Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 1.173 din 30 septembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 1.173 din 30 septembrie 2010  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 1.173 din 30 septembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 26 octombrie 2010

    Augustin Zegrean - preşedinte
    Aspazia Cojocaru - judecãtor
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Petre Lãzãroiu - judecãtor
    Mircea Ştefan Minea - judecãtor
    Iulia Antoanella Motoc - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Tudorel Toader - judecãtor
    Doina Suliman - magistrat-asistent-şef


    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.
    Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecãtoreşti, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Verona Com" - S.R.L. din Cãlãraşi şi Societatea Comercialã "Luk Trans" - S.R.L. din Dragalina în dosarele nr. 6.407/202/2009, nr. 6.395/202/2009, nr. 6.472/202/2009, nr. 6.485/202/2009, nr. 6.478/202/2009, nr. 6.484/202/2009, nr. 6.471/202/2009, nr. 6.476/202/2009, nr. 6.480/202/2009, nr. 6.475/202/2009, nr. 6.479/202/2009, nr. 6.486/202/2009, nr. 6.483/202/2009, nr. 6.474/202/2009, nr. 6.481/202/2009, nr. 6.469/202/2009, nr. 6.473/202/2009 şi nr. 6.470/202/2009 ale Judecãtoriei Cãlãraşi.
    La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
    Curtea, având în vedere obiectul identic al excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele nr. 125D/2010, nr. 126D/2010, nr. 155D/2010 - nr. 161D/2010, nr. 212D/2010, nr. 213D/2010, nr. 240D/2010 - nr. 243D/2010, nr. 318D/2010 - nr. 320D/2010, pune în discuţie, din oficiu, problema conexãrii cauzelor.
    Reprezentantul Ministerului Public nu se opune conexãrii cauzelor.
    Curtea dispune, în temeiul <>art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, conexarea dosarelor nr. 126D/2010, nr. 155D/2010 - nr. 161D/2010, nr. 212D/2010, nr. 213D/2010, nr. 240D/2010 - nr. 243D/2010, nr. 318D/2010 - nr. 320D/2010 la Dosarul nr. 125D/2010, care este primul înregistrat.
    Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele acordã cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate.

                              CURTEA,

având în vedere actele şi lucrãrile dosarelor, reţine urmãtoarele:
    Prin încheierile din ianuarie 2010, pronunţate în dosarele nr. 6.407/202/2009, nr. 6.395/202/2009, nr. 6.472/202/2009, nr. 6.485/202/2009, nr. 6.478/202/2009, nr. 6.484/202/2009, nr. 6.471/202/2009, nr. 6.476/202/2009, nr. 6.480/202/2009, nr. 6.475/202/2009, nr. 6.479/202/2009, nr. 6.486/202/2009, nr. 6.483/202/2009, nr. 6.474/202/2009, nr. 6.481/202/2009, nr. 6.469/202/2009, nr. 6.473/202/2009 şi nr. 6.470/202/2009, Judecãtoria Cãlãraşi a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecãtoreşti.
    Excepţia fost ridicatã de Societatea Comercialã "Verona Com" - S.R.L. din Cãlãraşi şi Societatea Comercialã "Luk Trans" - S.R.L. din Dragalina în cauze având ca obiect cereri de recuzare a executorilor judecãtoreşti.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin cã dispoziţiile de lege criticate aduc atingere prevederilor constituţionale ale art. 16 alin. (1) şi art. 45, deoarece, fãrã sã reglementeze expres motivele de recuzare a executorilor judecãtoreşti, cuprind o normã de trimitere, şi anume art. 27 din Codul de procedurã civilã. Totodatã, aratã cã prin textul de lege supus controlului se reglementeazã o inegalitate între poziţia pãrţilor în procedura de executare, creditorul fiind singurul care are posibilitatea de a alege executorul judecãtoresc.
    Instanţa de judecatã apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã.
    Potrivit prevederilor <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    Guvernul considerã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

                              CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului, rapoartele întocmite de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile <>art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecãtoreşti, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 10 noiembrie 2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, dispoziţii care au urmãtorul cuprins: "Executorii judecãtoreşti pot fi recuzaţi în cazul în care se aflã în una dintre situaţiile prevãzute la art. 27 pct. 1, 2, 3, 5, 6, 8 şi 9 din Codul de procedurã civilã."
    Autorii excepţiei susţin cã dispoziţiile de lege criticate sunt neconstituţionale în raport cu prevederile constituţionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi şi art. 45 privind libertatea economicã.
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine cã asupra unor critici similare s-a pronunţat prin numeroase decizii, de exemplu, prin <>Decizia nr. 768 din 12 mai 2009, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 28 iulie 2009, <>Decizia nr. 175 din 26 februarie 2008, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 3 aprilie 2008, <>Decizia nr. 40 din 27 ianuarie 2005, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 din 24 februarie 2005. Astfel, cu acele prilejuri, Curtea a reţinut cã enumerarea limitativã a cazurilor în care executorul judecãtoresc poate fi recuzat se circumscrie cazurilor de recuzare a judecãtorilor prevãzute de Codul de procedurã civilã, cu excepţia unor situaţii care sunt specifice activitãţii judecãtorilor. Totodatã, Curtea a observat cã dispoziţiile art. 27 din Codul de procedurã civilã reglementeazã în mod limitativ cazurile de recuzare a judecãtorilor, protejând astfel partea, dacã se presupune cã judecãtorul ar putea fi lipsit de obiectivitate.
    În ceea ce priveşte susţinerea conform cãreia existã o inegalitate între poziţia pãrţilor, având în vedere cã numai creditorul are posibilitatea de a alege executorul judecãtoresc, Curtea a constatat cã aceastã criticã este neîntemeiatã, întrucât în cadrul procedurii de executare silitã ambele pãrţi beneficiazã de anumite garanţii procesuale, printre care posibilitatea de a formula contestaţie împotriva executãrii înseşi ori împotriva oricãrui act de executare. Totodatã, alegerea executorului judecãtoresc de cãtre creditor este justificatã prin faptul cã acesta este interesat în realizarea pe cale silitã a creanţei sale, în condiţiile în care debitorul nu şi-a dus la îndeplinire obligaţia ce îi revine.
    Referitor la faptul cã prevederile <>art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 nu reglementeazã expres motivele de recuzare a executorilor judecãtoreşti, ci cuprind o normã de trimitere, şi anume art. 27 din Codul de procedurã civilã, Curtea a constatat cã nici aceasta nu poate fi primitã, fiind o opţiune de reglementare, de competenţa exclusivã a autoritãţii legislative.
    Pentru aceste argumente, Curtea reţine cã <>art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 nu încalcã principiul statuat în art. 16 alin. (1) din Constituţie.
    În ceea ce priveşte critica dispoziţiilor de lege criticate în raport cu art. 45 din Constituţie, Curtea observã cã aceste prevederi constituţionale nu au nicio semnificaţie pentru soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate.

    Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                             CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                                În numele legii
                                    DECIDE:

    Respinge excepţia de neconstituţionalitate a <>art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecãtoreşti, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Verona Com" - S.R.L. din Cãlãraşi şi Societatea Comercialã "Luk Trans" - S.R.L. din Dragalina în dosarele nr. 6.407/202/2009, nr. 6.395/202/2009, nr. 6.472/202/2009, nr. 6.485/202/2009, nr. 6.478/202/2009, nr. 6.484/202/2009, nr. 6.471/202/2009, nr. 6.476/202/2009, nr. 6.480/202/2009, nr. 6.475/202/2009, nr. 6.479/202/2009, nr. 6.486/202/2009, nr. 6.483/202/2009, nr. 6.474/202/2009, nr. 6.481/202/2009, nr. 6.469/202/2009, nr. 6.473/202/2009 şi nr. 6.470/202/2009 ale Judecãtoriei Cãlãraşi.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 30 septembrie 2010.

                      PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                                AUGUSTIN ZEGREAN

                             Magistrat-asistent-şef,
                                  Doina Suliman

                                    ---------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016