Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 1.145 din 28 septembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 1.145 din 28 septembrie 2010  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 1.145 din 28 septembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 5 noiembrie 2010

    Augustin Zegrean - preşedinte
    Aspazia Cojocaru - judecãtor
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Petre Lãzãroiu - judecãtor
    Mircea Ştefan Minea - judecãtor
    Iulia Antoanella Motoc - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Tudorel Toader - judecãtor
    Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.
    Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, excepţie ridicatã de Elena Nica în Dosarul nr. 41.936/3/2008 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.
    La apelul nominal rãspunde, pentru autorul excepţiei, avocatul Silviu-Costel Şerban, cu împuternicire avocaţialã depusã la dosar. Lipseşte partea Agenţia Teritorialã pentru Prestaţii Sociale a Municipiului Bucureşti, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
    Magistratul-asistent referã asupra cauzei şi aratã cã partea Agenţia Teritorialã pentru Prestaţii Sociale a Municipiului Bucureşti a depus la dosar note scrise prin care învedereazã faptul cã aceastã instituţie nu are calitate procesualã pasivã în prezenta cauzã. În acest context, solicitã introducerea în cauzã a tuturor celor care au semnat şi contrasemnat <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 148/2005, şi anume Guvernul României, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Apãrãrii Naţionale şi Ministerul Justiţiei.
    Aşa fiind, solicitã instanţei de contencios constituţional sã constate lipsa calitãţii sale procesuale pasive şi judecarea cauzei în lipsã.
    Faţã de acest aspect, reprezentantul Ministerului Public apreciazã cã nu existã niciun inconvenient care sã impieteze soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate, precizând cã Agenţia Teritorialã pentru Prestaţii Sociale a Municipiului Bucureşti a fost citatã, în calitate de parte, şi în dosarul instanţei de fond.
    Curtea respinge cererea formulatã de Agenţia Teritorialã pentru Prestaţii Sociale a Municipiului Bucureşti, referitoare la constatarea lipsei calitãţii procesuale pasive a acesteia.
    Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele acordã cuvântul avocatului autorului excepţiei de neconstituţionalitate, care solicitã admiterea acesteia. În acest sens, susţine cã prevederile legale criticate sunt neconstituţionale, întrucât instituie o situaţie discriminatorie între persoanele care adoptã copii şi cei care îi nasc.
    Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiatã. În acest sens, invocã jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, şi anume <>Decizia nr. 937/2006.

                                    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
    Prin Încheierea din 5 octombrie 2009, pronunţatã în Dosarul nr. 41.936/3/2008, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, excepţie ridicatã de Elena Nica într-o cauzã având ca obiect anulare act administrativ.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine cã prin reglementarea criticatã se încalcã principiul constituţional al egalitãţii în drepturi, întrucât legiuitorul a instaurat o situaţie discriminatorie între pãrinţii care adoptã doi copii deodatã şi cei care, în urma naşterii, au mai mulţi copii, în speţã, gemeni; astfel, în primul caz, fiecare copil primeşte individual aceeaşi alocaţie, în timp ce în cazul gemenilor se primeşte o singurã alocaţie pentru ambii copii.
    Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal considerã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã. În acest sens, instanţa aratã cã textul de lege criticat nu contravine normei constituţionale care consacrã principiul egalitãţii în drepturi, deoarece "indemnizaţia prevãzutã de <>art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 148/2005 este stabilitã în favoarea pãrintelui şi nu în favoarea copiilor."
    Potrivit prevederilor <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    Avocatul Poporului apreciazã cã prevederile de lege criticate sunt neconstituţionale, întrucât acestea instituie o discriminare între pãrinţii care au mai mulţi copii dintr-o singurã naştere şi pãrinţii care au adoptat, în acelaşi timp, mai mulţi copii. Astfel, considerã cã apare nejustificatã diferenţierea fãcutã în sprijinul pãrintelui adoptator al mai multor copii, în vederea creşterii acestora - care beneficiazã, pentru fiecare dintre primii 3 copii adoptaţi, de concediu pentru creşterea copilului, precum şi o indemnizaţie lunarã în cuantum de 600 de lei, sau opţional, în cuantum de 85% din media veniturilor realizate pe ultimele 12 luni, dar nu mai mult de 4.000 lei, - şi sprijinul acordat pãrintelui natural al mai multor copii dintr-o singurã naştere, care este mult mai mic.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

                                    CURTEA,
    examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, susţinerile pãrţii prezente, notele scrise depuse la dosar, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile <>art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.008 din 14 noiembrie 2005, astfel cum au fost modificate prin <>art. I pct. 4 din Legea nr. 7/2007 pentru aprobarea <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 148/2005, potrivit cãrora:
    "Art. 6. - (1) Concediul şi indemnizaţia lunarã prevãzute la art. 1, respectiv la art. 2, precum şi stimulentul prevãzut la art. 3 se cuvin pentru fiecare dintre primele 3 naşteri sau, dupã caz, pentru primii 3 copii ai persoanelor aflate în una dintre situaţiile prevãzute la art. 5 alin. (2), dupã data de 1 ianuarie 2006."
    Autorul excepţiei susţine cã prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi.
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã reglementarea criticatã a mai fost supusã controlului de constituţionalitate, prin raportare la aceleaşi norme din Legea fundamentalã.
    În acest sens este <>Decizia nr. 937/2006, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 26 ianuarie 2007, prin care Curtea a statuat cã <>art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 148/2005 nu contravine prevederilor referitoare la egalitatea în drepturi a cetãţenilor, statuând cã "apare ca fireascã acordarea unei singure indemnizaţii lunare, indiferent de numãrul de copii rezultaţi în urma unei naşteri, întrucât aceasta este aferentã concediului pentru creşterea copilului, de care persoana îndreptãţitã beneficiazã în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţã." Prin aceeaşi decizie, Curtea a constatat cã "potrivit <>Legii nr. 61/1993, copiii beneficiazã, fãrã discriminare, de o alocaţie lunarã, ca formã de ocrotire din partea statului."
    De altfel, Curtea reţine cã prin articolul unic din <>Legea nr. 239/2009 pentru modificarea <>art. 2 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, "cuantumul indemnizaţiei prevãzute la art. 1 alin. (1) se majoreazã cu 600 lei pentru fiecare copil nãscut dintr-o sarcinã gemelarã, de tripleţi sau multipleţi, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naştere."
    Astfel, Curtea constatã cã <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 148/2005 instituie o formã de protecţie socialã destinatã familiilor cu copii în vârstã de pânã la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copiilor cu handicap, din necesitatea îmbunãtãţirii echilibrului social-economic al familiei, prin susţinerea acesteia în vederea creşterii copilului, în scopul stimulãrii creşterii natalitãţii şi diminuãrii fenomenului de abandon al copiilor.

    Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                             CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                                În numele legii
                                    DECIDE:
    Respinge excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, excepţie ridicatã de Elena Nica în Dosarul nr. 41.936/3/2008 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 28 septembrie 2010.

                      PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                                AUGUSTIN ZEGREAN

                              Magistrat-asistent,
                              Ingrid Alina Tudora

                                    -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016