Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 1.190 din 30 septembrie 2010  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cereale    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 1.190 din 30 septembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cereale

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 12 noiembrie 2010

    Augustin Zegrean - preşedinte
    Aspazia Cojocaru - judecãtor
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Petre Lãzãroiu - judecãtor
    Mircea Ştefan Minea - judecãtor
    Iulia Antoanella Motoc - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Tudorel Toader - judecãtor
    Benke Karoly - magistrat-asistent

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

    Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 2 pct. 1 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 93/2009 privind unele mãsuri pentru întãrirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mãrfuri, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Pan Aroma" - S.R.L. din Bistriţa în Dosarul nr. 6.296/190/2009 al Judecãtoriei Bistriţa.
    La apelul nominal se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
    Reprezentantul Ministerului Public solicitã respingerea excepţiei de neconstituţionalitate.

                                    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
    Prin Încheierea din 17 februarie 2010, pronunţatã în Dosarul nr. 6.296/190/2009, Judecãtoria Bistriţa a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 2 pct. 1 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 93/2009 privind unele mãsuri pentru întãrirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mãrfuri, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Pan Aroma" - S.R.L. din Bistriţa într-o cauzã având ca obiect soluţionarea unei plângeri contravenţionale.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine cã prevederile legale criticate încalcã dreptul de proprietate privatã, întrucât confiscarea unor bunuri aflate în proprietate privatã este de competenţa instanţei judecãtoreşti, care poate dispune o atare mãsurã numai în cadrul unui proces penal.
    Judecãtoria Bistriţa apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã.
    Potrivit prevederilor <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.
    Guvernul considerã cã excepţia de neconstituţionalitate formulatã este neîntemeiatã.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

                                    CURTEA,
    examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze prezenta excepţie.
    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum a fost formulat, îl constituie dispoziţiile <>art. 2 pct. 1 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 93/2009 privind unele mãsuri pentru întãrirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mãrfuri, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 1 iulie 2009. În realitate, ţinând cont de dispoziţiile <>Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnicã legislativã pentru elaborarea actelor normative, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 21 aprilie 2000, obiect al controlului de constituţionalitate îl constituie prevederile <>art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor mãsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 27 februarie 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, care au urmãtorul cuprins: "(1) Urmãtoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţioneazã dupã cum urmeazã: [...]
    e) transportul în scop comercial al cerealelor sau al produselor de panificaţie, neînsoţite de documentele prevãzute de lege care sã justifice provenienţa licitã a acestora, cu amendã de la 3.000 lei la 5.000 lei, confiscarea mãrfii şi a mijlocului de transport marfã utilizat în acest scop, dacã acesta aparţine contravenientului sau dacã nu existã contract legal de cãrãuşie."
    Autorul excepţiei considerã cã sunt încãlcate prevederile constituţionale ale art. 44 alin. (9) privind dreptul de proprietate.
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate ridicatã, Curtea constatã cã autorul acesteia, prin critica sa, contrazice chiar conţinutul normativ al art. 44 alin. (9) din Constituţie. Acest text constituţional prevede cã "Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracţiuni sau contravenţii pot fi confiscate numai în condiţiile legii". Astfel, obiect al confiscãrii pot fi şi bunurile destinate, folosite sau rezultate din contravenţii; în aceste condiţii, legiuitorul poate acorda autoritãţilor executive competenţa de a confisca bunurile menţionate mai sus atunci când constatã şi sancţioneazã o contravenţie; desigur, controlul judecãtoresc asupra mãsurilor dispuse este garantat, astfel încât împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, care cuprinde şi mãsura complementarã a confiscãrii, poate fi formulatã o plângere în faţa instanţei de judecatã, în speţã a judecãtoriei - a se vedea, în acest sens, art. 5 alin. (3) lit. a), art. 24, art. 25, art. 31 alin. (2), art. 32 alin. (3), <>art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001.
    Desigur, existã şi situaţii când legiuitorul a dat în competenţa autoritãţilor executive numai constatarea contravenţiilor, nu şi sancţionarea acestora, care a revenit instanţelor judecãtoreşti, însã acest lucru nu demonstreazã decât cã, în raport cu acele tipuri de contravenţii, mai complexe, sancţionarea se va face "în urma administrãrii probatoriului necesar [de cãtre instanţa judecãtoreascã]. Instanţa de judecatã se pronunţã numai cu privire la ceea ce a fost sesizatã prin procesul-verbal de constatare, astfel încât ex officio nu poate sancţiona contravenţional un comerciant pentru clauze abuzive despre care nu se face vorbire în procesul-verbal de constatare" - ad similis, a se vedea, Decizia nr. 647 din 11 mai 2010, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 21 iunie 2010.
    Or, aceastã din urmã situaţie este una de excepţie, derogatorie de la dreptul comun, potrivit cãruia este de competenţa autoritãţilor executive a constata şi a sancţiona contravenţia sãvârşitã.

    Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                             CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                                În numele legii
                                    DECIDE:
    Respinge ca neîntemeiatã excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor mãsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Pan Aroma" - S.R.L. din Bistriţa în Dosarul nr. 6.296/190/2009 al Judecãtoriei Bistriţa.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 30 septembrie 2010.

                      PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                                AUGUSTIN ZEGREAN

                              Magistrat-asistent,
                                  Benke Karoly

                                    -------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice