Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 1.285 din 14 octombrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 si 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 31/2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar si ale art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 1.285 din 14 octombrie 2010  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 si 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 31/2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar si ale art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 1.285 din 14 octombrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 si 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 31/2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar si ale art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 15 noiembrie 2010

    Acsinte Gaspar - preşedinte
    Aspazia Cojocaru - judecãtor
    Petre Lãzãroiu - judecãtor
    Mircea Ştefan Minea - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Tudorel Toader - judecãtor
    Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

    Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 31/2009 privind unele mãsuri în domeniul salarizãrii personalului din sectorul bugetar şi ale <>art. 2 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 41/2009 privind unele mãsuri în domeniul salarizãrii personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009, excepţie ridicatã de Sindicatul Învãţãmânt Buftea în Dosarul nr. 32.356/3/2009 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncã şi asigurãri sociale şi de Uniunea Judeţeanã a Sindicatelor de Învãţãmânt Vaslui în Dosarul nr. 3.420/89/2009 şi Dosarul nr. 3.421/89/2009 ale Tribunalului Vaslui - Secţia civilã.
    La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
    Curtea, având în vedere cã excepţiile de neconstituţionalitate ridicate în dosarele nr. 181D/2010, nr. 216D/2010 şi nr. 217D/2010 au obiect identic, pune în discuţie, din oficiu, problema conexãrii cauzelor.
    Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere dispoziţiile art. 164 din Codul de procedurã civilã, nu se opune conexãrii dosarelor.
    Curtea, în temeiul dispoziţiilor <>art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea dosarelor nr. 216D/2010 şi nr. 217D/2010 la Dosarul nr. 181D/2010, care este primul înregistrat.
    Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele acordã cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca inadmisibilã.

                                    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrãrile dosarelor, constatã urmãtoarele:
    Prin încheierile din 17 decembrie 2009 şi 7 ianuarie 2010, pronunţate în dosarele nr. 32.356/3/2009, nr. 3.420/89/2009 şi nr. 3.421/89/2009, Tribunalul Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncã şi asigurãri sociale şi Tribunalul Vaslui - Secţia civilã au sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 31/2009 privind unele mãsuri în domeniul salarizãrii personalului din sectorul bugetar şi ale <>art. 2 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 41/2009 privind unele mãsuri în domeniul salarizãrii personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009.
    Excepţia a fost ridicatã, în dosarele de mai sus, de Sindicatul Învãţãmânt Buftea şi Uniunea Judeţeanã a Sindicatelor din Învãţãmânt Vaslui.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin cã prevederile legale menţionate încalcã dispoziţiile constituţionale ale art. 1 alin. (4) şi (5) referitoare la statul român, art. 20 alin. (1) referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 41 alin. (2) privind munca şi protecţia socialã a muncii, art. 61 alin. (1) privind rolul Parlamentului, art. 102 alin. (1) privind rolul Guvernului, art. 111 alin. (1) privind informarea Parlamentului, art. 115 alin. (4) şi (6) privind condiţiile de adoptare a ordonanţelor de urgenţã, precum şi art. 141 privind Consiliul Economic şi Social, deoarece:
    - nu se justificã urgenţa emiterii ordonanţelor criticate;
    - ordonanţele au fost emise fãrã consultarea Consiliului Economic şi Social;
    - a fost încãlcat principiul supremaţiei legii, în condiţiile în care, deşi Legea învãţãmântului prevede cã în România învãţãmântul constituie prioritate naţionalã, Guvernul a diminuat salariile personalului didactic;
    - s-au încãlcat normele constituţionale privind dreptul la muncã, dreptul la un trai decent şi protecţia socialã a muncii.
    Astfel, prin adoptarea acestei ordonanţe de urgenţã, Guvernul refuzã sã aplice o lege adoptatã de Parlament, ceea ce încalcã dispoziţiile constituţionale ale art. 1 alin. (4) şi (5), precum şi ale art. 61 alin. (1). De asemenea, aratã cã Guvernul a adoptat ordonanţa de urgenţã cu încãlcarea exigenţelor stabilite de art. 115 alin. (4) şi (6) din Constituţie, întrucât nu a indicat situaţia extraordinarã care a stat la baza emiterii acesteia, nu a motivat corespunzãtor urgenţa acestei reglementãri şi a afectat drepturile constituţionale ale personalului didactic, şi anume dreptul la un nivel de trai decent şi protecţia socialã a muncii. Totodatã, considerã a fi încãlcate şi dispoziţiile art. 102 alin. (1) şi (2), precum şi ale art. 141 din Constituţie, întrucât Guvernul nu a consultat Consiliul Economic şi Social atunci când a adoptat aceastã ordonanţã de urgenţã. În sfârşit, aratã cã, practic, prin <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 41/2009 se modificã din nou <>Legea nr. 221/2008, fãcând imposibilã acordarea creşterilor salariale prevãzute de acest act normativ, adoptat de Parlament, ceea ce reprezintã o încãlcare a rolului şi funcţiilor Guvernului şi o dovadã în plus a imixtiunii Executivului în activitatea Legislativului.
    Tribunalul Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncã şi asigurãri sociale şi Tribunalul Vaslui - Secţia civilã opineazã cã excepţia de neconstituţionalitate este întemeiatã.
    Potrivit <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    Guvernul României considerã cã excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilã.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

                                    CURTEA,
    examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului rapoartele întocmite de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile <>art. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 31/2009 privind unele mãsuri în domeniul salarizãrii personalului din sectorul bugetar, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 1 aprilie 2009, şi ale <>art. 2 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 41/2009 privind unele mãsuri în domeniul salarizãrii personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 30 aprilie 2009.
    Prevederile legale criticate au urmãtorul cuprins:
    - <>Art. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 31/2009: "<>Art. 2. - Alineatul (1) al articolului 1^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 şi în anul 2009 personalului din învãţãmânt, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 30 ianuarie 2008, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 221/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
    1. Dupã litera a) se introduce o nouã literã, litera a^1), cu urmãtorul cuprins:
    «a^1) pentru perioada 1-30 aprilie 2009, coeficienţii de multiplicare şi valorile coeficientului de multiplicare 1,000 sunt prevãzuţi pentru toate funcţiile didactice şi didactice auxiliare în anexele nr. 1.1a, 1.2a, 2a şi 3a;».
    2. Litera b) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    «b) pentru perioada 1 mai-31 august 2009 se va acorda o treime din creşterea salariilor de bazã obţinute prin aplicarea coeficienţilor de multiplicare şi a valorilor coeficientului de multiplicare 1,000 prevãzuţi pentru toate funcţiile didactice şi didactice auxiliare în anexele nr. 1.1b, 1.2b, 2b şi 3b;».
    Art. 3. - Valorile coeficientului de multiplicare 1,000 prevãzute în anexele nr. 1.1a, 1.2a, 2a, 3a, 1.1b, 1.2b, 2b şi 3b la <>Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 221/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se aplicã corespunzãtor perioadelor stabilite la art. 2 din prezenta ordonanţã de urgenţã.";
    - <>Art. 2 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 41/2009: "<>Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 şi în anul 2009 personalului din învãţãmânt, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2008, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 221/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:
    1. La articolul 1^1 alineatul (1), litera a^1) va avea urmãtorul cuprins:
    «a^1) pentru perioada 1 mai-31 decembrie 2009, coeficienţii de multiplicare şi valorile coeficientului de multiplicare 1,000 sunt prevãzuţi pentru toate funcţiile didactice şi didactice auxiliare în anexele nr. 1.1a, 1.2a, 2a şi 3a;».
    2. La articolul 1^1 alineatul (1), literele b) şi c) se abrogã.
    3. Anexele nr. 1.1b, 1.2b, 2b şi 3b se abrogã."
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã dispoziţiile <>art. 2 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 31/2009 şi ale <>art. 2 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 41/2009 completau, respectiv modificau dispoziţii ale <>Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 şi în anul 2009 personalului din învãţãmânt, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2008. Acest din urmã act normativ a fost abrogat prin dispoziţiile <>art. 48 alin. (1) pct. 16 din Partea a lll-a, cap. VI din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitarã a personalului plãtit din fonduri publice, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762 din 9 noiembrie 2009, care a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2010, cu excepţia dispoziţiilor art. 49-52 si ale art. 4 alin. (1) din anexa nr. VI, care au intrat în vigoare la 3 zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I. Actul normativ abrogator se referã, printre altele, şi la salarizarea personalului didactic, dar, având în vedere cã susţinerile autorului excepţiei privesc modificarea neconstituţionalã prin intermediul unor ordonanţe de urgenţã a unor domenii ce au fost iniţial prevãzute prin lege, Curtea constatã cã obiectul criticii nu se mai conservã.
    Pentru aceste motive, având în vedere dispoziţiile <>art. 29 alin. (1) şi (6) din Legea nr. 47/1992, precum şi data la care instanţa de contencios constituţional a fost sesizatã, respectiv 17 decembrie 2009 şi 7 ianuarie 2010, Curtea constatã cã excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 2 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 31/2009 şi ale <>art. 2 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 41/2009, urmeazã a fi respinsã atât ca devenitã inadmisibilã, cât şi ca inadmisibilã, în funcţie de data emiterii încheierilor de sesizare.
    În baza aceluiaşi temei legal, excepţia de neconstitu ţionalitate este inadmisibilã şi în ceea ce priveşte dispoziţiile <>art. 3 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 31/2009, care au fost abrogate prin dispoziţiile <>art. 3 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 41/2009 privind unele mãsuri în domeniul salarizãrii personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 30 aprilie 2009.

    Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                             CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                                În numele legii
                                    DECIDE:
    1. Respinge ca inadmisibilã excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 3 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 31/2009 privind unele mãsuri în domeniul salarizãrii personalului din sectorul bugetar, excepţie ridicatã de Sindicatul Învãţãmânt Buftea în Dosarul nr. 32.356/3/2009 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncã şi asigurãri sociale şi de Uniunea Judeţeanã a Sindicatelor de Învãţãmânt Vaslui în Dosarul nr. 3.420/89/2009 şi Dosarul nr. 3.421/89/2009 ale Tribunalului Vaslui Secţia civilã.
    2. Respinge ca inadmisibilã excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 2 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 31/2009 privind unele mãsuri în domeniul salarizãrii personalului din sectorul bugetar şi ale <>art. 2 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 41/2009 privind unele mãsuri în domeniul salarizãrii personalului din sectorul bugetar pentru perioada maidecembrie 2009, excepţie ridicatã de Sindicatul Învãţãmânt Buftea în Dosarul nr. 32.356/3/2009 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncã şi asigurãri sociale.
    3. Respinge ca devenitã inadmisibilã excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 2 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 31/2009 privind unele mãsuri în domeniul salarizãrii personalului din sectorul bugetar şi ale <>art. 2 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 41/2009 privind unele mãsuri în domeniul salarizãrii personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009, excepţie ridicatã de Uniunea Judeţeanã a Sindicatelor de Învãţãmânt Vaslui în Dosarul nr. 3.420/89/2009 şi Dosarul nr. 3.421/89/2009 ale Tribunalului Vaslui - Secţia civilã.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 14 octombrie 2010.

                                  PREŞEDINTE,
                                 ACSINTE GASPAR

                              Magistrat-asistent,
                            Afrodita Laura Tutunaru

                                    -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016