Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 1.431 din 25 octombrie 2011  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (3), (3^1) si (6) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 1.431 din 25 octombrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (3), (3^1) si (6) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 14 decembrie 2011

    Augustin Zegrean - preşedinte
    Aspazia Cojocaru - judecãtor
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Petre Lãzãroiu - judecãtor
    Mircea Ştefan Minea - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Tudorel Toader - judecãtor
    Doina Suliman - magistrat-asistent-şef

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Daniela Maftei.

    Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (3), (3^1) şi (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Zig" - S.R.L., cu sediul social în Braşov, în Dosarul nr. 1.638/305/2010 al Judecãtoriei Sfântu Gheorghe şi care formeazã obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 4.554D/2010.
    La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
    Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele acordã cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiatã a excepţiei de neconstituţionalitate.

                                    CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, reţine urmãtoarele:
    Prin Încheierea din 4 octombrie 2010, pronunţatã în Dosarul nr. 1.638/305/2010, Judecãtoria Sfântu Gheorghe a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (3), (3^1) şi (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România.
    Excepţia a fost ridicatã de petentul Societatea Comercialã "Zig" - S.R.L. cu sediul social în Braşov într-o cauzã având ca obiect o plângere contravenţionalã în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine cã dispoziţiile de lege criticate contravin prevederilor art. 53 din Constituţie, deoarece "obligarea persoanelor sancţionate contravenţional cu amenda, în cuantumul deosebit de ridicat prevãzut de anexele Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002, şi la plata unui tarif de despãgubiri stabilit în valutã, într-un cuantum substanţial, condiţionând restituirea certificatului de înmatriculare de prezentarea dovezii de achitare a tarifului de despãgubire, reprezintã în mod clar o sancţiune disproporţionatã cu paguba încercatã de Compania Naţionalã de Autostrãzi şi Drumuri Naţionale prin neplata rovinietei valabile pentru o singurã zi în cauza de faţã, respectiv o valoare de circa 11 euro."
    Instanţa de judecatã apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã.
    Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    Guvernul considerã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã.
    Avocatul Poporului apreciazã cã textele de lege criticate sunt constituţionale.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

                                    CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate cu care a fost sesizatã.
    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, aşa cum reiese din încheierea de sesizare, îl constituie dispoziţiile art. 8 alin. (3), (3^1) şi (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 424/2002, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 1 iulie 2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, dispoziţii care au, în prezent, urmãtorul cuprins:
    - Art. 8 alin. (3), (3^1) şi (6): "(3) Contravenientul are obligaţia de a achita, pe lângã amenda contravenţionalã, cu titlu de tarif de despãgubire, în funcţie de tipul vehiculului folosit fãrã a deţine rovinieta valabilã, sumele stabilite potrivit anexei nr. 4.
    (3^1) Agentul constatator va face menţiune în procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi despre contravaloarea despãgubirii şi modul de achitare a acesteia. Despãgubirea se va achita în lei, la cursul de schimb stabilit potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) şi (2), în contul Companiei Naţionale de Autostrãzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. şi va reveni acesteia ca venit extrabugetar. [...]
    (6) Odatã cu aplicarea amenzii contravenţionale, utilizatorilor români care folosesc reţeaua de drumuri naţionale din România fãrã a avea rovinieta valabilã li se reţine certificatul de înmatriculare al vehiculului pânã la prezentarea dovezii de achitare a tarifului de despãgubire conform prevederilor alin. (3)."
    În susţinerea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia invocã înfrângerea prevederilor constituţionale ale art. 53 - Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertãţi.
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine cã autorul excepţiei, fiind nemulţumit de soluţia legislativã existentã, solicitã modificarea textelor de lege criticate. În aceste condiţii, se constatã cã excepţia de neconstituţionalitate, aşa cum a fost formulatã, are ca finalitate modificarea dispoziţiilor de lege supuse controlului. O asemenea solicitare nu intrã însã în competenţa de soluţionare a Curţii Constituţionale, care, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, "se pronunţã numai asupra constituţionalitãţii actelor cu privire la care a fost sesizatã, fãrã a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului."
    Totodatã, din interpretarea sistematicã a art. 53 din Constituţie, restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertãţi se referã la drepturile şi libertãţile fundamentale ce fac obiectul art. 22-52 din Constituţie. Or, din examinarea actelor şi lucrãrilor dosarului nu rezultã cã autorului excepţiei i s-ar fi încãlcat vreunul din drepturile mai sus menţionate. De altfel, acesta nu aratã însã care dintre prevederile constituţionale ale art. 22-52 au fost încãlcate, astfel cã nu se poate reţine incidenţa în cauzã a art. 53 din Constituţie.

    Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                             CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                                În numele legii
                                    DECIDE:
    Respinge ca inadmisibilã excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (3), (3^1) şi (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Zig" - S.R.L., cu sediul social în Braşov, în Dosarul nr. 1.638/305/2010 al Judecãtoriei Sfântu Gheorghe.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 25 octombrie 2011.

                      PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                                AUGUSTIN ZEGREAN

                            Magistrat-asistent-şef,
                                 Doina Suliman

                                     ------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice