Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 1.166 din 28 septembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, precum si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 226/2008 privind unele masuri financiar-bugetare
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 1.166 din 28 septembrie 2010  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, precum si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 226/2008 privind unele masuri financiar-bugetare    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 1.166 din 28 septembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, precum si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 226/2008 privind unele masuri financiar-bugetare

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 10 noiembrie 2010

    Augustin Zegrean - preşedinte
    Aspazia Cojocaru - judecãtor
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Petre Lãzãroiu - judecãtor
    Mircea Ştefan Minea - judecãtor
    Iulia Antoanella Motoc - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Tudorel Toader - judecãtor
    Cristina Toma - magistrat-asistent

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.
    Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 12 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 226/2008 privind unele mãsuri financiar-bugetare, excepţie ridicatã de Corina Livia Predoi în Dosarul nr. 48.596/3/2009 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal.
    La apelul nominal rãspunde autorul excepţiei, prin avocatul Marius Predoi, cu împuternicire la dosar. Lipseşte partea Agenţia pentru Prestaţii Sociale a Municipiului Bucureşti, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
    Magistratul-asistent învedereazã Curţii faptul cã partea Agenţia pentru Prestaţii Sociale a Municipiului Bucureşti a depus la dosarul cauzei precizãri privind lipsa calitãţii procesuale pasive a acesteia faţã de excepţia de neconstituţionalitate. De asemenea, partea solicitã introducerea în cauzã a unor instituţii ale statului, care nu figureazã ca pãrţi în procesul în cadrul cãruia a fost ridicatã excepţia de neconstituţionalitate.
    Cu privire la cererea invocatã, reprezentantul autorului excepţiei solicitã respingerea acesteia, deoarece calitatea procesualã în faţa Curţii Constituţionale este datã de calitatea pãrţilor din procesul în cadrul cãruia a fost ridicatã excepţia de neconstituţionalitate.
    Ministerul Public solicitã respingerea cererii Agenţiei pentru Prestaţii Sociale a Municipiului Bucureşti, întrucât aceasta figureazã ca parte în procesul derulat în faţa instanţei de judecatã.
    Deoarece Curtea nu poate restrânge sau extinde cadrul procesual, în conformitate cu dispoziţiile art. 14, art. 29 alin. (4) şi <>art. 30 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, cererea Agenţiei pentru Prestaţii Sociale a Municipiului Bucureşti urmeazã a fi respinsã.
    Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele acordã cuvântul apãrãtorului autorului excepţiei. Acesta susţine admiterea excepţiei de neconstituţionalitate, arãtând cã nu este justificatã urgenţa adoptãrii <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 226/2008. De asemenea, considerã cã indemnizaţia prevãzutã în cuprinsul normei criticate reprezintã o valoare de înlocuire a veniturilor, ce nu are caracterul unei alocaţii de sprijin, astfel încât nu se atinge scopul stimulãrii natalitãţii pentru persoanele cu venituri mari.
    Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, ca fiind neîntemeiatã, întrucât Guvernul a fost abilitat sã emitã <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 226/2008 în condiţiile art. 115 din Constituţie şi a motivat urgenţa în cuprinsul acesteia. De asemenea, apreciazã cã indemnizaţia prevãzutã în cuprinsul textului criticat este o mãsurã de protecţie socialã, ce nu este supusã sistemului contributiv, astfel încât textul de lege criticat este constituţional.

                               CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
    Prin Încheierea din 4 martie 2010, pronunţatã în Dosarul nr. 48.596/3/2009, Tribunalul Bucureşti - Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 12 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 226/2008 privind unele mãsuri financiar-bugetare, excepţie ridicatã de Corina Livia Predoi într-o cauzã civilã având ca obiect obligaţia de a face.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia aratã cã <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 226/2008 a fost emisã cu încãlcarea dispoziţiilor art. 115 alin. (4) şi (6) din Constituţie, întrucât nu este justificatã urgenţa emiterii acesteia. Considerã cã din interpretarea sistematicã a dispoziţiilor art. 115 alin. (6) şi art. 47 alin. (2) din Constituţie rezultã faptul cã Guvernul nu poate emite ordonanţe de urgenţã prin care sã afecteze dreptul la o indemnizaţie de asigurãri sociale.
    Autorul aratã cã, prin impunerea plafonului maxim de 4.000 lei se creeazã o discriminare a persoanelor cu venituri mari, care nu se pot bucura de acelaşi sprijin din partea statului de care se bucurã persoanele cu venituri mai mici, pentru a se putea ocupa de creşterea şi îngrijirea minorului de pânã la 2 ani. Se considerã cã mãsura este discriminatorie şi din perspectiva proporţionalitãţii între contribuţie şi indemnizaţie. Se apreciazã cã, pentru familiile cu venituri mari, scopul declarat al <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 148/2005 (acela de a stimula natalitatea) nu mai este atins.
    Tribunalul Bucureşti - Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate invocatã este întemeiatã.
    Potrivit prevederilor <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    Avocatul Poporului apreciazã cã dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale. Aratã în acest sens cã în preambulul actului normativ în discuţie sunt motivate situaţia extraordinarã şi urgenţa adoptãrii acestuia. Considerã cã indemnizaţia pentru creşterea copilului constituie o mãsurã concretã de protecţie socialã, fiind dreptul exclusiv al legiuitorului sã stabileascã modalitatea de acordare a acesteia, fãrã a aduce atingere existenţei dreptului în sine.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

                               CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, susţinerile pãrţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    Curtea Constituţionalã a fost sesizatã cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 12 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 226/2008 privind unele mãsuri financiar-bugetare. Obiect al excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie însã dispoziţiile <>art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.008 din 14 noiembrie 2005, astfel cum au fost modificate prin <>art. 12 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 226/2008 privind unele mãsuri financiar-bugetare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 31 decembrie 2008, având urmãtorul cuprins:
    "Art. 1. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, persoanele care, în ultimul an anterior datei naşterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor <>Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, beneficiazã de concediu pentru creşterea copilului în vârstã de pânã la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de pânã la 3 ani, precum şi de o indemnizaţie lunarã în cuantum de 600 lei sau, opţional, în cuantum de 85% din media veniturilor realizate pe ultimele 12 luni, dar nu mai mult de 4.000 lei."
    De asemenea, obiect al excepţiei îl constituie şi dispoziţiile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 226/2008 privind unele mãsuri financiar-bugetare, în ansamblul ei.
    Autorul excepţiei invocã încãlcarea dispoziţiilor constituţionale ale art. 4 alin. (2) referitor la egalitatea între cetãţeni, art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi a cetãţenilor, art. 20 alin. (1) referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 47 alin. (2) privind nivelul de trai şi art. 115 alin. (4) şi (6) referitor la delegarea legislativã. De asemenea, autorul considerã cã textele de lege criticate contravin şi prevederilor art. 14 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale privind interzicerea discriminãrii şi ale art. 26 din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice referitor la egalitatea în faţa legii.
    Curtea constatã cã, dupã cum reiese din preambulul <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, ordonanţa în discuţie are ca scop îmbunãtãţirea standardului de viaţã al persoanelor vârstnice, pentru aceasta fiind necesarã consolidarea financiarã a sistemului public de pensii, prin externalizarea din bugetul asigurãrilor sociale de stat a prestaţiilor care nu au naturã contributivã sau nu au legãturã cu riscurile sociale asigurate, precum şi îmbunãtãţirea echilibrului social-economic al familiei, prin susţinerea acesteia în vederea creşterii copilului. Astfel, pentru îndeplinirea scopului urmãrit de legiuitor, s-a instituit o indemnizaţie ce reprezintã o prestaţie de asistenţã socialã cu caracter universal, care nu este supusã sistemului contributiv. Agenţia Naţionalã pentru Prestaţii Sociale se organizeazã şi funcţioneazã ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, având ca scop administrarea şi gestionarea tuturor prestaţiilor sociale acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, iar nu din bugetul asigurãrilor sociale de stat. În ceea ce priveşte contribuţia individualã de asigurãri sociale de sãnãtate corespunzãtoare indemnizaţiei pentru creşterea copilului, aceasta se suportã de la bugetul de stat, în aceastã materie nefiind datorate celelalte contribuţii sociale obligatorii stabilite de lege, ceea ce atestã, o datã în plus, faptul cã dreptul de asistenţã socialã în discuţie nu este supus sistemului contributiv, astfel încât dispoziţiile <>art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 148/2005 nu încalcã prevederile constituţionale invocate.
    În ceea ce priveşte critica de neconstituţionalitate privind emiterea <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 226/2008 cu încãlcarea dispoziţiilor art. 115 din Constituţie, întrucât Guvernul nu este abilitat sã emitã ordonanţe de urgenţã prin care sã afecteze dreptul la o indemnizaţie de asigurãri sociale, se observã cã interdicţia emiterii de ordonanţe în baza unei legi de abilitare în domenii ce fac obiectul legilor organice priveşte numai ordonanţele simple. În temeiul dispoziţiilor art. 115 alin. (4) din Constituţie, "Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţã în situaţii extraordinare a cãror reglementare nu poate fi amânatã, având obligaţia de a motiva urgenţa în cuprinsul acestora". Curtea constatã cã, în preambulul ordonanţei în discuţie, legiuitorul a motivat temeinic caracterul de urgenţã al acesteia, astfel încât, sub aspectul extrinsec al dispoziţiilor de lege criticate, nu ne aflãm în prezenţa unor cauze de neconstituţionalitate.

    Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                        CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                            În numele legii
                               DECIDE:

    Respinge excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, precum şi a <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 226/2008 privind unele mãsuri financiar-bugetare, excepţie ridicatã de Corina Livia Predoi în Dosarul nr. 48.596/3/2009 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 28 septembrie 2010.


             PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                     AUGUSTIN ZEGREAN

                     Magistrat-asistent,
                       Cristina Toma
                          __________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016