Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 110 din 24 martie 2003  privind concentrarea economica realizata de catre societatea belgiana Carmeuse - S.A. prin dobandirea controlului asupra Bohemian Lime BV    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECIZIE nr. 110 din 24 martie 2003 privind concentrarea economica realizata de catre societatea belgiana Carmeuse - S.A. prin dobandirea controlului asupra Bohemian Lime BV

EMITENT: CONSILIUL CONCURENTEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 11 iunie 2003
Preşedintele Consiliului Concurentei,
în baza:
1. <>Decretului nr. 1.075/2001 privind numirea membrilor Consiliului Concurentei;
2. <>Legii concurentei nr. 21/1996 ;
3. Regulamentului de organizare, funcţionare şi procedura al Consiliului Concurentei;
4. Regulamentului privind autorizarea concentrarilor economice;
5. Instrucţiunilor cu privire la definirea pieţei relevante, în scopul stabilirii unei pãrţi substanţiale de piata;
6. Instrucţiunilor date în aplicarea <>art. 33 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996 , cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrarilor economice;
7. Notificãrii concentrarii economice, înregistratã cu nr. RS-312 din 25 noiembrie 2002 la Consiliul Concurentei;
8. actelor şi lucrãrilor din Dosarul cauzei nr. RS-312 din 25 noiembrie 2002;
9. Notei Departamentului bunuri industriale cu privire la concentrarea economicã notificatã,

având în vedere urmãtoarele:

1. Concentrarea economicã analizata se realizeazã în condiţiile <>art. 11 alin. (2) lit. b) din Legea concurentei nr. 21/1996 , prin încheierea Contractului de vânzare-cumpãrare, între HeidelbergCement AG şi CBR Construction Materials BV*1), în calitate de vânzãtori, şi societatea belgiana Carmeuse - S.A., în calitate de cumpãrãtor. Obiectul tranzacţiei îl constituie achiziţionarea întregului pachet de acţiuni al societãţii germane Bohemian Lime BV, care controla unic direct societãţile comerciale Temelia - S.A. Braşov (96,7%) din România, Duna-Drava Meszmuvek (100%) din Ungaria şi Ceskomoravski Vapno s.r.o. (100%) din Cehia.
2. La scurt timp, între Carmeuse - S.A. şi societatea spaniola Calcinor - S.A., la care Grupul Carmeuse deţine un pachet de 42%, s-a încheiat un Contract call option, prin care cumpãrãtorul iniţial, Carmeuse - S.A., se înlocuieşte cu Calcinor - S.A. Acest contract stabileşte şi drepturile speciale acordate Societãţii Carmeuse - S.A., drepturi care îi conferã acesteia controlul de facto al activitãţii Societãţii Bohemian Lime BV.
3. Anterior realizãrii acestei operaţiuni, aceleaşi pãrţi implicate*2) au notificat la Consiliul Concurentei intenţia de realizare a unei societãţi în comun concentrative, dosar finalizat prin Decizia preşedintelui Consiliului Concurentei nr. 58 din 1 martie 2001. Prevederile contractului încheiat la acel moment au rãmas la stadiul de intenţie, deoarece operaţiunea de concentrare economicã nu s-a mai realizat.
Efectul acestei intentii a pãrţilor a constat în faptul ca HeidelbergCement AG a transferat activele şi activitatea legatã de operaţiunile cu var ale Societãţii Comerciale "Casial" - S.A. Deva*3) cãtre Societatea Comercialã "Temelia" - S.A. Braşov*4) Prin aceasta, Societatea Comercialã "Temelia" - S.A. Braşov a ajuns sa controleze şi activele de var ale Societãţii Comerciale "Casial" - S.A. Deva şi sa funcţioneze cu doua puncte de lucru, la Braşov şi Deva, ceea ce reprezintã o restructurare interna în cadrul grupului.
4. Carmeuse - S.A., societatea care a dobândit controlul de facto asupra Bohemian Lime BV este o societate belgiana care opereazã în intreaga lume, în principal în domeniul calcarului de cariera, în producţia şi comercializarea pietrei, calcarului şi a produselor de var.
Societatea este controlatã unic direct de L.V.I. Holding N.V., societate de holding a grupului.
Carmeuse - S.A. controleazã numeroase societãţi comerciale în lumea intreaga, societãţi care desfãşoarã activitãţi în domeniul producerii şi comercializãrii materialelor de construcţii, în special var, în domeniile financiar-bancare, în comerţ, activitãţi imobiliare.
Pe piata româneascã societatea Carmeuse - S.A. este prezenta prin Societatea Comercialã "Cedru&Melon" - S.A. Campulung*5), societate care activeazã în domeniul producerii şi comercializãrii varului.
5. Calcinor - S.A. este o societate spaniola care desfãşoarã activitãţi în domeniul producerii varului, al agregatelor şi al produselor refractare.
În România societatea Calcinor - S.A. nu este prezenta.
6. Societatea achizitionata este Bohemian Lime BV, o societate de holding care anterior realizãrii operaţiunii analizate detinea activitãţile desfãşurate de Grupul HeidelbergCement în domeniul producerii şi comercializãrii varului în România, Ungaria şi Cehia.
7. Societatea Comercialã "Temelia" - S.A. Braşov este societatea pe care HeidelbergCement AG o controla indirect în România, prin Bohemian Lime BV, înainte de realizarea operaţiunii în speta.
Obiectul principal de activitate al acesteia este producerea şi comercializarea varului nestins şi a laptelui de var, iar cel secundar, a cimenturilor speciale, a produselor de cariera etc.
8. Piata relevanta aferentã concentrarii economice realizate a fost definitã ca fiind piata varului, pe întregul teritoriu al României.
9. Oferta de var pe piata României este reprezentatã de societãţile comerciale producãtoare: Societatea Comercialã "Lafarge Romcim" - S.A., cu fabricile: Medgidia, Targu Jiu; Societatea Comercialã "Holcim România" - S.A., cu fabrica Alesd; HeidelbergCement AG, cu fabrica Societatea Comercialã "Romcif" - S.A. Fieni şi Societatea Comercialã "Prescon" - S.A. Braşov.
Pe piata relevanta definitã exista concurenţi potenţiali, reprezentaţi de combinatele siderurgice, uzinele clorosodice şi fabricile de zahãr, care la acest moment produc var doar pentru nevoile proprii, precum şi de numerosi producãtori locali (vararii).
Pe aceasta piata importurile de var sunt nesemnificative.
10. Cererea de var este reprezentatã, în principal, de agenţii economici care îşi desfãşoarã activitatea în domeniul construcţiilor.
Pe piata varului nu s-au realizat exporturi de astfel de produse.
11. Segmentul de piata al concentrarii economice analizate, neglijand concurenta potenţiala*6) şi varariile locale, are valoarea de cca [......]*7) şi reprezintã suma cotelor de piata deţinute anterior realizãrii operaţiunii de cãtre Societatea Comercialã "Cedru&Melon" - S.A. Campulung şi Societatea Comercialã "Temelia" - S.A. Braşov.
12. Situaţia comparativa a preţurilor practicate la aceste produse pe piata relevanta ilustreaza valori apropiate, pentru toţi concurentii.
13. Societatea achizitoare a întocmit un vast program de investiţii pe care intenţioneazã sa îl realizeze în cadrul Societãţii Comerciale "Temelia" - S.A. Braşov.
14. Analiza concentrarii economice realizate a ilustrat faptul ca, deşi operaţiunea cade sub incidenta <>Legii concurentei nr. 21/1996 , aceasta nu creeazã şi nu consolideaza o poziţie dominanta, neavând ca efect restrangerea, împiedicarea sau denaturarea concurentei pe piata româneascã,

-------------
*1) Societate germanã controlatã 100% de cãtre Grupul HeidelbergCement.
*2) Carmeuse - S.A. şi HeidelbergCement AG.
*3) Concentrarea economicã, realizatã prin dobândirea controlului acesteia de cãtre Grupul HeidelbergCement, a fost autorizata prin Decizia preşedintelui Consiliului Concurentei nr. 416 din 24 august 2000.
*4) Concentrarea economicã, realizatã prin dobândirea controlului acesteia de cãtre Grupul HeidelbergCement, a fost autorizata prin Decizia preşedintelui Consiliului Concurentei nr. 252 din 1 noiembrie 1999.
*5) Operaţiunea de concentrare economicã, realizatã de Carmeuse - S.A. prin dobândirea controlului unic direct la Societatea Comercialã "Cedru&Melon" - S.A. Campulung, a fost autorizata prin Decizia preşedintelui Consiliului Concurentei nr. 57 din 1 martie 2001.
*6) Reprezentatã de combinatele siderurgice, uzinele clorosodice şi fabricile de zahãr.
*7) Informaţie protejata, secret de afaceri.

DECIDE:

ART. 1
În conformitate cu dispoziţiile <>art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea concurentei nr. 21/1996 şi pct. 124 din cap. II partea a II-a din Regulamentul privind autorizarea concentrarilor economice, se autorizeaza concentrarea economicã notificatã, constatandu-se ca, deşi operaţiunea cade sub incidenta legii, nu exista motive pentru a fi refuzatã.
ART. 2
Taxa de autorizare, prevãzutã la <>art. 33 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996 , este de 305.107.100 lei şi se va plati cu ordin de plata, în contul 361280008300, deschis la Banca Comercialã Romana - Centrala, cod SWIFT RNCBROBU, beneficiar Direcţia trezorerie şi contabilitate publica Braşov, cu menţiunea "Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare". Pe versoul ordinului de plata, în rubrica "Cod cont" se va înscrie contul 20.17.01.03.
Taxa de autorizare se va plati în termen de 30 (treizeci) de zile de la data comunicãrii prezentei decizii. O copie de pe ordinul de plata va fi transmisã neîntârziat Consiliului Concurentei.
ART. 3
Prezenta decizie devine aplicabilã de la data comunicãrii acesteia cãtre pãrţi.
ART. 4
Decizia Consiliului Concurentei poate fi atacatã, conform dispoziţiilor <>art. 52 alin. (3) din Legea concurentei nr. 21/1996 , în termen de 30 de zile de la comunicare, la Curtea de Apel Bucureşti, Secţia contencios-administrativ.
ART. 5
În conformitate cu prevederile <>art. 62 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996 , prezenta decizie va fi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala societãţii spaniole Calcinor - S.A.
ART. 6
Departamentul bunuri industriale şi Secretariatul general din cadrul Consiliului Concurentei vor urmãri aducerea la îndeplinire a prezentei decizii.
ART. 7
Prezenta decizie se comunica pãrţilor de cãtre Secretariatul general al Consiliului Concurentei.
1. Calcinor - S.A. Spania
Carmeuse - S.A. Belgia
Domnului Bernard ORTEGAT

Prin împuterniciţi
Dl. Ştefan Damian (Partener),
Dl. Ciprian Dragomir (Asociat Senior) sau
Dra. Raluca Tiparu (Asociat)
Musat&asociaţii - Societate de avocaţi
Sediul: Bucureşti, sectorul 1, Str. dr. Grigore Mora nr. 11
Tel. 223 37 17, 223 39 51
Fax 223 39 57, 223 04 95

2. Societatea Comercialã "Temelia" - S.A. Braşov
Str. Carpatilor nr. 24, Braşov, judeţul Braşov
Telefon: 0268/417 103
Fax: 0268/311 833

Preşedintele Consiliului Concurentei,
Theodor Valentin Purcarea

Bucureşti, 24 martie 2003.
Nr. 110.

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016