Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 1.143 din 28 septembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 100/2005 privind asigurarea respectarii drepturilor de proprietate industriala
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 1.143 din 28 septembrie 2010  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 100/2005 privind asigurarea respectarii drepturilor de proprietate industriala    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 1.143 din 28 septembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 100/2005 privind asigurarea respectarii drepturilor de proprietate industriala

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 5 noiembrie 2010

    Augustin Zegrean - preşedinte
    Aspazia Cojocaru - judecãtor
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Petre Lãzãroiu - judecãtor
    Mircea Ştefan Minea - judecãtor
    Iulia Antoanella Motoc - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Tudorel Toader - judecãtor
    Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.
    Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 9 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 100/2005 privind asigurarea respectãrii drepturilor de proprietate industrialã, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Coffee Management" - S.R.L. din Bucureşti în Dosarul nr. 27.059/3/2009 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a III-a civilã.
    La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
    Magistratul-asistent referã asupra cauzei şi aratã cã partea Costa International Limited a depus la dosar note scrise prin care solicitã respingerea excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiatã.
    Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele acordã cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate.

                                    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
    Prin Încheierea din 2 decembrie 2009, pronunţatã în Dosarul nr. 27.059/3/2009, Tribunalul Bucureşti - Secţia a III-a civilã a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 9 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 100/2005 privind asigurarea respectãrii drepturilor de proprietate industrialã, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Coffee Management" - S.R.L. din Bucureşti într-o cauzã având ca obiect o ordonanţã preşedinţialã.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine cã prevederile <>art. 9 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 100/2005 contravin principiului constituţional care consacrã egalitatea în drepturi, în condiţiile în care reclamantului i se creeazã o situaţie favorabilã prin faptul cã procedura luãrii mãsurilor provizorii este la dispoziţia acestuia.
    De asemenea, apreciazã cã prin textul de lege criticat se încalcã dispoziţiile constituţionale ale art. 16, 21, 24, 53 şi 124, deoarece autorul excepţiei (în calitate de pârât) este supus unei proceduri extrem de sumare, în care nu pot fi analizate toate aspectele care ţin de fondul dreptului, aspecte esenţiale în corecta soluţionare a cauzei.
    Tribunalul Bucureşti - Secţia a III-a civilã considerã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã, reglementarea legalã criticatã nefiind în contradicţie cu normele constituţionale invocate.
    Potrivit prevederilor <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    Avocatul Poporului apreciazã cã prevederile <>art. 9 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 100/2005 sunt constituţionale. În acest sens, aratã cã prin procedura de urgenţã instituitã de acest text de lege nu se aduce vreo îngrãdire dreptului persoanei la apãrarea drepturilor, a libertãţilor şi a intereselor sale legitime, şi nici dreptului persoanei la un proces echitabil, ci, dimpotrivã, se creeazã posibilitatea pentru cel vãtãmat într-un drept legitim de a se adresa justiţiei în cazuri grabnice, în scopul de a preveni orice încãlcare iminentã cu privire la drepturile de proprietate industrialã.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

                                    CURTEA,
    examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, notele scrise depuse la dosar, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile <>art. 9 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 100/2005 privind asigurarea respectãrii drepturilor de proprietate industrialã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 20 iulie 2005, aprobatã, cu modificãri, prin <>Legea nr. 280/2005, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 897 din 7 octombrie 2005.
    Textul de lege criticat are urmãtorul conţinut:
    Art. 9: "(1) Instanţa judecãtoreascã competentã poate, la cererea motivatã a reclamantului, sã ordone mãsuri provizorii împotriva persoanei care se presupune cã a încãlcat un drept de proprietate industrialã protejat, în scopul de a preveni orice încãlcare iminentã cu privire la acest drept, respectiv:
    a) sã interzicã cu titlu provizoriu ca încãlcarea presupusã sã mai continue; sau
    b) sã constituie o garanţie destinatã sã asigure despãgubirea titularului dreptului protejat.
    (2) Mãsurile provizorii prevãzute la alin. (1) pot fi ordonate şi împotriva unui intermediar ale cãrui servicii sunt utilizate de cãtre un terţ în scop de încãlcare a unui drept de proprietate industrialã protejat.
    (3) La cererea reclamantului, instanţele judecãtoreşti competente pot sã ordone sechestrul mãrfurilor bãnuite cã ar aduce atingere unui drept de proprietate industrialã protejat pentru a împiedica introducerea lor sau circulaţia lor în circuitele comerciale.
    (4) În cazul unei încãlcãri sãvârşite în activitãţi comerciale, instanţa judecãtoreascã competentã poate sã ordone, dacã partea vãtãmatã dovedeşte cã existã circumstanţe care ar putea face imposibilã recuperarea daunelor-interese, sechestrul bunurilor mobiliare şi imobiliare ale persoanei care se presupune cã a încãlcat un drept de proprietate industrialã protejat, inclusiv blocarea conturilor bancare şi a altor bunuri. În acelaşi scop se poate ordona comunicarea documentelor bancare, financiare sau comerciale ori accesul la informaţii pertinente cauzei.
    (5) Instanţa judecãtoreascã competentã poate cere reclamantului, în cadrul mãsurilor prevãzute la alin. (1)-(4), sã furnizeze orice element de probã, în scopul de a-şi forma convingerea cã acesta este titularul dreptului şi cã acest drept i-a fost încãlcat ori o astfel de încãlcare este iminentã."
    Autorul excepţiei susţine cã prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 21 privind accesul liber la justiţie, art. 24 privind dreptul la apãrare, art. 53 referitoare la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertãţi şi art. 124 privind înfãptuirea justiţiei. De asemenea, este invocatã şi încãlcarea art. 6 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale.
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã prevederile legale criticate, care instituie o procedurã specialã, potrivit cãreia instanţa poate dispune luarea unor mãsuri cu caracter vremelnic a cãror urgenţã este justificatã de necesitatea evitãrii prejudicierii unei persoane în drepturile sau interesele sale legitime, sunt în conformitate cu dispoziţiile art. 126 alin. (2) din Constituţie, potrivit cãrora stabilirea regulilor de desfãşurare a procesului în faţa instanţelor judecãtoreşti este de competenţa exclusivã a legiuitorului.
    Referitor la susţinerea autorului excepţiei privind încãlcarea dreptului la un proces echitabil, consacrat constituţional prin dispoziţiile art. 21 alin. (3), în jurisprudenţa sa, Curtea a constatat cã legiuitorul poate institui, în considerarea unor situaţii deosebite, reguli speciale de procedurã, ca şi modalitãţile de exercitare a drepturilor procedurale, împrejurare ce nu este de naturã a aduce atingere acestui drept.
    În acest context, potrivit prevederilor art. 129 alin. 5 din Codul de procedurã civilã, instanţa are îndatorirea de a-şi exercita rolul activ şi de a stãrui în aflarea adevãrului, prin toate mijloacele legale, în scopul pronunţãrii unei hotãrâri temeinice şi legale. Astfel, "judecãtorii au îndatorirea sã stãruie, prin toate mijloacele legale, pentru a preveni orice greşealã privind aflarea adevãrului în cauzã, pe baza stabilirii faptelor şi prin aplicarea corectã a legii, în scopul pronunţãrii unei hotãrâri temeinice şi legale (...)".
    În acest sens sunt şi prevederile <>art. 9 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 100/2005, care prevãd cã instanţa judecãtoreascã competentã poate cere reclamantului sã furnizeze orice element de probã, în scopul de a-şi forma convingerea cã acesta este titularul dreptului şi cã acest drept i-a fost încãlcat ori o astfel de încãlcare este iminentã.
    De altfel, <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 100/2005 transpune Directiva nr. 2004/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectualã, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 157 din 30 aprilie 2004, iar reglementarea criticatã reprezintã implementarea în dreptul intern a dispoziţiilor referitoare la mãsurile provizorii şi asiguratorii prevãzute în cuprinsul art. 9 al directivei mai sus menţionate.
    În final, Curtea reţine cã <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 100/2005 a fost emisã în scopul combaterii fenomenului de contrafacere a obiectelor de proprietate industrialã şi în interesul titularilor drepturilor de proprietate industrialã.

    Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                             CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                                În numele legii
                                    DECIDE:

    Respinge excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 9 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 100/2005 privind asigurarea respectãrii drepturilor de proprietate industrialã, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Coffee Management" - S.R.L. din Bucureşti în Dosarul nr. 27.059/3/2009 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a III-a civilã.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 28 septembrie 2010.

                      PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                                AUGUSTIN ZEGREAN

                              Magistrat-asistent,
                              Ingrid Alina Tudora

                                      ----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016