Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 1.140 din 16 octombrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. (10) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 1.140 din 16 octombrie 2008  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor   art. 20 alin. (10) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 1.140 din 16 octombrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. (10) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 775 din 19 noiembrie 2008

Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Antonia Constantin - procuror
Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 20 alin. (10) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, excepţie ridicatã de Ştefan Nuţu în Dosarul nr. 10.182/3/2008 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal.
La apelul nominal rãspunde autorul excepţiei, prin avocat Constantin Boncu, lipsind cealaltã parte, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
Reprezentantul autorului excepţiei aratã cã textul de lege criticat este neconstituţional, deoarece nu distinge între persoanele care s-au reabilitat şi celelalte persoane şi nici nu precizeazã infracţiunile avute în vedere.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiatã, considerând cã soluţia legislativã este o consecinţã a scopului urmãrit de legiuitor.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, reţine urmãtoarele:
Prin Încheierea din 13 mai 2008, pronunţatã în Dosarul nr. 10.182/3/2008, Tribunalul Bucureşti - Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 20 alin. (10) din Legea nr. 333/2003 , excepţie ridicatã de Ştefan Nuţu în cauza ce are ca obiect judecarea acţiunii de contencios administrativ.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine cã <>art. 20 din Legea nr. 333/2003 este neconstituţional în raport cu dispoziţiile art. 16 alin. (1) şi art. 53 din Constituţie, întrucât prevede restrângerea dreptului de a fi conducãtorul unei societãţi specializate de pazã şi protecţie prin condiţionarea ca acesta sã nu fi suferit condamnãri pentru infracţiuni sãvârşite cu intenţie. În acest fel, sunt discriminaţi cetãţenii dupã cum aceştia au suferit condamnãri sau nu, având în vedere cã, dupã executarea sancţiunilor penale şi împlinirea termenului de reabilitare, toţi cetãţenii ar trebui sã redevinã egali în faţa legii.
Tribunalul Bucureşti - Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã. Se aratã cã restrângerea drepturilor unei persoane care a suferit condamnãri pentru infracţiuni sãvârşite cu intenţie este o mãsurã care se impune pentru apãrarea ordinii ori a moralei publice.
Potrivit prevederilor <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
Avocatul Poporului considerã cã dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale. Se aratã cã autorul excepţiei a avut în vedere mai mult aspecte privind modul de interpretare şi aplicare a legii, care excedeazã controlului de constituţionalitate.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile pãrţii prezente şi ale procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei îl constituie dispoziţiile <>art. 20 alin. (10) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 22 iulie 2003, cu modificãrile aduse prin <>art. II pct. 1 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 16/2005 pentru modificarea lit. h) a <>art. 17 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate şi pentru modificarea şi completarea <>Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 10 martie 2005, ordonanţã aprobatã prin <>Legea nr. 151/2005 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 25 mai 2005.
Dispoziţiile de lege criticate au urmãtoarea redactare:
- Art. 20: "[...] (10) Unitatea de poliţie competentã poate acorda avizul persoanei prevãzute la alin. (9), care are cetãţenie românã sau cetãţenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic European, a împlinit vârsta de 21 de ani, posedã pregãtire corespunzãtoare atribuţiilor ce îi revin, este cunoscutã ca având o bunã conduitã cetãţeneascã şi nu a suferit condamnãri pentru infracţiuni sãvârşite cu intenţie."
Autorul excepţiei susţine cã prevederile legale criticate sunt neconstituţionale în raport cu urmãtoarele dispoziţii constituţionale: art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi şi art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertãţi.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã urmãtoarele:
În ceea ce priveşte critica prevederilor <>art. 20 alin. (10) din Legea nr. 333/2003 prin invocarea dispoziţiilor art. 16 alin. (1) din Constituţie, Curtea reţine cã aceasta este neîntemeiatã. Prevederile legale stabilesc anumite condiţii pentru ca unitatea de poliţie competentã sã acorde avizul persoanei care urmeazã sã fie conducãtorul unei societãţi specializate de pazã şi protecţie. Printre aceste condiţii se prevede ca persoana respectivã sã fie cunoscutã ca având o bunã conduitã cetãţeneascã şi sã nu fi suferit condamnãri pentru infracţiuni sãvârşite cu intenţie, ambele fiind în strânsã legãturã. Aceste cerinţe impuse de textul legal criticat sunt raţionale, fiind justificate de chiar scopul <>Legii nr. 333/2003 . Astfel, art. 1 alin. (1) din lege stabileşte cã paza şi protecţia sunt activitãţi desfãşurate "[...] în scopul asigurãrii siguranţei obiectivelor, bunurilor şi valorilor împotriva oricãror acţiuni ilicite care lezeazã dreptul de proprietate, existenţa materialã a acestora, precum şi a protejãrii persoanelor împotriva oricãror acte ostile care le pot periclita viaţa, integritatea fizicã sau sãnãtatea".
Dispoziţiile constituţionale ale art. 4 alin. (2) şi art. 16 alin. (1) vizeazã egalitatea în drepturi între cetãţeni în ceea ce priveşte recunoaşterea în favoarea acestora a unor drepturi şi libertãţi fundamentale şi nicidecum identitatea de tratament juridic în cazul stabilirii unor mãsuri corespunzãtoare unei anumite reglementãri.
În ceea ce priveşte invocarea de cãtre autorul excepţiei a dispoziţiilor art. 53 din Constituţie, Curtea reţine cã acestea nu sunt incidente în cauzã, deoarece nu se pune problema restrângerii, prin textul legal criticat, a exerciţiului vreunor drepturi sau libertãţi constituţionale.
De altfel, prin <>Decizia nr. 384 din 17 aprilie 2007 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 18 mai 2007, Curtea Constituţionalã a respins excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 20 din Legea nr. 333/2003 .
Întrucât nu au intervenit elemente noi, de naturã sã determine schimbarea jurisprudenţei, faţã de cele arãtate, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în aceastã decizie îşi pãstreazã valabilitatea şi în cauza de faţã.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
În numele legii
DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 20 alin. (10) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, excepţie ridicatã de Ştefan Nuţu în Dosarul nr. 10.182/3/2008 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 16 octombrie 2008.

PREŞEDINTELE
CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Mihai Paul Cotta

--------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016