Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 113/EN din 22 martie 2006 privind procedura de exercitare a dreptului de optiune in vederea determinarii obligatiilor financiare catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii si conducerea evidentei contabile distincte de catre furnizorii de retele sau servicii de comunicatii electronice si furnizorii de servicii postale
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 113/EN din 22 martie 2006  privind procedura de exercitare a dreptului de optiune in vederea determinarii obligatiilor financiare catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii si conducerea evidentei contabile distincte de catre furnizorii de retele sau servicii de comunicatii electronice si furnizorii de servicii postale    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 113/EN din 22 martie 2006 privind procedura de exercitare a dreptului de optiune in vederea determinarii obligatiilor financiare catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii si conducerea evidentei contabile distincte de catre furnizorii de retele sau servicii de comunicatii electronice si furnizorii de servicii postale

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN COMUNICATII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 5 aprilie 2006
În temeiul prevederilor art. 38 alin. (1), (3) şi (5), precum şi ale <>art. 48^5 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 591/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale <>art. 13 alin. (2) din Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice,

preşedintele Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii emite prezenta decizie.

ART. 1
(1) Prezenta decizie are ca obiect:
a) stabilirea procedurii de exercitare a dreptului de opţiune al furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice şi al furnizorilor de servicii poştale în vederea determinãrii tarifului de monitorizare în funcţie de veniturile obţinute din activitãţi de furnizare de reţele sau servicii de comunicaţii electronice ori din activitãţi de furnizare de servicii poştale;
b) stabilirea procedurii de exercitare a dreptului de opţiune al furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice în vederea determinãrii contribuţiei pentru compensarea costului net al furnizãrii serviciilor din sfera serviciului universal în funcţie de anumite venituri din domeniul comunicaţiilor electronice şi al furnizorilor de reţele sau servicii de comunicaţii electronice obligaţi la plata acestei contribuţii;
c) stabilirea regulilor de conducere a evidenţei contabile distincte de cãtre furnizorii de reţele sau servicii de comunicaţii electronice şi de cãtre furnizorii de servicii poştale, în vederea determinãrii obligaţiilor financiare cãtre Autoritatea Naţionalã de Reglementare în Comunicaţii, denumitã în continuare ANRC, în funcţie de o altã bazã de calcul decât cifra de afaceri.
(2) În înţelesul prezentei decizii, prin determinarea obligaţiilor financiare cãtre ANRC se înţelege determinarea cuantumului tarifului de monitorizare, determinarea furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice şi furnizorilor de servicii de telefonie destinate publicului cãrora le incumbã obligaţia de platã a contribuţiei pentru compensarea costului net al furnizãrii serviciilor din sfera serviciului universal şi determinarea cuantumului acestei contribuţii.
ART. 2
(1) În înţelesul prezentei decizii, prin venituri obţinute din activitãţi de furnizare de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice se înţelege urmãtoarele categorii de venituri:
A. venituri obţinute din furnizarea de servicii de comunicaţii electronice cãtre utilizatorii finali:
a) venituri obţinute din furnizarea de servicii de telefonie;
b) venituri obţinute din furnizarea de servicii de transmisiuni de date şi acces la Internet;
c) venituri obţinute din furnizarea de servicii de transmisie a programelor audiovizuale;
d) alte venituri obţinute din furnizarea de servicii de comunicaţii electronice;
B. venituri obţinute din furnizarea de reţele sau servicii de comunicaţii electronice cãtre alţi furnizori de reţele ori servicii de comunicaţii eletronice:
a) venituri obţinute din furnizarea de servicii de interconectare;
b) venituri obţinute din furnizarea de servicii de roaming;
c) venituri obţinute din furnizarea de alte servicii de acces;
d) alte venituri obţinute din furnizarea de reţele sau servicii de comunicaţii electronice.
(2) În înţelesul prezentei decizii, prin venituri obţinute din activitãţi de furnizare de servicii poştale se înţelege urmãtoarele categorii de venituri:
A. venituri din furnizarea de servicii poştale incluse în sfera serviciului universal;
B. venituri din furnizarea de servicii poştale neincluse în sfera serviciului universal:
a) servicii poştale având ca obiect trimiteri poştale cu greutate între 10 şi 50 kg;
b) servicii de publicitate prin poştã;
c) servicii financiar-poştale;
d) alte venituri obţinute din furnizarea de servicii poştale.
(3) În cuprinsul prezentei decizii sunt, de asemenea, aplicabile definiţiile prevãzute în legislaţia primarã din domeniul comunicaţiilor electronice şi serviciilor poştale şi în deciziile relevante emise de preşedintele ANRC.
ART. 3
(1) Furnizorii de reţele sau servicii de comunicaţii electronice şi furnizorii de servicii poştale beneficiazã de dreptul de a opta pentru determinarea tarifului de monitorizare anual pe baza cifrei de afaceri ori a veniturilor obţinute exclusiv din activitãţi de furnizare de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice ori, dupã caz, de furnizare de servicii poştale.
(2) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului beneficiazã de dreptul de a opta pentru luarea în considerare a cifrei de afaceri ori a veniturilor obţinute exclusiv din activitãţi de furnizare de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice în vederea determinãrii existenţei obligaţiei de platã a contribuţiei pentru compensarea costului net al furnizãrii serviciilor din sfera serviciului universal.
(3) Furnizorii obligaţi la plata contribuţiei pentru compensarea costului net al furnizãrii serviciilor din sfera serviciului universal beneficiazã, în vederea determinãrii cuantumului acesteia, de dreptul de a opta pentru scãderea din baza de calcul a veniturilor obţinute din servicii de transmisie a programelor audiovizuale.
(4) Dreptul de opţiune prevãzut la alin. (1)-(3) se exercitã în mod obligatoriu prin completarea formularului-tip "Opţiune privind modul de determinare a obligaţiilor financiare cãtre Autoritatea Naţionalã de Reglementare în Comunicaţii" prevãzut în anexa nr. 1, care se transmite ANRC pânã la data de 31 decembrie a anului în care se dobândeşte calitatea de furnizor de reţele sau servicii de comunicaţii electronice ori de furnizor de servicii poştale.
(5) Opţiunea transmisã ANRC produce efecte pe întreaga perioadã în care îşi desfãşoarã activitatea furnizorii de reţele sau servicii de comunicaţii electronice şi furnizorii de servicii poştale şi nu poate fi revocatã pentru determinarea obligaţiilor financiare cãtre ANRC aferente anului urmãtor celui în care s-a exercitat dreptul de opţiune.
(6) În vederea determinãrii obligaţiilor financiare cãtre ANRC pentru anul 2006, persoanele care la data de 31 decembrie 2005 aveau calitatea de furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice, furnizor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau furnizor de servicii poştale vor completa şi vor transmite ANRC formularul-tip "Opţiune privind modul de determinare a obligaţiilor financiare cãtre Autoritatea Naţionalã de Reglementare în Comunicaţii" în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei decizii. Prin derogare de la prevederile alin. (5), opţiunea poate fi revocatã pentru determinarea obligaţiilor financiare cãtre ANRC pentru anul 2007.
(7) Neexercitarea dreptului de opţiune prevãzut la alin. (1)-(3) în condiţiile alin. (4) sau alin. (6) teza întâi, dupã caz, are ca efect:
a) determinarea obligaţiilor financiare cãtre ANRC în funcţie de cifra de afaceri;
b) în cazul furnizorilor de reţele sau servicii de comunicaţii electronice şi al furnizorilor de servicii poştale care şi-au exercitat dreptul de opţiune prevãzut la alin. (1)-(3) pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei decizii, determinarea obligaţiilor financiare cãtre ANRC potrivit acestei opţiuni.
ART.
(1) În vederea determinãrii obligaţiilor financiare cãtre ANRC în funcţie de o altã bazã de calcul decât cifra de afaceri, furnizorii de reţele sau servicii de comunicaţii electronice şi furnizorii de servicii poştale persoane juridice vor înregistra în evidenţa contabilã veniturile din activitãţile de furnizare de reţele ori servicii de comunicaţii electronice sau de servicii poştale potrivit reglementãrilor contabile în vigoare, pe baza facturilor care atestã prestarea serviciilor respective şi în conformitate cu dezvoltarea contului sintetic 704 "Venituri din lucrãri executate şi servicii prestate" pe conturi analitice, potrivit categoriilor de venituri stabilite în formularul-tip "Declaraţie privind veniturile obţinute din activitãţi de furnizare de reţele sau servicii de comunicaţii electronice şi/sau de servicii poştale", prevãzut în anexa nr. 2.
(2) Simbolurile conturilor analitice care se înscriu în Declaraţia privind veniturile obţinute din activitãţi de furnizare de reţele sau servicii de comunicaţii electronice şi/sau de servicii poştale vor fi cele din evidenţa contabilã a fiecãrui furnizor prevãzut la alin. (1).
(3) Sumele din creditul conturilor analitice ale contului 704 se înregistreazã la sfârşitul fiecãrei luni într-o situaţie lunarã privind veniturile obţinute din activitãţi de furnizare de reţele sau servicii de comunicaţii electronice şi/sau de servicii poştale, similarã jurnalului de vânzãri întocmit potrivit reglementãrilor în vigoare, care va cuprinde exclusiv veniturile obţinute din activitãţile de furnizare de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice ori de furnizare de servicii poştale.
(4) La sfârşitul anului, pe baza sumelor totale din situaţiile lunare prevãzute la alin. (3) se întocmeşte formularul-tip "Centralizatorul situaţiilor lunare privind veniturile obţinute din activitãţi de furnizare de reţele sau servicii de comunicaţii electronice şi/sau de servicii poştale", prevãzut în anexa nr. 3.
(5) Furnizorii de reţele sau servicii de comunicaţii electronice şi furnizorii de servicii poştale vor întocmi şi vor transmite ANRC, împreunã cu situaţiile financiare anuale, Declaraţia privind veniturile obţinute din activitãţi de furnizare de reţele sau servicii de comunicaţii electronice şi/sau de servicii poştale şi Centralizatorul situaţiilor lunare privind veniturile obţinute din activitãţi de furnizare de reţele sau servicii de comunicaţii electronice şi/sau de servicii poştale în termen de 5 zile de la expirarea termenului de depunere a situaţiilor financiare anuale la unitãţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.
(6) Pentru perioada cuprinsã între 1 ianuarie 2006 şi data intrãrii în vigoare a prezentei decizii, furnizorii de reţele sau servicii de comunicaţii electronice şi furnizorii de servicii poştale vor reconstitui evidenţa veniturilor conform alin. (1) şi vor întocmi situaţiile lunare prevãzute la alin. (3).
(7) Furnizorii prevãzuţi la alin. (1) care şi-au exercitat dreptul de opţiune în sensul determinãrii obligaţiilor financiare cãtre ANRC aferente anului 2006 în funcţie de o altã bazã de calcul decât cifra de afaceri vor întocmi şi vor transmite ANRC, împreunã cu situaţiile financiare ale anului 2005, Declaraţia privind veniturile obţinute din activitãţi de furnizare de reţele sau servicii de comunicaţii electronice şi/sau de servicii poştale pentru anul 2005 şi balanţa de verificare sinteticã întocmitã la data de 31 decembrie 2005.
(8) Netransmiterea Declaraţiei privind veniturile obţinute din activitãţi de furnizare de reţele sau servicii de comunicaţii electronice şi/sau de servicii poştale şi a Centralizatorului situaţiilor lunare privind veniturile obţinute din activitãţi de furnizare de reţele sau servicii de comunicaţii electronice şi/sau de servicii poştale are ca efect determinarea obligaţiilor financiare cãtre ANRC în funcţie de cifra de afaceri.
ART. 5
(1) În vederea determinãrii obligaţiilor financiare cãtre ANRC în funcţie de o altã bazã de calcul decât cifra de afaceri, furnizorii de reţele sau servicii de comunicaţii electronice şi furnizorii de servicii poştale autorizaţi sã desfãşoare activitãţi economice în mod independent, ca persoane fizice sau ca asociaţii familiale, vor ţine o evidenţã separatã a veniturilor obţinute din activitãţile de furnizare de reţele sau servicii de comunicaţii electronice ori de servicii poştale, potrivit categoriilor de venituri stabilite în formularul-tip "Declaraţie privind veniturile obţinute din activitãţi de furnizare de reţele sau servicii de comunicaţii electronice şi/sau de servicii poştale", prevãzut în anexa nr. 2.
(2) Furnizorii prevãzuţi la alin. (1) vor întocmi pe baza evidenţelor separate prevãzute la alin. (1) şi vor transmite ANRC Declaraţia privind veniturile obţinute din activitãţi de furnizare de reţele sau servicii de comunicaţii electronice şi/sau de servicii poştale şi declaraţiile privind veniturile obţinute, prevãzute de legislaţia fiscalã, în termen de 5 zile de la expirarea termenului de depunere a acestora din urmã la organul fiscal competent.
ART. 6
(1) Declaraţia privind veniturile obţinute din activitãţi de furnizare de reţele sau servicii de comunicaţii electronice şi/sau de servicii poştale şi Centralizatorul situaţiilor lunare privind veniturile obţinute din activitãţi de furnizare de reţele sau servicii de comunicaţii electronice şi/sau de servicii poştale vor fi supuse auditãrii de cãtre un auditor financiar autorizat, în condiţiile prevãzute de lege.
(2) Documentele prevãzute la alin. (1) produc efecte exclusiv în ceea ce priveşte determinarea obligaţiilor financiare cãtre ANRC.
ART. 7
(1) ANRC poate efectua controlul ulterior al evidenţelor contabile ale furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice şi ale furnizorilor de servicii poştale în condiţiile <>Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în vederea verificãrii corectitudinii datelor cuprinse în documentele prevãzute de prezenta decizie, transmise ANRC.
(2) Personalul autorizat sã efectueze controlul prevãzut la alin. (1) va fi stabilit prin decizie a preşedintelui ANRC.
ART. 8
(1) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezenta decizie.
(2) Formularele-tip prevãzute în anexele nr. 1-3 pot fi obţinute de la sediul central al ANRC, de la orice oficiu teritorial al ANRC sau de pe pagina de Internet a ANRC.
(3) Documentele prevãzute de prezenta decizie se vor transmite astfel:
a) Opţiunea privind modul de determinare a obligaţiilor financiare cãtre Autoritatea Naţionalã de Reglementare în Comunicaţii, la sediul central al ANRC;
b) situaţiile financiare anuale, Declaraţia privind veniturile obţinute din activitãţi de furnizare de reţele sau servicii de comunicaţii electronice şi/sau de servicii poştale şi Centralizatorul situaţiilor lunare privind veniturile obţinute din activitãţi de furnizare de reţele sau servicii de comunicaţii electronice şi/sau de servicii poştale, la oficiul teritorial al ANRC în a cãrui razã teritorialã îşi au sediul sau domiciliul furnizorii de reţele ori servicii de comunicaţii electronice sau furnizorii de servicii poştale ori la sediul central al ANRC de cãtre furnizorii de reţele sau servicii de comunicaţii electronice şi de cãtre furnizorii de servicii poştale care îşi au sediul ori domiciliul în municipiul Bucureşti.
(4) Transmiterea documentelor prevãzute de prezenta decizie se va face numai în una dintre urmãtoarele modalitãţi:
a) prin depunere, personal sau de cãtre un reprezentant al furnizorului, sub luare de semnãturã;
b) prin serviciul de trimitere recomandatã cu confirmare de primire;
c) ca înscris în formã electronicã, cãruia i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnãturã electronicã extinsã, bazatã pe un certificat calificat nesuspendat ori nerevocat la momentul respectiv, şi generatã cu ajutorul unui dispozitiv asigurat securizat de creare a semnãturii electronice.
ART. 9
Prezenta decizie se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intrã în vigoare la 3 zile de la data publicãrii.

Preşedintele Autoritãţii Naţionale
de Reglementare în Comunicaţii,
Dan Cristian Georgescu

Bucureşti, 22 martie 2006.
Nr. 113/EN.

ANEXA 1

OPŢIUNE
privind modul de determinare a obligaţiilor financiare cãtre Autoritatea Naţionalã de Reglementare în Comunicaţii1. Datele de identificare a furnizorului
1.1. Denumirea:
..........................................................................
1.2. Sediul/domiciliul:
..........................................................................
1.3. Codul unic de înregistrare:
..........................................................................
1.4. Numãrul de înregistrare la registrul comerţului:
..........................................................................

2. Tariful de monitorizare
Optãm pentru determinarea tarifului de monitorizare anual pe baza*):
a) cifrei de afaceri []
b) veniturilor din furnizarea de reţele sau servicii de
comunicaţii electronice/servicii poştale []
3. Contribuţia pentru compensarea costului net al furnizãrii
serviciilor din sfera serviciului universal
3.1. Optãm pentru stabilirea existenţei obligaţiei de platã a
contribuţiei pentru compensarea costului net al furnizãrii
serviciilor din sfera serviciului universal pe baza*):
a) cifrei de afaceri []
b) veniturilor din furnizarea de reţele sau servicii de
comunicaţii electronice []
3.2. Optãm pentru determinarea contribuţiei pentru compensarea
costului net al furnizãrii serviciilor din sfera serviciului
universal pe baza*):
a) cifrei de afaceri []
b) veniturilor din furnizarea de reţele sau servicii de comunicaţii
electronice []
c) veniturilor din furnizarea de reţele sau servicii de comunicaţii
electronice, exclusiv veniturile din furnizarea de servicii de
transmisie a programelor audiovizuale []

4. Numele în clar, semnãtura reprezentantului legal şi ştampila ┌───────┐
................................................................ │ L.S. │
______ └───────┘
*) Se bifeazã cu "X" varianta pentru care s-a optat.ANEXA 2

DECLARAŢIE
PRIVIND VENITURILE OBŢINUTE DIN ACTIVITĂŢI DE FURNIZARE DE REŢELE SAU SERVICII DE COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI/SAU DE SERVICII POŞTALE────────┬────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬───────┐
Nr. CRT.│ DENUMITE VENIT │SIMBOL*) │SUMA │
│ │CONT │AN ....│
│ │ │RON │
────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤
1. │Venituri din activitãţi de furnizare de reţele sau │ │ │
│de servicii de comunicaţii electronice │ │ │
────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤
1.1. │Venituri din servicii de comunicaţii electronice │ │ │
│cãtre utilizatorii finali │ │ │
────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤
1.1.1. │Venituri din furnizarea de servicii de telefonie │ │ │
────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤
1.1.2. │Venituri din furnizarea de servicii de │ │ │
│transmisiuni de date şi acces la Internet │ │ │
────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤
1.1.3. │Venituri din furnizarea de servicii de transmisie a │ │ │
│programelor audiovizuale │ │ │
────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤
1.1.4. │Alte venituri din furnizarea de servicii de │ │ │
│comunicaţii electronice │ │ │
────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤
1.2. │Venituri din furnizarea de reţele sau servicii de │ │ │
│comunicaţii electronice cãtre alţi furnizori de │ │ │
│reţele sau servicii de comunicaţii electronice │ │ │
────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤
1.2.1. │Venituri din furnizarea de servicii de │ │ │
│interconectare │ │ │
────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤
1.2.2. │Venituri din furnizarea de servicii de roaming │ │ │
────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤
1.2.3. │Venituri din furnizarea de alte servicii de acces │ │ │
────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤
1.2.4. │Alte venituri din furnizarea de reţele sau servicii │ │ │
│de comunicaţii electronice │ │ │
────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤
2. │Venituri din activitãţi de furnizare de servicii │ │ │
│poştale │ │ │
────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤
2.1. │Venituri din furnizarea de servicii poştale │ │ │
│incluse în sfera serviciului universal │ │ │
────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤
2.2. │Venituri din furnizarea de servicii poştale │ │ │
│neincluse în sfera serviciului universal │ │ │
────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤
2.2.1. │Venituri din servicii poştale cu greutate între 10 │ │ │
│şi 50 kg │ │ │
────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤
2.2.2. │Venituri din servicii de publicitate prin poştã │ │ │
────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤
2.2.3. │Venituri din servicii financiar-poştale │ │ │
────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤
2.2.4. │Alte venituri din furnizarea de servicii poştale │ │ │
────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤
3. │Total general venituri din furnizare de reţele şi │ │ │
│servicii de comunicaţii electronice şi/sau servicii │ │ │
│poştale │ │ │
────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤
4. │Cifra de afaceri │ │ │
────────┴────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴───────┘

ADMINISTRATOR (DIRECTOR GENERAL), .................................
DIRECTOR ECONOMIC (CONTABIL ŞEF,) .................................

Pesoanã fizicã autorizatã /Reprezentant asociaţie familialã .............
________
* Persoanele fizice autorizate şi asociaţiile familiale nu vor completa
coloana ce conţine simbolurile conturilorANEXA 3

CENTRALIZATORUL SITUAŢIILOR LUNARE PRIVIND VENITURILE OBŢINUTE DIN ACTIVITĂŢI DE FURNIZARE DE REŢELE SAU SERVICII DE COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI/SAU DE SERVICII POŞTALE PENTRU ANUL ........


─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐
NR.│ SITUAŢIE PRIVIND VENITURILE DIN FURNIZAREA DE │ SUMA │
CRT.│ REŢELE SAU SERVICII DE COMUNICAŢII ELECTRONICE │ RON │
│ ŞI/SAU SERVICII POŞTALE │ │
─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
1.│Ianuarie │ │
─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
2.│Februarie │ │
─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
3.│Martie │ │
─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
4.│Aprilie │ │
─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
5.│Mai │ │
─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
6.│Iunie │ │
─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
7.│Iulie │ │
─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
8.│August │ │
─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
9.│Septembrie │ │
─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
10.│Octombrie │ │
─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
11.│Noiembrie │ │
─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
12.│Decembrie │ │
─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
13.│TOTAL GENERAL VENITURI DIN FURNIZARE DE REŢELE ŞI SERVICII DE │ │
│COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI/SAU SERVICII POŞTALE │ │
─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
14.│TOTAL CIFRA DE AFACERI │ │
─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
15.│PONDEREA VENITURILOR DIN FURNIZARE DE REŢELE SAU SERVICII DE │ │
│COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI/SAU SERVICII POŞTALE ÎN TOTAL │ │
│CIFRĂ DE AFACERI │ │
─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘

ADMINISTRATOR DIRECTOR ECONOMIC
(DIRECTOR GENERAL), (CONTABIL ŞEF),

AUDITOR FINANCIAR,
OBS.:
13 = total de la rândul 1 pânã la rândul 12
14 = cifra de afaceri realizatã din întreaga activitate defãşuratã
15 = (rând 13/rând 14)* 100


__________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016