Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 1.183 din 30 septembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 41 alin. (1) si (2), art. 61 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2), precum si ale art. 61^1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 1.183 din 30 septembrie 2010  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 41 alin. (1) si (2), art. 61 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2), precum si ale art. 61^1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 1.183 din 30 septembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 41 alin. (1) si (2), art. 61 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2), precum si ale art. 61^1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 26 octombrie 2010

    Augustin Zegrean - preşedinte
    Aspazia Cojocaru - judecãtor
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Petre Lãzãroiu - judecãtor
    Mircea Ştefan Minea - judecãtor
    Iulia Antoanella Motoc - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Tudorel Toader - judecãtor
    Doina Suliman - magistrat-asistent-şef


    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.
    Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 41 alin. (1) şi <>art. 60 alin. (1) lit. d) şi alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Val Sylv" - S.R.L. din Iaşi în Dosarul nr. 1.934/180/2009 al Judecãtoriei Bacãu - Secţia civilã.
    La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
    Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele acordã cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate.

                              CURTEA,

având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, reţine urmãtoarele:
    Prin Încheierea din 25 noiembrie 2009, pronunţatã în Dosarul nr. 1.934/180/2009, Judecãtoria Bacãu - Secţia civilã a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 41 alin. (1) şi <>art. 60 alin. (1) lit. d) şi alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor.
    Excepţia a fost ridicatã de Societatea Comercialã "Val Sylv" - S.R.L. din Iaşi într-o cauzã civilã având ca obiect o plângere contravenţionalã.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine cã dispoziţiile de lege criticate sunt în contradicţie cu prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (3) şi (5), art. 45 şi art. 135 alin. (2) lit. a). În acest sens, aratã cã este neconstituţionalã impunerea unei limitãri suplimentare a greutãţii pe fiecare osie, pe lângã limitarea masei totale a ansamblului de vehicule, deoarece, în momentul încãrcãrii, transportatorul nu are posibilitatea practicã de a cântãri marfa şi de a o distribui astfel încât masa acesteia sã nu depãşeascã, pe cele 3 osii ale semiremorcii, limitele maxime admise de lege. Prin urmare, aplicarea sancţiunii prevãzute de textele criticate se realizeazã în lipsa vinovãţiei transportatorului, cu încãlcarea principiului legalitãţii, definitoriu pentru statul de drept. De asemenea, se încalcã libertatea economicã şi obligaţia statului de a crea cadrul favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producţie, deoarece se îngrãdeşte în mod evident exercitarea activitãţii de transport în condiţii optime, transportatorii fiind obligaţi la plata unor sume de bani în mod nejustificat şi nelegal. În continuare, autorul excepţiei considerã cã "textele de lege criticate sunt neconstituţionale, deoarece sancţioneazã cu amendã operatorul de transport, astfel cum este menţionat în licenţa de transport, sau deţinãtorul vehiculului, astfel cum este menţionat în certificatul de înmatriculare a vehiculului. Sancţiunea ar trebui aplicatã persoanei fizice, conducãtor al respectivului vehicul, astfel cum este prevãzut şi pentru vehiculele înmatriculate în alte state, când amenda contravenţionalã se aplicã în toate cazurile conducãtorului auto".
    Judecãtoria Bacãu - Secţia civilã apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã.
    În conformitate cu dispoziţiile <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

                              CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 41 alin. (1) şi <>art. 60 alin. (1) lit. d) şi alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998, dispoziţii care, la data sesizãrii Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate, aveau urmãtorul cuprins:
    - Art. 41 alin. (1): "Transporturile efectuate cu vehicule a cãror masã totalã maximã admisã, masã maximã admisã pe axã şi/sau ale cãror dimensiuni maxime admise de gabarit depãşesc limitele prevãzute în anexa nr. 2 se efectueazã pe baza autorizaţiei speciale de transport emise de administratorul drumului pe care se efectueazã transportul, în condiţiile stabilite prin reglementãri specifice emise de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii.";
    - Art. 60 alin. (1) lit. d) şi alin. (2): "(1) Constituie contravenţii şi se sancţioneazã urmãtoarele fapte: [...]
    d) încãlcarea prevederilor art. 41 alin. (1) prin efectuarea transporturilor cu depãşirea masei totale şi/sau a dimensiunilor maxime admise, fãrã autorizaţie specialã de transport eliberatã de administratorul drumului, se sancţioneazã cu amendã de la 50.000.000 lei la 60.000.000 lei, aplicatã operatorului de transport, astfel cum este menţionat în licenţa de transport, sau deţinãtorului vehiculului, astfel cum este menţionat în certificatul de înmatriculare a vehiculului.
    (2) Pentru încãlcarea prevederilor art. 41 alin. (1), precum şi a restricţiilor de circulaţie instituite potrivit art. 44 alin. (2) contravenientul va plãti, pe lângã amenda contravenţionalã, şi contravaloarea autorizaţiei speciale de transport. În aceste situaţii agentul constatator înscrie în procesul-verbal de constatare a contravenţiei obligaţia de platã a autorizaţiei speciale de transport, calculatã şi eliberatã potrivit prevederilor legale. Procesul-verbal devine titlu executoriu fãrã învestire sau altã formalitate şi cu privire la obligaţia de platã a autorizaţiei speciale de transport. [...]"
    Textele constituţionale invocate în susţinerea excepţiei de neconstituţionalitate sunt cele ale art. 1 alin. (3) şi (5) privind Statul român, art. 45 privind Libertatea economicã şi art. 135 alin. (2) lit. a) privind Economia.
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã, ulterior sesizãrii sale, prin <>art. I din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea şi completarea <>Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 30 ianuarie 2010, dispoziţiile de lege criticate au fost modificate.
    În practica sa jurisdicţionalã, Curtea Constituţionalã a statuat cã atunci când, dupã ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate, dispoziţia legalã a fost modificatã, excepţia poate sã fie examinatã numai dacã textul legal, în noua sa redactare, conservã reglementarea iniţialã.
    Soluţiile legislative criticate se regãsesc, în esenţã, în dispoziţiile art. 41 alin. (1) şi (2), respectiv art. 61 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (2) şi <>art. 61^1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, Curtea urmând sã se pronunţa asupra acestor dispoziţii care au urmãtorul cuprins:
    - Art. 41 alin. (1) şi (2): "(1) Este interzisã efectuarea transportului cu vehicule rutiere, înmatriculate sau înregistrate în România sau în alte state, pe drumurile publice cu depãşirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe şi/sau dimensiunilor maxime admise prevãzute în anexele nr. 2 şi 3.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), efectuarea transportului cu vehicule rutiere, înmatriculate sau înregistrate în România sau în alte state, pe drumurile publice cu depãşirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe şi/sau dimensiunilor maxime admise prevãzute în anexele nr. 2 şi 3, se poate efectua numai în baza autorizaţiei speciale de transport, denumitã în continuare AST, eliberatã, fãrã discriminare, de administratorul drumului pe care se efectueazã transportul, în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului administraţiei şi internelor.";
    - Art. 61 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (2): "(1) Urmãtoarele fapte constituie contravenţii, dacã nu constituie infracţiune potrivit legii penale, şi se sancţioneazã dupã cum urmeazã: [...]
    c) încãlcarea prevederilor art. 41 alin. (1) prin efectuarea transporturilor fãrã AST şi ale art. 41 alin. (8), cu amendã de la 15.000 lei la 20.000 lei;
    d) încãlcarea prevederilor art. 41 alin. (1) prin efectuarea transporturilor cu depãşirea maselor pe axe, masei totale şi/sau dimensiunilor înscrise în AST, cu amenda de la 10.000 lei la 15.000 lei; [...]
    (2) Sancţiunile prevãzute la alin. (1) lit. c), d), e), h), p) şi q) se aplicã persoanei fizice sau juridice responsabile în conformitate cu dispoziţiile art. 41 alin. (10)."
    [Art. 41 alin. (10) din aceeaşi ordonanţã stabileşte cã "Responsabilitatea circulaţiei vehiculelor rutiere cu depãşiri ale maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise fãrã AST sau cu nerespectarea oricãreia dintre condiţiile înscrise în AST revine:
    a) operatorului de transport rutier, astfel cum acesta este înscris în documentele de transport;
    b) persoanei fizice sau juridice care foloseşte vehiculul în baza unui alt drept decât dreptul de proprietate, în situaţia în care operatorul de transport rutier nu poate fi identificat din documentele de transport;
    c) proprietarului vehiculului rutier, în cazul în care persoanele prevãzute la lit. a) şi b) nu pot fi identificate;
    d) conducãtorului auto, în cazul în care persoanele prevãzute la lit. a), b) şi c) nu pot fi identificate;
    e) expeditorului, conform responsabilitãţilor care îi revin în baza prevederilor legale în vigoare."];
    - Art. 61^1 alin. (1): "Pentru încãlcarea prevederilor art. 41, contravenientul va achita, pe lângã amenda contravenţionalã, şi contravaloarea tarifelor prevãzute la art. 41 alin. (13). În aceste situaţii, personalul cu atribuţii de control consemneazã în procesul-verbal de constatare a contravenţiei obligaţia de platã a acestor tarife, calculate potrivit prevederilor legale."
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate Curtea constatã cã s-a mai pronunţat asupra aceloraşi soluţii legislative, în raport de aceleaşi prevederi constituţionale şi motivare similarã. În acest sens sunt, de exemplu, <>Decizia nr. 10 din 18 ianuarie 2005, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 din 28 februarie 2005, şi <>Decizia nr. 704 din 17 iunie 2008, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 526 din 11 iulie 2008, prin care Curtea a statuat, pentru considerentele acolo reţinute, cã normele criticate, care stabilesc o serie de condiţii de transport a cãror neîndeplinire constituie contravenţie, precum şi sancţiunile contravenţionale aplicabile nu contravin prevederilor art. 1 alin. (3) şi (5), ale art. 45 şi ale art. 135 alin. (2) lit. a).
    Întrucât nu au intervenit elemente noi, de naturã sã determine schimbarea acestei jurisprudenţe, atât considerentele, cât şi soluţia deciziilor menţionate îşi pãstreazã valabilitatea şi în prezenta cauzã.

    Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                             CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                                În numele legii
                                    DECIDE:

    Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 41 alin. (1) şi (2), art. 61 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (2) şi <>art. 61^1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Val Sylv" - S.R.L. din Iaşi în Dosarul nr. 1.934/180/2009 al Judecãtoriei Bacãu - Secţia civilã.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 30 septembrie 2010.

                      PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                                AUGUSTIN ZEGREAN

                            Magistrat-asistent-şef,
                                 Doina Suliman

                                    -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016