Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 1.129 din 16 octombrie 2008  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor   art. 2 alin. (1) din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 1.129 din 16 octombrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 19 noiembrie 2008

Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Antonia Constantin - procuror
Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 2 alin. (1) din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Confana Industries" - S.R.L. din comuna Dãrmãneşti, judeţul Suceava, în Dosarul nr. 5.183/86/2007 al Tribunalului Suceava - Secţia comercialã, de contencios administrativ şi fiscal.
La apelul nominal se prezintã partea Societatea Comercialã "Telemobil" - S.A. din comuna Baloteşti, judeţul Ilfov, prin avocat Andreea Marilena Mihai, lipsind celelalte pãrţi, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
Avocatul prezent susţine respingerea excepţiei ca fiind inadmisibilã, întrucât criticile formulate de autor vizeazã completarea dispoziţiilor <>art. 2 alin. (1) din Legea nr. 193/2000 .
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca inadmisibilã, critica vizând completarea şi modificarea textului de lege supus controlului, operaţiune ce excedeazã competenţei Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, reţine urmãtoarele:
Prin Încheierea din 16 noiembrie 2007, pronunţatã în Dosarul nr. 5.183/86/2007, Tribunalul Suceava - Secţia comercialã, de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţionalã pentru soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a <>art. 2 alin. (1) din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Confana Industries" - S.R.L. din comuna Dãrmãneşti, judeţul Suceava.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul aratã cã prevederile <>Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori au o arie de aplicare restrânsã, întrucât calificarea persoanelor definite "consumatori" se limiteazã numai la persoanele fizice, excluzând persoanele juridice de la beneficiul invocãrii prevederilor legale referitoare la clauzele abuzive şi la contractele preformulate. Or, o atare excludere este de naturã a contraveni principiilor constituţionale privind liberul acces la justiţie şi dreptul la un proces echitabil, dreptul la apãrare şi garantarea dreptului de proprietate.
Tribunalul Suceava - Secţia comercialã, de contencios administrativ şi fiscal considerã cã exprimarea punctului de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate echivaleazã cu antepronunţarea asupra fondului cauzei.
În conformitate cu dispoziţiile <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.
Avocatul Poporului apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã, textele de lege criticate fiind în deplinã concordanţã cu prevederile constituţionale invocate.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, susţinerile pãrţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile <>art. 2 alin. (1) din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 18 aprilie 2008, text de lege care are urmãtorul conţinut: "Prin consumator se înţelege orice persoanã fizicã sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care, în temeiul unui contract care intrã sub incidenţa prezentei legi, acţioneazã în scopuri din afara activitãţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale."
În susţinerea neconstituţionalitãţii acestor dispoziţii legale, autorul excepţiei invocã încãlcarea prevederilor constituţionale ale art. 21 alin. (1), (2) şi (3) referitoare la accesul liber la justiţie şi dreptul la un proces echitabil, soluţionat într-un termen rezonabil, art. 24 alin. (1) privitor la dreptul la apãrare, art. 44 alin. (1) şi (2) care consacrã dreptul de proprietate privatã şi art. 53 alin. (2) referitor la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertãţi. De asemenea, sunt invocate şi dispoziţiile art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine cã autorul excepţiei criticã modalitatea de redactare a prevederilor <>art. 2 alin. (1) din Legea nr. 193/2000 , susţinând cã definiţia noţiunii de "consumator" ar trebui sã includã şi persoana juridicã, atunci când aceasta este parte la încheierea unor contracte comerciale ce pot intra sub sfera actului normativ criticat. Aşadar, pretinsa neconstituţionalitate este dedusã dintr-o omisiune de reglementare pe care însã Curtea Constituţionalã nu o poate complini, întrucât, potrivit art. 61 din Constituţie, "Parlamentul este (...) unica autoritate legiuitoare a ţãrii", modificarea sau completarea normelor juridice fiind atribuţii exclusive ale acestuia.
Prin urmare, în temeiul <>art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 , potrivit cãruia "Curtea Constituţionalã se pronunţã numai asupra constituţionalitãţii actelor cu privire la care a fost sesizatã, fãrã a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului", excepţia de neconstituţionalitate, astfel cum a fost formulatã, este inadmisibilã şi va fi respinsã ca atare.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
În numele legii
DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilã, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 2 alin. (1) din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Confana Industries" - S.R.L. din comuna Dãrmãneşti, judeţul Suceava, în Dosarul nr. 5.183/86/2007 al Tribunalului Suceava - Secţia comercialã, de contencios administrativ şi fiscal.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 16 octombrie 2008.


PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Mihaela Senia Costinescu

----------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice