Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 1.110 din 8 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 175/2010 pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 1.110 din 8 septembrie 2011  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 175/2010 pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 1.110 din 8 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 175/2010 pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 2 noiembrie 2011

    Augustin Zegrean - preşedinte
    Aspazia Cojocaru - judecãtor
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Petre Lãzãroiu - judecãtor
    Mircea Ştefan Minea - judecãtor
    Iulia Antoanella Motoc - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Tudorel Toader - judecãtor
    Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

    Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 175/2010 pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Apaterm" - S.A. din Galaţi în Dosarul nr. 1.183/233/2010 al Judecãtoriei Galaţi, şi care face obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 4.077D/2010.
    La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
    Preşedintele dispune sã se face apelul şi în Dosarul Curţii Constituţionale nr. 4.191D/2010, având ca obiect aceeaşi excepţiei de neconstituţionalitate ridicatã de Judecãtoria Galaţi - Secţia civilã, din oficiu, în Dosarul nr. 24.379/233/2009 al acestei instanţe.
    La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
    Având în vedere obiectul identic al excepţiei de neconstituţionalitate, Curtea, din oficiu, pune în discuţie problema conexãrii dosarelor nr. 4.077D/2010 şi nr. 4.191D/2010. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea acestor cauze.
    Curtea, în temeiul art. 14 şi al art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 4.191D/2010 la Dosarul nr. 4.077D/2010, care este primul înregistrat.
    Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele acordã cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, apreciind cã textul de lege criticat nu aduce atingere dispoziţiilor art. 44 din Constituţie. În subsidiar, aratã cã autorul excepţiei tinde, în esenţã, la modificarea reglementãrii supuse controlului de constituţionalitate, aspect ce excedeazã competenţei Curţii Constituţionale.

                                    CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarelor, constatã urmãtoarele:
    Prin Încheierea din 6 septembrie 2010, pronunţatã în Dosarul nr. 1.183/233/2010, şi Încheierea din 17 septembrie 2010, pronunţatã în Dosarul nr. 24.379/233/2009, Judecãtoria Galaţi - Secţia civilã a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 175/2010 pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Apaterm" - S.A. din Galaţi, precum şi de cãtre instanţa de judecatã, din oficiu, în cauze civile având ca obiect pretenţii.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin cã prevederile art. II din Legea nr. 175/2010 sunt neconstituţionale, întrucât prin redactarea actualã a textului de lege criticat se instituie o inegalitate de tratament şi o aplicare discriminatorie a legii, în sensul cã legiuitorul nu a avut în vedere decât relaţia contractualã dintre asociaţiile de proprietari/locatari şi societatea furnizoare de servicii. Or, Societatea Comercialã "Apaterm" - SA are doar calitatea de distribuitor, şi nu de furnizor de servicii. Aşa fiind, autorii apreciazã cã prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor art. 44 alin. (1) şi alin. (3) şi art. 16 alin. (1) din Constituţie, întrucât anuleazã un drept de creanţã ce reprezintã un "bun" în sensul prevãzut de art. 1 din primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale şi, totodatã, "introduc o discriminare de tratament între consumatorul final asociaţie - furnizor de servicii, pe de o parte, şi furnizor de servicii - furnizor de materii prime, pe de altã parte". Judecãtoria Galaţi - Secţia civilã considerã cã excepţia de neconstituţionalitate este întemeiatã, iar prevederile art. II din Legea nr. 175/2010 sunt neconstituţionale, întrucât reglementarea criticatã contravine dispoziţiilor art. 16 alin. (1) şi celor ale art. 44 alin. (1) şi (3), precum şi art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale.
    Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    Avocatul Poporului considerã cã prevederile art. II din Legea nr. 175/2010 sunt constituţionale. În acest sens, aratã cã reglementarea criticatã nu contravine normelor constituţionale ale art. 44 alin. (1) şi (3) şi art. 53, şi nici art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale, precizând totodatã cã dispoziţiile art. 16 din Constituţie nu au incidenţã în cauzã.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

                                    CURTEA,
examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecãtorulraportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. II din Legea nr. 175/2010 pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, lege publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 502 din 20 iulie 2010.
    Textul de lege criticat are urmãtorul conţinut:
    "Art. II: (1) Proprietarii care îşi achitã integral cotele de contribuţie la cheltuielile asociaţiilor de proprietari în termen de 12 luni de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi vor fi scutiţi de la plata penalitãţilor generate de suma restantã cu titlu de bazã. Prin cotele de contribuţie la cheltuielile asociaţiilor de proprietari se înţelege datoria cu titlu de bazã fãrã suma rezultatã din penalitãţi.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplicã şi chiriaşilor care deţin spaţiu locativ în baza unui contract de închiriere cu autoritãţile administraţiei publice locale, centrale sau cu orice instituţie a statului.
    (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplicã familiilor al cãror venit net minim lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, nu depãşeşte suma de 1.000 lei.
    (4) Sumele cu titlu de penalitãţi datorate cãtre asociaţiile de proprietari, anulate conform prezentei legi, vor fi anulate şi din obligaţiile contractuale existente între asociaţiile de proprietari şi societatea furnizoare de servicii."
    Autorii excepţiei invocã încãlcarea dispoziţiilor constituţionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, art. 44 alin. (1) şi (3) referitoare la dreptul de proprietate privatã, art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertãţi, precum şi dispoziţiilor art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale.
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã prevederile art. II din Legea nr. 175/2010 pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari au mai fãcut obiect al controlului de constituţionalitate, în acest sens fiind Decizia nr. 816 din 21 iunie 2011, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 9 septembrie 2011.
    Prin aceastã decizie, Curtea a reţinut cã scopul reglementãrii legale criticate "este acela de a se asigura plata la termen a prestãrilor de servicii comunitare de utilitate publicã [...], de cãtre toţi beneficiarii, problema fiind de interes general. Intervenţia legiuitorului în acest domeniu este justificatã nu numai pentru instituirea de mãsuri de protecţie socialã, dar şi pentru faptul cã aceşti operatori economici sunt regii autonome de stat. În aceste condiţii, beneficiarii acestor scutiri sunt stimulaţi sã achite cotele de întreţinere curentã pentru serviciile prestate de cãtre furnizori."
    De asemenea, Curtea a constatat cã nu poate fi primitã susţinerea potrivit cãreia prevederile de lege criticate contravin art. 44 alin. (1) şi (3) din Constituţie şi art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale. În acest context, Curtea Europeanã a Drepturilor Omului, în Hotãrârea din 26 septembrie 2000, pronunţatã în Cauza King şi alţii versus Marea Britanie, interpretând înţelesurile noţiunilor de "bunuri" şi "proprietate", a statuat cã nu pot fi considerate un bun, în sensul convenţiei, câştigurile viitoare, decât de la momentul la care sunt percepute ori existã deja o creanţã executorie.
    Prin Decizia nr. 35 din 2 aprilie 1996, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 11 aprilie 1996, Curtea Constituţionalã a reţinut cã "principiul egalitãţii cetãţenilor, [...], se aplicã şi persoanelor juridice, în mãsura în care prin intermediul acestora cetãţenii îşi exercitã un drept constituţional". Or, criticile formulate de autorii excepţiei nu se referã la exercitarea unui astfel de drept, ci au în vedere raporturile juridice dintre consumatorul final, asociaţie şi furnizor de servicii, pe de o parte, şi furnizor de servicii şi furnizor de materii prime, pe de altã parte. Prin urmare, Curtea apreciazã cã dispoziţiile art. 16 din Legea fundamentalã nu au incidenţã în cauzã.
    Curtea constatã cã, prin reglementarea criticatã, proprietarii şi chiriaşii ce deţin spaţiu locativ în baza unui contract de închiriere cu autoritãţile administraţiei publice locale, centrale sau cu orice instituţie a statului, care îşi achitã integral cotele de contribuţie la cheltuielile asociaţiilor de proprietari în termen de 12 luni de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, sunt scutiţi de la plata penalitãţilor generate de suma restantã cu titlu de bazã. Aceastã mãsurã instituitã de legiuitor vizeazã doar familiile al cãror venit net minim lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, nu depãşeşte suma de 1.000 lei, şi a fost adoptatã în concordanţã cu dispoziţiile art. 1 alin. (3) şi ale art. 47 din Legea fundamentalã, referitoare la caracterul social al statului, respectiv la obligaţia acestuia de a asigura, prin luarea unor mãsuri de dezvoltare economicã şi de protecţie socialã, dreptul la un nivel de trai decent al cetãţenilor.
    Totodatã, Curtea reţine cã art. II din Legea nr. 175/2010 are o aplicare limitatã în timp, fiind reglementat un termen de 12 luni de la data intrãrii în vigoare a legii, şi anume perioada cuprinsã între 23 iulie 2010-23 iulie 2011. În acest termen, pentru a beneficia de scutirile prevãzute de lege, legiuitorul cere ca orice locatar/proprietar care înregistreazã restanţe la plata datoriei curente şi a penalitãţilor generate de suma restantã cu titlu de bazã, sã fie obligat sã îşi achite integral cotele de contribuţie la cheltuielile asociaţiilor de proprietari.
    Prin cotele de contribuţie la cheltuielile asociaţiilor de proprietari se înţelege datoria cu titlu de bazã, fãrã suma rezultatã din penalitãţi. Aceste sume cuprind inclusiv cheltuielile Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, pe consumuri individuale ale proprietarilor, cheltuielile pe beneficiari, aferente serviciilor individuale ale proprietarilor, dar gestionate financiar prin intermediul asociaţiei de proprietari, cheltuielile pe consumatori tehnici, precum şi orice alte cheltuieli/obligaţii financiare ale asociaţiei sau membrilor acesteia, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 230/2007.
    Cât priveşte penalitãţile generate de suma restantã cu titlu de bazã, legiuitorul face trimitere la penalitãţile calculate potrivit cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari, pânã la data intrãrii în vigoare a Legii nr. 175/2010, şi anume 23 iulie 2010, penalitãţi ce urmeazã a nu fi plãtite în mãsura în care restanţierul înţelege sã achite integral în termenul de graţie de 12 luni, şi anume pânã la data de 23 iulie 2011, cotele de contribuţie de bazã la cheltuielile asociaţiilor de proprietari. Curtea apreciazã cã o altã interpretare este de naturã a conduce la încurajarea neplãţii penalitãţilor de la data intrãrii în vigoare a Legii nr. 175/2010, câtã vreme ar exista beneficiul scutirii în condiţiile legii.

    Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                             CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                                În numele legii
                                    DECIDE:
    Respinge, ca neîntemeiatã, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 175/2010 pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, excepţie ridicatã Societatea Comercialã "Apaterm" - S.A. din Galaţi în Dosarul nr. 1.183/233/2010 al Judecãtoriei Galaţi, precum şi de cãtre Judecãtoria Galaţi - Secţia civilã, din oficiu, în Dosarul nr. 24.379/233/2009 al acestei instanţe.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 8 septembrie 2011.

               PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                        AUGUSTIN ZEGREAN

                       Magistrat-asistent,
                      Ingrid Alina Tudora

                                    ------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016