Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 1.278 din 29 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 460 alin. 1 din Codul de procedura civila
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 1.278 din 29 septembrie 2011  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 460 alin. 1 din Codul de procedura civila    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 1.278 din 29 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 460 alin. 1 din Codul de procedura civila

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 29 noiembrie 2011

    Augustin Zegrean - preşedinte
    Aspazia Cojocaru - judecãtor
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Mircea Ştefan Minea - judecãtor
    Iulia Antoanella Motoc - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Tudorel Toader - judecãtor
    Andreea Costin - magistrat-asistent

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

    Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 460 alin. 1 din Codul de procedurã civilã, excepţie ridicatã de Primãria Comunei Bradu în Dosarul nr. 12.990/280/2009 al Tribunalului Argeş - Secţia civilã, şi care formeazã obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 4.307D/2010.
    La apelul nominal se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
    Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele acordã cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiatã, fãcând trimitere la jurisprudenţa Curţii Constituţionale.

                                     CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
    Prin Încheierea din 4 octombrie 2010, pronunţatã în Dosarul nr. 12.990/280/2009, Tribunalul Argeş - Secţia civilã a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 460 alin. 1 din Codul de procedurã civilã, excepţie ridicatã de Primãria Comunei Bradu într-o cauzã având ca obiect soluţionarea recursului formulat împotriva unei sentinţe civile prin care a fost validatã poprirea.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarea acesteia susţine, în esenţã, cã dispoziţiile legale criticate sunt neconstituţionale, întrucât creditorul se poate îndrepta direct împotriva terţului poprit în scopul valorificãrii creanţei, fiind astfel încãlcat dreptul la un proces echitabil, deoarece actul juridic în baza cãruia terţul poprit îi datoreazã debitorului o sumã de bani nu poate avea efecte decât între pãrţile sale, conform principiului relativitãţii. De asemenea, autoarea excepţiei de neconstituţionalitate aratã cã prin textul legal criticat se dã posibilitatea executorului judecãtoresc de a sesiza instanţa, care nu este în niciun fel parte a raportului juridic dintre debitor şi terţul poprit, fiind doar o autoritate a statului învestitã cu punerea în executare a hotãrârilor judecãtoreşti ori a altor titluri executorii, fiind astfel încãlcat principiul disponibilitãţii din dreptul civil şi, implicit, dreptul la un proces echitabil.
    Tribunalul Argeş - Secţia civilã considerã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã, deoarece dispoziţiile legale invocate nu aduc nicio atingere dreptului la un proces echitabil al debitorului, care beneficiazã de aceleaşi drepturi şi garanţii procesuale ca şi celelalte pãrţi implicate în aceastã procedurã.
    Nici critica privind încãlcarea liberului acces la justiţie şi a dreptului la un proces echitabil, formulatã din perspectiva pretinsei nerespectãri a principiului disponibilitãţii, nu poate fi reţinutã, întrucât, potrivit art. 49 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecãtoreşti, "Executarea silitã şi celelalte acte care sunt de competenţa executorului judecãtoresc se îndeplinesc la cerere, dacã legea nu dispune altfel."
    Cât despre încãlcarea principiului relativitãţii, instanţa apreciazã cã, în primul rând, situaţia premisã, şi anume raporturile juridice obligaţionale stabilite prin titluri executorii, sentinţe judecãtoreşti definitive şi irevocabile, raporturi care nu pot fi schimbate prin voinţa pãrţilor, nu este similarã cu cea emanând din acte juridice care reprezintã voinţa exclusivã a pãrţilor contractante atât din punctul de vedere al naşterii lor, cât şi al desfiinţãrii lor. În plus, instituţia validãrii popririi poate fi asimilatã excepţiilor de la principiul invocat, cel al relativitãţii, prin unirea a douã raporturi juridice succesive, mediate, într-unul singur, direct, venindu-se astfel în întâmpinarea creditorului.
    Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

                                     CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze prezenta excepţie.
    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 460 alin. 1 din Codul de procedurã civilã, text de lege care are urmãtorul cuprins: "Dacã terţul poprit nu-şi mai îndeplineşte obligaţiile ce-i revin pentru efectuarea popririi, inclusiv în cazul în care, în loc sã consemneze suma urmãribilã a liberat-o debitorului poprit, creditorul, debitorul sau organul de executare, în termen de 3 luni de la data când terţul poprit trebuia sã consemneze sau sã plãteascã suma urmãribilã, poate sesiza instanţa de executare, în vederea validãrii popririi."
    În opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil şi art. 20 referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului din Constituţie, raportat la art. 6 paragraful 1 referitor la dreptul la un proces echitabil din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale.
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã s-a mai pronunţat asupra dispoziţiilor legale criticate, reţinând în acest sens, prin Decizia nr. 1.164 din 17 septembrie 2009, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 731 din 28 octombrie 2009, cã acestea nu aduc nicio atingere dreptului la un proces echitabil al debitorului, care beneficiazã de aceleaşi drepturi şi garanţii procesuale ca şi celelalte pãrţi implicate în aceastã procedurã. Astfel, potrivit art. 460 alin. 2 din Codul de procedurã civilã, instanţa de executare sesizatã cu cererea de validare a popririi "va cita creditorul urmãritor, debitorul şi terţul poprit şi [...] va da o hotãrâre de validare a popririi prin care va obliga terţul poprit sã plãteascã creditorului, în limita creanţei, suma datoratã debitorului [...]". Ca urmare, numai în contradictoriu cu aceştia (creditorul urmãritor, debitorul şi terţul poprit), ca pãrţi ale raportului juridic dedus judecãţii, se analizeazã dacã terţul poprit datoreazã debitorului sume de bani, cu respectarea pentru toate pãrţile a garanţiilor care caracterizeazã dreptul la un proces echitabil.
    Curtea a reţinut cã este neîntemeiatã şi critica privind încãlcarea liberului acces la justiţie şi a dreptului la un proces echitabil, formulatã din perspectiva pretinsei nerespectãri a principiului disponibilitãţii, întrucât, potrivit art. 49 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecãtoreşti, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 10 noiembrie 2000, "Executarea silitã şi celelalte acte care sunt de competenţa executorului judecãtoresc se îndeplinesc la cerere, dacã legea nu dispune altfel".
    Pentru aceleaşi motive arãtate mai sus, Curtea a reţinut cã nu sunt încãlcate nici prevederile art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale.
    Întrucât nu au intervenit elemente noi, de naturã sã determine schimbarea acestei jurisprudenţe, soluţia pronunţatã de Curte prin decizia menţionatã, precum şi considerentele care au fundamentat-o sunt valabile şi în prezenta cauzã.

    Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                             CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                                În numele legii
                                    DECIDE:
    Respinge, ca neîntemeiatã, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 460 alin. 1 din Codul de procedurã civilã, excepţie ridicatã de Primãria Comunei Bradu în Dosarul nr. 12.990/280/2009 al Tribunalului Argeş - Secţia civilã.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 29 septembrie 2011.

          PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                  AUGUSTIN ZEGREAN

                Magistrat-asistent,
                  Andreea Costin

                                   --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016