Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 1.450 din 5 noiembrie 2009  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 28 alin. 2 din Codul de procedura civila    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 1.450 din 5 noiembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 28 alin. 2 din Codul de procedura civila

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 16 decembrie 2009

Tudorel Toader - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Carmen-Cãtãlina Gliga - procuror
Maria Bratu - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 28 alin. 2 din Codul de procedurã civilã, excepţie ridicatã de Baroul Bacãu din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România în Dosarul nr. 3.185/110/2008 al Curţii de Apel Bacãu - Secţia comercialã, de contencios administrativ şi fiscal.
La apelul nominal se prezintã, pentru partea Baroul Bacãu, d-na avocat Larisa Somfalean, lipsind autorul excepţiei, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
Magistratul-asistent referã cu privire la notele transmise de autorul excepţiei de neconstituţionalitate prin care invocã lipsa capacitãţii de exerciţiu a Baroului Bacãu.
Cauza se aflã în stare de judecatã.
Reprezentantul pãrţii prezente solicitã respingerea excepţiei, arãtând cã prevederile art. 28 alin. 2 din Codul de procedurã civilã au mai fost supuse controlului de constituţionalitate, Curtea statuând cã aceste prevederi sunt constituţionale.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiatã a excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
Prin Încheierea din 20 mai 2009, pronunţatã în Dosarul nr. 3.185/110/2008, Curtea de Apel Bacãu - Secţia comercialã, de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 28 alin. 2 din Codul de procedurã civilã, excepţie ridicatã de Baroul Bacãu din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţã, cã prevederile de lege criticate contravin art. 20, 21 şi 124 din Constituţie, precum şi art. 6 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale, deoarece nu permit recuzarea tuturor judecãtorilor unei instanţe de judecatã şi judecarea cererii de recuzare de cãtre instanţa superioarã celei din care fac parte judecãtorii recuzaţi.
Curtea de Apel Bacãu - Secţia comercialã, de contencios administrativ şi fiscal considerã cã excepţia este neîntemeiatã.
Potrivit <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
Avocatul Poporului considerã cã prevederile legale criticate sunt constituţionale.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile de lege criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei îl reprezintã prevederile art. 28 alin. 2 din Codul de procedurã civilã, potrivit cãrora "Nu se pot recuza toţi judecãtorii unei instanţe sau ai unei secţii a acesteia".
Dispoziţiile constituţionale considerate a fi încãlcate sunt cele ale art. 20 referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 24 privind dreptul la apãrare şi art. 124 - Înfãptuirea justiţiei.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine urmãtoarele:
Prevederile art. 28 alin. 2 din Codul de procedurã civilã au mai fãcut, în numeroase rânduri, obiect al controlului de constituţionalitate, prin raportare la aceleaşi prevederi din Legea fundamentalã ca şi în prezenta cauzã, soluţia adoptatã fiind de respingere a criticilor ca neîntemeiate. Astfel, prin <>Decizia nr. 1.176 din 11 decembrie 2007 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 23 ianuarie 2008, <>Decizia nr. 390 din 19 martie 2009 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 334 din 20 mai 2009, şi <>Decizia nr. 741 din 12 mai 2009 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 379 din 4 iunie 2009, Curtea a reţinut cã instituţia recuzãrii în procesele judiciare este justificatã de imperativul asigurãrii unei judecãţi imparţiale, în care pãrţile sã fie protejate de posibila pãrtinire a judecãtorului, cauzatã de legãtura de rudenie sau de afinitate cu una dintre pãrţi ori de interesul personal pe care îl are în soluţionarea acelei cauze sau alte asemenea împrejurãri, expres prevãzute de lege. S-a mai statuat cã recuzarea nu poate fi decât individualã, şi nu colectivã, şi ea nu poate conduce la împiedicarea tuturor judecãtorilor unei instanţe sã judece procesele cu care au fost învestiţi în condiţiile legii.
Pe de altã parte, Curtea a mai reţinut cã textele de lege criticate reprezintã norme de procedurã prin intermediul cãrora legiuitorul instituie cadrul legal pentru exercitarea dreptului procedural de recuzare, în deplin acord cu dispoziţiile art. 126 alin. (2) din Constituţie, potrivit cãrora competenţa instanţelor judecãtoreşti şi procedura de judecatã sunt prevãzute numai prin lege.
Totodatã, textele de lege criticate realizeazã o veritabilã protecţie a justiţiabilului împotriva încercãrilor nejustificate de tergiversare a soluţionãrii cauzei, restrângând posibilitãţile pãrţilor de a solicita suspendarea judecãrii cauzei doar la acele situaţii care se justificã raţional.
Considerentele deciziilor menţionate sunt pe deplin valabile şi în cauza de faţã, neintervenind elemente noi, de naturã a determina o reconsiderare a jurisprudenţei Curţii în aceastã materie.
În ce priveşte invocarea de cãtre autorul excepţiei a lipsei capacitãţii de exerciţiu a Baroului Bacãu, Curtea constatã cã acest aspect urmeazã sã fie soluţionat în conformitate cu prevederile <>Decretului nr. 31/1954 privitor la peroanele fizice şi la persoanele juridice de cãtre instanţa de judecatã.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
În numele legii
DECIDE:
Respinge excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 28 alin. 2 din Codul de procedurã civilã, excepţie ridicatã de Baroul Bacãu din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România în Dosarul nr. 3.185/110/2008 al Curţii de Apel Bacãu - Secţia comercialã, de contencios administrativ şi fiscal.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 5 noiembrie 2009.

PREŞEDINTE,
prof. univ. dr. TUDOREL TOADER

Magistrat-asistent,
Maria Bratu

-------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice