Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 1.208 din 5 octombrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 167^1 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 1.208 din 5 octombrie 2010  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 167^1 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 1.208 din 5 octombrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 167^1 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 7 decembrie 2010

    Augustin Zegrean - preşedinte
    Aspazia Cojocaru - judecãtor
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Petre Lãzãroiu - judecãtor
    Mircea Ştefan Minea - judecãtor
    Iulia Antoanella Motoc - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Tudorel Toader - judecãtor
    Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cãtãlina Gliga.

    Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 167^1 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, excepţie ridicatã de Valentin Mazãre în Dosarul nr. 33.081/3/2008 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncã şi asigurãri sociale.
    La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
    Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiatã a excepţiei de neconstituţionalitate, arãtând cã dispoziţiile de lege criticate au un caracter tranzitoriu, urmãrind înlãturarea unor inechitãţi sociale.

                               CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
    Prin Încheierea din 18 noiembrie 2009, pronunţatã în Dosarul nr. 33.081/3/2008, Tribunalul Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncã şi asigurãri sociale a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 167^1 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale. Excepţia a fost ridicatã de Valentin Mazãre cu prilejul soluţionãrii contestaţiei formulate împotriva deciziei de pensionare.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţã, cã recunoaşterea beneficiului stagiului de cotizare în grupa I de muncã în conformitate cu vechea reglementare, respectiv <>Legea nr. 3/1977, numai pentru asiguraţii ale cãror drepturi la pensie se deschid pânã la 31 martie 2011 este contrarã principiului egalitãţii în drepturi şi instituie o discriminare faţã de asiguraţii ale cãror drepturi la pensie se deschid dupã aceastã datã şi care au lucrat şi au cotizat în aceleaşi condiţii, aflându-se, prin urmare, în situaţii identice. Termenul de aplicabilitate a normei nu constituie un criteriu obiectiv şi rezonabil pentru a considera cã cetãţenii se aflã în situaţii diferite.
    Tribunalul Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncã şi asigurãri sociale considerã cã dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale. În acest sens, aratã cã data pensionãrii, anterioarã sau ulterioarã intrãrii în vigoare a unei noi reglementãri în materie, genereazã situaţii juridice diferite, care impun şi justificã un tratament juridic diferenţiat. De asemenea, aratã cã susţinerile autorului excepţiei sunt infirmate de chiar conţinutul textului de lege criticat, care reglementeazã o procedurã tehnicã prin a cãrei aplicare, în timp, sã fie înlãturate discrepanţele inerente între cei pensionaţi sub imperiul legii anterioare şi cei pensionaţi dupã intrarea în vigoare a noii reglementãri. Existenţa unor discrepanţe nu îndreptãţeşte însã calificarea reglementãrii ca fiind discriminatorie, esenţialã fiind voinţa legiuitorului de a le elimina, chiar dacã un atare deziderat se realizeazã printr-un proces cu derulare în timp, şi nu dintr-o datã, ceea ce, pentru raţiuni evidente, nu este practic posibil.
    În conformitate cu dispoziţiile <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de vedere solicitate cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

                               CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art.1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile <>art. 167^1 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, dispoziţii potrivit cãrora: "(1) Într-un interval de 10 ani de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, persoanele care au desfãşurat activitãţi încadrate în grupa I de muncã, conform legislaţiei anterioare, pot solicita pensie pentru limitã de vârstã cu reducerea vârstelor standard de pensionare, conform tabelului nr. 4.
    TABELUL Nr. 4


┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│Stagiul de cotizare realizat efectiv,│Reducerea vârstelor standard de │
│conform legislaţiei anterioare, în │pensionare prevãzute în anexa nr. 3 │
│grupa I de muncã (ani împliniţi) ├────────────────────┬─────────────────┤
│ │ (ani) │ (luni) │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│ 2 │ 1 │ 2 │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│ 4 │ 2 │ 5 │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│ 6 │ 3 │ 7 │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│ 8 │ 4 │ 10 │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│ 10 │ 6 │ 0 │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│ 12 │ 7 │ 2 │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│ 14 │ 8 │ 5 │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│ 16 │ 9 │ 7 │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│ 18 │ 10 │ 10 │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│ 20 │ 12 │ 0 │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│ 22 │ 13 │ 0 │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│ 24 │ 14 │ 0 │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│ 26 şi peste │ 15 │ 0 │
└─────────────────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────┘    (2) Vârstele de pensionare reduse conform prevederilor alin. (1) nu pot fi mai mici de 50 de ani.
    (3) Prevederile alin. (1) se aplicã şi în cazul asiguraţilor prevãzuţi la art. 20, dacã acestea sunt mai avantajoase decât cele stipulate în anexele nr. 4 şi 5.
    (4) Vârstele standard de pensionare din care se face reducerea prevãzutã în tabelul nr. 4 sunt cele corespunzãtoare anului, respectiv lunii în care se deschide dreptul de pensie, prevãzute în anexa nr. 3, în condiţiile realizãrii stagiului complet de cotizare corespunzãtor anului, respectiv lunii în care se deschide dreptul de pensie.
    (5) Reducerea vârstelor standard de pensionare în baza tabelului nr. 4 nu poate fi cumulatã cu celelalte reduceri prevãzute de prezenta lege sau de legile cu caracter special."
    Autorul excepţiei considerã cã aceste prevederi de lege sunt contrare dispoziţiilor art. 16 alin. (1) din Constituţie, care consacrã egalitatea în drepturi a cetãţenilor.
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã textele de lege criticate au un rol tranzitoriu, asigurând, pe o perioadã de timp determinatã, cadrul legal necesar pentru trecerea de la vechea reglementare privind încadrarea unor locuri de muncã pe grupe, în funcţie de condiţiile deosebite în care se desfãşura munca, la noua reglementare care propune o nouã clasificare. Astfel, în prezent, alãturi de condiţii normale de muncã, art. 19 şi <>art. 20 din Legea nr. 19/2000 menţioneazã condiţii deosebite şi condiţii speciale de muncã, prevãzându-se în cuprinsul aceluiaşi act normativ şi drepturile de asigurãri sociale cuvenite în funcţie de încadrarea în una dintre aceste categorii. <>Art. 2 alin. (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncã în condiţii speciale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 13 iunie 2009, prevede cã "Sunt asimilate stagiului de cotizare în condiţii speciale perioadele de timp anterioare intrãrii în vigoare a <>Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în care asiguraţii şi-au desfãşurat activitatea, pe durata programului normal de lucru din luna respectivã, în locurile de muncã încadrate conform legislaţiei anterioare în grupa I de muncã şi care, potrivit prezentei legi, sunt încadrate în condiţii speciale".
    Prin urmare, şi ulterior încetãrii aplicabilitãţii textului de lege criticat, persoanele care au desfãşurat munca într-un loc de muncã încadrat conform legislaţiei anterioare în grupa I beneficiazã de drepturi de asigurãri sociale speciale, dar conform legislaţiei în vigoare, fapt ce infirmã susţinerile autorului excepţiei.

    Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                        CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                            În numele legii
                               DECIDE:

    Respinge ca neîntemeiatã excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 167^1 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, excepţie ridicatã de Valentin Mazãre în Dosarul nr. 33.081/3/2008 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncã şi asigurãri sociale.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 5 octombrie 2010.


                PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                        AUGUSTIN ZEGREAN

                       Magistrat-asistent,
                     Patricia Marilena Ionea
                         __________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016