Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 1.110 din 27 noiembrie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 54 lit. j) din Legea petrolului nr. 238/2004
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 1.110 din 27 noiembrie 2007  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor   art. 54 lit. j) din Legea petrolului nr. 238/2004     Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 1.110 din 27 noiembrie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 54 lit. j) din Legea petrolului nr. 238/2004

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 21 decembrie 2007

Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Ninosu - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Antonia Constantin - procuror
Daniela Ramona Mariţiu - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 54 lit. j) din Legea petrolului nr. 238/2004 , excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Petrom" - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 4/42/2007 al Curţii de Apel Ploieşti - Secţia comercialã, de contencios administrativ şi fiscal.
La apelul nominal rãspund consilierul juridic al autorului excepţiei şi cel al pãrţii Societatea Comercialã "Conpet" - S.A. Procedura de citare este legal îndeplinitã.
Cauza fiind în stare de judecatã, consilierul juridic al autorului excepţiei solicitã admiterea excepţiei de neconstituţionalitate. În acest sens, aratã cã textul de lege criticat reprezintã temeiul legal ce a stat la baza emiterii contractului-cadru de transport ţiţei, prin emiterea acestui contract-cadru aducându-se atingere libertãţii contractuale a pãrţilor. De asemenea, posibilitatea limitãrii prin lege a voinţei pãrţilor şi imposibilitatea negocierii clauzelor contractuale aduc atingere dreptului de proprietate.
Consilierul juridic al Societãţii Comerciale "Conpet" - S.A. solicitã respingerea excepţiei de neconstituţionalitate, arãtând cã emiterea de norme şi instrucţiuni tehnice de cãtre Agenţia Naţionalã pentru Resurse Minerale nu poate constitui o încãlcare a prevederilor constituţionale invocate de autorul excepţiei.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei ca neîntemeiatã. În acest sens, aratã cã transportul resurselor de petrol constituie un serviciu public, iar stabilirea unei agenţii care are atribuţii de reglementare în acest domeniu reprezintã opţiunea legiuitorului, fãrã a fi încãlcate prevederile constituţionale invocate de autorul excepţiei.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, reţine urmãtoarele:
Prin Încheierea din 4 aprilie 2007, pronunţatã în Dosarul nr. 4/42/2007, Curtea de Apel Ploieşti - Secţia comercialã, de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 54 lit. j) din Legea petrolului nr. 238/2004 , excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Petrom" - S.A. din Bucureşti.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine cã textul de lege criticat constituie temeiul juridic în baza cãruia Agenţia Naţionalã pentru Resurse Minerale a emis <>Ordinul nr. 209/2002 , ordin care, prin elaborarea unui contract-cadru obligatoriu, reglementeazã raporturile contractuale dintre doi comercianţi - expeditorul şi transportatorul produselor petroliere. În condiţiile în care legiuitorul dicteazã pãrţilor contractante drepturile şi obligaţiile ce le revin potrivit unui contract dinainte stabilit, se ajunge la o gravã încãlcare a libertãţii contractuale şi a principiului consensualismului.
Prin intervenţia sa, statul nu numai cã distorsioneazã piaţa liberã în domeniul transportului de ţiţei, dar nesocoteşte în mod grav obligaţia ce îi revine potrivit dispoziţiilor art. 135 alin. (2) lit. a) din Constituţie, anume aceea de a asigura libertatea comerţului, protecţia concurenţei loiale şi crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producţie.
De asemenea, dispoziţiile criticate contravin şi prevederilor art. 44 alin. (1) şi (2) din Legea fundamentalã, întrucât prin clauza penalã prevãzutã în contractul-cadru încheiat între pãrţi, impusã acestora prin voinţa imperativã şi exclusivã a legiuitorului, se instituie o sancţiune civilã care aduce atingere patrimoniului transportatorului şi implicit încalcã dreptul de proprietate al acestuia asupra sumelor bãneşti acolo stipulate.
Curtea de Apel Ploieşti - Secţia comercialã, de contencios administrativ şi fiscal aratã cã dispoziţiile de lege criticate nu încalcã principiul libertãţii contractuale şi al consensualismului sau prevederile art. 44 alin. (1) şi (2) şi ale art. 135 alin. (2) lit. a) din Constituţie, deoarece statul este îndreptãţit şi obligat sã ocroteascã proprietatea publicã, resursele petroliere reprezentând un bun public a cãrui gestionare s-a transmis Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, iar transportul acestor resurse reprezintã un serviciu public ce poate fi concesionat numai în condiţiile prevãzute de lege.
În conformitate cu dispoziţiile <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.
Guvernul aratã cã dispoziţiile de lege criticate vizeazã legiferarea raportului dintre cei care exploateazã resursele de petrol ale statului, pe de-o parte, şi stat, pe de altã parte, acesta din urmã trebuind sã asigure un just echilibru între principiul protecţiei proprietãţii publice şi principiul asigurãrii cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producţie. Astfel cã, prin sine însuşi, textul de lege criticat nu contravine dispoziţiilor constituţionale privind proprietatea.
În ceea ce priveşte invocarea prevederilor art. 135 alin. (2) lit. a) din Constituţie, se aratã cã nu pot fi reţinute nici aceste argumente de neconstituţionalitate, deoarece textul criticat vizeazã asigurarea unui cadru favorabil dezvoltãrii factorilor de producţie implicaţi în exploatarea resurselor de petrol ale statului, fiind evident cã nici libertatea comerţului, nici protecţia concurenţei loiale şi nici crearea acestui cadru favorabil nu pot exista în afara instituirii unor reglementãri precise.
Avocatul Poporului aratã cã textul de lege criticat abiliteazã Agenţia Naţionalã pentru Resurse Minerale sã emitã norme şi instrucţiuni tehnice cu caracter obligatoriu pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor legii petrolului, fãrã a conţine norme contrare principiului egalei garantãri şi ocrotiri a proprietãţii private, indiferent de titular. Referitor la invocarea prevederilor art. 135 alin. (2) lit. a) din Constituţie, se aratã cã textul de lege criticat dã expresie regulilor constituţionale potrivit cãrora statul trebuie sã asigure libertatea comerţului, protecţia concurenţei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producţie şi protejarea intereselor naţionale în activitatea economicã, financiarã şi valutarã.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, susţinerile pãrţilor prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile <>art. 54 lit. j) din Legea petrolului nr. 238/2004 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 15 iunie 2004, cu urmãtorul cuprins: "În domeniul resurselor de petrol, Agenţia Naţionalã pentru Resurse Minerale are urmãtoarele atribuţii: (...)
j) emite norme şi instrucţiuni tehnice cu caracter obligatoriu, pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei legi."
În susţinerea neconstituţionalitãţii acestor dispoziţii legale autorul excepţiei invocã încãlcarea prevederilor constituţionale ale art. 44 alin. (1) şi (2) referitoare la dreptul de proprietate privatã, ale art. 53 referitoare la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertãţi şi ale art. 135 alin. (2) lit. a) referitoare la obligaţia statului de a asigura libertatea comerţului, protecţia concurenţei loiale şi crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producţie.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã resursele de petrol fac obiectul exclusiv al proprietãţii publice şi aparţin statului român. De asemenea, sistemul naţional de transport al petrolului face parte din proprietatea publicã a statului şi este de importanţã strategicã, iar transportul petrolului prin sistemul naţional de transport constituie un serviciu public de interes naţional.
În acest context, este justificatã înfiinţarea unei autoritãţi competente, organ de specialitate al statului, cu atribuţii în aplicarea dispoziţiilor normative din domeniul resurselor de petrol. Constituirea unei autoritãţi de reglementare unice în acest domeniu are în vedere crearea unei structuri eficiente menite sã asigure completarea şi perfecţionarea cadrului de reglementare în ceea ce priveşte resursele de petrol şi sistemul naţional de transport al petrolului, elemente care vizeazã interesul public.
Stabilirea în sarcina Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale a atribuţiei de a emite norme şi instrucţiuni tehnice cu caracter obligatoriu se circumscrie obligaţiei statului, prevãzutã la art. 135 alin. (2) din Constituţie, de a proteja interesele naţionale în activitatea economicã, de a crea cadrul favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producţie şi de a exploata resursele naturale, în concordanţã cu interesul naţional. De asemenea, aceastã atribuţie are ca scop, printre altele, asigurarea în condiţii de maximã eficienţã şi transparenţã a accesului liber la capacitatea sistemului naţional de transport al petrolului a tuturor solicitanţilor, persoane juridice autorizate, în condiţii egale, în mod nediscriminatoriu.
În ceea ce priveşte invocarea prevederilor art. 44 alin. (1) şi (2) din Legea fundamentalã, Curtea constatã cã, prin aceastã criticã, autorul excepţiei tinde la extinderea controlului de constituţionalitate şi în ceea ce priveşte <>Ordinul nr. 209/2002 prin care a fost elaborat un Contract-cadru pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid. Având în vedere acest aspect, Curtea constatã cã nu se poate pronunţa asupra acestei critici fãrã a încãlca prevederile art. 146 lit. d) teza întâi din Constituţie şi pe cele ale <>art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 .
De asemenea, Curtea constatã cã dispoziţiile <>art. 54 lit. j) din Legea petrolului nr. 238/2004 sunt în concordanţã cu prevederile constituţionale ale art. 53, deoarece acestea sunt aplicabile numai în ipoteza în care existã o restrângere a exercitãrii drepturilor şi libertãţilor fundamentale ale cetãţenilor, restrângere care, astfel cum s-a arãtat anterior, nu s-a constatat.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
În numele legii
DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 54 lit. j) din Legea petrolului nr. 238/2004 , excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Petrom" - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 4/42/2007 al Curţii de Apel Ploieşti - Secţia comercialã, de contencios administrativ şi fiscal.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 27 noiembrie 2007.

PREŞEDINTELE
CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Daniela Ramona Mariţiu

-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016