Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 1.321 din 11 octombrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9^3 alin. (1) lit. g) coroborate cu dispozitiile art. 50 alin. (1) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 1.321 din 11 octombrie 2011  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9^3 alin. (1) lit. g) coroborate cu dispozitiile art. 50 alin. (1) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 1.321 din 11 octombrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9^3 alin. (1) lit. g) coroborate cu dispozitiile art. 50 alin. (1) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 7 noiembrie 2011

    Augustin Zegrean - preşedinte
    Aspazia Cojocaru - judecãtor
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Mircea Ştefan Minea - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Tudorel Toader - judecãtor
    Doina Suliman - magistrat-asistent-şef

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

    Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9^3 alin. (1) lit. g) coroborate cu dispoziţiile art. 50 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, excepţie ridicatã de ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucureşti în Dosarul nr. 9.448/325/2009 al Tribunalului Timiş - Secţia comercialã şi de contencios administrativ, care formeazã obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 4.393D/2010.
    La apelul nominal rãspunde, pentru autorul excepţiei, avocatul George Papu, cu delegaţie depusã la dosar, lipsã fiind partea ANPC-IRPC-OJPC Arad-Timiş, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
    Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele acordã cuvântul avocatului autorului excepţiei, care solicitã admiterea excepţiei de neconstituţionalitate pentru motivele invocate în faţa instanţei judecãtoreşti.
    Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiatã a excepţiei de neconstituţionalitate.

                               CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, reţine urmãtoarele:
    Prin Încheierea din 10 septembrie 2010, pronunţatã în Dosarul nr. 9.448/325/2009, Tribunalul Timiş - Secţia comercialã şi de contencios administrativ a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9^3 alin. (1) lit. g) coroborate cu dispoziţiile art. 50 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor.
    Excepţia a fost ridicatã de recurentul ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucureşti cu ocazia soluţionãrii recursului formulat împotriva Deciziei nr. 19.116 din 23 decembrie 2009, pronunţatã de Judecãtoria Timişoara, în contradictoriu cu intimatul ANPC-IRPC-OJPC Arad-Timiş într-o cauzã având ca obiect anularea unui proces-verbal de contravenţie.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţã, cã textele de lege criticate contravin prevederilor art. 15 alin. (2) din Constituţie, astfel cã "sintagma «în cadrul contractelor încheiate cu consumatorii» trebuie sã aibã înţelesul de: «în cadrul contractelor încheiate cu consumatorii dupã data intrãrii în vigoare a prezentului act normativ»." În continuare, considerã cã dispoziţiile de lege atacate înfrâng şi prevederile constituţionale ale art. 11, art. 20 şi art. 23 alin. (12), deoarece, pe de o parte, sintagma "contracte încheiate" primeşte în concret mai multe valenţe, fiind "lipsite de previzibilitatea cerutã de art. 6 şi art. 7 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale", iar, pe de altã parte, aceste dispoziţii sunt contrare principiului legalitãţii incriminãrii. Autorul excepţiei apreciazã, de asemenea, cã textele de lege criticate "se supun rigorilor impuse pentru o normã penalã". În fine, susţine restrângerea libertãţii economice consfinţite prin art. 135 din Constituţie, cu încãlcarea art. 53 din Constituţie.
    Instanţa de judecatã apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiatã.
    Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    Avocatul Poporului considerã cã textele de lege criticate sunt constituţionale.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

                               CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, susţinerile avocatului autorului excepţiei, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 9^3 alin. (1) lit. g) coroborate cu dispoziţiile art. 50 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 28 martie 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, dispoziţii care au urmãtorul conţinut:
    - Art. 9^3 alin. (1) lit. g): "În cadrul contractelor încheiate cu consumatorii, furnizorii de servicii financiare sunt obligaţi sã respecte urmãtoarele reguli: [...]
    g) în contractele de credit cu dobândã variabilã se vor aplica urmãtoarele reguli:
    1. variaţia ratei dobânzii trebuie sã fie independentã de voinţa furnizorului de servicii financiare, raportatã la fluctuaţiile unor indici de referinţã verificabili, menţionaţi în contract, sau la modificãrile legislative care impun acest lucru;
    2. dobânda poate varia în funcţie de dobânda de referinţã a furnizorului de servicii financiare, cu condiţia ca aceasta sã fie unicã pentru toate produsele financiare destinate persoanelor fizice ale operatorului economic respectiv şi sã nu fie majoratã peste un anumit nivel, stabilit prin contract;
    3. formula dupã care se calculeazã variaţia dobânzii trebuie indicatã în mod expres în contract, cu precizarea periodicitãţii şi/sau a condiţiilor în care survine modificarea ratei dobânzii, atât în sensul majorãrii, cât şi în cel al reducerii acesteia; [...]";
    - Art. 50 alin. (1) lit. e): "Constituie contravenţii, dacã nu au fost sãvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sã fie considerate infracţiuni, şi se sancţioneazã dupã cum urmeazã: [...]
    e) încãlcarea dispoziţiilor art. 9^1, art. 9^2 şi art. 9^3, cu amendã contravenţionalã de la 5.000 lei la 50.000 lei; [...]."
    În susţinerea neconstituţionalitãţii textelor arãtate mai sus, autorul excepţiei invocã încãlcarea prevederilor constituţionale ale art. 15 alin. (2) privind principiul neretroactivitãţii legii, art. 11 privind raportul dintre dreptul internaţional şi dreptul intern, ale art. 20 referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 23 alin. (12) privind legalitatea incriminãrii, art. 135 privind economia şi art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertãţi, precum şi prevederile art. 6 şi art. 7 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale, referitoare la dreptul la un proces echitabil, respectiv legalitatea incriminãrii.
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine cã prin Decizia nr. 277 din 1 iulie 2003, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 635 din 5 septembrie 2003, a statuat cã "Drepturile cetãţenilor care au calitatea de consumatori şi obligaţiile corelative ale agenţilor economici, prevãzute de Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, au caracter de protecţie împotriva unor practici abuzive [...]."
    În legãturã cu susţinerea privind înfrângerea prevederilor art. 15 alin. (2) din Constituţie, potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale, concretizatã, de exemplu, prin Decizia nr. 330 din 27 noiembrie 2001, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 28 ianuarie 2002, o lege nu este retroactivã atunci când modificã pentru viitor o stare de drept nãscutã anterior şi nici atunci când suprimã producerea în viitor a efectelor unei situaţii juridice constituite sub imperiul legii vechi, pentru cã în aceste cazuri legea nouã nu face altceva decât sã reglementeze modul de acţiune în timpul urmãtor intrãrii ei în vigoare, adicã în domeniul ei propriu de aplicare.
    Rezultã cã retroactivitatea legii priveşte modificarea unei situaţii pentru trecut, iar nu reglementarea diferitã a unei situaţii juridice pentru viitor. În aceste condiţii, Curtea nu poate reţine argumentele privind înfrângerea prevederilor art. 15 alin. (2) din Constituţie.
    Referitor la celelalte motive invocate, Curtea constatã cã, în concret, autorul excepţiei, pe de o parte, solicitã modificarea şi completarea dispoziţiilor legale criticate, iar, pe de altã parte, criticile sale vizeazã probleme ce ţin de modul de interpretare şi de aplicare a acestora, ceea ce excedeazã controlului de constituţionalitate şi, prin urmare, nu pot fi cenzurate de instanţa de contencios constituţional, fiind de competenţa legiuitorului, respectiv a instanţei de judecatã.
    În fine, nu poate fi reţinutã ca relevantã pentru soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate jurisprudenţa constituţionalã şi convenţionalã invocatã de autorul acesteia în notele scrise depuse la dosar.

    Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                        CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                            În numele legii
                               DECIDE:

    Respinge ca neîntemeiatã excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9^3 alin. (1) lit. g) coroborate cu dispoziţiile art. 50 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, excepţie ridicatã de ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucureşti în Dosarul nr. 9.448/325/2009 al Tribunalului Timiş - Secţia comercialã şi de contencios administrativ.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 11 octombrie 2011.


               PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                       AUGUSTIN ZEGREAN

                    Magistrat-asistent-şef,
                        Doina Suliman
                          ________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016