Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 1.130 din 16 octombrie 2008  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 44 si   art. 45 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 1.130 din 16 octombrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 44 si art. 45 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 19 noiembrie 2008

Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Antonia Constantin - procuror
Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 44 şi <>art. 45 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Iomai" - S.A. din Focşani în Dosarul nr. 4.420/231/2007 al Judecãtoriei Focşani, precum şi de Grigore Abuhnoaie, Elena Abuhnoaie şi Societatea Comercialã "Casa Grig" - S.R.L. din Iaşi în dosarele nr. 230/1/2008, nr. 229/1/2008 şi nr. 228/1/2008 ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia comercialã.
La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
Din oficiu, Curtea pune în dezbatere problema conexãrii celor patru dosare înregistrate pe rolul sãu, având în vedere cã obiectul excepţiilor de neconstituţionalitate este identic.
Reprezentantul Ministerului Public apreciazã ca fiind întrunite condiţiile conexãrii dosarelor.
Reţinând identitatea de obiect, în temeiul <>art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 , Curtea dispune conexarea dosarelor nr. 1.494D/2008, nr. 1.495D/2008 şi nr. 1.496D/2008 la Dosarul nr. 1.435D/2008, care este primul înregistrat.
Cauza fiind în stare de judecatã, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiatã, invocând jurisprudenţa Curţii Constituţionale în aceastã materie.

CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarelor, reţine urmãtoarele:
Prin Încheierea din 31 martie 2008, pronunţatã în Dosarul nr. 4.420/231/2007 al Judecãtoriei Focşani şi prin încheierile din 28 mai 2008, pronunţate în dosarele nr. 230/1/2008, nr. 229/1/2008 şi nr. 228/1/2008 ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia comercialã, Curtea Constituţionalã a fost sesizatã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 44 şi <>art. 45 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Iomai" - S.A. din Focşani, respectiv de Grigore Abuhnoaie, Elena Abuhnoaie şi Societatea Comercialã "Casa Grig" - S.R.L. din Iaşi.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii aratã cã reglementarea prevãzutã la <>art. 45 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 51/1998 derogã de la dreptul comun în materia executãrii silite şi creeazã un regim discriminator între debitori, prin aceea cã stabileşte o competenţã diferitã a organului de executare silitã în materia creanţelor prevãzute de ordonanţã, şi anume curtea de apel, faţã de judecãtorie sau tribunal, aşa cum prevede Codul de procedurã civilã.
Pe de altã parte, autorii susţin cã instituţia Autoritãţii pentru Valorificarea Activelor Statului nu este prevãzutã expres de dispoziţiile Constituţiei şi a fost creatã în dispreţul prevederilor art. 15 alin. (1), art. 16 alin. (1) şi (2), art. 21 alin. (3), art. 44 alin. (2) şi art. 126 alin. (2) din Constituţie, precum şi a art. 6 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale, care consacrã egalitatea în faţa legii şi a autoritãţilor publice, fãrã privilegii, fãrã discriminãri şi dreptul la un proces echitabil. Prin actul constitutiv, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului este mai presus de lege, iar dispoziţiile art. 44 şi <>art. 45 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 51/1998 încalcã principiul constituţional de organizare şi funcţionare a instanţelor judecãtoreşti.
Judecãtoria Focşani şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia comercialã apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã.
În conformitate cu dispoziţiile <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.
Avocatul Poporului apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã, textele de lege criticate fiind în deplinã concordanţã cu prevederile constituţionale invocate.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,
examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 44 şi <>art. 45 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948 din 24 decembrie 2002, dispoziţii care au urmãtorul conţinut:
- Art. 44: "Litigiile în legãturã cu creanţele neperformante preluate la datoria publicã, în care A.V.A.S. este parte, se soluţioneazã cu respectarea prevederilor prezentului capitol, completate în mod corespunzãtor cu dispoziţiile Codului de procedurã civilã.";
- Art. 45: "Cererile de orice naturã privind drepturile şi obligaţiile în legãturã cu activele bancare preluate de A.V.A.S., inclusiv cele formulate pentru angajarea rãspunderii civile a persoanelor fizice şi juridice, altele decât debitorii definiţi la art. 38, sunt de competenţa Curţii de apel în a cãrei razã teritorialã se aflã sediul sau, dupã caz, domiciliul pârâtului şi se judecã de urgenţã şi cu precãdere."
Autorii excepţiei de neconstituţionalitate considerã cã dispoziţiile legale criticate încalcã prevederile constituţionale ale art. 15 alin. (1) privind universalitatea drepturilor şi libertãţilor cetãţeneşti, art. 16 care consacrã egalitatea în drepturi a cetãţenilor, art. 21 alin. (3) referitoare la dreptul la un proces echitabil, ale art. 44 alin. (2) privitoare la garantarea dreptului de proprietate şi ale art. 126 alin. (2) cu privire la competenţa instanţelor judecãtoreşti.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã, asupra constituţionalitãţii prevederilor din <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 51/1998 referitoare la procedura de soluţionare a litigiilor în care Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului este parte, instanţa constituţionalã s-a pronunţat în repetate rânduri, în raport cu aceleeaşi dispoziţii constituţionale invocate şi în prezenta cauzã. Astfel, prin <>Decizia nr. 323/2004 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.026 din 5 noiembrie 2004, sau prin <>Decizia nr. 602/2007 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 2 august 2007, Curtea a reţinut, în esenţã, cã dispoziţiile legale criticate reglementeazã o procedurã specialã de soluţionare a litigiilor privind creanţele neperformante preluate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, având în vedere natura deosebitã a acestor creanţe şi strânsa legãturã a acestora cu datoria publicã, cu bugetul statului şi ocrotirea interesului public. Întrucât raţiunile care au stat la baza adoptãrii soluţiei anterioare de respingere a criticilor de neconstituţionalitate îşi pãstreazã valabilitatea şi în prezent, aceasta se impune a fi menţinutã.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
În numele legii
DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 44 şi <>art. 45 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Iomai" - S.A. din Focşani în Dosarul nr. 4.420/231/2007 al Judecãtoriei Focşani, precum şi de Grigore Abuhnoaie, Elena Abuhnoaie şi Societatea Comercialã "Casa Grig" - S.R.L. din Iaşi în dosarele nr. 230/1/2008, nr. 229/1/2008 şi nr. 228/1/2008 ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia comercialã.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 16 octombrie 2008.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Mihaela Senia Costinescu

-------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice