Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 1.098 din 22 noiembrie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 364 si art. 366 alin. 1 din Codul de procedura civila
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 1.098 din 22 noiembrie 2007  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 364 si art. 366 alin. 1 din Codul de procedura civila    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 1.098 din 22 noiembrie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 364 si art. 366 alin. 1 din Codul de procedura civila

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 11 decembrie 2007

Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Ninosu - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Ion Tiucã - procuror
Florentina Geangu - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 364 şi art. 366 alin. 1 din Codul de procedurã civilã, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Art Bau International" - S.R.L. din Bucureşti în Dosarul nr. 2.521/2/2007 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VI-a comercialã.
La apelul nominal rãspunde autorul excepţiei, prin avocat, precum şi partea Societatea Comercialã "Albrau" - S.A. din Oneşti, prin avocat. Procedura de citare este legal îndeplinitã.
Având cuvântul pe fond, reprezentantul autorului excepţiei solicitã admiterea acesteia astfel cum a fost formulatã, expunând pe larg motivele de neconstituţionalitate invocate în faţa instanţei de fond.
Reprezentantul Societãţii Comerciale "Albrau" - S.A din Oneşti solicitã respingerea excepţiei ca neîntemeiatã şi depune concluzii scrise în acest sens.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiatã, arãtând cã textul de lege criticat nu încalcã dispoziţiile constituţionale invocate de autorul excepţiei.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, reţine urmãtoarele:
Prin Încheierea din 19 iunie 2007, pronunţatã în Dosarul nr. 2.521/2/2007, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VI-a comercialã a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 364 şi art. 366 alin. 1 din Codul de procedurã civilã, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Art Bau International" - S.R.L. din Bucureşti într-o cauzã având ca obiect soluţionarea unei acţiuni în anulare a unei hotãrâri arbitrale.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine cã dispoziţiile art. 364 şi art. 366 alin. 1 din Codul de procedurã civilã încalcã prevederile constituţionale ale art. 21 şi 24, precum şi dispoziţiile art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale, deoarece "acţiunea în anulare nu poate fi exercitatã decât pentru motive de anulare, în marea majoritate de ordin procedural, care nu permit un control temeinic al considerentelor reţinute de instanţa arbitralã, neputând fi reiterate apãrãri sau excepţii invocate cu ocazia judecãrii acţiunii arbitrale decât în limitele prevãzute de art. 364 din Codul de procedurã civilã, dispoziţii care nu permit judecãtorului analizarea fondului raportului juridic dedus judecãţii numai ulterior soluţionãrii acţiunii în anulare, fiind astfel limitatã posibilitatea de a fi administrate probe în combaterea sentinţei arbitrale pe fondul cererii deduse judecãţii".
Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VI-a comercialã apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate invocatã este neîntemeiatã.
În conformitate cu dispoziţiile <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.
Guvernul apreciazã cã textele legale criticate sunt constituţionale, sens în care invocã jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie.
Avocatul Poporului, având în vedere jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie, considerã cã dispoziţiile art. 364 şi art. 366 alin. 1 din Codul de procedurã civilã sunt constituţionale.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate ridicatã.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, susţinerile pãrţilor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 364 şi art. 366 alin. 1 din Codul de procedurã civilã, care au urmãtorul cuprins:
- Art. 364: "Hotãrârea arbitralã poate fi desfiinţatã numai prin acţiune în anulare pentru unul din urmãtoarele motive:
a) litigiul nu era susceptibil de soluţionare pe calea arbitrajului;
b) tribunalul arbitral a soluţionat litigiul fãrã sã existe o convenţie arbitralã sau în temeiul unei convenţii nule sau inoperante;
c) tribunalul arbitral nu a fost constituit în conformitate cu convenţia arbitralã;
d) partea a lipsit la termenul când au avut loc dezbaterile şi procedura de citare nu a fost legal îndeplinitã;
e) hotãrârea a fost pronunţatã dupã expirarea termenului arbitrajului prevãzut de art. 353^3;
f) tribunalul arbitral s-a pronunţat asupra unor lucruri care nu s-au cerut sau nu s-a pronunţat asupra unui lucru cerut ori s-a dat mai mult decât s-a cerut;
g) hotãrârea arbitralã nu cuprinde dispozitivul şi motivele, nu aratã data şi locul pronunţãrii, nu este semnatã de arbitri;
h) dispozitivul hotãrârii arbitrale cuprinde dispoziţii care nu se pot aduce la îndeplinire;
i) hotãrârea arbitralã încalcã ordinea publicã, bunele moravuri ori dispoziţii imperative ale legii." ;
- Art. 366 alin. 1: "Instanţa judecãtoreascã, admiţând acţiunea, va anula hotãrârea arbitralã, iar, dacã litigiul este în stare de judecatã, se va pronunţa şi în fond, în limitele convenţiei arbitrale. Dacã, însã, pentru a hotãrî în fond este nevoie de noi probe, instanţa judecãtoreascã se va pronunţa în fond dupã administrarea lor. În acest din urmã caz, hotãrârea de anulare nu se va putea ataca decât o datã cu hotãrârea asupra fondului."
Autorul excepţiei susţine cã dispoziţiile de lege criticate încalcã prevederile constituţionale ale art. 21 referitoare la accesul liber la justiţie şi ale art. 24 privitoare la dreptul la apãrare, precum şi dispoziţiile art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale, referitoare la dreptul la un proces echitabil.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã dispoziţiile art. 364 şi art. 366 alin. 1 din Codul de procedurã civilã nu contravin prevederilor Constituţiei şi ale Convenţiei pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale, invocate de autorul excepţiei de neconstituţionalitate, acţiunea arbitralã constituind o opţiune a pãrţilor, iar nu o obligaţie, prin care acestea decid asupra modalitãţii de soluţionare a litigiului, în cadrul cãruia pot fi propuse şi administrate probele apreciate utile şi concludente, arbitrajul fiind organizat şi desfãşurându-se cu respectarea convenţiei arbitrale încheiate în baza principiului libertãţii de voinţã.
Incidenţa dispoziţiilor procedurale criticate este subsecventã acordului de voinţã intervenit între pãrţi şi care au optat prin clauza compromisorie înscrisã în contract pentru soluţionarea litigiilor de cãtre o instanţã arbitralã, pãrţile trebuind a recunoaşte consecinţele juridice ale aplicãrii prevederilor legale privind desemnarea unei asemenea instituţii, inclusiv dispoziţiile procedurale care reglementeazã condiţiile care permit desfiinţarea hotãrârii arbitrale pe calea acţiunii în anulare, scopul unei asemenea modalitãţi de soluţionare a litigiilor fiind menit sã asigure o judecatã imparţialã, mai rapidã, în care pãrţile pot fi apãrate şi pot solicita toate dovezile apreciate necesare, judecata finalizându-se cu adoptarea unei hotãrâri susceptibile de executare silitã.
În sensul celor arãtate, Curtea Constituţionalã s-a mai pronunţat prin <>Decizia nr. 8 din 9 ianuarie 2007 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 31 ianuarie 2007, precum şi prin <>Decizia nr. 533 din 31 mai 2007 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 21 iunie 2007, ale cãror considerente îşi pãstreazã valabilitatea şi în prezenta cauzã.

Faţã de cele arãtate, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 alin. (1) şi (6) din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
În numele legii
DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 364 şi art. 366 alin. 1 din Codul de procedurã civilã, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Art Bau International" - S.R.L. din Bucureşti în Dosarul nr. 2.521/2/2007 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VI-a comercialã.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 22 noiembrie 2007.

PREŞEDINTELE
CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Florentina Geangu

----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016