Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 1.452 din 5 noiembrie 2009  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 317 alin. 1 din Codul de procedura civila    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 1.452 din 5 noiembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 317 alin. 1 din Codul de procedura civila

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 16 decembrie 2009

Tudorel Toader - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Carmen-Cãtãlina Gliga - procuror
Maria Bratu - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 317 alin. 1 din Codul de procedurã civilã, excepţie ridicatã de Ion Stoian în Dosarul nr. 45.741/3/2008 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a IV-a civilã.
La apelul nominal se prezintã, pentru autorul excepţiei, domnul avocat Ştefan Olteanu. Lipseşte cealaltã parte, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
Cauza se aflã în stare de judecatã.
Apãrãtorul pãrţii prezente solicitã admiterea excepţiei de neconstituţionalitate, susţinând oral aceleaşi motive de neconstituţionalitate pe care le-a invocat în faţa instanţei de judecatã. Depune note scrise.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiatã a excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
Prin Încheierea din 6 mai 2009, pronunţatã în Dosarul nr. 45.741/3/2008, Tribunalul Bucureşti - Secţia a IV-a civilã a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 317 alin. 1 din Codul de procedurã civilã, excepţie ridicatã de Ion Stoian.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţã, cã prevederile de lege criticate contravin art. 16, 126 şi 129 din Constituţie, art. 6 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale şi art. 8 din Declaraţia Universalã a Drepturilor Omului, deoarece limiteazã dreptul de a formula contestaţie în anulare a unei hotãrâri judecãtoreşti la cazul în care motivele contestaţiei nu au putut fi invocate pe calea apelului sau a recursului.
Tribunalul Bucureşti - Secţia a IV-a civilã considerã cã prevederile de lege criticate nu contravin dispoziţiilor constituţionale invocate.
Potrivit <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
Avocatul Poporului considerã cã prevederile legale criticate sunt constituţionale.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile de lege criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 317 alin. 1 din Codul de procedurã civilã, având urmãtorul cuprins:
"(1) Hotãrârile irevocabile pot fi atacate cu contestaţie în anulare, pentru motivele arãtate mai jos, numai dacã aceste motive nu au putut fi invocate pe calea apelului sau recursului:
1. când procedura de chemare a pãrţii, pentru ziua când s-a judecat pricina, nu a fost îndeplinitã potrivit cu cerinţele legii;
2. când hotãrârea a fost datã de judecãtori cu cãlcarea dispoziţiilor de ordine publicã privitoare la competenţã."
Dispoziţiile constituţionale considerate a fi încãlcate sunt cele ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 126 - Instanţele judecãtoreşti şi art. 129 privind folosirea cãilor de atac. Este invocatã şi încãlcarea art. 6 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale, precum şi a art. 8 din Declaraţia Universalã a Drepturilor Omului.
Examinând excepţia, Curtea constatã cã s-a mai pronunţat asupra constituţionalitãţii prevederilor art. 317 din Codul de procedurã civilã într-o cauzã cu o motivare similarã.
Astfel, prin <>Decizia nr. 465 din 2 aprilie 2009 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 din 4 mai 2009, Curtea a reţinut cã prevederile art. 317 din Codul de procedurã civilã nu au în vedere hotãrârile judecãtoreşti susceptibile de a fi atacate pe cãile ordinare de atac, care oferã pãrţilor cadrul procesual adecvat în care sã îşi poatã exercita, cu diligenţã, drepturile procesuale de pe poziţii de egalitate, ci se referã la hotãrârile irevocabile, împotriva cãrora mai pot fi exercitate doar cãile extraordinare de atac, aşa cum este cazul contestaţiei în anulare. Legiuitorul a prevãzut cazurile în care poate fi atacatã o hotãrâre irevocabilã pe calea contestaţiei în anulare, tocmai pentru a garanta echitatea actului de justiţie şi pentru a-l pune pe justiţiabilul care nu a putut invoca, din motive, desigur, neimputabile lui, nelegalitatea citãrii şi/sau încãlcãrii dispoziţiilor de ordine publicã privitoare la competenţã, într-o situaţie egalã cu cel care a invocat aceste motive în apel sau în recurs, cu intenţia de a crea un tratament juridic egal între aceştia.
De asemenea, Curtea a mai reţinut cã, odatã invocate pe calea apelului sau a recursului, aceste motive urmeazã a fi cenzurate de cãtre instanţã, care se va pronunţa asupra lor, astfel încât nepronunţarea asupra acestor motive în faza recursului dã posibilitatea pãrţii interesate sã le invoce în cadrul contestaţiei în anulare, potrivit art. 317 alin. (2) din Codul de procedurã civilã. Din moment ce partea a putut invoca aceste motive pe calea apelului sau a recursului, ar fi de prisos sã i se mai acorde încã o datã aceastã posibilitate pe calea contestaţiei în anulare.
În consecinţã, Curtea a constatat cã textul de lege criticat este în concordanţã atât cu dispoziţiile art. 6 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale, cât şi cu cele ale art. 16 din Constituţie, deoarece constituie o garanţie a procesului echitabil şi se aplicã, în mod egal, tuturor justiţiabililor ce intrã sub incidenţa normei legale.
Întrucât nu au intervenit elemente noi, de naturã sã conducã la schimbarea jurisprudenţei Curţii, atât soluţia, cât şi considerentele deciziei menţionate îşi pãstreazã valabilitatea şi în cauza de faţã.
În plus, Curtea constatã cã textul de lege criticat constituie o normã de procedurã pe care legiuitorul este abilitat sã o instituie în temeiul art. 126 alin. (2) din Constituţie, cu condiţia ca acestea sã nu contravinã principiilor consacrate de Legea fundamentalã.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
În numele legii
DECIDE:
Respinge excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 317 alin. 1 din Codul de procedurã civilã, excepţie ridicatã de Ion Stoian în Dosarul nr. 45.741/3/2008 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a IV-a civilã.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 5 noiembrie 2009.

PREŞEDINTE,
prof. univ. dr. TUDOREL TOADER

Magistrat-asistent,
Maria Bratu

-------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice