Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 1.184 din 15 septembrie 2011  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 167 alin. 1-4, art. 169 alin. 1 si art. 208 din Codul de procedura civila    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECIZIE nr. 1.184 din 15 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 167 alin. 1-4, art. 169 alin. 1 si art. 208 din Codul de procedura civila

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 15 noiembrie 2011

    Augustin Zegrean - preşedinte
    Aspazia Cojocaru - judecãtor
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Petre Lãzãroiu - judecãtor
    Iulia Antoanella Motoc - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Tudorel Toader - judecãtor
    Cristina Cãtãlina Turcu - magistrat-asistent

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

    Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 167 alin. 1-4, art. 169 alin. 1 şi art. 208 din Codul de procedurã civilã, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Agenţia de Detectivi Marinescu" - S.R.L. din Drobeta-Turnu Severin în Dosarul nr. 10.160/101/2008 al Curţii de Apel Craiova - Secţia a II-a civilã şi pentru conflicte de muncã şi asigurãri sociale, care formeazã obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 216D/2011.
    La apelul nominal se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
    Preşedintele dispune sã se facã apelul şi în Dosarul nr. 240D/2011 având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 167 alin. 1 din Codul de procedurã civilã, ridicatã de Ioan Vasile în Dosarul nr. 596/1.259/2010 al Curţii de Apel Piteşti - Secţia comercialã şi de contencios administrativ şi fiscal.
    La apelul nominal se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
    Curtea, având în vedere obiectul parţial identic al excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele sus-menţionate, din oficiu, pune în discuţie conexarea Dosarului nr. 240D/2011 la Dosarul nr. 216D/2011.
    Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu mãsura conexãrii.
    Curtea, în temeiul dispoziţiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 240D/2011 la Dosarul nr. 216D/2011, care este primul înregistrat.
    Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele Curţii acordã cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicitã respingerea excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiatã arãtând cã textele de lege criticate se aplicã în mod egal tuturor pãrţilor şi cã reprezintã rezultatul opţiunii legiuitorului, potrivit art. 126 alin. (2) din Constituţie.

                               CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarelor, constatã urmãtoarele:
    Prin încheierile din 24 ianuarie 2011 şi 21 ianuarie 2011, pronunţate în dosarele nr. 10.160/101/2008 şi nr. 596/1.259/2010, Curtea de Apel Craiova - Secţia a II-a civilã şi pentru conflicte de muncã şi asigurãri sociale şi Curtea de Apel Piteşti - Secţia comercialã şi de contencios administrativ şi fiscal au sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 167 alin. 1-4, art. 169 alin. 1 şi art. 208 din Codul de procedurã civilã. Excepţia a fost ridicatã de Societatea Comercialã "Agenţia de Detectivi Marinescu" - S.R.L. din Drobeta-Turnu Severin şi de Ioan Vasile în cauze având ca obiect soluţionarea unor cereri de recurs împotriva unor sentinţe întemeiate pe anumite probe administrate ca urmare a aprecierii instanţelor de judecatã.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii susţin cã prevederile art. 167 alin. 1-4 şi art. 169 alin. 1 din Codul de procedurã civilã aduc atingere principiului egalitãţii în drepturi, accesului liber la justiţie şi dreptului la un proces echitabil, deoarece judecãtorii pot cenzura probele care se administreazã într-un proces. Astfel, în exercitarea dreptului la un proces echitabil şi a dreptului la apãrare, pãrţile ar trebui sã aibã libertatea de a administra toate probele pe care le considerã necesare, fãrã ca instanţa sã se pronunţe asupra pertinenţei lor atunci când le încuviinţeazã. Pentru a da expresie principiului disponibilitãţii şi dreptului la un proces echitabil, pãrţile ar trebui sã aibã posibilitatea de a dispune în legãturã cu probele care trebuie administrate în cauzã, întrucât lãsarea administrãrii probelor la stricta apreciere a instanţei limiteazã posibilitatea unei apãrãri efective a acestora. Se aratã, de asemenea, cã dispoziţiile art. 208 din Codul de procedurã civilã sunt neconstituţionale, întrucât, în speţã, "expertiza s-a realizat pe probe imaginare, fãrã citarea pãrţilor, instanţa de judecatã fiind indusã în eroare" cu privire la citarea pãrţilor pentru termenul la care s-a administrat respectiva probã.
    Curtea de Apel Craiova - Secţia a II-a civilã şi pentru conflicte de muncã şi asigurãri sociale apreciazã cã textele de lege criticate sunt constituţionale, aplicându-se în egalã mãsurã tuturor pãrţilor din proces.
    Curtea de Apel Piteşti - Secţia comercialã şi de contencios administrativ şi fiscal apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã, prin textul de lege criticat legiuitorul urmãrind înlãturarea posibilitãţii ca pãrţile sã tergiverseze judecarea cauzei.
    Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

                               CURTEA,
examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 167 alin. 1-4, art. 169 alin. 1 şi art. 208 din Codul de procedurã civilã, care au urmãtorul cuprins:
    - Art. 167 alin. 1-4: "Dovezile se pot încuviinţa numai dacã instanţa socoteşte cã ele pot sã aducã dezlegarea pricinii, afarã de cazul când ar fi primejdie ca ele sã se piardã prin întârziere.
    Ele vor fi administrate înainte de începerea dezbaterilor asupra fondului.
    Dovada şi dovada contrarie vor fi administrate pe cât cu putinţã în acelaşi timp.
    Când dovada cu martori a fost încuviinţatã în condiţiile art. 138, dovada contrarã va fi cerutã sub pedeapsa decãderii în aceeaşi şedinţã, dacã amândouã pãrţile sunt de faţã.";
    - Art. 169 alin. 1: "Administrarea probelor se face în faţa instanţei de judecatã, dacã legea nu dispune altfel.";
    - Art. 208: "Dacã pentru expertizã este nevoie de o lucrare la faţa locului, ea nu poate fi fãcutã decât dupã citarea pãrţilor prin carte poştalã recomandatã, cu dovada de primire, arãtând zilele şi orele când începe şi continuã lucrarea. Dovada de primire va fi alãturatã lucrãrii expertului.
    Pãrţile sunt obligate sã dea expertului orice lãmuriri în legãturã cu obiectul lucrãrii."
    Autorii excepţiei de neconstituţionalitate considerã cã textele de lege criticate încalcã prevederile constituţionale ale art. 11 privind dreptul internaţional şi dreptul intern, art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 20 referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 21 referitor la accesul liber la justiţie, art. 24 privind dreptul la apãrare, precum şi prevederile art. 6 privind dreptul la un proces echitabil din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale. În plus, dispoziţiile art. 208 din Codul de procedurã civilã contravin art. 1 alin. (1)-(4) referitor la statul român şi art. 126 alin. (1) privind competenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi a celorlalte instanţe judecãtoreşti stabilite de lege de a realiza justiţia din Legea fundamentalã.
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate ridicatã Curtea constatã urmãtoarele:
    1. Dispoziţiile art. 167 alin. 1-4 din Codul de procedurã civilã au mai format obiectul controlului de constituţionalitate, iar Curtea prin mai multe decizii, spre exemplu Decizia nr. 590 din 8 noiembrie 2005, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.099 din 6 decembrie 2005, a reţinut, referitor la competenţa recunoscutã instanţei de a hotãrî asupra admisibilitãţii unei probe, cã aceasta este un corolar firesc şi necesar al învestirii sale cu soluţionarea cauzei pe care este ţinutã sã o finalizeze printr-o hotãrâre legalã şi temeinicã. Totodatã, Curtea a constatat cã dispoziţiile art. 167 alin. 1 din Codul de procedurã civilã, departe de a aduce atingere dreptului la un proces echitabil, în realitate îi dau expresie, constituind o modalitate eficientã de prevenire şi limitare a abuzului de drept în materie.
    Întrucât nu au intervenit elemente noi, de naturã sã determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în deciziile anterior pronunţate îşi pãstreazã valabilitatea şi în cauza de faţã.
    Pentru aceleaşi argumente, Curtea nu poate reţine nici criticile privind neconstituţionalitatea dispoziţiilor art. 169 alin. 1 din Codul de procedurã civilã.
    Cu acest prilej, Curtea observã cã, potrivit art. 167 alin. 1-4 şi art. 169 alin. 1 din Codul de procedurã civilã, atât reclamantul, cât şi pârâtul au acces în mod egal şi simetric la procedura administrãrii dovezilor, fãrã privilegii sau discriminãri, aşa încât nu sunt încãlcate nici dispoziţiile art. 16 din Constituţie.
    Curtea constatã, de asemenea, cã nu poate fi reţinutã nici critica autorului excepţiei referitoare la încãlcarea, prin textele de lege criticate, a art. 6 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale, prin prisma art. 11 şi art. 20 din Constituţie. Astfel, Curtea Europeanã a Drepturilor Omului a decis în mod constant în jurisprudenţa sa, de exemplu prin Hotãrârea din 9 iunie 1998, pronunţatã în Cauza Teixeira de Castro împotriva Portugaliei (paragraful 34) cã admisibilitatea probelor reprezintã o problemã care trebuie sã fie reglementatã de dreptul intern, iar aprecierea lor aparţine instanţelor naţionale, aşa încât Curţii îi revine doar rolul de a examina dacã procedura în cauzã, în ansamblul ei, inclusiv în privinţa administrãrii probelor, a avut un caracter echitabil. În acelaşi sens sunt, de exemplu, şi Hotãrârea din 30 iunie 2009, pronunţatã în Cauza Viorel Burzo împotriva României (paragraful 137), Hotãrârea din 21 aprilie 2011, pronunţatã în Cauza Nechiporuk şi Yonkalo împotriva Ucrainei (paragraful 273) şi Hotãrârea din 1 martie 2011, pronunţatã în Cauza Welke şi Bialek împotriva Poloniei (paragraful 57).
    2. Referitor la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 208 din Codul de procedurã civilã, Curtea observã cã nemulţumirile autorului privesc modul de administrare al probei cu expertiza în faţa instanţei de fond. Or, Curtea constatã cã aceste susţineri nu pot fi reţinute, iar excepţia urmeazã sã fie respinsã ca fiind inadmisibilã, deoarece, potrivit dispoziţiilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, "Curtea Constituţionalã se pronunţã numai asupra constituţionalitãţii actelor cu privire la care a fost sesizatã[... ]", competenţa de a se pronunţa asupra acestor aspecte revenind în exclusivitate instanţei de recurs.

    Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                        CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                            În numele legii
                               DECIDE:

    1. Respinge, ca neîntemeiatã, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 167 alin. 1-4 şi art. 169 alin. 1 din Codul de procedurã civilã, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Agenţia de Detectivi Marinescu" - S.R.L. din Drobeta Turnu-Severin în Dosarul nr. 10.160/101/2008 al Curţii de Apel Craiova - Secţia a II-a civilã şi pentru conflicte de muncã şi asigurãri sociale şi de Ioan Vasile în Dosarul nr. 596/1.259/2010 al Curţii de Apel Piteşti - Secţia comercialã şi de contencios administrativ şi fiscal.
    2. Respinge, ca inadmisibilã, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 208 din Codul de procedurã civilã, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Agenţia de Detectivi Marinescu" - S.R.L. din Drobeta-Turnu Severin în Dosarul nr. 10.160/101/2008 al Curţii de Apel Craiova - Secţia a II-a civilã şi pentru conflicte de muncã şi asigurãri sociale.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 15 septembrie 2011.


                PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                       AUGUSTIN ZEGREAN

                       Magistrat-asistent,
                     Cristina Cãtãlina Turcu
                           __________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016