Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 1.243 din 7 octombrie 2010  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 280 alin. 5 si art. 582 din Codul de procedura civila    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 1.243 din 7 octombrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 280 alin. 5 si art. 582 din Codul de procedura civila

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 12 noiembrie 2010

    Augustin Zegrean - preşedinte
    Aspazia Cojocaru - judecãtor
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Petre Lãzãroiu - judecãtor
    Mircea Ştefan Minea - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Tudorel Toader - judecãtor
    Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cãtãlina Gliga.
    Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 280 alin. 5 şi art. 582 din Codul de procedurã civilã, excepţie ridicatã de Compania Naţionalã "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. din Constanţa în Dosarul nr. 7.798/2/2009 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia comercialã.
    La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
    Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele acordã cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care, având în vedere faptul cã neconstituţionalitatea reglementãrii criticate este dedusã din compararea unor texte de lege, pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca fiind inadmisibilã.

                                    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
    Prin Încheierea din 19 ianuarie 2010, pronunţatã în Dosarul nr. 7.798/2/2009, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia comercialã a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 280 alin. 5 şi art. 582 din Codul de procedurã civilã, excepţie ridicatã de Compania Naţionalã "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. din Constanţa într-o cauzã având ca obiect soluţionarea recursului formulat împotriva unei sentinţe pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VI-a comercialã.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine cã prin prevederile de lege criticate din Codul de procedurã civilã s-a prevãzut posibilitatea atacãrii cu recurs a încheierii pronunţate în temeiul art. 280 alin. 5 din Codul de procedurã civilã, cu toate cã într-o procedurã similarã, reglementatã de art. 403 alin. 4 din acelaşi cod, legiuitorul a eliminat recursul. În acest context, apreciazã cã nu existã nicio raţiune pentru care legiuitorul sã trateze în mod diferit douã instituţii identice prin efectele lor, ce au ca scop protejarea debitorului împotriva mãsurilor de executare silitã a unor drepturi nedefinitive sau împotriva mãsurilor de executare silitã nelegale, cât timp, în ambele cazuri, creditorul beneficiazã de garanţii suficiente pentru acoperirea eventualelor daune cauzate de asemenea mãsuri. Astfel, aratã cã atât în cazul prevederilor art. 403 alin. 4, cât şi în cazul celor ale art. 280 alin. 5 debitorul este obligat sã consemneze o cauţiune, fãrã însã a beneficia şi de o egalitate cu privire la beneficiul suspendãrii. În consecinţã, autorul excepţiei apreciazã cã se impune, în baza principiului egalitãţii în drepturi şi al echitãţii, ca şi în cazul suspendãrii provizorii a unei hotãrâri nedefinitive, cãreia lege i-a conferit caracter executoriu (art. 280 alin. 5 din Codul de procedurã civilã), sã fie recunoscutã aceeaşi forţã juridicã încheierii prin care se dispune suspendarea (precum în cazul dispoziţiilor art. 403 alin. 4 din acelaşi cod), respectiv sã se recunoascã acesteia caracterul unei hotãrâri irevocabile, nesupusã niciunei cãi de atac.
    Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia comercialã considerã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã, reglementarea legalã criticatã nefiind în contradicţie cu normele constituţionale invocate.
    Potrivit prevederilor <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

                                    CURTEA,
    examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 280 alin. 5 şi art. 582 din Codul de procedurã civilã, care au urmãtorul cuprins:
    - Art. 280 alin. 5: "Pânã la dezlegarea cererii de suspendare aceasta va putea fi încuviinţatã vremelnic, prin ordonanţã preşedinţialã, chiar înainte de sosirea dosarului, cu respectarea cerinţei prevãzute la alin. 4.";
    - Art. 582: "Ordonanţa este supusã recursului în termen de 5 zile de la pronunţare, dacã s-a dat cu citarea pãrţilor, şi de la comunicare, dacã s-a dat fãrã citarea lor.
    Instanţa de recurs poate suspenda executarea pânã la judecarea recursului, dar numai cu plata unei cauţiuni al cãrei cuantum se va stabili de cãtre aceasta.
    Recursul se judecã de urgenţã şi cu precãdere, cu citarea pãrţilor. Dispoziţiile art. 581 alin. 3 referitoare la amânarea pronunţãrii şi redactarea ordonanţei sunt aplicabile.
    Împotriva executãrii ordonanţei preşedinţiale se poate face contestaţie."
    Autorul excepţiei susţine cã prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, art. 21 privind accesul liber la justiţie, art. 24 alin. (1) care consacrã dreptul la apãrare şi art. 124 alin. (2) potrivit cãrora "justiţia este unicã, imparţialã şi egalã pentru toţi".
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã reglementarea criticatã a mai fãcut obiect al controlului de constituţionalitate, prin raportare la aceleaşi dispoziţii din Legea fundamentalã şi cu motivãri similare.
    Astfel, prin <>Decizia nr. 1.669 din 15 decembrie 2009, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 23 februarie 2010, sau <>Decizia nr. 333 din 25 martie 2010, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 8 aprilie 2010, Curtea a statuat cã prevederile art. 582 şi art. 280 alin. 5 din Codul de procedurã civilã sunt constituţionale.
    Curtea reţine însã cã în prezenta cauzã criticile formulate se fundamenteazã, în mare parte, pe compararea textelor ce fac obiectul excepţiei cu alte prevederi legale, respectiv pun în discuţie interpretarea şi aplicarea lor. Or, asemenea critici nu intrã în competenţa Curţii Constituţionale, ci a instanţelor de judecatã ori a legiuitorului, dupã caz.
    Aceasta întrucât, pe de o parte, potrivit <>art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, "Curtea Constituţionalã se pronunţã numai asupra constituţionalitãţii actelor cu privire la care a fost sesizatã, fãrã a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului", iar, pe de altã parte, aşa cum Curtea s-a pronunţat în mod constant în jurisprudenţa sa, de exemplu prin <>Decizia nr. 495 din 16 noiembrie 2004, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 19 ianuarie 2005, examinarea constituţionalitãţii unui text de lege are în vedere compatibilitatea acelui text cu dispoziţiile constituţionale pretins încãlcate, iar nu compararea mai multor prevederi legale între ele şi raportarea concluziei ce ar rezulta din aceastã comparaţie la dispoziţii ori principii ale Constituţiei.

    Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                             CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                                În numele legii
                                    DECIDE:

    Respinge, ca inadmisibilã, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 280 alin. 5 şi art. 582 din Codul de procedurã civilã, excepţie ridicatã de Compania Naţionalã "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. din Constanţa în Dosarul nr. 7.798/2/2009 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia comercialã.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 7 octombrie 2010.

                      PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                                AUGUSTIN ZEGREAN

                              Magistrat-asistent,
                              Ingrid Alina Tudora

                                      ----
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice