Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 1.119 din 16 octombrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 385^1 alin. 2 cu referire la art. 332 alin. 4 din Codul de procedura penala
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 1.119 din 16 octombrie 2008  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 385^1 alin. 2 cu referire la art. 332 alin. 4 din Codul de procedura penala    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 1.119 din 16 octombrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 385^1 alin. 2 cu referire la art. 332 alin. 4 din Codul de procedura penala

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 19 noiembrie 2008

Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Iuliana Nedelcu - procuror
Marieta Safta - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 385^1 alin. 2 cu referire la art. 332 alin. 4 din Codul de procedurã penalã, excepţie invocatã de Marian Cristian Gheorghiu, Victor Şerban, Usein Sali, Traian Vasea şi Mihãiţã Vasea în Dosarul nr. 441/36/2008 al Curţii de Apel Constanţa - Secţia penalã şi pentru cauze penale cu minori şi de familie.
La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Preşedintele dispune sã se facã apelul şi în Dosarul nr.1.879D/2008, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 332 alin. 4 din Codul de procedurã penalã, excepţie invocatã de Marian Cristian Gheorghiu, Victor Şerban, Usein Sali, Traian Vasea şi Mihãiţã Vasea în Dosarul nr. 4.199/118/2007 al Tribunalului Constanţa Secţia penalã.
La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Curtea, având în vedere obiectul excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele nr. 1.240D/2008 şi nr. 1.879D/2008, pune în discuţie, din oficiu, problema conexãrii cauzelor.
Magistratul-asistent referã faptul cã autorii excepţiei Traian Vasea şi Mihãiţã Vasea au depus concluzii scrise în Dosarul nr. 1.879 D/2008, prin care aratã cã nu se impune conexarea dosarelor, întrucât obiectul excepţiilor de neconstituţionalitate invocate în cele douã cauze nu este identic.
Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.
Curtea, deliberând, dupã examinarea dosarelor înaintate de instanţele de judecatã în faţa cãrora au fost ridicate cele douã excepţii de neconstituţionalitate, în temeiul <>art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 , dispune conexarea Dosarului nr. 1.879 D/2008 la Dosarul nr. 1.240 D/2008, care a fost primul înregistrat.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei ca neîntemeiatã, arãtând cã textele de lege criticate nu încalcã dispoziţiile constituţionale invocate de autorii excepţiei.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrãrile dosarelor, reţine urmãtoarele:
Prin Încheierea din 8 aprilie 2008, pronunţatã în Dosarul nr. 441/36/2008, Curtea de Apel Constanţa - Secţia penalã şi pentru cauze penale cu minori şi de familie a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 385^1 alin. 2 în referire la art. 332 alin. 4 din Codul de procedurã penalã, excepţie invocatã de Marian Cristian Gheorghiu, Victor Şerban, Usein Sali, Traian Vasea şi Mihãiţã Vasea.
Prin Încheierea din 10 septembrie 2008, pronunţatã în Dosarul nr. 4.199/118/2007, Tribunalul Constanţa - Secţia penalã a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 332 alin. 4 din Codul de procedurã penalã, excepţie invocatã de Marian Cristian Gheorghiu, Victor Şerban, Usein Sali, Traian Vasea şi Mihãiţã Vasea.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate asemãnãtoare în dosarele conexate, se susţine, în esenţã, cã textele de lege criticate încalcã liberul acces la justiţie şi creeazã o situaţie discriminatorie, prin aceea cã prevãd posibilitatea exercitãrii recursului numai împotriva hotãrârii prin care instanţa se desesizeazã. Astfel, se ajunge la situaţia inechitabilã ca anumite încheieri de şedinţã pronunţate de cãtre instanţe sã poatã fi supuse controlului judiciar al instanţei superioare, prin exercitarea cãii de atac a recursului, în termen util, cu respectarea principiului liberului acces la justiţie şi în condiţii de egalitate, în timp ce alte asemenea încheieri sã nu poatã beneficia de acelaşi regim juridic. Se încalcã astfel, în opinia autorilor excepţiei, şi principiul egalitãţii de arme, "prin limitarea drepturilor inculpatului de a formula recurs, în condiţii de egalitate în faţa legii cu Ministerul Public", fiind creatã o situaţie de inferioritate între pãrţi şi Ministerul Public, deoarece, în cazul în care instanţa de judecatã respinge cererea de restituire a cauzei la Parchet în vederea refacerii urmãririi penale, pãrţile interesate nu au deschisã calea de atac a recursului. În opinia autorilor excepţiei, restrângerea prin aceste dispoziţii legale a dreptului celorlalte pãrţi interesate de a folosi calea de atac a recursului nu poate fi justificatã prin prisma unor argumente legale de ordin procesual, fiind în contradicţie cu dispoziţiile constituţionale invocate.
Curtea de Apel Constanţa - Secţia penalã şi pentru cauze penale cu minori şi de familie apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã, întrucât dispoziţiile legale criticate nu sunt contrare normelor constituţionale invocate.
Tribunalul Constanţa - Secţia penalã apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã, întrucât dispoziţiile legale criticate nu sunt contrare normelor constituţionale invocate.
În conformitate cu dispoziţiile <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.
Avocatul Poporului considerã cã textele de lege criticate sunt constituţionale, arãtând cã acestea nu prevãd privilegii sau îngrãdiri ale exercitãrii drepturilor procesuale pentru niciuna dintre pãrţile procesului penal, nu încalcã principiul accesului liber la justiţie şi nu implicã un tratament juridic diferenţiat faţã de persoane aflate în aceeaşi situaţie juridicã. Se aratã, totodatã, cã stabilirea condiţiilor de exercitare a cãilor de atac este atributul exclusiv al legiuitorului.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecãtorulraportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îi constituie dispoziţiile art. 332 alin. 4 şi art. 385^1 alin. 2 din Codul de procedurã penalã, având urmãtorul cuprins:
- art. 332 alin. 4: "Împotriva hotãrârii de desesizare se poate face recurs de cãtre procuror şi de orice persoanã ale cãrei interese au fost vãtãmate prin hotãrâre, în 3 zile de la pronunţare, pentru cei prezenţi, şi de la comunicare, pentru cei lipsã."
- art. 385^1 alin. 2: "Încheierile pot fi atacate cu recurs numai o datã cu sentinţa sau decizia recuratã, cu excepţia cazurilor când, potrivit legii, pot fi atacate separat cu recurs."
Dispoziţiile constituţionale invocate în susţinerea excepţiei sunt cele ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, ale art. 20 privind tratatele internaţionale privind drepturile omului, ale art. 21 privind accesul liber la justiţie, ale art. 24 privind dreptul la apãrare, ale art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertãţi, ale art. 124 privind înfãptuirea justiţiei şi ale art. 129 privind folosirea cãilor de atac, cu raportare la art.6 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale, privind dreptul la un proces echitabil.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate astfel cum a fost formulatã, Curtea constatã cã s-a mai pronunţat în jurisprudenţa sa asupra constituţionalitãţii textelor de lege criticate în prezenta cauzã, în raport de aceleaşi texte din Constituţie şi din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale, şi faţã de critici similare. Astfel, de exemplu, prin <>Decizia nr. 591 din 8 noiembrie 2005 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.062 din 28 noiembrie 2005, <>Decizia nr. 285 din 11 martie 2008 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 7 aprilie 2008, şi <>Decizia nr. 554 din 15 mai 2008 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 5 iunie 2008, Curtea a statuat, pentru considerentele acolo reţinute, cã art. 332 alin. 4 şi art. 385^1 alin. 2 din Codul de procedurã penalã sunt în concordanţã cu prevederile constituţionale.
Întrucât nu au intervenit elemente noi, de naturã sã determine schimbarea acestei jurisprudenţe, soluţia pronunţatã anterior de Curte, precum şi considerentele care au fundamentat-o sunt valabile şi în prezenta cauzã.

Pentru motivele mai sus arãtate, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
În numele legii
DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 385^1 alin. 2 cu referire la art. 332 alin. 4 din Codul de procedurã penalã, excepţie invocatã de Marian Cristian Gheorghiu, Victor Şerban, Usein Sali, Traian Vasea şi Mihãiţã Vasea în Dosarul nr. 441/36/2008 al Curţii de Apel Constanţa - Secţia penalã şi pentru cauze penale cu minori şi de familie şi, respectiv, în Dosarul nr. 4.199/118/2007 al Tribunalului Constanţa - Secţia penalã.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 16 octombrie 2008.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Marieta Safta

-----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016