Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 1.372 din 18 octombrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 50^1 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 1.372 din 18 octombrie 2011  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 50^1 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 1.372 din 18 octombrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 50^1 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 13 decembrie 2011

    Augustin Zegrean - preşedinte
    Aspazia Cojocaru - judecãtor
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Petre Lãzãroiu - judecãtor
    Mircea Ştefan Minea - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Tudorel Toader - judecãtor
    Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cãtãlina Gliga.

    Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 50^1 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, excepţie ridicatã de Mihaela Conn în Dosarul nr. 13.866/306/2009 al Tribunalului Sibiu - Secţia civilã, şi care formeazã obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 15D/2011.
    La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
    Preşedintele dispune sã se facã apelul şi în Dosarul Curţii Constituţionale nr. 326D/2011, având ca obiect aceeaşi excepţie de neconstituţionalitate, ridicatã de Monica Puştea în Dosarul nr. 1.556/306/2008 al Curţii de Apel Alba Iulia - Secţia civilã.
    La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
    Având în vedere obiectul identic al excepţiei de neconstituţionalitate, Curtea, din oficiu, pune în discuţie problema conexãrii dosarelor nr. 15D/2011 şi nr. 326D/2011.
    Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea acestor cauze.
    Curtea, în temeiul art. 14 şi al art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 326D/2011 la Dosarul nr. 15D/2011, care este primul înregistrat.
    Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele acordã cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiatã. În acest sens, invocã jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, şi anume Decizia nr. 658/2010.

                                     CURTEA,

având în vedere actele şi lucrãrile dosarelor, constatã urmãtoarele:
    Prin Decizia civilã nr. 430 din 12 noiembrie 2010, pronunţatã în Dosarul nr. 13.866/306/2009, Tribunalul Sibiu - Secţia civilã a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a "art. 50^1 din Legea nr. 10/2001", excepţie ridicatã de Mihaela Conn într-o cauzã având ca obiect pretenţii.
    Prin Încheierea din 18 februarie 2011, pronunţatã în Dosarul nr. 1.556/306/2008, Curtea de Apel Alba Iulia - Secţia civilã a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a art. 50^1 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, excepţie ridicatã de Monica Puştea într-o cauzã având ca obiect soluţionarea recursului formulat împotriva unei decizii civile pronunţate de Tribunalul Sibiu.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin cã textul de lege criticat este neconstituţional, deoarece instituie o situaţie discriminatorie între cumpãrãtorii imobilelor achiziţionate în baza Legii nr. 112/1995, aplicând un tratament juridic diferit între cumpãrãtorii ale cãror contracte au fost anulate pentru cã au fost încheiate cu respectarea Legii nr. 112/1995, faţã de cumpãrãtorii ale cãror contracte au fost anulate pentru cã au fost încheiate cu nerespectarea acestui act normativ. Discriminarea, în opinia autorilor excepţiei, este evidentã, întrucât ambele categorii de cumpãrãtori au achitat un preţ de cumpãrare stabilit dupã criterii identice, conform Legii nr. 112/1995, ceea ce îi îndreptãţeşte la un tratament juridic egal, ce constã în aplicarea nediferenţiatã a prevederilor art. 50^1 din Legea nr. 10/2001.
    Tribunalul Sibiu - Secţia civilã considerã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã. În acest sens, aratã cã legiuitorul a prevãzut dreptul la despãgubiri doar pentru chiriaşii-cumpãrãtori care sunt beneficiari ai unor contracte de vânzare-cumpãrare încheiate cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995, contracte ce au fost desfiinţate prin hotãrâri judecãtoreşti definitive şi irevocabile. Totodatã, apreciazã cã legea indicã în termeni precişi şi clari faptul cã, ori de câte ori printr-o hotãrâre judecãtoreascã s-a constatat cã nulitatea contractului este generatã de încãlcarea prevederilor acestui act normativ la încheierea contractului, cumpãrãtorul nu are dreptul la plata preţului de piaţã al imobilului.
    Curtea de Apel Alba Iulia - Secţia civilã considerã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã. În acest sens, aratã cã textul de lege criticat nu contravine dispoziţiilor constituţionale ale art. 16.
    Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

                                    CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 50^1 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 798 din 2 septembrie 2005, dispoziţii ce au fost introduse prin art. I pct. 18 din Legea nr. 1/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 3 februarie 2009.
    Textul de lege criticat are urmãtorul cuprins:
    - Art. 50^1: "(1) Proprietarii ale cãror contracte de vânzare-cumpãrare, încheiate cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995, cu modificãrile ulterioare, au fost desfiinţate prin hotãrâri judecãtoreşti definitive şi irevocabile au dreptul la restituirea preţului de piaţã al imobilelor, stabilit conform standardelor internaţionale de evaluare.
    (2) Valoarea despãgubirilor prevãzute la alin. (1) se stabileşte prin expertizã."
    Autorii excepţiei invocã încãlcarea dispoziţiilor constituţionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi.
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã prevederile de lege criticate au mai fãcut obiect al controlului de constituţionalitate, prin raportare la dispoziţiile art. 16 din Constituţie, şi având critici similare.
    În acest sens este Decizia nr. 658 din 11 mai 2010, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 17 iunie 2010, Decizia nr. 1.183 din 17 septembrie 2009, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 727 din 27 octombrie 2009, sau Decizia nr. 149 din 8 februarie 2011, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 15 aprilie 2011, prin care Curtea a statuat cã art. 50^1 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 nu contravin Legii fundamentale.
    Astfel, cu privire la pretinsa contrarietate faţã de dispoziţiile art. 16 din Constituţie, deoarece textul legal criticat nu ocroteşte în mod egal dreptul de proprietate dobândit de foştii chiriaşi în temeiul Legii nr. 112/1995 şi dreptul de proprietate dobândit prin nerespectarea cerinţelor legii sau chiar prin fraudarea ei, Curtea a reţinut cã aceasta este nefondatã, deoarece principiul egalitãţii impune aplicarea aceluiaşi tratament juridic unor persoane aflate în aceeaşi situaţie juridicã.
    Or, este evident cã persoanele menţionate se aflã în situaţii juridice diferite. Astfel, apare ca fiind echitabilã soluţia ca prima categorie sã beneficieze de plata unor despãgubiri ca urmare a desfiinţãrii pe cale judecãtoreascã a contractelor de vânzare-cumpãrare încheiate în mod valabil, la preţul de piaţã al imobilelor, care sã permitã cumpãrarea unei noi locuinţe, având în vedere cã, la data dobândirii acelui imobil de la stat, cumpãrãtorul a plãtit preţul real al imobilului, stabilit în conformitate cu actele normative în vigoare la acel moment.
    În ceea ce priveşte a doua categorie de persoane, care au încheiat contracte de vânzare-cumpãrare cu nerespectarea prevederilor Legii nr. 112/1995, acestea sunt lovite de nulitate absolutã şi, ca atare, şi despãgubirile obţinute sunt diferite de prima categorie.
    Împrejurarea cã persoana interesatã, deşi cunoştea sau ar fi trebuit sã cunoascã prevederile Legii nr. 112/1995 cu privire la condiţiile de înstrãinare a imobilelor cu destinaţia de locuinţã, precum şi consecinţele juridice ale nerespectãrii acestora, nu s-a conformat exigenţelor legale, dã expresie propriei sale culpe, iar, potrivit principiului "nemo auditur propriam turpitudinem allegans", lipseşte de îndreptãţire critica reglementãrii în cauzã.
    Întrucât nu au intervenit elemente noi, de naturã sã determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în deciziile menţionate îşi pãstreazã valabilitatea şi în cauza de faţã.

    Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                             CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                                În numele legii
                                    DECIDE:

    Respinge, ca neîntemeiatã, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 50^1 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, excepţie ridicatã de Mihaela Conn în Dosarul nr. 13.866/306/2009 al Tribunalului Sibiu - Secţia civilã şi de Monica Puştea în Dosarul nr. 1.556/306/2008 al Curţii de Apel Alba Iulia - Secţia civilã.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 18 octombrie 2011.

                      PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                                AUGUSTIN ZEGREAN

                              Magistrat-asistent,
                              Ingrid Alina Tudora

                                    -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016