Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 1.437 din 25 octombrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 214/2008 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 100/2005 privind asigurarea respectarii drepturilor de proprietate industriala
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 1.437 din 25 octombrie 2011  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 214/2008 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 100/2005 privind asigurarea respectarii drepturilor de proprietate industriala    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 1.437 din 25 octombrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 214/2008 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 100/2005 privind asigurarea respectarii drepturilor de proprietate industriala

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 20 decembrie 2011

    Augustin Zegrean - preşedinte
    Aspazia Cojocaru - judecãtor
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Petre Lãzãroiu - judecãtor
    Mircea Ştefan Minea - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Tudorel Toader - judecãtor
    Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Daniela Maftei.

    Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 214/2008 pentru completarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 100/2005 privind asigurarea respectãrii drepturilor de proprietate industrialã, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Petrom" - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 25.520/3/2009 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a V-a civilã, şi care formeazã obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 170D/2011.
    La apelul nominal se prezintã partea Dumitru Stanca, personal şi asistat de avocatul Delia Popescu, cu delegaţie depusã la dosar. Lipseşte autorul excepţiei, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
    Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele acordã cuvântul reprezentantului pãrţii prezente, care solicitã respingerea excepţiei de neconstituţionalitate. În acest sens, aratã cã prin reglementarea criticatã legiuitorul a stabilit cadrul legal de exercitare a unui drept, fãrã ca prin aceasta sã se aducã atingere principiului neretroactivitãţii legii civile.
    Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiatã, apreciind cã textul de lege criticat nu contravine art. 15 din Constituţie.

                                    CURTEA,

având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
    Prin Încheierea din 3 iunie 2010, pronunţatã în Dosarul nr. 25.520/3/2009, Tribunalul Bucureşti - Secţia a V-a civilã a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a art. II din Legea nr. 214/2008 pentru completarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 100/2005 privind asigurarea respectãrii drepturilor de proprietate industrialã, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Petrom" - S.A. din Bucureşti într-o cauzã având ca obiect un brevet de invenţie.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine cã prevederile art. II din Legea nr. 214/2008 contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 15 alin. (2), întrucât se aplicã retroactiv unor raporturi juridice deja stinse şi înlãturã efectele oricãrei prescripţii sau decãderi. În acest context, aratã cã prin aceastã împrejurare este afectatã în mod grav securitatea şi stabilitatea circuitului juridic, ca garanţii fundamentale ale unui stat de drept, prin renaşterea unor drepturi stinse deja prin efectul legii.
    Tribunalul Bucureşti - Secţia a V-a civilã considerã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã.
    În acest context, instanţa aratã cã, în situaţii similare, doctrina şi jurisprudenţa au apreciat cã situaţia inventatorului nerecompensat nu este una nouã, acesta fiind titularul unei creanţe pe care legea nouã doar o recunoaşte, ceea ce îi conferã caracterul unei situaţii în curs, astfel încât nu se poate reţine aplicarea retroactivã a legii. Totodatã, considerã cã reglementarea unor modalitãţi şi condiţii în care se exercitã dreptul autorului unei invenţii de a fi recompensat pentru invenţia sa reprezintã o expresie a libertãţii legiuitorului de a reglementa cadrul exercitãrii unui drept, iar aspectele legate de modul în care un subiect de drept este afectat patrimonial de mãsurile instituite în favoarea autorului invenţiei ţin de aplicarea dispoziţiei legale, şi nu de conformitatea acesteia cu Constituţia.
    Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

                                    CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, susţinerile pãrţii prezente, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. II din Legea nr. 214/2008 pentru completarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 100/2005 privind asigurarea respectãrii drepturilor de proprietate industrialã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 729 din 28 octombrie 2008, ordonanţã de urgenţã ce a fost aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 280/2005, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 897 din 7 octombrie 2005.
    Textul de lege criticat are urmãtorul conţinut:
    "(1) La determinarea perioadei înãuntrul cãreia un brevet, dintre cele prevãzute la art. 4 lit. c) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 100/2005 privind asigurarea respectãrii drepturilor de proprietate industrialã, cu modificãrile ulterioare, trebuia sã fie exploatat, nu se va ţine seama de perioada dintre instaurarea regimului comunist în România şi intrarea în vigoare a prezentei legi, perioadã care va fi consideratã ca o prelungire în mod automat a termenului de revendicare a drepturilor decurgând din brevetul de invenţie.
    (2) În raporturile juridice privind persoanele prevãzute la art. 4 lit. c) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 100/2005, cu modificãrile ulterioare, care nu au putut sã introducã sau sã continue o acţiune juridicã ori sã îndeplineascã formalitãţile necesare pentru valorificarea drepturilor lor ca urmare a mãsurilor şi a legislaţiei restrictive impuse de regimul comunist instaurat în România dupã 6 martie 1945, toate termenele de prescripţie sau de limitare a dreptului de a introduce ori de a continua o acţiune juridicã sau de a lua mãsuri de conservare vor fi considerate ca fiind suspendate, indiferent dacã aceste termene au început sã curgã înainte sau dupã data de 6 martie 1945. Aceste termene vor reîncepe sã curgã de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi."
    Autorul excepţiei invocã încãlcarea normelor constituţionale ale art. 15 alin. (2) potrivit cãrora legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile.
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã prin Decizia nr. 213 din 15 februarie 2011, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 14 aprilie 2011, a statuat cã "Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 100/2005 a fost emisã în scopul combaterii fenomenului de contrafacere a obiectelor de proprietate industrialã şi în interesul titularilor drepturilor de proprietate industrialã, şi pentru respectarea art. 53 din Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeanã, referitor la aplicabilitatea actelor instituţiilor Uniunii Europene.
    Din cuprinsul Legii nr. 214/2008, de completare a Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 100/2005, Curtea reţine cã la determinarea perioadei înãuntrul cãreia un brevet, dintre cele prevãzute la art. 4 lit. c) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 100/2005, trebuia sã fie exploatat, nu se va ţine seama de perioada dintre instaurarea regimului comunist în România şi intrarea în vigoare a prezentei legi, perioadã care va fi consideratã ca o prelungire în mod automat a termenului de revendicare a drepturilor decurgând din brevetul de invenţie."
    Referitor la susţinerea autorului excepţiei de neconstituţionalitate, potrivit cãreia reglementarea criticatã cuprinde dispoziţii care retroactiveazã, ceea ce ar contraveni principiului consacrat în art. 15 alin. (2) din Constituţie, Curtea apreciazã cã soluţia legislativã criticatã nu face altceva decât sã recunoascã creanţa inventatorului nerecompensat sau parţial recompensat, creanţã nãscutã sub imperiul reglementãrii anterioare. Fiind titulari ai unor creanţe în curs, posibilitatea valorificãrii drepturilor lor de cãtre persoanele titulare ale unui drept de proprietate industrialã protejat printr-un brevet de invenţie acordat de statul român, afectate ca urmare a mãsurilor şi a legislaţiei restrictive impuse de regimul comunist instaurat în România dupã 6 martie 1945, Curtea considerã cã o asemenea mãsurã legislativã nu are caracter retroactiv, întrucât se aplicã unei situaţii juridice în curs. Ea nu pune deci în discuţie efectele produse anterior, ci modul de rezolvare a unor creanţe anterior constituite, creanţe existente în condiţiile noii reglementãri.
    Totodatã, Curtea reţine cã reglementarea unor modalitãţi şi condiţii în care se exercitã dreptul autorului unei invenţii de a fi recompensat pentru invenţia sa reprezintã o expresie a libertãţii legiuitorului de a reglementa cadrul exercitãrii unui drept, iar aspectele legate de modul în care un subiect de drept este afectat patrimonial de mãsurile instituite în favoarea autorului invenţiei ţin de aplicarea dispoziţiei legale şi nu de conformitatea acesteia cu Constituţia.

    Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                             CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                                În numele legii
                                    DECIDE:

    Respinge, ca neîntemeiatã, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 214/2008 pentru completarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 100/2005 privind asigurarea respectãrii drepturilor de proprietate industrialã, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Petrom" - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 25.520/3/2009 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a V-a civilã.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 25 octombrie 2011.

                      PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                                AUGUSTIN ZEGREAN

                              Magistrat-asistent,
                              Ingrid Alina Tudora

                                 ---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016