Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 1.141 din 16 octombrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor anexei nr. I lit. A nr. crt. 39-44 si nota explicativa indice 5 din Ordonanta Guvernului nr. 17/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 1.141 din 16 octombrie 2008  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor anexei nr. I lit. A nr. crt. 39-44 si nota explicativa indice 5 din   Ordonanta Guvernului nr. 17/2008 pentru modificarea si completarea   Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 1.141 din 16 octombrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor anexei nr. I lit. A nr. crt. 39-44 si nota explicativa indice 5 din Ordonanta Guvernului nr. 17/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 20 noiembrie 2008

Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Antonia Constantin - procuror
Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent


Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor anexei nr. I lit. A nr. crt. 39-44 şi nota explicativã indice 5 din <>Ordonanţa Guvernului nr. 17/2008 pentru modificarea şi completarea <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unitãţile sanitare publice din sectorul sanitar, excepţie ridicatã de Viorica Bejan şi alţii în Dosarul nr. 1.879/99/2008 al Tribunalului Iaşi - Secţia civilã şi litigii de muncã.
La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiatã, considerând cã textele legale criticate nu încalcã niciunul dintre textele constituţionale invocate de autorul excepţiei.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, reţine urmãtoarele:
Prin Încheierea din 21 mai 2008, pronunţatã în Dosarul nr. 1.879/99/2008, Tribunalul Iaşi - Secţia civilã şi litigii de muncã a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor anexei nr. I lit. A nr. crt. 39-44 şi nota explicativã indice 5 din <>Ordonanţa Guvernului nr. 17/2008 , excepţie ridicatã de Viorica Bejan şi alţii în cauza ce are ca obiect judecarea litigiului de muncã referitor la drepturi bãneşti.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin cã dispoziţiile anexei nr. I lit. A nr. crt. 39-44 şi nota explicativã indice 5 din <>Ordonanţa Guvernului nr. 17/2008 contravin prevederilor art. 16, 41 şi 53 din Constituţie, art. 6 şi 7 din Pactul internaţional privind drepturile economice, sociale şi culturale, art. 26 din Pactul internaţional privind drepturile civile şi politice, art. 7 şi 23 din Declaraţia Universalã a Drepturilor Omului, precum şi art. 1 pct.1 lit. b) şi pct. 2 din Convenţia nr. 111/1958 a OIM privind discriminarea în domeniul forţei de muncã şi exercitãrii profesiei. Se aratã cã dispoziţiile legale criticate nu mai asimileazã salariile de bazã pentru funcţiile de registrator/statistician medical cu cele prevãzute pentru sorã medicalã, ci sunt cuprinse în rubrici distincte (nr. crt. 42, 43 şi 44 din anexa nr. I lit. A din ordonanţã), fãrã sã se prevadã însã şi limitele de salarii minime şi maxime pentru funcţiile de registrator/statistician medical din anatomie patologicã şi medicinã legalã (corespunzãtor funcţiilor de la pct. 39, 40 şi 41 din anexa nr. I lit. A din ordonanţã). Se creeazã astfel un regim discriminatoriu între funcţiile de registrator/statistician medical din anatomia patologicã şi medicinã legalã şi funcţiile de sorã medicalã din anatomia patologicã şi medicinã legalã.
Tribunalul Iaşi - Secţia civilã şi litigii de muncã apreciazã cã excepţia este neîntemeiatã.
Potrivit prevederilor <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
Avocatul Poporului considerã cã dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale. Se aratã cã textul de lege nu încalcã sub niciun aspect prevederile constituţionale invocate, deoarece este opţiunea legiuitorului sã stabileascã salarizarea diferitã a anumitor categorii de personal, ţinând seama de importanţa, natura şi complexitatea muncii prestate.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei îl constituie dispoziţiile anexei nr. I lit. A, nr. crt. 39-44 şi nota explicativã indice 5 din <>Ordonanţa Guvernului nr. 17/2008 pentru modificarea şi completarea <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unitãţile sanitare publice din sectorul sanitar, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 1 februarie 2008.
Prevederile legale criticate reglementeazã salariile de bazã pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar-sanitar începând cu 1 aprilie 2008 şi 1 octombrie 2008, diferenţiate dupã nivelul studiilor şi funcţia ocupatã.
Prevederile constituţionale invocate în motivarea excepţiei sunt cele ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 41 referitor la munca şi protecţia socialã a muncii şi art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertãţi. Totodatã, sunt invocate art. 6 şi 7 din Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale, referitoare la dreptul la muncã şi la condiţii de muncã juste şi prielnice, art. 26 din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, referitoare la egalitatea persoanelor în faţa legii, art. 7 şi 23 din Declaraţia Universalã a Drepturilor Omului, privind egalitatea în faţa legii şi dreptul la muncã în condiţii echitabile, precum şi art. 1 pct.1 lit. b) şi pct. 2 din Convenţia nr. 111/1958 a OIM privind discriminarea în domeniul forţei de muncã şi exercitãrii profesiei, referitor la egalitatea de şanse sau de tratament în materie de angajare sau de profesie.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate ridicatã, Curtea constatã cã, în realitate, dispoziţiile legale criticate sunt considerate neconstituţionale deoarece, spre deosebire de vechea reglementare, acestea nu mai prevãd limitele de salarii minime şi maxime pentru funcţia de registrator/statistician medical din anatomie patologicã şi medicinã legalã. În felul acesta, nemaifiind posibilã asimilarea acestei funcţii cu cea prevãzutã pentru sorã medicalã, pe cale de interpretare, se ajunge la concluzia cã "[...] nu li se mai recunoaşte reclamantelor dreptul de a beneficia de salariile prevãzute pentru personalul de specialitate medico-sanitar din anatomie patologicã şi medicinã legalã".
Rezultã cã textele constituţionale, precum şi dispoziţiile din pactele internaţionale invocate nu au nicio legãturã cu motivele menţionate de autorii excepţiei. Aspectele criticate urmeazã sã fie soluţionate de cãtre instanţa de judecatã prin interpretarea şi aplicarea prevederilor legale invocate în cauzã.
Având în vedere dispoziţiile <>art. 2 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 , potrivit cãrora "Curtea Constituţionalã se pronunţã numai asupra constituţionalitãţii actelor cu privire la care a fost sesizatã, fãrã a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului", Curtea constatã cã excepţia este inadmisibilã.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
În numele legii
DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilã, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor anexei nr. I lit. A nr. crt. 39-44 şi nota explicativã indice 5 din <>Ordonanţa Guvernului nr. 17/2008 pentru modificarea şi completarea <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unitãţile sanitare publice din sectorul sanitar, excepţie ridicatã de Viorica Bejan şi alţii în Dosarul nr. 1.879/99/2008 al Tribunalului Iaşi - Secţia civilã şi litigii de muncã.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 16 octombrie 2008.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Mihai Paul Cotta
-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016