Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 1.373 din 18 octombrie 2011  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1307 din Codul civil    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 1.373 din 18 octombrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1307 din Codul civil

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 13 decembrie 2011
    Augustin Zegrean - preşedinte
    Aspazia Cojocaru - judecãtor
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Petre Lãzãroiu - judecãtor
    Mircea Ştefan Minea - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Tudorel Toader - judecãtor
    Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cãtãlina Gliga.

    Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1307 din Codul civil, excepţie ridicatã de Olimpia Beatrice Ionescu-Martiş în Dosarul nr. 20.767/233/2009 al Judecãtoriei Galaţi, şi care formeazã obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 86D/2011.
    La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
    Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele acordã cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiatã.

                                    CURTEA,

având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
    Prin Încheierea din 27 septembrie 2010, pronunţatã în Dosarul nr. 20.767/233/2009, Judecãtoria Galaţi a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a art. 1307 din Codul civil, excepţie ridicatã de Olimpia Beatrice Ionescu-Martiş într-o cauzã având ca obiect anularea unui act.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine cã prevederile art. 1307 din Codul civil sunt neconstituţionale, deoarece interzic vânzarea între soţi. În acest context, aratã cã prin aceastã normã legalã se creeazã o discriminare nejustificatã în funcţie de calitatea de soţi a pãrţilor din contract, neexistând niciun motiv temeinic pentru instituirea acestei interdicţii. Totodatã, se invocã şi înfrângerea principiului libertãţii contractuale, creându-se astfel o incapacitate specialã de vânzare-cumpãrare, fãrã a exista un motiv în acest sens.
    Judecãtoria Galaţi considerã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã, reglementarea criticatã fiind în concordanţã cu normele constituţionale invocate în susţinerea excepţiei.
    Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    Avocatul Poporului considerã cã prevederile art. 1307 din Codul civil sunt constituţionale şi nu contravin art. 16 din Constituţie. În acest sens, apreciazã cã interdicţia vânzãrii între soţi are menirea sã apere principiul revocabilitãţii donaţiilor între soţi şi, totodatã, sã îi ocroteascã pe moştenitorii şi creditorii soţului vânzãtor.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

                                    CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 1307 din Codul civil, potrivit cãrora "(1) Vânzarea nu se poate face între soţi decât pentru cauzã de lichidare, şi anume:
    1. când, în caz de separaţie de patrimonii, unul dintre soţi dã celuilalt, drept plata unei datorii, o avere a sa;
    2. când bãrbatul cedeazã femeii, chiar neseparatã, din averea sa, pentru o cauzã legitimã, precum pentru un imobil ce era dator sã-i cumpere cu bani dotali, sau pentru o sumã ce-i datora;
    3. când femeia cedeazã bãrbatului sãu, din avutul sãu propriu, drept plata unei sume promisã bãrbatului ca dotã.
    (2) În toate cazurile moştenitorii rezervatari ai pãrţilor contractante au drept de a ataca asemenea operaţii, dacã ele ascund beneficii indirecte."
    Ulterior sesizãrii Curţii Constituţionale, reglementarea legalã criticatã a fost abrogatã expres ca urmare a intrãrii în vigoare a noului Cod civil, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 15 iulie 2011.
    Prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, Curtea a statuat însã cã "se poate solicita controlul de constituţionalitate numai al acelor dispoziţii legale care, în cazuri concrete, sunt incidente pentru soluţionarea litigiilor aflate pe rolul instanţelor, legi sau ordonanţe în ansamblu ori doar anumite reglementãri din cuprinsul acestora. Instituirea acestei proceduri de control al constituţionalitãţii legii aplicabile în cauza dedusã judecãţii instanţei de fond, ca modalitate de acces la justiţie, implicã în mod necesar asigurarea posibilitãţii de a o utiliza pentru toţi cei care au un drept, un interes legitim, capacitate şi calitate procesualã. Condiţia ca dispoziţia legalã criticatã pentru neconstituţionalitate sã aibã legãturã cu soluţionarea cauzei este, evident, necesarã, dar şi suficientã."
    De asemenea, potrivit art. 102 alin. (1) din cap. VII secţiunea 1 intitulatã "Dispoziţii tranzitorii şi de punere în aplicare a cãrţii a V-a «Despre obligaţii» a Codului civil" din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, "Contractul este supus dispoziţiilor legii în vigoare la data când a fost încheiat în tot ceea ce priveşte încheierea, interpretarea, efectele, executarea şi încetarea sa".
    În aceste condiţii, Curtea va analiza constituţionalitatea prevederilor art. 1307 din Codul civil, întrucât şi-au produs efectele faţã de autorul excepţiei de neconstituţionalitate, potrivit principiului tempus regit actum.
    Autorul excepţiei invocã încãlcarea dispoziţiilor constituţionale ale art. 16 alin. (1) şi (2) privind egalitatea în drepturi, precum şi a celor ale art. 44 alin. (2) referitoare la ocrotirea şi garantarea dreptului de proprietate privatã, indiferent de titular.
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã, în cauza dedusã controlului de constituţionalitate, între soţi a fost încheiat un contract de vânzare-cumpãrare a unui autoturism, contract ce încalcã prevederile art. 1307 din Codul civil.
    În speţã, Curtea reţine cã autorul excepţiei, nemulţumit de soluţia legislativã existentã, solicitã modificarea textului de lege, întrucât prin norma legalã criticatã se creeazã o "discriminare nejustificatã în funcţie de calitatea de soţi a pãrţilor din contract, neexistând niciun motiv temeinic pentru instituirea acestei interdicţii".
    În aceste condiţii, Curtea constatã cã excepţia de neconstituţionalitate, aşa cum a fost formulatã, are ca finalitate modificarea prevederilor de lege supuse controlului.
    Or, o asemenea solicitare nu intrã în competenţa de soluţionare a Curţii Constituţionale, care, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, "se pronunţã numai asupra constituţionalitãţii actelor cu privire la care a fost sesizatã, fãrã a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului". Aşa fiind, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1307 din Codul civil este inadmisibilã.

    Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                             CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                                În numele legii
                                    DECIDE:

    Respinge, ca inadmisibilã, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1307 din Codul civil, excepţie ridicatã de Olimpia Beatrice Ionescu-Martiş în Dosarul nr. 20.767/233/2009 al Judecãtoriei Galaţi.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 18 octombrie 2011.

                      PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                                AUGUSTIN ZEGREAN

                              Magistrat-asistent,
                              Ingrid Alina Tudora

                                    ------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice