Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 1.339 din 22 octombrie 2009  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 si art. 34 din Codul de procedura civila, ale   art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului si ale art. 3 din Normele metodologice nr. P/608/773/1998 privind modul de tinere a registrelor comertului si de efectuare a inregistrarilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECIZIE nr. 1.339 din 22 octombrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 si art. 34 din Codul de procedura civila, ale art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului si ale art. 3 din Normele metodologice nr. P/608/773/1998 privind modul de tinere a registrelor comertului si de efectuare a inregistrarilor

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 14 decembrie 2009
Nicolae Cochinescu - preşedinte
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Antonia Constantin - procuror
Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 şi art. 34 din Codul de procedurã civilã, ale <>art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului şi ale art. 3 din Normele metodologice nr. P/608/773/1998 privind modul de ţinere a registrelor comerţului şi de efectuare a înregistrãrilor, excepţie ridicatã de Adrian Florea, Constantin Oţelea şi Nicolae Tãnase Marinescu în Dosarul nr. 18.249/2009 al judecãtorului delegat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângã Tribunalul Argeş.
La apelul nominal se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Preşedintele dispune a se face apelul şi în Dosarul nr. 4.043D/2009, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 şi art. 34 din Codul de procedurã civilã şi ale <>art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, excepţie ridicatã de Marian Dobrescu, Sevastian Dobre şi Ioan Dobre în Dosarul nr. 24.733/2009 al judecãtorului delegat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângã Tribunalul Argeş.
La apelul nominal se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Preşedintele dispune a se face apelul şi în Dosarul nr. 4.044D/2009, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a art. 31 şi art. 34 din Codul de procedurã civilã şi ale <>art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, excepţie ridicatã de Marian Dobrescu, Sevastian Dobre şi Ioan Dobre în Dosarul nr. 24.937/2009 al judecãtorului delegat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângã Tribunalul Argeş.
Curtea, din oficiu, pune în discuţie conexarea Dosarului nr. 4.043D/2009 şi a Dosarului nr. 4.044D/2009 la Dosarul nr. 2.176D/2009, având în vedere cã acestea au un obiect parţial identic.
Reprezentantul Ministerului Public aratã cã este de acord cu conexarea cauzelor.
Curtea, în temeiul dispoziţiilor <>art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 , dispune conexarea Dosarului nr. 4.043D/2009 şi a Dosarului nr. 4.044D/2009 la Dosarul nr. 2.176D/2009, care este primul înregistrat.
Cauza fiind în stare de judecatã, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca inadmisibilã, a excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 din Normele metodologice nr. P/608/773/1998 şi de respingere, ca neîntemeiatã, a dispoziţiilor art. 31 şi art. 34 din Codul de procedurã civilã şi ale <>art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, invocând jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarelor, constatã urmãtoarele:
Prin Încheierea din 27 aprilie 2009, pronunţatã în Dosarul nr. 18.249/2009, judecãtorul delegat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângã Tribunalul Argeş a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 şi art. 34 din Codul de procedurã civilã, ale <>art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului şi ale art. 3 din Normele metodologice nr. P/608/773/1998 privind modul de ţinere a registrelor comerţului şi de efectuare a înregistrãrilor, excepţie ridicatã de Adrian Florea, Constantin Oţelea şi Nicolae Tãnase Marinescu într-o cauzã având ca obiect soluţionarea cererii de înregistrare a unor menţiuni în registrul comerţului.
Prin încheierile din 1 iunie 2009, pronunţate în dosarele nr. 24.733/2009 şi nr. 24.937/2009, judecãtorul delegat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângã Tribunalul Argeş a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 şi art. 34 din Codul de procedurã civilã, ale <>art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, excepţie ridicatã de Marian Dobrescu, Sevastian Dobre şi Ioan Dobre în cauze având ca obiect soluţionarea cererilor de înregistrare a unor menţiuni în registrul comerţului.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin, în esenţã, cã dispoziţiile de lege criticate sunt neconstituţionale deoarece procedura de soluţionare a cererilor de recuzare nu asigurã dreptul la un proces echitabil. Totodatã, aratã cã dispoziţiile <>art. 6 din Legea nr. 26/1990 încalcã accesul liber la justiţie şi dreptul la apãrare, deoarece prevãd cã nu se citeazã acţionarii, administratorii sau ceilalţi reprezentanţi legali ai societãţii comerciale în cauzele prin care se soluţioneazã cererile depuse de terţi pentru înregistrarea unor menţiuni în registrul comerţului.
Judecãtorul delegat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângã Tribunalul Argeş apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã.
Potrivit dispoziţiilor <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
Avocatul Poporului considerã cã excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 din Normele metodologice nr. P/608/773/1998 este inadmisibilã, iar celelalte dispoziţii de lege criticate sunt constituţionale.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat Curţii Constituţionale punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,
examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi dispoziţiile <>Legii nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum este menţionat în încheierile de sesizare, îl constituie dispoziţiile art. 31 şi art. 34 din Codul de procedurã civilã, ale <>art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 3 din Normele metodologice nr. P/608/773/1998 privind modul de ţinere a registrelor comerţului şi de efectuare a înregistrãrilor, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 11 mai 1998.
Dispoziţiile de lege criticate au urmãtorul conţinut:
- Art. 31 din Codul de procedurã civilã: "Instanţa decide asupra recuzãrii, în camera de consiliu, fãrã prezenţa pãrţilor şi ascultând pe judecãtorul recuzat.
Nu se admite interogatoriul sau jurãmântul ca mijloc de dovadã a motivelor de recuzare.
În cursul judecãrii cererii de recuzare nu se va face niciun act de procedurã.";
- Art. 34 din Codul de procedurã civilã: "Încheierea prin care s-a încuviinţat sau respins abţinerea, ca şi aceea prin care s-a încuviinţat recuzarea, nu este supusã la nicio cale de atac.
Încheierea prin care s-a respins recuzarea se poate ataca numai odatã cu fondul.
Când instanţa superioarã de fond constatã cã recuzarea a fost pe nedrept respinsã, reface toate actele şi dovezile administrate la prima instanţã.";
- <>Art. 6 din Legea nr. 26/1990 : "(1) Înregistrãrile în registrul comerţului se fac pe baza unei încheieri a judecãtorului delegat sau, dupã caz, a unei hotãrâri judecãtoreşti irevocabile, în afarã de cazurile în care legea prevede altfel.
(1^1) Judecãtorul-delegat întâi sesizat spre a dispune înregistrarea în registrul comerţului a menţiunilor privind fuziunea, divizarea sau schimbarea sediului social al unei persoane juridice în alt judeţ se va pronunţa, prin aceeaşi încheiere, şi asupra înmatriculãrii persoanelor juridice astfel înfiinţate, radierii celor care îşi înceteazã existenţa ori înregistrãrii în registrul comerţului a modificãrii actelor constitutive ale persoanelor juridice care dobândesc o parte din patrimoniul persoanei juridice divizate, dupã caz, precum şi asupra înmatriculãrii şi radierii persoanelor juridice care îşi schimbã sediul social în alt judeţ.
(2) Încheierile judecãtorului delegat privitoare la înmatriculare sau la orice alte înregistrãri în registrul comerţului sunt executorii de drept şi sunt supuse numai recursului.
(3) Termenul de recurs este de 15 zile şi curge de la data pronunţãrii încheierii pentru pãrţi şi de la data publicãrii încheierii sau a actului modificator al actului constitutiv în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pentru orice alte persoane interesate.
(4) Recursul se depune şi se menţioneazã în registrul comerţului unde s-a fãcut înregistrarea. În termen de 3 zile de la data depunerii, oficiul registrului comerţului înainteazã recursul curţii de apel în a cãrei razã teritorialã se aflã domiciliul sau sediul comerciantului, iar în cazul sucursalelor înfiinţate în alt judeţ, la curtea de apel în a cãrei razã teritorialã se aflã sediul sucursalei.
(5) Motivele recursului se pot depune la instanţã, cu cel puţin douã zile înaintea termenului de judecatã.
(6) În cazul admiterii recursului, decizia instanţei de recurs va fi menţionatã în registrul comerţului."
Autorii excepţiei de neconstituţionalitate considerã cã aceste dispoziţii contravin prevederilor constituţionale cuprinse în art. 16 alin. (1) privind egalitatea în faţa legii, art. 20 referitoare la tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 21 privind accesul liber la justiţie, art. 24 privind dreptul la apãrare, art. 124 alin. (2) potrivit cãrora justiţia este unicã, egalã şi imparţialã pentru toţi şi ale art. 6 şi art. 14 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale, referitoare la dreptul la un proces echitabil şi la principiul nediscriminãrii.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine urmãtoarele:
I. Cu privire la dispoziţiile art. 3 din Normele metodologice nr. P/608/773/1998, Curtea constatã cã, potrivit art. 146 lit. d) teza întâi din Constituţie, instanţa de contencios constituţional "hotãrãşte asupra excepţiilor de neconstituţionalitate privind legile şi ordonanţele, ridicate în faţa instanţelor judecãtoreşti sau de arbitraj comercial". De asemenea, potrivit <>art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , Curtea Constituţionalã "decide asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecãtoreşti sau de arbitraj comercial privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţã în vigoare". Aşa fiind, normele metodologice nu pot constitui obiect al controlului de constituţionalitate, astfel cã excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 din Normele metodologice nr. P/608/773/1998 privind modul de ţinere a registrelor comerţului şi de efectuare a înregistrãrilor este inadmisibilã.
II. În ceea ce priveşte dispoziţiile art. 31 şi art. 34 din Codul de procedurã civilã, Curtea constatã cã acestea au mai fãcut obiect al controlului de constituţionalitate, prin raportare la aceleaşi prevederi constituţionale ca şi cele invocate în prezenta cauzã, în numeroase cazuri. În acest sens, prin <>Decizia nr. 1.074/2008 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 774 din 18 noiembrie 2008, Curtea a reţinut cã prevederile criticate din Codul de procedurã civilã nu contravin dispoziţiilor art. 21 din Constituţie, întrucât judecarea cererii de recuzare nu vizeazã fondul cauzei şi nu presupune în mod necesar dezbateri contradictorii. Prin aceastã reglementare legiuitorul a avut în vedere instituirea unei proceduri simple şi operative de soluţionare a acestei cereri, încheierea prin care s-a respins recuzarea putându-se ataca o datã cu fondul, instanţa superioarã de fond urmând a reface toate actele şi dovezile administrate la prima instanţã, atunci când constatã cã cererea de recuzare a fost pe nedrept respinsã.
Pentru aceleaşi considerente nu a putut fi reţinutã nici critica privind încãlcarea art. 24 privind dreptul la apãrare din Constituţie.
În final, Curtea a reţinut cã procedura privind judecarea cererii de recuzare este aceeaşi, indiferent de calitatea pãrţilor în proces, astfel încât nu se poate reţine încãlcarea nici a principiului egalitãţii în drepturi şi nici a prevederilor art. 124 din Legea fundamentalã, potrivit cãrora justiţia este unicã, imparţialã şi egalã pentru toţi.
Referitor la prevederile <>art. 6 din Legea nr. 26/1990 , prin <>Decizia nr. 79/2009 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 6 aprilie 2009, Curtea a reţinut cã, potrivit art. 126 alin. (2) din Constituţie, este atributul exclusiv al legiuitorului sã reglementeze procedura de judecatã, atâta vreme cât îşi subordoneazã acest demers regulilor şi principiilor constituţionale, iar prevederile de lege criticate sunt norme procedurale care reglementeazã aspecte referitoare la funcţionarea societãţilor comerciale în condiţii de legalitate, fãrã sã conţinã dispoziţii de naturã sã îngrãdeascã dreptul de liber acces la justiţie ori dreptul de a beneficia de un proces echitabil.
Întrucât criticile de neconstituţionalitate privesc, în esenţã, aceleaşi aspecte şi având în vedere cã nu au intervenit elemente noi, de naturã sã determine schimbarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, soluţiile şi considerentele deciziilor menţionate îşi menţin valabilitatea şi în cauza de faţã.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
În numele legii
DECIDE:

1. Respinge, ca fiind inadmisibilã, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 din Normele metodologice nr. P/608/773/1998 privind modul de ţinere a registrelor comerţului şi de efectuare a înregistrãrilor, excepţie ridicatã de Adrian Florea, Constantin Oţelea şi Nicolae Tãnase Marinescu în Dosarul nr. 18.249/2009 al judecãtorului delegat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângã Tribunalul Argeş.
2. Respinge, ca fiind neîntemeiatã, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 şi art. 34 din Codul de procedurã civilã şi ale <>art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, excepţie ridicatã de Adrian Florea, Constantin Oţelea şi Nicolae Tãnase Marinescu în Dosarul nr. 18.249/2009 şi de Marian Dobrescu, Sevastian Dobre şi Ioan Dobre în dosarele nr. 24.733/2009 şi nr. 24.937/2009, toate ale judecãtorului delegat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângã Tribunalul Argeş.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 22 octombrie 2009.

PREŞEDINTE,
NICOLAE COCHINESCU

Magistrat-asistent,
Ioana Marilena Chiorean

---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016