Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 1.119 din 8 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 1.119 din 8 septembrie 2011  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 1.119 din 8 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 4 noiembrie 2011

    Augustin Zegrean - preşedinte
    Aspazia Cojocaru - judecãtor
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Petre Lãzãroiu - judecãtor
    Mircea Ştefan Minea - judecãtor
    Iulia Antoanella Motoc - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Tudorel Toader - judecãtor
    Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

    Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, excepţie ridicatã Ioana Ecaterina Brãdãţeanu în Dosarul nr. 4.218/99/2010 al Tribunalului Iaşi - Secţia comercialã şi de contencios administrativ şi care face obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 4.296D/2010.
    La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
    Preşedintele dispune sã se facã apelul şi în Dosarul Curţii Constituţionale nr. 696D/2011, având ca obiect aceeaşi excepţie de neconstituţionalitate, ridicatã de Laura Alexandra Bertel în Dosarul nr. 7.091/112/2010 al Tribunalului Bistriţa-Nãsãud - Secţia comercialã, de contencios administrativ şi fiscal.
    La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
    Magistratul-asistent referã asupra cauzelor şi aratã cã la dosar au fost depuse note scrise, atât de cãtre Ioana Ecaterina Brãdãţeanu, care solicitã admiterea excepţiei de neconstituţionalitate, cât şi de Agenţia Judeţeanã pentru Prestaţii Sociale Iaşi, care solicitã respingerea acesteia.
    Având în vedere obiectul identic al excepţiei de neconstituţionalitate, Curtea, din oficiu, pune în discuţie problema conexãrii dosarelor nr. 4.296D/2010 şi nr. 696D/2011.
    Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea acestor cauze.
    Curtea, în temeiul art. 14 şi al art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 696D/2011 la Dosarul nr. 4.296D/2010, care este primul înregistrat.
    Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele acordã cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiatã, sens în care invocã jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie, şi anume Decizia nr. 1.145/2010.

                               CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarelor, constatã urmãtoarele:
    Prin Încheierea din 6 octombrie 2010, pronunţatã în Dosarul nr. 4.218/99/2010 şi Încheierea din 9 martie 2011, pronunţatã în Dosarul nr. 7.091/112/2010, Tribunalul Iaşi - Secţia comercialã şi de contencios administrativ şi, respectiv, Tribunalul Bistriţa-Nãsãud - Secţia comercialã, de contencios administrativ şi fiscal au sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, excepţie ridicatã de Ioana Ecaterina Brãdãţeanu şi Laura Alexandra Bertel în cauze civile având ca obiect anularea unui act administrativ, respectiv obligaţia de a face.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin cã reglementarea criticatã este neconstituţionalã întrucât instituie discriminãri între persoanele aflate în situaţii identice, respectiv între copiii proveniţi dintr-o naştere multiplã, în speţã gemeni, şi cei rezultaţi dintr-o naştere simplã, fãrã a exista o justificare obiectivã şi rezonabilã. În acest sens este invocatã jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, privind existenţa unui tratament juridic discriminatoriu, atunci când nu este justificat în mod obiectiv şi rezonabil, şi anume hotãrârile pronunţate în Cauza Marckx contra Belgiei, 1979, sau Cauza Rassmusen contra Danemarcei, 1984.
    Tribunalul Iaşi - Secţia comercialã şi de contencios administrativ considerã cã excepţia de neconstituţionalitate este întemeiatã deoarece reglementarea criticatã contravine dispoziţiilor constituţionale ale art. 16 alin. (1) şi art. 49 alin. (1) şi (2). În acest sens aratã cã legiuitorul a urmãrit susţinerea familiei tocmai pentru a-şi putea creşte şi întreţine copiii, astfel cã nu existã nicio justificare obiectivã şi rezonabilã pentru instituirea unei diferenţieri între copiii proveniţi din naşteri gemelare.
    De asemenea, instanţa considerã cã se creeazã o situaţie discriminatorie între "situaţia copiilor proveniţi dintr-o sarcinã gemelarã şi cea a unui copil provenit dintr-o naştere simplã, care ar beneficia de o indemnizaţie de aceeaşi valoare, acesta din urmã beneficiind pentru creşterea sa de întregul avantaj pecuniar oferit de stat, pe când suma ce ar reveni creşterii gemenilor ar fi cu mult mai micã pentru fiecare dintre ei, în condiţiile în care costurile întreţinerii şi creşterii lor sunt mult mai mari". Aşa fiind, se aratã cã acordarea indemnizaţiei lunare de creştere a copiilor trebuie fãcutã prin raportare la numãrul copiilor nãscuţi şi nu la numãrul naşterilor.
    Tribunalul Bistriţa-Nãsãud - Secţia comercialã considerã cã cererea de sesizare a Curţii Constituţionale este întemeiatã şi aratã cã textul de lege criticat a mai fãcut obiect al controlului de constituţionalitate, prin Decizia nr. 1.202/2008.
    Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    Guvernul apreciazã cã este neîntemeiatã critica de neconstituţionalitate a prevederilor legale ce formeazã obiectul excepţiei, sens în care invocã Decizia Curţii Constituţionale nr. 937/2006. Totodatã, considerã cã, în realitate, prevederile de lege nu sunt criticate pentru conţinutul lor normativ, ci pentru lacunele existente, solicitând modificarea şi completarea acestora.
    Avocatul Poporului considerã cã prevederile art. 2 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului sunt constituţionale. În acest sens, aratã cã textul de lege criticat instituie o indemnizaţie care reprezintã o formã de susţinere a familiei în vederea creşterii copilului şi are ca scop compensarea veniturilor persoanei care beneficiazã de concediu pentru creşterea copilului, indemnizaţia fiind aferentã acestui concediu. Astfel, indemnizaţia pentru creşterea copilului reprezintã un drept al pãrintelui şi nu al copilului, acesta din urmã fiind titularul dreptului la alocaţia de stat, acordatã pentru toţi copiii rezultaţi în urma unei naşteri. În susţinerea acestui punct de vedere invocã Decizia Curţii Constituţionale nr. 1.145/2010.
    În final aratã cã dispoziţiile constituţionale ale art. 22 alin. (1) referitoare la dreptul la viaţã şi la integritate fizicã şi psihicã şi cele ale art. 34 alin. (1) privind dreptul la ocrotirea sãnãtãţii nu au incidenţã în cauzã.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

                               CURTEA,
examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecãtorul-raportor, notele scrise depuse la dosar, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 2 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.008 din 14 noiembrie 2005, ordonanţã aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 7/2007, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 17 ianuarie 2007, şi modificatã prin Legea nr. 239/2009 pentru modificarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, lege publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 403 din 15 iunie 2009.
    Textul de lege criticat are urmãtorul cuprins:
    "Cuantumul indemnizaţiei prevãzute la art. 1 alin. (1) se majoreazã cu 600 lei pentru fiecare copil nãscut dintr-o sarcinã gemelarã, de tripleţi sau multipleţi, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naştere."
    Autorii excepţiei invocã încãlcarea dispoziţiilor constituţionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, art. 22 alin. (1) referitoare la dreptul la viaţã şi la integritate fizicã şi psihicã, art. 34 alin. (1) privind dreptul la ocrotirea sãnãtãţii, art. 49 alin. (1) şi (2) privind protecţia copiilor şi a tinerilor, precum şi ale art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertãţi.
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã soluţia legislativã criticatã a mai fãcut obiect al controlului de constituţionalitate cu privire la aspecte similare celor invocate în cauza de faţã.
    În acest sens sunt, de exemplu, Decizia nr. 1.202 din 11 noiembrie 2008, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 8 decembrie 2008, sau Decizia nr. 1.145 din 28 septembrie 2010, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 din 5 noiembrie 2010, prin care Curtea a statuat cã reglementarea criticatã este constituţionalã.
    De asemenea, prin Decizia nr. 937 din 19 decembrie 2006, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 26 ianuarie 2007, Curtea a statuat cã "apare ca fireascã acordarea unei singure indemnizaţii lunare, indiferent de numãrul de copii rezultaţi în urma unei naşteri, întrucât aceasta este aferentã concediului pentru creşterea copilului, de care persoana îndreptãţitã beneficiazã în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţã". Prin aceeaşi decizie, Curtea a constatat cã, "potrivit Legii nr. 61/1993, copiii beneficiazã, fãrã discriminare, de o alocaţie lunarã, ca formã de ocrotire din partea statului".
    Aşa fiind, Curtea a constatat cã Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 148/2005 instituie o formã de protecţie socialã destinatã familiilor cu copii în vârstã de pânã la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copiilor cu handicap, prin susţinerea acesteia în vederea creşterii copiilor, în scopul stimulãrii creşterii natalitãţii şi diminuãrii fenomenului de abandon al acestora.
    Întrucât nu au intervenit elemente noi, de naturã sã determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în deciziile menţionate îşi pãstreazã valabilitatea şi în cauza de faţã.
    De altfel, Curtea considerã cã, în principiu, aspectele criticate nu privesc o problemã de control al constituţionalitãţii legii, ci de politicã legislativã. Organul legislativ poate hotãrî, în limitele prevãzute în Constituţie, asupra conţinutului reglementãrilor legale şi oportunitãţii adoptãrii acestora.
    Parlamentul, în temeiul art. 61 alin. (1) din Constituţie, ţinând seama de realitãţile social-economice şi demografice ale ţãrii, este singurul îndreptãţit sã stabileascã acordarea unui alt cuantum reprezentând indemnizaţia lunarã.

    Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                        CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                            În numele legii
                               DECIDE:

    Respinge, ca neîntemeiatã, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, excepţie ridicatã de Ioana Ecaterina Brãdãţeanu în Dosarul nr. 4.218/99/2010 al Tribunalului Iaşi - Secţia comercialã şi de contencios administrativ şi de cãtre Laura Alexandra Bertel în Dosarul nr. 7.091/112/2010 al Tribunalului Bistriţa-Nãsãud - Secţia comercialã, de contencios administrativ şi fiscal.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 8 septembrie 2011.


            PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                      AUGUSTIN ZEGREAN

                      Magistrat-asistent,
                      Ingrid Alina Tudora
                         _________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016