Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 1.142 din 28 septembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 10^1 din Legea locuintei nr. 114/1996
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 1.142 din 28 septembrie 2010  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 10^1 din Legea locuintei nr. 114/1996    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 1.142 din 28 septembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 10^1 din Legea locuintei nr. 114/1996

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 772 din 18 noiembrie 2010

    Augustin Zegrean - preşedinte
    Aspazia Cojocaru - judecãtor
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Petre Lãzãroiu - judecãtor
    Mircea Ştefan Minea - judecãtor
    Iulia Antoanella Motoc - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Tudorel Toader - judecãtor
    Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

    Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor "articolului unic pct. 3 din <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 210/2008 pentru completarea <>Legii locuinţei nr. 114/1996, prin care au fost introduse prevederile <>art. 10^1 din Legea nr. 114/1996", excepţie ridicatã de Dan Dumitru Slãvescu în Dosarul nr. 922/42/2009 al Curţii de Apel Ploieşti - Secţia comercialã şi de contencios administrativ şi fiscal.
    La apelul nominal se prezintã, pentru autorul excepţiei, avocatul Mihai Popa, cu împuternicire avocaţialã, iar pentru partea Societatea Comercialã "Apartalia Imobiliare" - S.R.L. rãspunde avocatul Gabriel Udrea, cu delegaţie la dosar. Lipsesc celelalte pãrţi, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
    Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele acordã cuvântul reprezentantului autorului excepţiei de neconstituţionalitate, care solicitã admiterea acesteia. Acesta susţine cã prevederile <>art. 10^1 din Legea nr. 114/1996, astfel cum erau în vigoare la data încheierii actului constitutiv şi a pronunţãrii încheierii recurate, sunt neconstituţionale, deoarece aceastã ordonanţã a fost emisã cu încãlcarea dispoziţiilor art. 73 alin. (1) lit. m) şi art. 115 alin. (1) şi (4) din Legea fundamentalã, potrivit cãrora regimul juridic al proprietãţii nu poate fi reglementat decât prin legi organice.
    Faţã de aceste susţineri, avocatul pãrţii Societatea Comercialã "Apartalia Imobiliare" - S.R.L. aratã cã autorul excepţiei nu contestã constituţionalitatea conţinutului <>art. 10^1 din Legea nr. 114/1996, astfel cum acesta a fost introdus prin articolul unic pct. 3 din <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 210/2008, ci doar constituţionalitatea extrinsecã a acestuia, mai exact modalitatea de adoptare prin ordonanţã de urgenţã a Guvernului într-un domeniu rezervat legilor organice. În acest context, aratã cã, anterior invocãrii excepţiei de neconstituţionalitate a <>art. 10^1, Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 210/2008 a fost aprobatã prin <>Legea nr. 310/2009, iar ulterior sesizãrii Curţii Constituţionale, aceste prevederi de lege au fost modificate prin <>Legea nr. 170/2010. Astfel, apreciazã cã motivele de neconstituţionalitate invocate nu mai subzistã, dat fiind faptul cã reglementarea criticatã a fost aprobatã şi, respectiv, ulterior modificatã prin legi organice, adoptate în conformitate cu dispoziţiile art. 76 alin. (1) din Constituţie.
    Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate. În acest sens, aratã cã <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 210/2008 a fost aprobatã prin <>Legea nr. 310/2009, lege organicã, astfel încât nu poate fi primitã critica autorului de neconstituţionalitate privind încãlcarea normelor constituţionale invocate.

                               CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
    Prin Încheierea din 17 decembrie 2009, pronunţatã în Dosarul nr. 922/42/2009, Curtea de Apel Ploieşti - Secţia comercialã şi de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor "articolului unic pct. 3 din <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 210/2008 pentru completarea <>Legii locuinţei nr. 114/1996, prin care a fost introdus <>art. 10^1 din Legea nr. 114/1996", excepţie ridicatã de Dan Dumitru Slãvescu într-o cauzã având ca obiect recursul formulat împotriva încheierii judecãtorului delegat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângã Tribunalul Prahova.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine cã prevederile de lege criticate contravin normelor constituţionale invocate, deoarece <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 210/2008, prin care au fost introduse prevederile <>art. 10^1 în Legea locuinţei nr. 114/1996, a fost emisã cu încãlcare dispoziţiilor constituţionale ale art. 73 alin. (1) şi (3) lit. m) şi art. 115 alin. (1) şi (4). Astfel, potrivit acestora, regimul juridic al proprietãţii nu poate fi reglementat decât prin legi ordinare, iar ordonanţele de urgenţã pot fi emise de Guvern numai în situaţii extraordinare, a cãror reglementare nu poate fi amânatã şi cu obligaţia motivãrii urgenţei.
    Curtea de Apel Ploieşti - Secţia comercialã şi de contencios administrativ considerã cã excepţia de neconstitu ţionalitate este întemeiatã, deoarece, la data pronunţãrii încheierii judecãtorului delegat, era în vigoare <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 210/2008. În acest context, apreciazã cã prevederile art. 10^1 sunt neconstituţionale, fiind în contradicţie cu dispoziţiile art. 73 alin. (1) şi (3) lit. m) şi art. 115 alin. (1) şi (4) din Legea fundamentalã.
    Potrivit prevederilor <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    Guvernul apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã, astfel încât nu pot fi reţinute criticile autorului excepţiei privind încãlcarea art. 73 alin. (1) lit. m) şi art. 115 alin. (1) şi (4) din Legea fundamentalã.
    Avocatul Poporului apreciazã cã prevederile articolului unic pct. 3 din <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 210/2008 sunt constituţionale. În acest sens, aratã cã prevederile de lege criticate nu contravin normelor constituţionale invocate, întrucât situaţia extraordinarã şi urgenţa reglementãrii au fost justificate în preambulul actului normativ criticat.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

                               CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, notele scrise depuse la dosar, susţinerile pãrţilor prezente, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2) şi ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum reiese din încheierea de sesizare, îl constituie prevederile "articolului unic pct. 3 din <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 210/2008 pentru completarea <>Legii locuinţei nr. 114/1996, prin care a fost introdus <>art. 10^1 din Legea nr. 114/1996."
    În realitate, din examinarea succesiunii actelor normative în materie, obiectul excepţiei, asupra cãruia Curtea urmeazã a se pronunţa, îl constituie prevederile <>art. 10^1 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 31 decembrie 1997, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, text introdus prin articolul unic pct. 3 din <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 210/2008 pentru completarea <>Legii locuinţei nr. 114/1996, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 835 din 11 decembrie 2008, ordonanţã aprobatã prin <>Legea nr. 310/2009, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 9 octombrie 2009.
    Ulterior sesizãrii Curţii Constituţionale, prevederile <>art. 10^1 din Legea locuinţei nr. 114/1996 au fost modificate prin <>art. II pct. 1 din Legea nr. 170/2010 pentru completarea <>art. 45 din Legea cadastrului şi a publicitãţii imobiliare nr. 7/1996 şi pentru modificarea <>art. 10^1 din Legea locuinţei nr. 114/1996, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 21 iulie 2010, şi au urmãtorul conţinut:
    "Art. 10^1. - Locuinţele şi unitãţile individuale pot fi înstrãinate şi dobândite prin acte juridice între vii, încheiate în formã autenticã notarialã, sub sancţiunea nulitãţii absolute. Dovada dreptului de proprietate şi a celorlalte drepturi reale asupra unei unitãţi de locuit se face numai pe baza actelor de proprietate şi a extrasului de carte funciarã pentru informare."
    Autorul excepţiei susţine cã prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 73 alin. (1) şi (3) lit. m) privind regimul juridic general al proprietãţii şi art. 115 alin. (1) şi (4) referitoare la delegarea legislativã.
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã nu poate fi reţinutã critica autorului excepţiei potrivit cãreia prevederile <>art. 10^1 din Legea locuinţei nr. 114/1996 aduc atingere dispoziţiilor constituţionale ale art. 73 alin. (1) şi (3) lit. m). Reglementarea de lege criticatã nu afecteazã regimul juridic general al proprietãţii şi moştenirii, ci vizeazã, pe de o parte, procedurile care conferã siguranţã raporturilor juridice dintre vânzãtorul şi dobânditorul de bunã-credinţã ai locuinţei şi, respectiv, consolidarea drepturilor dobândite de aceştia, în condiţiile legii, iar pe de altã parte, asigurarea corelãrii acestor prevederi cu dispoziţiile legislaţiei în vigoare, inclusiv ale <>Legii cadastrului şi a publicitãţii imobiliare nr. 7/1996.
    În ceea ce priveşte critica referitoare la încãlcarea art. 115 alin. (1) din Constituţie privind posibilitatea Parlamentului de a adopta o lege specialã de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, Curtea constatã cã aceastã dispoziţie nu este incidentã în prezenta cauzã, întrucât <>art. 10^1 din Legea locuinţei nr. 114/1996 a fost introdus prin <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 210/2008, aprobatã prin <>Legea nr. 310/2009 (lege organicã), iar nu prin ordonanţã simplã, adoptatã în temeiul legii de abilitare.
    Referitor la invocarea încãlcãrii art. 115 alin. (4) din Legea fundamentalã, care prevede posibilitatea Guvernului de a adopta ordonanţe de urgenţã numai în situaţii extraordinare a cãror reglementare nu poate fi amânatã, având obligaţia de a motiva urgenţa în cuprinsul acestora, Curtea reţine cã motivarea situaţiei extraordinare care a determinat adoptarea <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 210/2008 se regãseşte chiar în preambulul actului normativ criticat.
    Astfel, se aratã cã "situaţia extraordinarã prevãzutã la art. 115 alin. (4) din Constituţie se motiveazã prin necesitatea urgentã de adaptare la condiţiile socio-economice existente a prevederilor <>Legii locuinţei nr. 114/1996, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, cu privire la definirea extinsã a condominiilor, în vederea constituirii legale a asociaţiilor de proprietari din condominii".
    Aceasta, deoarece "existã foarte mulţi proprietari din ansamblurile rezidenţiale nou-construite care nu se pot constitui în asociaţii de proprietari, deoarece instanţele nu le recunosc acest drept pe baza prevederilor legale în vigoare, acestea fiind neclare şi împiedicând, în practicã, recunoaşterea asociaţiilor de proprietari din alte forme de condominii".
    De asemenea, se menţioneazã cã "neadoptarea în regim de urgenţã a prezentei reglementãri conduce la imposibilitatea constituirii asociaţiilor de proprietari din anumite condominii/ ansambluri rezidenţiale, fapt ce duce la imposibilitatea de a se încheia contracte pentru utilitãţi în ansamblurile rezidenţiale respective, şi ţinând cont cã mulţi proprietari vor fi lãsaţi fãrã cãldurã, electricitate şi apã în anotimpul rece".

    Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                        CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                            În numele legii
                               DECIDE:

    Respinge excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 10^1 din Legea locuinţei nr. 114/1996, excepţie ridicatã de Dan Dumitru Slãvescu în Dosarul nr. 922/42/2009 al Curţii de Apel Ploieşti - Secţia comercialã şi de contencios administrativ şi fiscal.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 28 septembrie 2010.

               PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                        AUGUSTIN ZEGREAN

                       Magistrat-asistent,
                       Ingrid Alina Tudora
                          ___________

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016