/1991 , republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 20 ianuarie 2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, text de lege care are urmãtorul conţinut: "Efectuarea cu ştiinţa de înregistrãri inexacte, precum şi omisiunea cu ştiinţa a înregistrãrilor în contabilitate, având drept consecinta denaturarea veniturilor, cheltuielilor, rezultatelor financiare, precum şi a elementelor de activ şi de pasiv ce se reflecta în bilanţ, constituie infracţiunea de fals intelectual şi se pedepseşte conform legii."
Textul art. 289 din Codul penal, privitor la infracţiunea de fals intelecual, la care fac trimitere dispoziţiile <>art. 40 din Legea nr. 82/1991 , republicatã, cu modificãrile ulterioare, este urmãtorul: "Falsificarea unui înscris oficial cu prilejul întocmirii acestuia, de cãtre un funcţionar aflat în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, prin atestarea unor fapte sau împrejurãri necorespunzãtoare adevãrului ori prin omisiunea cu ştiinţa de a insera unele date sau împrejurãri, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani."
În motivarea exceptiei de neconstituţionalitate autorul acesteia menţioneazã ca a mai ridicat aceeaşi excepţie şi în Dosarul nr. 1.138/P/2001 al Tribunalului Galaţi care, prin Încheierea din 10 septembrie 2001, a sesizat Curtea Constituţionalã în vederea soluţionãrii exceptiei.
Examinând motivele invocate de autorul exceptiei, precum şi dispoziţiile legale criticate, Curtea constata ca a fost sesizatã, într-adevãr, prin Încheierea din 10 septembrie 2001 a Tribunalului Galaţi - Secţia penalã, în Dosarul nr. 1.138/P/2001, cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 40 din Legea nr. 82/1991 , republicatã, cu modificãrile ulterioare, cu o motivare identicã, formulatã de acelaşi autor al exceptiei, Maricel Pacuraru, sesizare care a fãcut obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 379C/2001. Excepţia a fost soluţionatã prin Decizia nr. 33 din 31 ianuarie 2002, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 167 din 8 martie 2002, Curtea constatând constituţionalitatea textului de lege criticat.
Prin Încheierea din 8 noiembrie 2001 a Judecãtoriei Galaţi, Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã, deoarece, deşi excepţia de neconstituţionalitate privind dispoziţiile <>art. 40 din Legea nr. 82/1991 , republicatã, cu modificãrile ulterioare, a mai fost ridicatã de acelaşi autor, în considerarea aceloraşi argumente, iar Curtea Constituţionalã a respins excepţia ca fiind neîntemeiatã, ridicarea unei noi excepţii având obiect identic, însã într-un alt dosar, nu poate fi consideratã ca fiind inadmisibila în temeiul autoritãţii de lucru judecat. Curtea mai apreciazã totodatã ca nu poate fi considerat un abuz de drept, deoarece la data ridicãrii din nou a exceptiei, autorul nu era în mãsura sa cunoascã decizia prin care Curtea Constituţionalã a soluţionat excepţia anterior ridicatã. Noua excepţie având însã o motivare identicã cu aceea soluţionatã de Curtea Constituţionalã prin Decizia nr. 33 din 31 ianuarie 2002, menţionatã mai sus, soluţia n-ar putea sa fie decât aceeaşi.
Curtea a reţinut, în considerentele acelei decizii, ca dispoziţiile <>art. 40 din Legea nr. 82/1991 , republicatã, cu modificãrile ulterioare, nu sunt contrare prevederilor art. 16 alin. (1) din Constituţie, deoarece nu introduc privilegii sau discriminãri şi nu fac distincţie între contabilii angajaţi la agenţi cu capital de stat sau la cei cu capital privat. Prin dispoziţiile legale criticate este incriminata o varianta specifica a faptei de fals intelectual, al carei subiect activ poate fi orice persoana, fãrã sa se prevadã o calitate anume, care efectueazã operaţiuni contabile şi opereazã cu ştiinţa, în aceasta calitate, înregistrãri inexacte sau omite cu ştiinţa înregistrãri, cu consecinţele stabilite de aceasta lege. Elementele constitutive sunt prevãzute în textul din legea specialã, însã sancţiunea este, prin trimitere, cea prevãzutã în art. 289 din Codul penal. Faptul ca elementele constitutive ale infracţiunilor prevãzute în cele doua texte de lege nu sunt în totalitate identice nu are nici o relevanta, întrucât nici o norma constituţionalã nu interzice legiuitorului sa asimileze anumite fapte penale sub aspectul denumirii, al gravitatii şi al sancţiunii aplicabile.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) şi al art. 145 alin. (2) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), precum şi al art. 23 şi al <>art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , republicatã,

CURTEA
În numele legii
DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 40 din Legea contabilitãţii nr. 82/1991 , republicatã, cu completãrile şi modificãrile ulterioare, excepţie ridicatã de Maricel Pacuraru în Dosarul nr. 11.234/2001 al Judecãtoriei Galaţi.
Definitiva şi obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publica din data de 16 aprilie 2002.


PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,
Mihaela Senia Costinescu


───────────────────────────
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016