Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 1.177 din 15 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 69 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali si ale art. 57 alin. (4) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 1.177 din 15 septembrie 2011  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 69 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali si ale art. 57 alin. (4) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 1.177 din 15 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 69 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali si ale art. 57 alin. (4) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 7 noiembrie 2011

    Augustin Zegrean - preşedinte
    Aspazia Cojocaru - judecãtor
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Petre Lãzãroiu - judecãtor
    Iulia Antoanella Motoc - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Tudorel Toader - judecãtor
    Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

    Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 69 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi ale art. 57 alin. (4) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, excepţie ridicatã de Ion Dragomir în Dosarul nr. 791/109/2010 al Tribunalului Argeş - Secţia civilã şi care formeazã obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 4.706D/2010.
    La apelul nominal rãspunde secretarul comunei Lereşti, Ileana Soceanu, pentru Consiliul Local al Comunei Lereşti, cu împuternicire la dosar, lipsã fiind autorul excepţiei de neconstituţionalitate, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
    Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele Curţii acordã cuvântul împuternicitului Consiliului Local al Comunei Lereşti, care solicitã respingerea excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiatã.
    Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca inadmisibilã a excepţiei de neconstituţionalitate, deoarece se invocã probleme de interpretare şi aplicare a textului de lege criticat, iar nu de constituţionalitate.

                               CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
    Prin Încheierea din 20 septembrie 2010, pronunţatã în Dosarul nr. 791/109/2010, Tribunalul Argeş - Secţia civilã a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate prevederilor art. 69 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi ale art. 57 alin. (4) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001. Excepţia a fost ridicatã de Ion Dragomir în cadrul soluţionãrii unei cauze de contencios administrativ, având ca obiect anulare act administrativ.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine cã, prin modul în care a fost emisã Hotãrârea nr. 1/2010 a Consiliului Local Lereşti, i-au fost încãlcate "mai multe drepturi constituţionale: libertatea conştiinţei, libertatea de exprimare şi dreptul la alegerea unei ocupaţii conforme cu statutul de ales local, corelat cu dreptul la mãsuri de protecţie socialã".
    Tribunalul Argeş - Secţia civilã considerã cã dispoziţiile art. 57 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 sunt neconstituţionale, "încãlcându-se libertatea conştiinţei, libertatea de exprimare, dar şi principiul egalitãţii în drepturi". Astfel, la art. 69 din Legea nr. 393/2004 sunt enumerate motivele care duc la eliberarea din funcţie a unui ales local. Or, art. 57 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 se referã la schimbarea din funcţie, fãrã a se arãta vreunul din motivele ce pot determina aceastã mãsurã. Astfel, este evident cã numirea şi schimbarea din funcţie a viceprimarului au la bazã criterii politice, iar nu profesionale. Se apreciazã cã, lãsând puterii discreţionare a consiliului local schimbarea din funcţie a viceprimarului, se încalcã egalitatea în drepturi a cetãţenilor, instanţa neputând verifica temeinicia hotãrârii, raportat la normele de drept aplicabile.
    Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    Avocatul Poporului considerã cã dispoziţiile de lege criticate privind sancţiunile aplicabile viceprimarului pentru abateri grave şi repetate, sãvârşite în exercitarea mandatului, precum şi schimbarea din funcţie a viceprimarului nu contravin prevederilor constituţionale referitoare la libertatea conştiinţei şi libertatea de exprimare. Libertatea conştiinţei este o libertate esenţialã; ea comandã existenţa şi conţinutul altor libertãţi, precum libertatea cuvântului, libertatea asocierii, pentru cã aceste libertãţi sunt mijloace de exprimare a gândurilor şi opiniilor. Art. 29 din Constituţie dã dreptul fiecãrei persoane de a avea o concepţie proprie despre lumea înconjurãtoare. În plus, prin dispoziţiile de lege criticate nu se aduce atingere libertãţii de exprimare, care reprezintã posibilitatea omului de a-şi exprima prin viu grai, prin scris, imagini, sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public gândurile şi opiniile. Este evident aşadar cã normele criticate, prin conţinutul reglementãrii lor, nu interfereazã sub niciun aspect cu conţinutul celor douã libertãţi fundamentale.
    Cât priveşte critica de neconstituţionalitate a dispoziţiilor de lege criticate raportatã la art. 41 din Constituţie, considerã cã aceasta nu poate fi reţinutã, deoarece aceste dispoziţii de lege nu reprezintã o îngrãdire a dreptului la muncã sau a libertãţii alegerii locului de muncã şi nu sunt contrare regulilor constituţionale privind dreptul la mãsuri de protecţie socialã.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

                               CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, susţinerile pãrţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 69 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004, precum şi ale art. 57 alin. (4) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007.
    Textele de lege criticate au în prezent urmãtorul conţinut:
    - Art. 69 din Legea nr. 393/2004: "(1) Pentru abateri grave şi repetate, sãvârşite în exercitarea mandatului de viceprimar, de preşedinte sau de vicepreşedinte al consiliului judeţean, persoanelor în cauza li se pot aplica urmãtoarele sancţiuni:
    a) mustrare;
    b) avertisment;
    c) diminuarea indemnizaţiei cu 5-10% pe timp de 1-3 luni;
    d) eliberarea din funcţie.
    (2) Sancţiunile prevãzute la alin. (1) lit. a) şi b) se aplicã, prin hotãrâre a consiliului, la propunerea motivatã a primarului, respectiv a preşedintelui consiliului judeţean. În cazul preşedintelui consiliului judeţean, propunerea trebuie fãcutã de cel puţin o treime din numãrul consilierilor în funcţie şi va fi temeinic motivatã. Motivele care justificã propunerea de sancţionare vor fi aduse la cunoştinţa consilierilor cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţei.
    (3) În cazul sancţiunilor prevãzute la alin. (1) lit. a) şi b), hotãrârea se adoptã cu votul deschis al majoritãţii consilierilor în funcţie, iar în cazul sancţiunilor prevãzute la lit. c) şi d), cu votul secret a cel puţin douã treimi din numãrul consilierilor în funcţie.
    (4) Aplicarea sancţiunilor prevãzute la alin. (1) lit. c) şi d) poate fi fãcutã numai dacã se face dovada cã viceprimarul, preşedintele sau vicepreşedintele consiliului judeţean a încãlcat Constituţia, celelalte legi ale ţãrii sau a prejudiciat interesele ţãrii, ale unitãţii administrativ-teritoriale sau ale locuitorilor din unitatea administrativ-teritorialã respectivã.
    (5) La eliberarea din funcţie se aplicã în mod corespunzãtor prevederile Legii nr. 215/2001, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.";
    - Art. 57 alin. (4) din Legea nr. 215/2001: "Schimbarea din funcţie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotãrâre adoptatã cu votul majoritãţii consilierilor în funcţie, la propunerea primarului sau a unei treimi din numãrul consilierilor locali în funcţie."
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine cã autorul excepţiei de neconstituţionalitate criticã modul în care a fost emisã Hotãrârea nr. 1/2010 a Consiliului Local Lereşti, prin care susţine cã i-au fost încãlcate "mai multe drepturi constituţionale: libertatea conştiinţei, libertatea de exprimare şi dreptul la alegerea unei ocupaţii conforme cu statutul de ales local, corelat cu dreptul la mãsuri de protecţie socialã".
    Or, Curtea constatã cã, potrivit art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, "sesizãrile trebuie fãcute în formã scrisã şi motivate".
    Prin urmare, simpla enumerare a unor drepturi fundamentale prevãzute în Constituţie, pe de o parte, şi criticarea modului în care a fost emisã o hotãrâre a unui consiliu local, pe de altã parte, conduc la inadmisibilitatea excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum a fost formulatã.

    Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                        CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                            În numele legii
                               DECIDE:

    Respinge ca inadmisibilã excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 69 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi ale art. 57 alin. (4) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, excepţie ridicatã de Ion Dragomir în Dosarul nr. 791/109/2010 al Tribunalului Argeş - Secţia civilã.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 15 septembrie 2011.

                PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                       AUGUSTIN ZEGREAN

                      Magistrat-asistent,
                    Ioana Marilena Chiorean
                          __________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016